Windows Server

Windows Server 2008R2 Print Server Yönetimi

Print Service (Yazdırma Hizmetleri) bir ağda yazıcıları (printers) paylaşmanıza ve Yazdırma Yönetimi ek bileşenini kullanarak Print Server (PS = yazdırma sunucusu) ve Network Printer (ağ yazıcısı) yönetim görevlerini merkezi olarak yönetmenize olanak sağlar. Print Management (PMC = Yazdırma Yönetimi), Jobs in Queue (yazdırma sıralarını) izlemenize ve yazdırma sıraları yazdırma işlerini işlemeyi durdurduğunda bildirim almanıza yardımcı olur. Ayrıca Grup Policy kullanarak kullanıcılarınıza hangi yazıcıdan veya hangi Print Server (PS)’dan çıktı alacaklarını yöneterek daha efektif kullanım sağlayabilirsiniz. Buradaki en temel amaç sisteminiz için gerçek ihtiyaçların belirlenip ona göre ilgili Sistem Feature’larının gerektiği kadarı kurularak en az kaynak (CPU, RAM, v.b) tüketimiyle en iyi performansı elde etmektir.

Kurulumun nasıl yapıldığını portalımızda Yalçın Karaca hocamızın yazdığı “Windows Server 2008 Print Services Tools” başlıklı makalede yazdığı için tekrar olmaması adına burada değinilmemiştir. Seri olarak sunumunu yapacağım Makalemizin şuanda okumakta olduğunuz birinci bölümünde; bu yeniliklerin kattıklarıyla birlikte PS’in teknik yapısı detaylı olarak incelenip yer yer uygulamalı olarak bilinmesi gereken bazı ön bilgileri tecrübe ettiklerimle birleştirilerek sunulacaktır. İkinci bölümünde ise Merkezi yönetim kolaylığı sağlayan Print Server’ın 2008r2 ile gelen yeni özelliklerin detaylı incelemesi yapılacaktır.

Makalemizin üçüncü bölümünde ise Print Server’ı sisteminin mimari yapısında en iyi nasıl yapılandıracağına ait önerilerle birlikte yazdırma hizmetlerinin aksaması durumunda tüm kullanıcılarınızın etkilenme ihtimaline karşılık yapınızı nasıl Microsoft Cluster platformu ile yedekliliğini sağlayıp erişebilirliğini arttırabileceğiniz anlatılmıştır.

Printer Çeşitleri :

Network Printer (Ağ Yazıcısı)

Üzerinde ağ adaptörü (Network Card) bulunan bu yazıcılara TCP/IP protokolünü üzerinden arada başka bir cihaz olmaksızın daha hızlı ve istikrarlı çıktı alınmasını sağlamaktadır. Yazdırma iş yükünün fazla olduğu kurumların yazıcı paylaşımı ve kullanımında bu tür yazıcılar tercih edilmektedir.

Internet Printing Protocol (IPP)

Windows Server 2000 ile geliştirilen ve 2003 Server ile standartlaştırılmıştır. Ön plana çıkan kurulum amaçlarından biri farklı lokasyonlardaki yazıcılardan çıktı alınması bir diğeri ise PC tabanlı olmayan cihazlardan yazıcıların web servis hizmeti üzerinden yönetilip yazdırma süreçlerinin tamamlanmasıdır. (Mobil cihazlardan çıktı alınması veya bazı ERP yazılımların bazı ihtiyaçları karşılaması gibi) Yapılandırma sonrasında her yazıcıya erişip yönetim ve yazdırma işlemleri için http://printserver/yazicipaylaşimismi şeklindeki internet adresi olmuş olacaktır.

Protokolün kullanımı için Print Server üzerine IIS servisinin kurulumuna gerek duymaktadır. Ayrıca eğer sunucu ile yazıcı arasında firewall kullanıyorsanız yazıcıya erişip yönetimi için Http (Tcp 80) , Https (Tcp 443) ve RPC (remote procedure call) standardını kullanacağından gerekli izinlerin verilmesi gerekmektedir.

ISS üzerinden IPP nasıl çalışıyor?

Kullanıcı web browser üzerinden URL adresini yazarak yazıcıya bağlanma isteği gönderir. İsteği alan Print Server kimlik doğrulaması için ya local hesaplarda veya Domanin Controler’da yapar. Kimlik doğrulamasından geçen kullanıcıya ASP (Active Server Page) kullanılarak mevcut yazıcı ve durumları hakkında bilgileri gönderir. Listelenen yazıcılardan kullanıcı uygun olanı seçer. Seçim sonrasında kendi üzerinde bu yazıcının driver’i olup olmadığı kontrol edilir. Eğer driver yok ise Print Server, sürücüyü .cab file haline getirip client’a gönderir. Kullanıcı ekranında kendine gönderilen bu dosyayı indirip kurması için izin istenmektedir. İnternet Options ayarlarında belirtilen güvenlik ayarlarında izin verilmiş ise yükleme tamamlanıp belge gönderilmeye hazır hale getirilmiş olur

LPD (Line Printer Daemon ) /LPR (Line Printer Remote) Yazıcı :

Bilgisayardaki bir program başka bir bilgisayardaki yazdırma biriktiricisi hizmetine belge göndermek için Uzaktan Satır Yazıcı (LPR= Line Printer Remote) hizmetini kullanabilir. Belgeyi alan hizmete genellikle Satır Yazıcı Yazdırma Programı (LPD = Line Printer Daemon) denir.

Hem istemcide, hem sunucuda TCP/IP çalışıyor olmalı ve istemcide LPR’nin RFC uyumlu bir sürümü bulunmalıdır.

Yazdırma Hizmetleri, hem LPR hem de LPD hizmetleri sağlar; bu hizmetler Windows Server 2003 ailesi işletim sistemi çalıştıran bir yazdırma sunucusu bilgisayarı üzerinde birbirlerinden bağımsız hareket ederler. LPD, sunucuya UNIX sistemleri gibi LPR istemcilerinden iş kabul etme olanağı sağlamak için yazdırma sunucusu bilgisayarda çalışır LPR, Windows XP Professional çalıştıran bilgisayarlarda LPD çalıştıran UNIX sunucularına iş göndermek için kullanılan bir seçenektir.

·         Yazdırma sunucusu üzerindeki LPDSVC, belgeyi istemci UNIX bilgisayarları üzerinde çalışan asıl LPR hizmet programlarından alır.

·         Yazdırma sunucusu üzerindeki LPRMON, yazdırma işini yazıcıların bağlı olduğu UNIX bilgisayarları üzerindeki asıl LPD işlemlerine gönderir.

Print Server Teknolojisi Bileşenleri:

Print Spool File: Spool (bekletme) dosyası, yazıcıya gönderilen belgelerinizin, yazdırma işlemi sırasında ayrı bir şekilde tutulabilmesi için, sabit sürücüde oluşturulan geçici bir dosyadır. Bir uygulama içinden yazdır komutunu verdiğinizde, Windows sabit sürücünüzde bir spool dosyası oluşturup belgeyi özel bir meta file biçemi kullanarak bu dosyaya kopyalar.

Spool File’ın en büyük faydası sınırlı belleğe sahip yazıcıların kesintiye uğramaksızın hizmet vermesini sağlamaktır. Ayrıca çıktı gönderen uygulamanın işine devam etmesini sağlamasıdır.

Meta File Format Çeşitleri:

a) Text: basit ve eski uygulamaların kullandığı düz metin dosyasıdır. Dosyanın corrupt (bozulma) olma ihtimali yüksek olduğundan ilerleyen zamanlarda kullanımına ara verilmiştir

b) Journal: Windows NT döneminde 16 ve 32 bit uygulamaların kullandığı ve içerisinde 1000 karakter alabilen dosya tipidir.

c) RAW: Windows Spooler Servisi, Spooler File’a işlemeden gönderdiği dosya formatıdır. Bu nedenle ismi RAW yani ham’dır. Raw dosyası PostScript komutlarını bir PostScript yazıcıya göndermek için kullanılır. PostScript komutları yazıcı tarafından anlaşılan, ancak Windows Biriktirici tarafından yorumlanamayan düz verilerdir. RAW aygıta bağımlı ve daha yavaş biçimlidir. Her üreticinin kendine has algoritma yöntemleri kullandığından, farklı firmaların ürettiği RAW dosyaları farklı boyutlarda olur. RAW formatının en önemli özelliklerinden biri de kayıt yapıldıktan sonra üzerinde bazı değişikliklere izin vermesi. Yani bir nevi zaman içinde geri giderek yazdırılacak belgeyi düzeltebilmeye imkân tanıması. EMF biçimi kullanılarak yazdırma işlemlerinde sorun yaşarsanız yazdırma formatı olarak RAW seçilmesi önerilir.

d) EMF (Enhanced Metafile): Windows95’ten beri yazdırma ihtiyaçlarının artması ve önem kazanması nedeniyle Microsoft daha hızlı yazdırma yapabilmek için 1992 yılında ilk olarak 16 bit sonrasında ise 32 bit Enhanced Meta File sürümünü geliştirmiştir. 2006 yılında ise OSP (Microsoft Open Specification Promise) kapsamına alınarak donanım üreticileri tarafından geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Windows, varsayılan ayarlarında, Spool Data Format seçeneğini EMF olarak işaretler. Bu format, olasılıklar arasında en etkin formattır.

EMF formatı karmaşık grafik programlarından grafikleri yazdırma WMF formatında eksiklikleri gidermek için oluşturuldu. EMF formatı aygıttan bağımsız çalışmaktadır. Bu grafik boyutları yazdırılan kopya çözünürlüğü yazıcının inç başına nokta bakılmaksızın korunur anlamına gelir. Network içerisinde EMF formatı daha küçük dosya boyutu sağladığından ağ trafiğini azaltır. EMF, Windows işletim sistemi tarafından kullanılan biriktirme dosyasıdır. EMF ayrıca yazıcı sürücüleri için bir grafik dili olarak kullanılmaktadır.

Print Quene: Yazdırma kuyruğu yazdırma durumu, belge sahibi ve yazdırılacak sayfa sayısı, baskı bekleyen belgeler hakkında bilgiler görüntüleyebilirsiniz. Görüntülemek, duraklatmak, devam ettirmek, yeniden başlatmak veya yazdırma işlerini iptal ettirmek için Windows Print Management yönetim tool’undan yazdırma kuyruğu kullanabilirsiniz.

Print Spooler: Aslında servisin ismi olan bu system32 hizmeti; bağlı yazıcıların yönetiminden sorumludur. İsminden de anlaşıldığı üzere yaptığı işlem; yazdırma taleplerini öncelikle Print Spooler File’da biriktirip yazıcıya belirlenmiş olan öncelik ve sıraya göre göndermesidir. Bu servis bize daha fazla merkezi kontrol avantajı sağlamaktadır. Ayrıca bu servis yazıcı işlemlerinin işletim sistemi – yazıcı arasındaki dosya çevirilerini gerçekleştirmektedir.

Servisin bulunduğu uygulama “C:\Windows\System32\spoolsv.exe” ‘dır. Bu servisin en önemli özelliği; belge yazdırılırken biriktirme işlemi birden çok yazdırma işlerini yazıcıya sırayla verilmesi sağlayarak kullanıcının çalışmasında kesintiye uğratmaksızın devam etmesini sağlar.

Printer Ports: Print Server’ın yöneteceği yazıcıya erişebilmesi için TCP/IP veya LPR port monitör seçeneklerinden birisi seçilir. Ayrıca bunların dışında LPT ve USB local portlarını desteklemektedir. Lakin Cluster ortamına node üzerindeki local yazıcılar (LPT ve USB gibi) eklenememektedir.

TCP/IP portu seçilerek Network yazıcı kurulduğunda Default olarak TCP 9100 portunu kullanmaktadır. LPD portu seçildiğinde ise TCP 515 portunu kullanmaktadır.

Printer Driver: Kullanıcının gönderdiği belgenin işletim sistemi tarafından yazıcıya hangi dosya formatında (RAW, EMF, XPS v.b) gönderilip nasıl yazdırılacağını belirlemek için üretici firma tarafından özel olarak hazırlanmış yazılımdır. Driver’ın önemli görevlerinden biriside; yazdırma işlemi sırasında oluşabilecek olası bir hatada yazıcının gönderdiği hata mesajını yorumlayarak kullanıcı ekranına yansıtır.

Print Management: İsminden de anlaşıldığı üzere tek bir noktadan Printing Servisinin merkezi yönetiminin ve konsolidasyonunun yapıldığı arayüz modülüdür. Windows Server 2008 ve Windows Vista itibaren tüm işletim sistemlerin Administrative Tools (printmanagement.msc) içerisinde yer almaktadır.

Print Server Management;

Yeni Yazıcı Kurulumu ve Yönetimi

Asıl olarak iki şekilde printer eklenir. Birincisi “Network Printer Installation Wizard” ile kolaylıkla tanımlama yapılır ikincisi ise TCP veya LPD port tanımlarının manuel yapılarak süreç işletilir. Aşağıda tanımlamalara yönelik izlenecek yollar adım adım gösterilmiştir

1) Network Printer Installation Wizard

Print Server ile aynı subnet ve aynı vlan’da bulunan IP ve WSD (Web Services Discovery Devices) printerları kolaylıkla eklemek için kullanılır. Bu sadece aşağıda ayrıntılı olarak değineceğim manuel yollarla port ve printer tanımlamak zorunda kalmayacaksınız. Daha hızlı ve etkin çözüm için biçilmiş kaftan.

image001

image002

“Print Management” isimli yönetim yazılımından Printer sekmesini sağ tıklayarak “Add Printer” seçilir. Açılan pençeden “Search the network for printers” işaretlenip Next ile bir sonraki pencereye geçtiğinizde UDP 3702 portuntan ortama atılan broadcast kendi bulunduğu blok subnetteki TCP ve WSD özellikli printer’ları taramaya başlar. Bulunan yazıcılar ekranda model ve ip olarak gösterilmektedir.

image003

Listelenen yazıcılar arasında tanımlamak istediğimizi tıklanıp Next ile devam ettiğinizde Printer’ı hangi isimde kayıt edeceğiniz ekran karşılayacaktır.

image004

2) TCP/IP Network Printer Kurulumu

Yeni bir IP printer tanımlamak için ilerleyen bölümde detaylı olarak inceleyeceğimiz “Print Management” isimli yönetim yazılımından Printer sekmesini sağ tıklayarak “Add Printer” seçilir.

Yeni açılan pencerede bizi iki soru bekliyor; daha önceden bu yazıcı için port tanımlanmış mı? yoksa her şey ilk defa mı yapılacak?

Eğer ilk defa tanımlayacaksanız “Add a TCP/IP or Web Services. . . . .” ile başlayan alan işaretlenerek devam edilir. Yok bu yazıcı için daha önceden port tanımı (ilerleyen bölümde bu konu anlatılacaktır) yapılmış ise “Add a new printer uasing an existing port” seçeneği işaretlendiğinde yanında açılan combo box’dan tanımlamış olduğunuz port’u seçerek ilerlersiniz.

image005

Eğer TCP/IP portunu yeni tanımlayacaksanız “Type of Device” seçeneğinin de yazıcının yöentiminin yapılacağı parametrenin girilmesi istenmekte. Benim yazıcılarımda web servis desteği verimli çalışmadığından static olarak TCP/IP seçeneğiyle ilerliyorum. İsterseniz Autodetect seçeneği ile sistemin en iyi olanı tercih etmesini sağlayabilirsiniz.

image006

3) LPD Printer Kurulumu

Eğer ilk defa tanımlayacaksanız “Create a new port and a new printer” ile başlayan alan işaretlenerek devam edilir. Yok bu yazıcı için daha önceden port tanımı (ilerleyen bölümde bu konu anlatılacaktır) yapılmış ise “Add a new printer uasing an existing port” seçeneği işaretlendiğinde yanında açılan combobox’dan tanımlamış olduğunuz port’u seçerek ilerlersiniz.

image007

“Create a new port and a new printer” ile secim yaptığımızda gelen ekran üzerinden yeni tanımlayacağımız Yazıcı tipi LPD olduğundan LPR port seçeneği ile devam edilecektir

image008

LPR port tanımı yaparken ilgili alanları aşağıda belirtildiği gibi doldurulur.

a) “Name or address of server providing lpd” alanına yazıcınızın bağlı bulunduğu bilgisayarın DNS ismi veya IP adresi girilir. Önerim IP adresi olması. Bu konuda çok başım ağrıdı.

b) “Name of printer or print queue on that server” alanına yazıcıyı hangi isimde share edeceğinizi girerseniz.

image009

Yazıcı Kuyruğunun Yönetimi

Bu işlem için Printer sekmesinden “Show Extended View” ı tıklayarak yazıcılara ait Queue ve Web Servis alanlarının PM (Print Management) üstünde görüntülenmesini sağlayın.

image010

Yönetmek istediğiniz yazıcıyı tıkladığınızda PM’in alt tarafında kuyrukta yazılmayı bekleyen dökümanların görüntülendiği JOBS tabından bu işlemi yapabilirsiniz.

image011

Yönetmek istediğiniz yazıcı sağ ile tıklayarak dökümanın yazdırımını iptal edebilir, duraklatabilir veya yeniden başlatabilirsiniz.

image012

Properties’’ine girdiğinizde ise printer ayarları ile dökümanın kuyruktaki yazdırılma önceliğini yönetebilirsiniz.

image013

Yazıcının Web Servisi Üstünden Yönetimi

Yazıcının Web-base yönetim paneline bağlanıp kolaylıkla yönetmenizi sağlamaktadır. Fakat bu işlem için öncelikle web servis üzerinden yönetmeyi planladığınız yazıcıyı Local DNS’inize ip adresini paylaşım ismiyle birlikte girmeniz kaydettirmeniz gerekmektedir.

image014

Driver Kurulumu ve Yönetimi

Tek bir noktadan tüm yazıcılarınızın driver’ını güncelleyebilirsiniz. İlerleyen bölümde Printer Driver çeşitleri ve hangi tip driver’ın seçilmesi gerektiği yönünde detaylı bilgi verilecektir.

Çalışan sistemde değişiklik hele de driver değişikliği dikkat edilmesi ve testlerinin çok iyi yapılması gereken bir durum olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca güncelleyeceğiniz printer driver’ı sonrasında yazıcıların client sistemler tarafından sorunsuz çalıştırabilmeleri için; Client üzerinde bu driver’ın kurulu olması yada printer’dan çıktı almak istediğinde kulanıcıya driver kurma hakkının verilmiş olması gerekmektedir.

Driver güncellemesinde dikkat edilecek noktalardan biride güncelleme sonrasında eski sürücünün artık ortamda bulunmuyor olması. Yani o modele ait sadece tek bir sürücü göreceksiniz. Eğer yeni yüklediğiniz driver çalışmaz veya hata verirse role back şansınız bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ilerde değineceğimiz kaldırıp yeniden kurmaktan başka şansınız bulunmamakta. Fakat güncelleme yapmadan önce ileride detaylı olarak inceleyeceğimiz 2008R2 ile birlikte gelen “Set Driver Isolation” özelliğini kullanırsa daha az sorunlu geçiş yaparsınız.

image015

Printer Driver güncellemesi için Print Management isimli yönetim tool’unda Driver’s sekmesinde sağ tıklayıp “Add Driver” tıklayın.

image016

Açılan pencerede sizden yükleyeceğiniz driver’ın hangi tip İşletim Sistemler için olduğunu seçmeniz istenmekte. Windows7 driver’ları genel olarak 2008R2 içinde geçerli fakat bazı üreticilerin yazmış olduğu printer driver 2008R2 ye kurulum sonrasında tam verimli çalışmamaktadır. Bu nedenle olabildiğince x64 bit driver seçeneklerinde Print Server’ın seçtiğinin kalmasını tavsiye ederim.

image017

Yüklemesi yapılacak driver’ın nerede olduğu gösterilerek kurulum yapılır. Eğer daha önce kurulu bir

image018

Port Yönetimi

Printer tanımlamadan önce yeni bir port tanımlayacaksan “Add Port” sekmesinden, tanımlamış olduğumuz yazıcının port tanımı değişti ise “Manage Ports” sekmesinde yapılmaktadır.

Güncellemede dikkat edeceğiniz nokta Port Name asla değiştirilemiyor ve ekrana hep ismi geliyor. Karışıklığa sebep vermemek adına önerim her zaman yeni port tanımlayın ve eskisini silin.

image019

Form Yönetimi

Yazıcı tipinize veya kullanacağınız özel kağıt formları varsa Forms sekmesi altında tasarlıyabilirsiniz.

image020

Yeni bir FORM tasarlamak için öncelikle “Create a new form” alanını aktif edip yeni bir isim vermeniz gerekmektedir. Arkasında da tasarlayacağınız kağıt özelliklerini alt kısımdaki alana giriniz

image021

Yazıcı Durum Takibi

Yazıcılarınızın durumunun görüntüleyerek hızlı aksiyon almanızı sağlayacaktır.

image022

Birden Fazla Print Server Yönetme

Farklı Print Server’ın tek bir merkezi tool üzerinden yönetiminin yapılabilsiniz.

image023           

Yazıcı Dağıtımının Yapılması

PM üzerinden Group Policy entegrasyonu ile yazıcıların dağıtımının kolaylıkla/otomatikman yapılmasını sağlamaktadır. Kullanıcı veya makine bazlı yapacağınız bu Policy’yi Organizational Unit’e uygulayarak tek bir yerden istediğiniz yazıcıların istediğiniz kullanıcıların kullanımına sunabilirsiniz.

Aynı OU içerisindeki Kullanıcılara GPO üzerinden dağıtımını yapmak istediğiniz yazıcıda sağ tıklayıp “Deploy with Group Policy” seçeneğini secin

image024

Windows Server 2003’den tanıdığımız PushPrinterConnections.Exe isimli tool ekranı bizi karşılıyor. Burada Active Directory (AD) üzerindeki hangi Organizational Unit (OU) içerisineki kullanıcılara mı yoksa bilgisayarlara mı bu yazıcının dağıtımını yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bu işlemi ile kullanıcı bazlı seçersek Logon Script, makineyi seçersek Machine Startup Script oluşturacaktır. Fakat bu işlem için öncelikle daha önceden oluşturulmuş Policy’nin etkin olabilmesi ve işlemi yapacak kişinin Policy oluşturma ve OU içerisindeki objelere publish etme yetkisinin olması gerekmektedir. Sorun yaşamamk adına bu işlemleri Domain Admin yetkilisi tarafından yapılması tercih edilir. Policy hazırlandıktan sonra işlemin gerçekleşebilmesi için en az bilgisayar ise restart, kullanıcı ise logoff-login olması gerekmektedir.

image025

GPO ile dağıtımı yapılan yazıcıların local admin olmayan kullanıcılar tarafından sorunsuz çalıştırılması için ya daha önceden yazının map edileceği bilgisayarlar driver’ırının kurulmuş olması gerekiyor yada aşağıdaki GPO tanımlarının Group Policy Management Console (GPMC) üzerinden ilgili OU’ya uygulayınız.

a)      User Configuration > Policies > Administrative Templates > Control Panel > Printers giriniz

image026.

b) “Point and Print Restrictions” çift tıklayarak açıp Enabled diyerek policy’yi aktif edin

c) “Users can only point and print to these servers” ve “Users can only point and print to machines in their forest” eğer işaretli iseler check box’ın içini boşaltın

d) “When installing drivers for a new connection” sorusuna “Do not show warning or elevation prompt” cevabını seçin

e) “When updating drivers for an existing connection” sorusuna “Show warning only” cevabını seçin.

image027

Backup ve Restore

Print Server’ın yedeğini almak ve daha önceden alınmış yedekten restore edebilirmek için Print Management’ı kullanabilirsiniz.

image028

GUI ara yüzden export ederek Print Server’ın yedeğini alabileceğiniz gibi komut satırından aşağıdaki komutu uygulayarak da yapabilirsiniz.

c:\windows\system32\spool\tools\printbrm.exe -b -S sunucu_ismi -f d:\nereye.printerexport –o force

GUI ara yüzden export ederek daha önceden almış olduğunuz yedeği yeni kurduğunuz Print Server’a import ederek restore işlemini yapacağınız gibi komut satırından aşağıdaki komutu uygulayarak da yapabilirsiniz.

c:\windows\system32\spool\tools\printbrm.exe -r -s sunucu_ismi -f d:\nereye.printerexport –p ALL

Standart User’a PS Yönetici Haklarının Verilmesi:

Printer yönetimlerinin Sunucu Admin’i olmasını istemediğiniz kişi veya grup tarafından (örneğin Teknik Destek personellerinize) Sunucuya bağlanmadan kendi bilgisayarındaki PM (Print Management) üzerinden yapmasını istiyorsanız öncelikle PS (Print Server) Admin’i tarafından PM açılıp yönetiminde delegasyon yapılacak PS üzerinde sağ tıklayıp Properties tıklanır.

Not1: Burada anlatılan kısım sunucu bazlıdır. Yani verilecek tüm yetki PS üzerindeki tüm printer ve driver süreçlerinde geçerli olacaktır

image029

Açılan Properties ekranındaki Security tabından Add butonuyla yetkilendirmek istediğiniz kişi veya grup seçilip aşağıda ayrıntılarını vereceğim izin tiplerinden uygun olanlarını izinli (Allow) ve yasaklı/engelli (Deny) olarak tanımlayınız. Eğer Teknik Servis personeliniz yeni printer kurulumu yapmayacaksa sadece varolan printerların genel yönetimsel sorunlarıyla ilgilenecekse View Server, Print, Manage Documents, ve Manage Printer yetkilerini vermeniz yeterlidir.

image030

Not2: Kendi bilgisayarınızdan PM ile yönetim için VistaSp1 ve sonrası işletim sistemlerinde “Remote Server Administration Tools” isimli Server Yönetim arayüz uygulamalarının bulunduğu paketi yüklenmiş olması ayrıca da Control Panel’inden “Program and Feature” içerisinden “Turn Windows feature on” sekmesi içerisinden Uzaktan yönetimi yapılacak “Server Role ve Feature”larının Remote Server Administrator içerisinden seçilmesi gerekmektedir.

image031

PS Management İzin Tipleri:

a) Print: Yazıcıya bağlanma, yazdırma, kendisine ait belgeyi duraklatma / iptal etme gibi temel yazdırma izin tipidir. Everyone kullanıcı grup üyelerinin kullandıkları yetkidir.

b) Manage Printers: Printer’a ait temel yetkilerin dışında printer ve spooler ayarlarının değiştirilmesi, izinlerinin yönetilmesini sağlamaktadır.

c) Manage Documents: isminden de anlaşıldığı üzere yazdırmak için printer’a gönderilen tüm dökümanların duraklatılması / iptal edilmesi gibi temel yönetimi yapmaktadır.

d) View Server: Default’ta Everyone yetki gurubu içerisinde yer alan bu hak ile kullanıcı sunucu üzerinde paylaştırılmış tüm yazıcıları ve sunucu durumunu görmesini sağlamaktadır.

e) Manage Server: Yeni printer/port tanımlama/silme; driver güncelleme/yüklemesi gibi üst düzey işlemlerin yapmasını sağlamaktadır. Standart kullanıcılara atanacak yönetim yetkisi budur.

Aşağıda Print Server izinlerine ait default yetkilendirme matrisini görmektesiniz.

Everyone

Creator Owner

Administrators

Print

Yapabilir

Yapabilir

Manage Documents

Yapabilir

Yapabilir

Manage Printers

Yapabilir

View Server

Yapabilir

Yapabilir

Manage Server

Yapabilir

Aşağıdaki tabloda ilgili izinlerin atandığı kullanıcıların PS üzerinde gerçekleştirecekleri görevlerin listesi verilmiştir.

Print

Manage Printers

Manage Documents

View Server

Manage Server

Yazıcı kuyruğunun görüntülenmesi

image032

Kuyruğa ait belgeleri yazdırır

image033

Kuyruktaki tüm yazdırma işlemlerini kontrol eder.

image034

Yeni driver kurulumu veya mevcut driver’ın güncellenmesi (Cluster PS için geçerli değildir)

image035

Kuyruk içerisinden dosya silip ekleme

image036

Printer ayarlarının görüntülenmesi

image037

PS özelliklerinin görüntülenmesi

image037

Yazıcının yapılandırılması için yetkilerin düzenlenmesi

image038

PS’e printer ekleme / silme

image038

PS üzerinden driver ekleme / silme

image039image037

PS’e port ekleme/silme/değiştirme

Aşağıdaki tabloda verilen izinlere yapılabilecek örnek işler verilmiştir.

Standard Users: (Yetkilendirme: Print, View Server)

Kısmi Devredilen Yöneticilik hakkı: Printer ekleyebilir (Yetkilendirme: Print, View Server, Manage Server)

Full Devredilen Yöneticilik hakkı: bütün PS yöneticiliği Tüm yönetim işlerini yapabilir (Yetkilendirme: Print, Manage Documents, Manage Printers, View Server, Manage Server)

System Administrators: Local Sunucu yöneticisi (Yetkilendirme: Print, Manage Documents, Manage Printers, View Server, Manage Server)

Yazdırma kuyruklarını görüntüler

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Yazdırma için kuyruğa belge gönderebilir

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Printer üzerinde kendisine ait yazdırma işlerini iptal edebilir

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Yazdırma kuyruğundaki tüm işleri düzenleyebilmesi

Yapabilir

Yapabilir

Mevcut printer’a driver kurma veya gunceleyebilme

Yapabilir

Yapabilir

Form oluşturma veya silebilme

Yapabilir

Yapabilir

Printer properties (özelliklerini) görebilme

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Printer Server properties (özelliklerini) görebilme

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Mevcut printer’ın erişim yetkilerinin yönetilebilir

Yapabilir

Yapabilir

PS üzerinden printer silme veya ekleme

Manage Server’yetkisine sahip kullanıcı ancak mevcut driver’ı kullanarak yeni printer ekleyebilir fakat silemez

Manage Server’yetkisine sahip kullanıcı ancak mevcut driver’ı kullanarak yeni printer ekleyebilir fakat silemez

Yapabilir

PS üzerinden driver siler veya ekleyebilir

Yapabilir

PS üzerindeki mevcut formları güncelleyebilir veya ekleyip silebilir

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

PS üzerindeki mevcut portları güncelleyebilir veya ekleyip silebilir

Yapabilir

Yapabilir

Yapabilir

Yazıcı paylaştırma

Yapabilir ancak Windows Firewall dan File and Printer Sharing* exceptions uygulandı ise

Yapabilir

Kaynakça:

http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/cc731636(en-us,WS.10).aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Printer_Command_Language

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722179(WS.10).aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd179231.aspx#_Toc208829806

http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2008/02/10/ws2008-client-side-rendering.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff560836(v=vs.85).aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731368(WS.10).aspx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.