dropdownlist ilk de...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

dropdownlist ilk değeri açıklama yapma  

 Anonim

iki adet dropdownlist kullanıyorum. birincisine illeri, diğerine bu ile ait ilçeleri getiiriyorum. işlemleri veri tabanından yapıyorum. dropdownlist başlangıç değerini İl Seçiniz yapmak isityorum. olmadı nasıl yapabilirim acaba

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 17/11/2011 22:17
 Anonim

internetten şu yöntemleri buldum.

Dropdownlist 'imi sqldatasource aracılığı ile doldurdum ve aslında şehirleri listeliyorum.

<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"
DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="SehirAdi" DataValueField="ID" AppendDataBoundItems="true">
<asp:ListItem Enabled="true">Seçiniz</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>

Yukarıda belirttiğim özelliği True haline getirdim ve dropdownlist imin ilk değeri "Seçiniz" oldu. Varsayılan olarak bırakıp yada False olarak tekrar atadığınızda Seçiniz 'i listenizde göremeyeceksiniz.

Bahsedeceğim ikinci bir yöntem ise şudur ;

DropDownList'imizin Databound özelliğinden yararlanarak ;

protected void DropDownList1_DataBound(object sender, EventArgs e)
{
DropDownList1.Items.Insert(0, "Seç bakam");
}

0 indexine "Seç bakam" ı atadım. Dolayısı ile yine dropdown da ilk değer benim belirttiğim şekilde oldu

ancak her iki yöntemdede hata veriyor. dropdownlist içinde bir özellik içinde de oynamammı gerekiyor

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 17/11/2011 22:57
 Anonim

hata bendeymiş. yukarıda verdiğim uygulamalar çalışıyor

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 17/11/2011 23:55
Paylaş: