Forum

Dizin içindeki...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Dizin içindeki Dizin Adını bulmak

3 Yazılar
2 Üyeler
0 Likes
244 Görüntüleme
Ahmet Şirin
(@ahmetsirin)
Gönderiler: 78
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

D:\Ahmet\123test

 

Örneğin D Sürücüsünün içerisindeki  Ahmet dizinin içerisindeki dizinin adını(123test) öğrenmek (bir değişkene atamak) istiyorum.

Not: Dizinin içerisinde ismi sürekli değişen sadece bir tane içeriği boş dizin var. Yani belirttiğim dizininin içerisinde 1 tek dizinin adını öğrenmek istiyorum.

 Bunu hangi kodlarla yapabiliriz?

 

Kodları Dos veya VbScrip te kullanacağım.  

 
Gönderildi : 01/12/2011 14:51

Omer KARADENIZ
(@OmerKARADENIZ)
Gönderiler: 1561
Noble Member
 

Merhaba,

Aşağıdaki scripti denermisin?

 

On Error Resume Next

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
ShowSubFolders FSO.GetFolder("D:\Ahmet\")

Sub ShowSubFolders(Folder)
  For Each Subfolder in Folder.SubFolders
    If Subfolder.Size = 0 Then
      Wscript.Echo Subfolder.Path
    End If
    ShowSubFolders Subfolder
  Next 

End Sub 

 
Gönderildi : 02/12/2011 16:32

Ahmet Şirin
(@ahmetsirin)
Gönderiler: 78
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Teşekkür Ederim.

Arayışlar sonunda %98 i buna benzeyen bir kodu biraz değiştirerek sorunumu çözdüm. 

 
Gönderildi : 02/12/2011 19:10

Paylaş: