Forum

AD Local Hesapların...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

[Çözüldü] AD Local Hesapların Silinmesi

Halil İbrahim AYHAN
(@ibrahimayhan)
Üye

Merhabalar ÇözümPark ve Ekibi,
Yapımızda Bulunan İstemciler Üzerinde Administrator ve Guest Hesaplarının Kapatılması Ayrıca Profil Hesaplarının Takibi İçin Hazırladığım VBS Dosyasında Bir Sorun Yaşamaktayım,

Burada İlgili Konumda txt Dosyasını Kontrol Ediyorum Yoksa Önce Client Üzerindeki Local Hesapları Listeyerek txt Dosyasına Yazmaktayım ve Oradan Tespit Ettiğim Hesaplarını Silmesi İşlemini Başlatmayım,

strUser = "test1"
Set objComputer = GetObject("WinNT://" & strComputerName & "")
objComputer.Delete "user", strUser

Buradaki İşlem İlede Belirttiğim Hesabı Silmekteyim,

Yalnız GPO İle Çalıştırdığımda Aşağıdaki Gibi Hata Vermektedir,

Genel Amacım Belirlediğim Hesapları VBS İçerisinde Silmektedir, Tabi Burada Önerebileceğiniz Bir Silme Seneryosuda Var mı ?
Burada Nasıl Bir Çözüm Sağlayabilirim ?

VBS Hata

Ayrıca Tüm VBS İçerisiğim Aşağıdaki Gibidir,

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
strComputerName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%COMPUTERNAME%" )
set FSO = CreateObject("Scripting.filesystemobject")
If Not FSO.FileExists("\\192.168.0.4\LocalAccountDelete$\"&strComputerName&"_LocalAccountDelete.txt") Then
Set objStream = FSO.CreateTextFile("\\192.168.0.4\LocalAccountDelete$\"&strComputerName&"_LocalAccountDelete.txt", _
True, TristateFalse)
With objStream

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputerName & "\root\cimv2")

Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_UserAccount")

For Each objItem in colItems
If objItem.Domain = strComputerName Then
	.WriteLine "Account Type: " & objItem.AccountType
   	.WriteLine "Caption: " & objItem.Caption
    	.WriteLine "Description: " & objItem.Description
    	.WriteLine "Disabled: " & objItem.Disabled
	.WriteLine "Domain: " & objItem.Domain
	.WriteLine "Full Name: " & objItem.FullName
	.WriteLine "Local Account: " & objItem.LocalAccount
	.WriteLine "Lockout: " & objItem.Lockout
	.WriteLine "Name: " & objItem.Name
	.WriteLine "Password Changeable: " & objItem.PasswordChangeable
	.WriteLine "Password Expires: " & objItem.PasswordExpires
	.WriteLine "Password Required: " & objItem.PasswordRequired
	.WriteLine "SID: " & objItem.SID
	.WriteLine "SID Type: " & objItem.SIDType
	.WriteLine "Status: " & objItem.Status
	.WriteLine
End If
Next

strUser = "test1"
Set objComputer = GetObject("WinNT://" & strComputerName & "")
objComputer.Delete "user", strUserEnd With
Else
End If
Alıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 01/03/2021 14:28
Konu Etiketleri

ibrahim yildiz
(@ibrahimyildiz)
Tecrübeli Üye Forum Yöneticisi

https://superuser.com/questions/1569479/delete-local-accounts-with-powershell-script

https://berkenbile.wordpress.com/2013/04/26/manage-local-user-accounts-with-powershell/

https://adamtheautomator.com/powershell-delete-user-profile/

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/28647.how-to-automatically-delete-user-profiles-older-than-a-certain-number-of-days-using-group-policy.aspx

http://woshub.com/delete-old-user-profiles-gpo-powershell/

****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Gönderildi : 02/03/2021 02:08

Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Kıdemli Üye Yönetici

vbs bitti arkadaşlar 2021 yılında bence PS kasın artık vb ile uğraşmayın derim.

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Gönderildi : 02/03/2021 09:37

Paylaş: