Blog

Uzaktan Çalışma Düzeninde Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi

Uzaktan çalışma güvenliği, ofis dışındaki çalışma süreçleri sırasında kurumsal verileri ve diğer varlıkları korumakla ilgilenen siber güvenlik dalıdır. Uzaktan çalışanlar, çeşitli faktörler nedeniyle artırılmış siber güvenliğe ihtiyaç duyar. Kapsamlı bir güvenlik yaklaşımı ise gölge BT’yi tanımlamayı, URL ve web kategorisi filtreleme yoluyla riski azaltmayı, kötü amaçlı yazılımlardan korunmayı ve veri kaybını önlemek için yapılandırmayı gerektirir. Uzaktan çalışma güvenliğinin sağlanmasında esas olan, çalışanların uzaktan erişimlerinde hassas uygulamaları savunurken kabul edilebilir uygulama performansının korunmasıdır. Erişim kolaylığını ve hızı aynı anda sağlamak, güvenilmeyen uzaktan erişim noktaları başta olmak üzere çok sayıda tehdidi uzakta tutmakla mümkündür. Mevcut riskleri anlamak ve yeni nesil uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak, işletmeniz için kapsamlı bir siber güvenlik yaklaşımı geliştirmenize yardımcı olabilir.

Uzaktan Çalışmanın Siber Güvenlik Açısından Riskleri

Geleneksel uzaktan çalışma güvenliği sanal özel ağlar (VPN’ler) etrafında yapılanır. Uzaktan çalışmanın şirketler açısından yaygınlaşması ise daha gelişmiş siber güvenlik uygulamalarına ve destekleyici araçlara olan ihtiyacı artırmaktadır. Geleneksel BT güvenlik yaklaşımları çevre tabanlıdır yani öncelikle ofis içinde ve kurumsal ağdakilerin güvenliğini hedefler. Diğer yandan kullanıcılar işlerini evden ya da havaalanı bekleme salonu gibi uzak konumlardan gerçekleştirdiğinde, kurumsal veri ve sistemlere dışarıdan erişim sağlandığı için potansiyel olarak güvenlik tehditleri artar.

Yetkisiz Erişim

Hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, ilk uzaktan erişimin VPN aracılığıyla sağlandığı ve kurumsal WAN içindeki tüm etkinliklerin güvenli kabul edildiği klasik yaklaşımın temel sorunlarından biridir. Spesifik olarak, uzaktan çalışanların verilere ve uygulamalara neredeyse her yerden ve genellikle birden fazla cihazdan erişmesi gerekir. Uzaktan çalışma güvenliğine yönelik çevre tabanlı yaklaşımlar, bu tür uzaktan erişim isteklerinin hacmini ve çeşitliliğini güvence altına alamaz.

Artan Ağ Trafiği

Şirket içi uygulamalara ek olarak, çalışanlar sıklıkla genel bulutlardaki SaaS uygulamalarına erişir. Bu uygulamalar, çevre tabanlı güvenlik ve MPLS WAN’lar üzerinde büyük bir yük oluşturur. Geleneksel bir WAN üzerinden VPN kullanıcılarına akan SaaS trafiği, performansı düşüren ve uzaktaki çalışanların VPN’lerini tamamen kapatmasına yol açan bir sürece neden olabilir. Diğer yandan buluta doğrudan erişim sağlamak kullanıcıları sayısız siber güvenlik tehdidine maruz bırakır.

Uç Nokta Güvenliği

Uzaktan çalışanlar, şirket donanımı yerine kişisel cihazlar kullanma eğilimi gösterir ve bu da uç nokta güvenliğini zorlaştırır. Kurumsal ağlar, birden fazla uzaktan güvenlik önlemi uygulanana kadar herhangi bir uzaktan erişim talebinin meşru olduğunu varsayamaz. Ayrıca, VPN’lerdeki kullanıcılar, kötü amaçlı yazılım yayarak ağ üzerinden yanal olarak hareket etme yetkisine sahiptir.

Malwarebytes tarafından yapılan bir araştırmaya göre:

 • Ankete katılanların %20’si uzaktan çalışan nedeniyle bir güvenlik ihlali ile karşı karşıya kaldı.
 • %24’ü güvenlik ihlalini veya kötü amaçlı yazılım saldırısını çözmek için para harcadı.
 • %28’i şirket cihazlarında olduğundan daha fazla kişisel cihazlarda çalıştıklarını itiraf etti.
 •  %18’i siber güvenliğin çalışanlar için bir öncelik olmadığını kabul etti.

4 Adımda Uzaktan Çalışma Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Uzaktan çalışan sayısının artması ve daha fazla kullanıcının VPN’lere bağımlı olması, işletmeleri daha fazla güvenlik donanımına sahip olmaya zorlamaktadır. VPN’ler ölçeklendirmek için tasarlanmamıştır. Ayrıca donanım tabanlı mimariyi ölçeklendirmek karmaşık bir süreçtir. Şifreli ve yüksek bant genişliğine sahip yoğun trafik ise sorunu yalnızca daha da kötüleştirir. Trafikteki artışa ayak uydurmanın en kolay yolu, geleneksel yaklaşımların ötesine geçmektir. Yazılım aracılığıyla internet erişimini güvenli hale getiren yeni nesil uygulamalar; veri güvenliği ile kullanıcılar için kabul edilebilir performans ve kolay erişim arasındaki ideal dengeyi kurar. Ayrıca ileriye dönük ölçeklenebilir bir BT altyapısı sunar.

Uzaktan çalışma güvenliği süreci güçlü güvenlik protokolleri ve teknolojilerinin yanı sıra çalışanların eğitilmesini de kapsar. Uzaktan çalışma güvenliği için en önemli stratejilerden biri, uzaktan çalışma güvenliği farkındalığını artırmaktır yani güvenlik risklerinin var olduğunu kabul etmektir. Bu kulağa basit gelebilir ancak uzaktan çalışmanın doğasında var olan bazı güvenlik sorunlarının farkına varamamak, risklerin gerçekleşme olasılığını artırır. Çoğu kullanıcı için ofiste internete girmekle evde internete girmek arasında fark yoktur çünkü deneyim temelde aynı görünür.

 • Kötü amaçlı yazılımlardan ve kullanıcılardan kaynaklanan tehditleri şu önlemleri alarak yönetebilir, remote work sürecinde siber güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.
 • VPN’lerin “güvenli olduğu” algısının ötesine geçin.
 • Hub ve bağlı WAN’ları güvenli hale getiren, yönlendirebilen ve yazılım tanımlı bir WAN’la (SD-WAN) birleştiren SASE ile değiştirin.
 • Güvenli web ağ geçitleri (SWG’ler) ve gibi SASE mekanizmalarını kullanarak BT’nin doğrudan kontrolü altında olmayan SaaS ve web erişimi gibi bu kaynaklardan gelen tehditleri azaltın.
 • Saldırı kapsamını küçültmek ve herhangi bir uygulamadaki, herhangi bir konumdaki ve herhangi bir cihazdaki verileri ve kullanıcıları korumak için ağ segmentasyonu ve trafik yalıtımı gibi ZTNA (Sıfır Güven Yaklaşımı) ilkelerini uygulayın.

Berqnet SASE Platformuyla Tanışın

Berqnet SASE işletmeler için uygulaması kolay ve kapsamlı uzaktan çalışma güvenliğini tek bir platform ve yönetim ekranında sunar. Secure Access Service Edge (SASE), tek bir birleşik bulut hizmeti oluşturmak için güvenliği Yazılım Tanımlı Geniş Alan Ağı (SD-WAN) ile birleştiren bir ağ mimarisidir. SASE’nin başlıca faydaları arasında basitleştirilmiş WAN dağıtımı, artırılmış güvenlik ve uygulama bazında uygun bant genişliği tahsisi yer alır. Bulut hizmeti olduğu için SASE, tasarım gereği ölçeklenebilir, bu da onu hızla değişen teknolojilere uygun verimli bir seçenek haline getirir. Bulut tabanlı yönetim uygulaması olduğundan, farklı şubeler için tüm hizmeti tek bir noktadan kontrol etmeyi sağlar.

WEB Erişimini Güvenli Hale Getirin

SASE; SD-WAN, Güvenli Web Ağ Geçidi (SWG), Sıfır Güven Ağ Erişimi (ZTNA) ve Hizmet Olarak Güvenlik Duvarı (FWaaS) gibi teknolojileri içerir. Uzaktan çalışanların karşılaştığı siber güvenlik risklerini azaltmak için SaaS ve web erişimini güvence altına alırken bulut ve kurumsal uygulamaların korunması gerekir. Berqnet SASE Platformu, gecikmeyi azaltır ve performansı en üst düzeye çıkarır. Temel düzeyde SASE, performanstan ödün vermeden ağ erişimini daha güvenli hale getirir. SWG’ler ve korumalı alanlar da dâhil olmak üzere uzaktaki bir çalışanı herhangi bir yerden herhangi bir cihazdaki herhangi bir uygulamaya güvenli bir şekilde bağlar. Böylece hassas verileri ve kötü amaçlı yazılımları tanımlayabilir, oturumları sürekli olarak izleyebilir, risk ve güven düzeylerini değerlendirebilir.

Sıfır Güven Yaklaşımı (ZTNA) ile Kimlik Yönetimini Kolaylaştırın

Berqnet SASE’nin bir parçası olan ZTNA yani Sıfır Güven Yaklaşımı, varsayılan olarak hiçbir kullanıcıya güvenmez. Bunun yerine çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) gibi mekanizmalar aracılığıyla tüm kimliklerin sürekli izlenmesi ve doğrulanması yöntemini kullanır. MFA, otomatik siber saldırıları engellemenin yanı sıra parola hırsızlığından kaynaklanan hasarı sınırlamanın en güvenilir yollarından biridir. Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama ile Tekil Oturum Açma (SSO) çözümlerinin birlikte kullanılması kullanıcı oturum açma deneyimini kolaylaştırır. BT için kimlik ve erişim yönetimini basitleştirir.

Riskleri Görünür Hale Getirin

Sıfır güven yaklaşımı uzaktan çalışma güvenliği için en ideal yaklaşımdır çünkü kullanıcılar çeşitli kriterlere dayalı olarak sürekli risk profiline tabi tutulur. Uzaktan çalışanlar bir VPN aracılığıyla verilen geniş erişimin aksine, yalnızca rolleri için gereken minimum düzeyde uzaktan erişim elde eder. Trafik segmentasyonu ile riskli uzak kullanıcıların ve kişisel cihazların ağ üzerinden yanal hareketi kısıtlanır. ZTNA trafik görünürlüğü açısından benzersiz faydalara sahiptir. Uzaktan çalışanlardan gelen ve onlara yönelik riskleri değerlendirirken çok önemlidir. Yapay zekâ yüksek riskli kullanıcıları ve etkinlikleri belirleyebilir. Kullanıcı davranışı analizleri kullanıcı adları, zaman damgaları ve kaynak IP adresleri gibi verilere derinlemesine görünürlük sağlar.

Daha Güçlü Savunma Hattı Oluşturun

Berqnet, küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar verimliliği ve ölçeklenebilirliği yüksek donanım tabanlı koruma ürünleri sunar. Kapsamlı ve katmanlı bir siber güvenlik için ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirilen SASE platformuyla;

 • Merkez ofise bağlı şube ya da diğer uzak konumların operasyonlarını hızlı ve güvenli bir şekilde etkinleştirebilirsiniz.
 • Mobil kullanıcılara internete güvenli erişim sağlayarak işlerini uzaktan yürütmelerini sağlayabilirsiniz.
 • Uygulamalara güvenli erişim sağlayarak, alternatif ağ dağıtımları için tutarlı kullanıcı koruması elde edebilirsiniz
 • Derin içgörülerle gelişmiş mobil tehditlere karşı güçlü bir savunma hattı oluşturabilirsiniz.
 • Ağ alternatiflerini hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtarak, uygulama erişimini güvenli hale getirebilirsiniz.
 • Güvenli mobil erişim ile üretkenliği artırabilir ve bir siber saldırı durumunda hızlı sistem düzeltme yetenekleri edinebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1.    Evden çalışanları siber suçlular için hedef haline getiren faktörler nelerdir?

Kullanıcılar için başlıca riskler güvenli olmayan ev ağı kurulumları ve cihaz yönetiminden kaynaklanır. Çalışanlar, tüketici sınıfı kablolu ve Wi-Fi bağlantılarını kullanarak internete evden erişirler. Bu bağlantılar, VPN’ler, güvenlik duvarları ve kurumsal düzeyde antivirüs çözümleri dâhil olmak üzere kurumsal ağların kapsamlı savunma korumalarından yoksundur.

2.    Güvenli uzaktan erişim nedir?

Güvenli uzaktan erişimin tanımı yeni teknolojiler ve pandemi nedeniyle son birkaç yılda önemli ölçüde değişse de en basit haliyle kurumsal kullanıcılar için ister bulut tabanlı ister şirket içi olsun, merkezi uygulamalar, kaynaklar ve sistemler arasında konumdan bağımsız güvenli bağlantıya sahip olmaktır.

3.    SD-WAN Nedir?

Geniş alan ağları, dağıtılmış kuruluşlarda ana merkezleri, şubeleri, bulut hizmetlerini ve kullanıcıları birden çok yerde birbirine bağlayan temel noktalarıdır. Bununla birlikte, yönetilmesi zor olabilir. Yazılım tanımlı WAN’lar, BT’nin uç cihazlar ve uzak çalışanlar da dâhil olmak üzere çoğu WAN’ı uzaktan yapılandırmasına, yönetmesine, izlemesine ve güvenliğini sağlamasına olanak tanıyan bir ağ yerleşimi sağlayarak kuruluşların geleneksel WAN’ların zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu