Windows Server

Local Admin Password Management – Lokal Yönetici Şifrelerinin Farklı Olarak Ayarlanması – Local Administrator Password Solution LAPS

Kurumsal şirket organizasyonlarında veri güvenliği son derece önemli bir başlık olduğu için bu alanda pek çok iyileştirme ve alt yapı yatırımı yapılmaktadır. Günün sonunda verilerin erişilebilirliği kadar güvenliği de önemlidir.

Güvenlik denince tabiki gerek fiziksel gerekse verilerin güvenliği söz konusudur ve geniş bir kapsamı vardır. Ben ise bu noktada pek çok sistem yöneticisinin yaşadığı bir soruna çözüm üretecek olan LAPS aracını anlatmak istiyorum.

Öncelikle sorun nedir? Domain ortamındaki bilgisayarların yerel kullanıcı şifreleri ( Local Admnistrator ) aynıdır, bunun en temel sebebi uygulamasının kolay oluşudur. GPO üzerinden, SCCM veya benzeri ürünlerden olsun genellikle tek bir şifre tüm bilgisayarların yerel kullanıcılarına atanmaktadır. Tabiki böyle bir durumda yerel admin şifresinin birinin çalınması durumunda tüm domaindeki bilgisayarlar güvensiz bir duruma düşecektir. Olası bir komut seti ile bu şifre belirli aralıklar ile değiştirilse bile sonuçta blok halinde tüm bilgisayarlar için değiştirilmekte ve güvenlik zafiyeti devam etmektedir. Buna ek olarak sürekli olarak değiştirilen bu şifrelere erişmek isteyen kullanıcı destek personel içinde bu ayrı bir sorundur.

Peki, LAPS ne sağlıyor? Tüm makinelerin lokal admin şifrelerinin rastgele atanması ve ihtiyaç duyan kullanıcı veya gruplara yetki verilmesi durumunda erişilmesini sağlıyor.

Aracı indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899

Tememl olarak LAPS, domain içerisindeki makinelerdeki yerel yönetici hesaplarının şifrelerini rastgele atar, değiştirir ve bunu merkezi olarak Active Directory üzerinde saklar.

Her makine için şifre bilgisi makinenin bilgisayar hesabı üzerindeki özel bir öz nitelik ( attribute ) içerisinde tutulur ve siz bu öz niteliği kimlerin okuyacağına karar verebilirsiniz.

Bu araç Active Directory alt yapısını kullanır ve ek bir programa ihtiyaç duymaz.

Burada hemen önemli bir bilgi vermek istiyorum LAPS ismi “administrator” olmayan yani ismi değiştirilmiş olan hesaplar içinde destek sunmaktadır.

Şifreler Kerberos version 5 protocol ve Advanced Encryption Standard (AES) sayesinde güvenli bir şekilde saklanır.

LAPS, temel olarak GPO ile çalışır. Aslında bir client-side extension (CSE)’ dır.

İstemci makinede GPO yüklenir veya uygulanırken aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir

Administrator şifresinin süresinin dolup dolmadığını kontrol eder

Eğer eski şifre için süre dolmuş ise yeni bir şifre üretir.

Yeni şifrenin şifre politikası ile uyumlu olmasını sağlar.

Yeni şifrenin AD üzerinde bilgisayar hesabının ilgili özniteliğinde saklanmasını sağlar

Bu şifre için bir sonraki şifre değiştirme süresinin de yine AD içerisindeki bilgisayar hesabında özniteliğe yazılmasını sağlar.

Administrator hesabının şifresini değiştirir. ( üretilen şifre atanır )

Peki, ne tür seçeneklerimiz var?

Şifre uzunluğu, yaşı ve kompleks olup olmayacağını ayarlayabilirsiniz.

Makine bazlı şifre resetlemeyi zorlayabilirsiniz.

Şifrenin saklandığı bölümde ACL yardımı ile istediğiniz kişi veya gruplara okuma izni verebilirsiniz.

PowerShell Desteği

Bilgisayar hesabının silinmesine karşı koruma sağlar

Düşük bir efor ile yaygınlaştırma yapabilirsiniz.

Gelelim şimdi ürünün dağıtımına

Bir yönetim makinemiz ve yönetilen istemci bilgisayarlarımız olacaktır. Öncelikle yönetim yapacağımız bilgisayarda kurulumu gerçekleştirelim.

LAPS.x64 veya size uygun olan msi sürümünü çalıştırın.

clip_image002

 Yönetim makinemiz olduğu için CSE dışındaki tüm yüklemeleri yapıyoruz ( özellikle ilk yönetim makinemiz olduğu için)

clip_image004

clip_image006

Basit bir kurulum olduğu için hızlıca işlemi tamamlıyoruz.

Bu yüklemeden sonra aşağıdaki dizinlerde ilgili klasör ve dosyaları göreceksiniz

Fat client UI yüklerseniz eğer aşağıdaki dizinde ilgili dosyaları göreceksiniz.

%ProgramFiles%\LAPS

AdmPwd.UI.exe
AdmPwd.Utils.config
AdmPwd.Utils.dll

PowerShell module yüklerseniz aşağıdaki dizinde ilgili dosyaları göreceksiniz

%WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\AdmPwd.PS

AdmPwd.PS.dll
AdmPwd.PS.format.ps1xml
AdmPwd.PS.psd1
AdmPwd.Utils.config
AdmPwd.Utils.dll

%WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\AdmPwd.PS\en-us

AdmPwd.PS.dll-Help.xml

Group Policy files yüklemesini yaparsanız ki DC üzerinde bunu yapıyoruz aşağıdaki dizinde ilgili doyaları görebilirsiniz

%WINDIR%\PolicyDefinitions

AdmPwd.admx

%WINDIR%\PolicyDefinitions\en-US

AdmPwd.adml

clip_image007

Bu adımlar ile yönetim tarafındaki yüklemeleri tamamlamış olduk.

İstemci tarafında da yani yöneteceğiniz makinelere yükleme yapıyoruz.

Yüklemeler aynı msi dosyası ile aşağıdaki gibi yapılabilir

msiexec /i <file location>\LAPS.x64.msi /quiet

veya 

msiexec /i <file location>\LAPS.x86.msi /quiet

Örneğin

msiexec /i \\server\share\LAPS.x64.msi /quiet

Tabiki SCCM ile de yükleme yapabilirsiniz.

Yükleme sonrasında aşağıdaki gibi yüklenmiş programların arasında görebilirsiniz

clip_image008

Eğer msi yüklemesi yapmak istemiyorsanız tek yapmanız gereken AdmPwd.dll dosyasını istemci makinelere kopyalamak ve sonra register etmek

clip_image010

Ancak bu işlem ile yaptığınız yüklemede program ekle kaldır menüsünde görünmemesi normaldir.

Yukarıdaki komut ile yapılan temel yüklemede gördüğünüz gibi sadece cse yüklenir

clip_image012

Bunu da aşağıdaki dizinden kontrol edebiliriz

%ProgramFiles%\LAPS\CSE

AdmPwd.dll

clip_image014

Temel kurulumlar hazırlandı, şimdi AD Schema tarafında yeni iki öz nitelik için ekleme yapalım

ms-Mcs-AdmPwd – Şifreleri saklamak için kullanılan attribute

ms-Mcs-AdmPwdExpirationTime – Şifrelerin resetlenmesi gereken zamanı tutan attribute

Bu iki öz niteliği eklemek için PS kullanıyoruz.

Import-module AdmPwd.PS

Update-AdmPwdADSchema

clip_image016

Eğer ortamınızda RODC var ise bu durumda bu ilgili değişikliklerin de RODC ye replike edilmesi gerekli. Bunun için aşağıdaki makaleyi inceleyebilirsiniz

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754794(v=WS.10).aspx

Bu değişiklikten sonra ise sıra ilgili öz niteliklerin herkes tarafından görüntülenmesini engellemek olacaktır.

Bunun için öncelikle bu çözümü uygulamak adına bir OU oluşturuyoruz ve bilgisayar hesaplarını bu OU ya atıyoruz. Daha sonra ise bu OU için adsiedit.msc arası ile ACL değişikliği yapıyoruz.

Benim açtığım OU ismi PCs ve onu adsiedit üzerinden bulup özelliklerden güvenlik sekmesine geliyorum

clip_image018

clip_image020

Daha sonra Advanced bölümüne giriyorum

clip_image021

 

Bu bölümde şifreleri “görmesini istemediğiniz” kullanıcı veya grup’ u seçiyoruz sonra ise Edit butonuna tıklıyoruz.

Not: Böyle bir grup yok ise seçmenize gerek yoktur, ancak elle bir takım izinler bazı yapılarda domain seviyesinden verildiği için bu yeni açtığınız OU veya mevcut OU’ lar için bu şifrelerin tutulduğu bölüm istemediğiniz kullanıcı veya gruplar tarafından görünebilir.

clip_image023

Karşımıza çıkan yukarıdaki menüden “All extend Rights” kutucuğunu siliyoruz.

Bu kısımda aslında çok kafa yormanıza gerek yok, ilgili OU için kimlerin bu hakka sahip olduğunu aşağıdaki gibi power Shell ile görebilirsiniz

Find-AdmPwdExtendedRights –Identity “PCs” | Format-Table

clip_image025

Gördüğünüz gibi Domain Admins dışında zaten bu yetkiye sahip kimse yok, yani ek bir ayara gerek yok, ama olması durumunda bu ayarları biliyor olmanız gerekli.

Şimdi ise bu OU için bilgisayarların ilgili öz niteliklere yazma yetkisi vermemiz lazım (ms-Mcs-AdmPwdExpirationTime ve ms-Mcs-AdmPwd)

Import-module AdmPwd.PS

Set-AdmPwdComputerSelfPermission -OrgUnit <name of the OU to delegate permissions>

Örnek

Set-AdmPwdComputerSelfPermission -OrgUnit PCs

Not: Eğer aynı isimli OU’ lar var ise bu durumda DN kullanmanız gerekli. DN yazarken mutlaka tırnak içerisine almayı unutmayın.

clip_image026

Eğer başka OU larınız var ise diğerleri içinde bu komutu çalıştırmanız gereklidir.

Şimdi ise mevcut şifreleri sadece Domain Admisn grubu üyesi kullanıcılar gördüğü için buna ek olarak örneğin HelpDesk gibi bir gruba bu yetkiyi vermeliyiz.

Import-module AdmPwd

Set-AdmPwdReadPasswordPermission -OrgUnit <name of the OU to delegate permissions> -AllowedPrincipals <users or groups>

Örneğin

Set-AdmPwdReadPasswordPermission -OrgUnit PCs -AllowedPrincipals HelpDesks

clip_image027

Eğer birden çok gruba veya kullanıcıya izin vermek istiyorsanız aşağıdaki gibi bir formatta komutu yazabilirsiniz

Set-AdmPwdReadPasswordPermission -OrgUnit PCs -AllowedPrincipals cozumpark\Administrator,cozumpatk\HelpDesk,cozumpark\PwdAdmins

İlgili kullanıcılara şifreyi görme yetkisi yanında birde şifreyi resetleme yetkisi vermek istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

Set-AdmPwdResetPasswordPermission -OrgUnit <name of the OU to delegate permissions> -AllowedPrincipals <users or groups>

Örnek

clip_image029

Set-AdmPwdResetPasswordPermission -OrgUnit PCs -AllowedPrincipals cozumpark\Administrator,cozumpark\HelpDesks

Sıra geldi ayarları yapmaya, bunun için GPO üzerinde çalışacağız.

clip_image031

Yeni bir GPO oluşturup ilgili OU ya bağlıyorum ve aşağıdaki dizine gidiyorum

Computer Configuration\Administrative Templates\LAPS

Öncelikle Local Admin şifre yönetimin açıyoruz

clip_image033

Bu sayede varsayılan olarak kompleks, 14 karakter ve 30 günlük şifre ataması yapılır. Ama isterseniz bu ayarları aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

clip_image035

Eğer farklı lokal admin hesaplarını da yönetmek istiyorsanız buraya ismini yazabilirsiniz. Varsayılan olarak gelen admin hesabı bilinen SID numaralarından otomatik olarak tespit edildiği için onu düşünmenize gerek yoktur ( hatta ismini değiştirmiş olasınıza bile )

clip_image037

Son olarak,

clip_image039

Eğer Password Policy de tanımlı olan şifrelerden daha uzun şifre tanımlanmasına izin vermeyecekseniz bu ayarı “Enable” konumuna getirmeniz gerekli.

Peki bu kadar zahmetten sonra sistemi kontrol edelim.

GPO dağıttık makineleri restart ettik şimdi lokal admin şifrelerini ve expire zamanını nasıl göreceğiz, aslında kolay bir yolu var ama önce zor olan yöntemi paylaşalım J

clip_image040

Gördüğünüz gibi dsa.msc üzerinden ilgili makineyi bulup öz niteliklere bakabiliriz. Şifre açık olarak görülmektedir, zaman ise aşağıdaki gibi net görülebilir

clip_image042

Ya da grafik ara yüzü kullanabiliriz

C:\Program Files\LAPS\AdmPwd.UI.exe

clip_image044

Makine ismini yazmanız veya aramanız yeterli olacaktır.

Veya bir diğer yöntem ise PS

Get-AdmPwdPassword -ComputerName <computername>

Eğer yetkisiz bir kullanıcı bu aracı çalıştırır ise aşağıdaki gibi şifre bölümü gelmez

clip_image046

Bu araç ile istediğimiz tarihi bir sonraki expire tarihi olarak seçip Set düğmesine basarsak şifreyi de resetlemiş oluruz. Client makine GPO yu ilk tazelediğinde şifre resetlenir.

Yada yine klasör PS J

Reset-AdmPwdPassword -ComputerName <computername> -WhenEffective <date time>

Sorun Çözümü

Peki böyle bir aracı büyük bir organizasyonda kullanıyorsanız bir takım istemciler için sorun çözme adımlarına da hakim olmanız gerekli. İlk olarak GPO tarafında CSE’ ları takip etmek için olay günlüklerinden “Application” başlığını kontrol etmeniz gerekli. Ancak burada her zaman anlaşılır şeyler bulamayabilirsiniz. Bu durumda loglarin detay seviyesini değiştirmek için aşağıdaki değişikliği yapabilirsiniz.

Kayıt defterinde

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\{D76B9641-3288-4f75-942D-087DE603E3EA}}\ExtensionDebugLevel

clip_image048

Varsayılan olarak yoktur, DWORD 32Bit olarak eklemeniz gerekli. Değerleri ise

0 – Hata olmadıkça log üretmez

1 – Sadece hata logları üretir

2 – Herşeyi loglar

Ben 2 yaptım ve DC üzerinden ara yüz yardımı ile şifre resetledim, loglar aşağıdaki gibidir

clip_image050

clip_image052

clip_image054

clip_image056

Evet, bu makalemin de sonuna geldim, umarım faydalı bir makale olmuştur. Bir sonraki makalemde görüşmek üzere esen kalın.

Kaynak: LAPS OperationsGuide Dokumanı

Hakan Uzuner

2002 yılından beri aktif olarak bilişim sektöründe çalışmaktayım. Bu süreç içerisinde özellikle profesyonel olarak Microsoft teknolojileri üzerinde çalıştım. Profesyonel kariyerim içerisinde eğitmenlik, danışmanlık ve yöneticilik yaptım. Özellikle danışmanlık ve eğitmenlik tecrübelerimden kaynaklı pek çok farklı firmanın alt yapısının kurulum, yönetimi ve bakımında bulundum. Aynı zamanda ÇözümPark Bilişim Portalı nın Kurucusu olarak portal üzerinde aktif olarak rol almaktayım. Profesyonel kariyerime ITSTACK Bilgi Sistemlerinde Profesyonel Hizmetler Direktörü olarak devam etmekteyim.

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. Hakan Bey merhaba,
  Bir güzel ve ayrıntı için sonsuz teşekkürler. Bir konuda desteğinizi rica edeceğim.
  Kurulum ve yapılandırma ayarlarınızı eksiksiz olarak uyguladım. Organizasyonumda client PC.lerde administrator kullanıcısından ziyade başlangıçta oluşturulan bir user ile devam ediyoruz ve bu şifre değişiklik ve yönetimini bu user için yapmak istiyorum. Bu ayarlarla devam ettiğimde bu kullanıcı adının GPO.da ayrıca belirtmeme rağmen PC’nin attribute.de baktığımda sadece administrator kullanıcısına ait password.u görüntüleyebiliyorum.
  Bunun için ek olarak ne yapmam gerekir acaba?
  Teşekkürler.

 2. Hakan Bey şu an tekrar denedim ve tam olarak istediğim şekilde sonuca ulaştım. Bu güzel yazınız için çok ama çok teşekkür ederim.

 3. Merhabalar,
  Update-AdmPwdADSchema komutunu uyguladığımda hata alıyorum. domain admin, administrator hepsiyle denedim fakat sonuç değişmedi. schema admin ve ad sync gruplarına da üye kullanıclar ile yaptım. Netten denediğim tüm çözümleri denedim. fakat bir sonuç alamadım başka nerden kaynaklı olabilir? ortamımda bir adet adc var ve ben bu kurulumu ana dc nin cloneu üzerinde yapmaya çalışıyorum.

 4. Merhaba, aldınığınız hata için foruma bir soru sorarsanız yardımcı olmaya çalışalım.

 5. Merhaba,
  Öncellikle böyle değerli bilgi paylaşımlarınız için teşeşkkür ederim.

  Bu uygulama kurumsal şirketler kullanımında da ücretsiz midir?

 6. Evet, agent Microsoft’ un ve zaten kurumsal şirketler LAPS kullanıyor aktif olarak. Bitlocker gibi düşünün o nasıl bedava ise bu da bedava.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.