Blog

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) İle Tekrarlayan Görevlerde Hız ve Verimliliği Artırın!

Günümüz iş dünyasında, Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA), tekrarlı ve zaman alan iş süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere hız ve verimlilik kazandıran önemli bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Bu makalede, RPA’nın işleyiş prensiplerini, sağladığı faydaları ve farklı sektörlerdeki kullanım alanlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

RPA Nedir?

RPA – Robotik Süreç Otomasyonu, insanların yazılım uygulamalarıyla etkileşimini taklit ederek yüksek hacimli ve tekrarlı görevleri otomatikleştiren bir teknolojidir. Yazılım botları veya programlar, uygulamalara giriş yapabilir, veri girebilir, hesaplama yapabilir ve iş akışları arasında veri aktarımı gerçekleştirebilir. Bankacılık, bilişim, insan kaynakları ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. RPA sayesinde iş süreçleri, insan gücünden daha hızlı ve efektif şekilde tamamlanır. Bu teknoloji, maliyetleri düşürmesi, işlem sürelerini kısaltması ve müşteri memnuniyetini artırması nedeniyle giderek daha fazla popüler hale gelmektedir. RPA’nın önemli bir özelliği de, kullanıcıları yeni araçlar öğrenmeye zorlamadan ya da mevcut BT altyapısına büyük değişiklikler yapmadan uygulanabilmesidir.

RPA yazılım botları, ekran içeriğini algılayabilir, tuş vuruşlarını izleyebilir, veri tanıyabilir ve çıkarabilir. İnsanların bilgisayar kullanırken yaptıkları hareketleri simüle ederek tekrar eden işleri otomatik hale getirirler. Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi ile birleştiğinde RPA, daha derin bağlamları yakalayabilir ve OCR (optik karakter tanıma), NLP (doğal dil işleme) gibi teknolojiler kullanarak daha karmaşık görevleri otomatikleştirebilir. Örneğin, el yazısını tanıma, sigorta hasar değerlendirme gibi daha karmaşık işlemleri yapabilir.

RPA’nın İşleyişi

RPA, insanlar yazılım uygulamalarıyla nasıl etkileşime geçiyorsa aynı şekilde işlem yapar. Bu nedenle, API’lar veya low code (düşük kod) geliştirme araçlarına kıyasla daha kullanışlıdır. RPA otomasyon komut dosyaları oluşturmak için low code geliştirmeyi kullanabilir.

En temel RPA botları, bir kullanıcının uygulamayla yaptığı tıklama ve tuş vuruşlarını kaydederek oluşturulur. Eğer sorunlar çıkarsa, kullanıcı botun hangi adımları yaptığını izleyerek gerekli düzenlemeleri yapabilir. Daha ileri seviyedeki RPA araçları, ekran düzenini yorumlamak ve gerektiğinde ayarlama yapmak için makine görüsü kullanır.

Bazı RPA araçları, mevcut iş sürecini kaydederek ve dinamik olarak bir iş akışı oluşturur. Bu hibrit botlar, RPA geliştirmenin sadeliği ve iş akışı otomasyonunun ölçeklenebilirliğinden yararlanır. Miras kalan kurumsal sistemlerle uyumda, ön uç entegrasyonları gerekebilir. Süreç madenciliği ve görev madenciliği araçları, iş süreçlerini otomatik olarak kaydederek RPA otomasyonu için şablon oluşturur.

RPA botları, kullanıcı tarafından başlatılan “katılımcı” botlar veya zamana göre planlanan “katılımsız” botlar olarak çalışabilir. Bu botlar OCR, makine görüsü ve NLP gibi yapay zeka modülleriyle entegre edilerek “akıllı süreç otomasyonu” sağlanabilir.

RPA’nın Uygulama Alanları ve Sektörler

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), birçok sektörde iş süreçlerinin otomatikleştirilmesini sağlar. Bu teknoloji özellikle tekrarlayan ve zaman alıcı görevlerin yoğun olduğu alanlarda ciddi avantajlar sunar. RPA’nın uygulandığı sektörler ve bu sektördeki spesifik kullanım örnekleri:

Finans

Finans sektöründe RPA, rutin ve zaman alıcı görevleri otomatikleştirir, böylece finans profesyonellerinin daha stratejik işlere odaklanmasını sağlar.

Hesap Mutabakatı: Banka hesapları ve muhasebe defterleri arasındaki farkları otomatik olarak kontrol ederek mutabakat yapar.

Fatura İşleme: Gelen faturaların taranıp, gerekli bilgilerin çıkarılması ve muhasebe sistemine girilmesi.

Ödeme İşlemleri: Otomatik ödeme planlarının oluşturulması ve izlenmesi.

Kredi Kontrolü: Kredi puanlarının otomatik olarak kontrol edilmesi.

Denetim Talepleri: Denetim süreçlerinin otomasyonu için veri toplama ve analiz.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu sektörde RPA, tedarik zinciri süreçlerinin daha etkin işlemesine yardımcı olur.

Sipariş İşleme: Siparişlerin alınması, doğrulanması ve izlenmesi.

Tahminsel Bakım: Ekipmanların bakım ihtiyaçlarının öngörülüp, bakımların planlanması.

Envanter Yönetimi: Envanter seviyelerinin otomatik izlenmesi ve raporlanması.

Sevkiyat Takibi: Sevkiyat süreçlerinin izlenmesi ve anlık güncellemeler sağlanması.

Satış Sonrası Hizmet: Satış sonrası müşteri destek süreçlerinin otomatikleştirilmesi.

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon alanında RPA, hizmet sunumunu ve müşteri memnuniyetini artırır.

Yeni Hizmetlerin Yapılandırılması: Yeni hizmet aboneliklerinin ayarlanması.

Faturalandırma: Yeni hesaplar ve hizmetler için faturalandırma sistemlerinin otomatikleştirilmesi.

Ekipman Arızaları: Birden fazla sistemden veri çekilerek ekipman arızalarının tespiti ve çözümü.

Hizmet Kesintileri Yönetimi: Hizmet kesintilerinin önceden tahmin edilip, çözümlerinin otomatikleştirilmesi.

Bankacılık

Bankacılık sektörü, RPA ile birçok süreçte verimlilik sağlar.

Müşteri Süreçleri: Müşteri hesap açma ve kapama süreçlerinin otomatik yapılması.

Kredi Kartı İşleme: Kredi kartı başvuru ve onay süreçlerinin otomasyonu.

Dolandırıcılık Tespiti: Şüpheli işlemlerin izlenmesi ve raporlanması.

Müşteri Hizmetleri: Otomatik yanıt sistemleri ile müşteri sorularının çözülmesi.

Bilgi Teknolojileri (IT)

IT birimleri, RPA ile birçok manuel görevi otomatik hale getirir.

Veri Toplama: Farklı sistemlerden veri toplanması ve analiz edilmesi.

Yasal Uyumluluk: Yasal gereksinimlere uygun veri yönetimi.

Ağ Yönetimi: Otomatik ağ sağlığı ve performans izleme.

Veri Dönüşümleri: Veri formatlarının dönüştürülmesi ve taşınması.

İnsan Kaynakları (İK)

İK departmanları, RPA ile verimliliklerini artırabilir.

İşe Alım: Aday başvurularının taranıp, uygun olanların ön elemeden geçirilmesi.

Çalışan Giriş ve Çıkış: Yeni çalışan entegrasyonu & ayrılan çalışan süreçlerinin yönetilmesi.

Eğitim: Çalışan eğitimlerinin planlanması ve takibi.

Gider Yönetimi: Harcama ve gider onay süreçleri.

Zaman Çizelgesi Yönetimi: Çalışan zaman çizelgelerinin otomatik olarak oluşturulması ve izlenmesi.

Sigorta

Sigorta sektöründe, RPA birçok süreçte kullanılır.

Talep Yönetimi: Sigorta taleplerinin kaydedilmesi ve işlenmesi.

Yasal Uyumluluk: Poliçelerin yasal gereksinimlere uygun tutulması.

Dolandırıcılık Tespiti: Şüpheli taleplerin izlenmesi ve analizi.

Poliçe Yönetimi: Yeni poliçe oluşturma ve mevcut poliçelerin yönetimi.

Müşteri Hizmetleri: Müşteri taleplerinin hızlı yanıtlanması ve çözümü.

Sağlık Hizmetleri

Sağlık alanında, RPA süreçleri hızlandırarak insan hatasını en aza indirir.

Randevu Planlama: Hasta randevularının otomatik olarak yönetilmesi ve hatırlatmaların gönderilmesi.

Hesap Yönetimi: Hasta hesaplarının otomatik olarak güncellenmesi ve yönetilmesi.

Faturalandırma: Sağlık hizmetlerinin faturalandırma süreçlerinin otomatikleştirilmesi.

Yasal Uyumluluk: Hasta verilerinin yasal gereksinimlere uygun yönetimi.

Elektronik Sağlık Kayıtları: Elektronik Sağlık Kayıtları otomatik yönetimi.

Müşteri Hizmetleri

RPA, müşteri hizmetlerini daha etkin hale getirir ve müşteri memnuniyetini artırır.

E-imza Doğrulama: Elektronik imzaların doğrulanması.

Belge Yükleme ve Onay: Kullanıcıların taradığı belgelerin otomatik kontrol edilip yüklenmesi.

Çağrı Merkezi Yönetimi: Çağrı merkezi işlemlerinin otomasyonu, müşteri taleplerinin hızlı yanıtlanması.

Muhasebe

Muhasebe proceslerinin otomatikleştirilmesi, doğruluğu ve verimliliği artırır.

Genel Muhasebe: Muhasebe kayıtlarının otomatik olarak güncellenmesi.

Operasyonel Muhasebe: Günlük mali işlemlerin otomasyonu.

İşlemsel Raporlama: Günlük, haftalık ve aylık finansal raporların otomatik oluşturulması.

Bütçeleme: Bütçe süreçlerinin otomasyonu.

RPA, işletmelerin operasyonlarını daha etkin ve verimli hale getirerek dijital dönüşümlerine katkı sağlar. Özellikle tekrarlayan görevlerin otomatikleştirilmesi, insan hatalarını en aza indirir ve çalışanların daha stratejik işlere odaklanmasına olanak tanır. Bu, işletmelerin rekabet avantajını artırmasına ve müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımasına katkı sağlar.

RPA’nın Faydaları

RPA, işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandıran ve çeşitli avantajlar sağlayan bir teknolojidir. Bazı önemli faydaları şunlardır:

 • Müşteri Hizmetlerini İyileştirme: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek müşteri temsilcilerinin karmaşık sorunlara odaklanmasını sağlar.
 • Regülasyon ve Uyum: İş süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun hale getirilmesini kolaylaştırır.
 • İşlem Süresini Kısaltma: Daha hızlı işlem tamamlama sağlar.
 • Verimliliği Artırma: Dijitalleşme sayesinde süreçlerin izlenebilirliği artırılarak verimlilik sağlanır.
 • Hataları Azaltma: İnsan hatalarını minimize eder.
 • Maliyetleri Azaltma: Manuel işleri azaltarak tasarruf sağlar.
 • Çalışan Verimliliğini Artırma: Çalışanların stratejik işlere odaklanmasını sağlar.
 • Geliştirmeyi Kolaylaştırma: Düşük kodlu araçlar sayesinde RPA süreçlerinin yönetimi basitleşir.
 • Uygulama Katmanında Çalışma: Uygulamalar arasında çalışarak sistem entegrasyonu gerektirmez.

RPA Yazılımı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

RPA teknolojisi seçerken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Ölçeklenebilirlik: Yazılımın merkezi bir kontrol panelinden yönetilebilmesi, artan iş yükleriyle başa çıkabilmesidir.

Hız: RPA çözümünün hızlı bir şekilde tasarım ve test süreçlerini gerçekleştirebilmesi, projelerin daha kısa sürede hayata geçirilmesini sağlar.

Güvenilirlik: İzleme ve analiz araçlarına sahip olan güvenilir bir RPA sistemi, olası hataları ve güvenlik açıklarını minimize eder.

Basitlik: Kullanım kolaylığı ve low code (düşük kod) teknolojileri, teknik bilgiye sahip olmayan

Esneklik: Karmaşık ve çeşitli görevleri destekleyebilen esnek bir RPA çözümü, daha geniş kapsamlı süreç otomasyonlarına olanak tanır.

Kurumsal Seviye: İşletmenin ölçeklenebilirlik ve yönetilebilirlik ihtiyaçlarına cevap verebilen kurumsal seviyede bir RPA yazılımı olmalıdır.

Yönetişim: Yazılımın güçlü güvenlik ve gizlilik özellikleri sunması, işletmenin veri gizliliği ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamalıdır.

Finansal Planlama: Bot yatırım getirisinin değerlendirilmesi, RPA çözümünün finansal olarak sürdürülebilir olmasını sağlar.

Katılımlı/Katımsız Çalışma: İş akışınıza uygun olarak kullanıcı-harekete geçirilen (katılımcı) veya zamana göre planlanmış (katılımsız) bot seçeneklerini sunmalıdır.

Entegrasyon: Mevcut uygulamalar ve sistemlerle uyumlu çalışabilen bir RPA çözümü, işletmenizin bütünlüğünü korur ve verimliliğini artırır.

Bu kriterler, işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun ve başarılı bir RPA çözümünü seçmenizi sağlayacaktır.

RPA Pazarının Geleceği: Hiperotomasyon

RPA pazarının büyümesinin arkasındaki en önemli nedenlerden biri, AI ve makine öğreniminin RPA ile entegrasyonudur. AI destekli botlar sayesinde daha karmaşık görevler de otomatikleştirilebilir hale gelmiştir. RPA’nın gelecekteki olası büyüme yollarından bazıları şunlardır:

 • Bulut tabanlı RPA çözümleri.
 • Hizmet olarak RPA kullanımına geçiş.
 • Kod yazmayı gerektirmeyen geliştirmeler.
 • Süreç ve görev madenciliği.

Sonuç olarak, RPA, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve maliyet tasarrufu elde etmelerine yardımcı olan güçlü bir teknolojidir.

Robotik Süreç Otomasyonu için Neden İHS Teknoloji’yi Tercih Etmelisiniz?

İHS Teknoloji, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve verimliliği artırmak için özelleştirilmiş RPA çözümleri sunar. İşletmenizin RPA ihtiyaçlarını karşılamak için İHS Teknoloji’yi tercih etmeniz için birkaç neden:

Kapsamlı Güvenlik Standartları: Yüksek güvenlik standartları ve veri şifreleme özellikleri ile verilerinizi korur, güvenliğinizi sağlar.

Uyarlanabilir ve Esnek Çözümler: Küçükten büyüğe her türlü işletme için uygun, bulut tabanlı RPA paketlerimizle kolay entegrasyon ve hızlı dağıtım avantajı sunar.

Maliyet Avantajı: Düşük başlangıç maliyetleri ve kullanım bazlı ücretlendirme modelleri ile her bütçeye uygun, maliyet etkin çözümler sağlar.

Kullanıcı Dostu Özellikler: low code teknolojileri ile teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların bile otomasyonu kolayca yönetmesine olanak tanır.

Profesyonel Destek: 7/24 uzman destek ve geniş danışmanlık hizmetleri ile her zaman yanınızdadır.

Verimlilik Artışı: Müşteri hizmetleri, finans, insan kaynakları ve IT yönetimi gibi çeşitli departmanların iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırır.

Bulut Tabanlı RPA çözümleri hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu