Forum

Get-CsConnections.p...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Get-CsConnections.ps1 hakkında.

4 Yazılar
3 Üyeler
0 Likes
675 Görüntüleme
(@nasrineymar)
Gönderiler: 103
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba arkadaşlar,

Lync Server Front End1 ve Front End2'de Lync Powershell ortamında  Get-CsConnections.ps1 komutunu çalıştırmak istediğimde aşağıdaki hata mesajını almaktayım. Uyarı mesajında Y (yes) deyip yeni version dosyayı download ettiğimde ve PowerShell'i kapatıp ve serveri restart ettiğimde ise yine aynı uyarı mesajı ile karşılaşmaktadır.

 

Get-CsConnections.ps1 komutu y ve n dedğimde çalışıyor fakat bana gerçek connection sayılarını tam olarak vermiyor. Clientlardan desktoplardan 5 adet  Lync uygulamasını kapattığıımda normalde sayının düşmesi gerekirken burda tam tersi oluyor ve sayı 2 şer 2 şer artıyor. Yani toplam connecte user sayısı 500 olarak var sayarsak bunun 5 client disconnete olduğunda sayının o an 465 olması gerekirken burda sayı 510- 520 oluyor.

 

Her ikis sunucuda da aynı sorun görülmektedir.

 Get-CsConnections.ps1 komutunu çalıştıran user ise Lync admin hakkına sahip ve aynı şekilde domain admin.

Sırasıyla ilk önce FE1'de Windows PooweShell Run as administrator olarka açılıyor ve ardından Lync PowerShell ise Run as administrator olarak açılmaktadır. Aldığım hata mesajı aynıdır.

 

Saygılar iyi günler. 

 

PS C:\Scripts> .\Get-CsConnections.ps1
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Check For Updates?                                      │
│            ==========================                    │
│    This script is more than 90 days old. Would you       │
│    like to check the script's website for a                       │
│    newer version?                                                          │
│                                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

                                           
 Check For Updates? This script is more than 90 days old. Would you  like to check the script's website for a newer version? Go online? [y/n]: n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gönderildi : 22/05/2015 18:50

(@bugrakeskin)
Gönderiler: 5088
Illustrious Member
 

Merhaba,

x bir kişi tarafından yazılmış özel bir script bu. Onun cevabını biz bilemeyiz malesef.  

 
Gönderildi : 26/05/2015 19:10

(@nasrineymar)
Gönderiler: 103
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba yinede cevap için teşekkürler.

Yalnız script X bir kişi tarafından yazılmış bir script olabilir. Eyvallah. B script'i  http://www.ehloworld.com/269 siteden download ettim. Daha önce script sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyordum ve hatta şuanda da baaşa bir server'da çalışıyor.

 

Neden benin server'larda Get-CsConnections.ps1 yazdığımda uyarı mesajı alıyorum anlamış değilim. Kaldıki piyasa Lync kullanan tüm Lync adminleri user connecte sayısını görebilmek için bu scripti kullanıyorlar diye düşünmüştüm. Peki siz hangi scripti kullanıyorsunuz veya önerebileceğiniz bir script vs var mıdır? Tüm Lync ile ilgili scriptler vs var mıdır?

Saygılar

Kenan

 
Gönderildi : 27/05/2015 12:31

(@YagmurKirca)
Gönderiler: 14
Active Member
 

Merhaba,

Probleminizin kaynağını bilmiyorum ama kendi yapımızda hangi kullanıcıların online olduğunu görüntülemek için ben de bir powershell scripti kullanıyorum. Sizin kullandığınızdan farklı sanırım ve benim sunucularımda doğru sonuç veriyor. İsterseniz deneyebilirsiniz. Skype for Business 2015 üzerinde test ettim ama Lync 2013'te de çalışıyor olması lazım. 

Script içinde, pool.microsoft.com yerine kendi pool adresini yazmanız gerekiyor. İlgili satırı aşağıda da belirttim.

(param($Pool = "pool.microsoft.com", $SIPAddr, $FilePath, [switch] $Help) )

C'nin altında, Scripts klasörünün altına, connections.ps1 isminde kaydettim. Çalıştırdığım iki komut var. Umarım işinize yarar. 

PS C:\Windows\system32> cd C:\Scripts

PS C:\Scripts> .\connections.ps1 -FilePath C:\Scripts\test.csv

PS C:\Windows\system32> .\connections.ps1 -Pool pool.microsoft.com

 

 #################################################################################################

# Connections.ps1

#

# Program to pull Lync connection information. 

# This program will pull complete information across all

# frontend servers in a pool.  It can also be used to find

# specific connection information on an individual user by

# supplying the user's sip address.  The parameter for

# the pool to access for connection information can be

# pre-populated so it doesn't have to be passed on the command line.

#

# ACKNOWLEDGEMENT: This program's database connection information

#                  was originally taken from the "List Connections

#                  to Registrar Pools" submitted by Scott Stubberfield

#                  and Nick Smith from Microsoft to the Lync 2010

#                  PowerShell blog

#                  ( http://blogs.technet.com/b/csps/) on June 10, 2010.

#

# NOTE: In order to gain remote access to each frontend server's

#       RTCLOCAL database where connection information is found,

#       you need to open the local firewall for port 1434.

#       Also, need to go into the SQL Server Configuration Manager

#       and for RTCLOCAL, enable named pipes and restart the SQL

#       service for the named pipes to take effect.

#

#       Port 1434 is required in order to make the connection to

#       the named instance RTCLOCAL on the remote machines.

#

#

# Written by: Tracy A. Cerise ([email protected])

#       Date: March 2011

#

# Modification History

# --------------------

#

# Could add # users with enterprise voice enabled and other

# individual stats to this page as well

#

#################################################################################################

 

##########################################################

# Commandline Parameters to use for running this program #

##########################################################

param($Pool = "pool.microsoft.com", $SIPAddr, $FilePath, [switch] $Help)

 

 

 

#################################################################################################

#################################       Functions       #########################################

#################################################################################################

 

 

function GetData {

 

   param ($sipAddr = $null, $server)

 

   ##############################################################################################

   # Went to using a named parameter for this function due to the

   # way Powershell does its thing with parameter passing, which

   # is NOT GOOD!  At any rate, need to call this function

   # as you would from a command line: GetData -sipAddr "value"

   # -server "value"

   #

   # Also, assuming a value of NULL for the SIP address of an

   # individual user, mostly to use this for finding overall

   # values, only occasionally to seek specific users.

   ##############################################################################################

 

 

   if ($sipAddr) {

      $whereClause = "where R.UserAtHost = '$sipAddr' "

   }

   else {

      $whereClause = $null

   }

 

   #Define SQL Connection String

   $connstring = "server=$server\rtclocal;database=rtcdyn;trusted_connection=true;"

 

   #Define SQL Command

   $command = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand

 

   $command.CommandText = "Select (cast (RE.ClientApp as varchar (100))) as ClientVersion, R.UserAtHost as UserName, Reg.Fqdn `

                           From rtcdyn.dbo.RegistrarEndpoint RE `

                           Inner Join `

                           rtc.dbo.Resource R on R.ResourceId = RE.OwnerId `

                           Inner Join `

                           rtcdyn.dbo.Registrar Reg on Reg.RegistrarId = RE.PrimaryRegistrarClusterId `

                           $whereClause `

                           Order By ClientVersion, UserName "

 

   $connection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection

   $connection.ConnectionString = $connstring

   $connection.Open()

 

   $command.Connection = $connection

 

   $sqladapter = New-Object System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter

   $sqladapter.SelectCommand = $command

 

   $results = New-Object System.Data.Dataset

 

   $recordcount=$sqladapter.Fill($results)

 

   $connection.Close()

 

   return $Results.Tables[0]

}

#################################################################################################

 

 

function Help {

 

"

NAME

    Connections.ps1

 

 

SYNOPSIS

    Returns current connection count for all frontend servers in a given pool

    including a breakdown of connection by client, frontend server and users.

 

    It can also be used to return connection information on an individual user.

   

 

SYNTAX

    Connections.ps1 [-Pool <PoolFQDN>] [-SIPAddr] [-FilePath] [-help]

 

 

DESCRIPTION

    This program will return a connection count for a given pool.  The program

    can be edited to set a default pool.  You will also be able to get

    information on an individual user by providing the users SamAccountName.

 

 

EXAMPLES

 

    -------------------------- EXAMPLE 1 --------------------------

 

    C:\PS>connections.ps1

 

    Description

    -----------

    Returns information on all connections on all frontend servers in the2:33 PM 5/18/2015

    default pool that has been hard-coded into the program.

 

 

    -------------------------- EXAMPLE 2 --------------------------

 

    C:\PS>connections.ps1 -Pool alternate.pool.fqdn

 

    Description

    -----------

    Returns information on all connections on all frontend servers in the

    pool given with the pool parameter.

 

 

    -------------------------- EXAMPLE 3 --------------------------

 

    C:\PS>connections.ps1 -SIPAddr [email protected]

 

    Description

    -----------

    Returns all connection information for the given user including which

    frontend server connected to, how many connections and which clients

    connected with.

 

    -------------------------- EXAMPLE 4 --------------------------

 

    C:\PS>connections.ps1 -filepath c:\path\to\file\filename.csv

 

    Description

    -----------

    Returns information on all connections on all frontend servers in the

    default pool that has been hard-coded into the program and in addition

    writes out all the raw connection information into the filename specified.

 

 

"

   exit

 

}

#################################################################################################

 

 

#################################################################################################

#################################     Main Program      #########################################

#################################################################################################

 

#############################################

### Main program

#############################################

 

# If the help switch is toggled

if ($help) {

   Help

}

 

#

# Here is where we pull all the frontend server(s) from our topology for the designated

# pool and iterate through them to get current connections from all the servers.

#

# There are three possibilities here:

#    1. Have collection of frontend servers

#    2. Have a single frontend server or

#    3. Have no servers

#

# Only need to check for the first two cases, the third is implied otherwise...

 

$feServers = Get-CsComputer -Pool $Pool

 

 

if ($feServers.count) {

   # Frontend pool collection, iterate through them

   for ($i=0; $i -lt $feServers.count; $i++) {

 

      if ($SIPAddr) {

         $data = GetData  -sipAddr $SIPAddr -server $feServers[$i].identity

      }

      else {

         $data = GetData -server $feServers[$i].identity

      }

 

      # Since an individual user's connections are all homed on one server, won't have

      # data coming back from all frontend servers in the case of searching for a

      # single user

      if ($data) {

         $overallrecords = $overallrecords + $data

      }

   }

}

elseif ($feServers) {

   # Have a standalone server or a FE pool of only one server

   if ($SIPAddr) {

      $data = GetData  -sipAddr $SIPAddr -server $feServers.identity

   }

   else {

      $data = GetData -server $feServers.identity

   }

 

   # Make sure we have data to work with...

   if ($data) {

      $overallrecords = $data

   }

}

 

# Check to see if we have any data to act on

if (! $overallrecords) {

   write-host -ForegroundColor Yellow "`r`nNothing returned from query!`r`n"

 

   # Nothing else to do

   exit

}

else {

   $count=0

 

   $userHash = @{}

   $clientHash = @{}

   $serverHash = @{}

 

   $overallrecords | foreach-object {

      # Each record has three components: Connected Client Version, User's SIP

      # address and the frontend server's FQDN.  Here, we'll build a hash

      # for each of these components for each record.

 

      # Build hash of users

      if (! $userHash.ContainsKey($_.UserName)) {

         $userHash.add($_.UserName, 1)

      }

      else {

         $userHash.set_item($_.UserName, ($userHash.get_item($_.UserName) + 1))

      }

 

      # Build hash of servers

      if (! $serverHash.ContainsKey($_.fqdn)) {

         $serverHash.add($_.fqdn, 1)

      }

      else {

         $serverHash.set_item($_.fqdn, ($serverHash.get_item($_.fqdn) + 1))

      }

 

      # Build hash of clients

      # Lets get rid of the extraneous verbage from the client version names, if applicable

      if ($_.ClientVersion.contains('(')) {

         # Get rid of extraneous verbage

         $clientName = $_.ClientVersion.substring(0, $_.ClientVersion.IndexOf('('))

      }

      else {

         # Have a client name with no extraneous verbage

         $clientName = $_.ClientVersion

      }

 

      if (! $clientHash.ContainsKey($clientName)) {

         $clientHash.add($clientName, 1)

      }

      else {

         $clientHash.set_item($ClientName, ($clientHash.get_item($ClientName) + 1))

      }

 

      $count++

   }

}

 

################################

####  Output Query Results  ####

################################

 

# If output to file is chosen, then write out the results and a note to that effect

# then exit

 

if ($FilePath) {

   $overallrecords | Export-Csv $FilePath

 

   write-host -foregroundcolor green "`r`nQuery Results written to $FilePath`r`n"

 

   exit

}

 

 

write-host -foregroundcolor cyan "`r`nClient Version/Agent                   Connections"

write-host -foregroundcolor cyan "--------------------------------------------------"

 

foreach ($key in $clientHash.keys) {

   # Break down client version into its two component parts and print

   # them out along with their respective counts in a nice format

   $index = $key.indexof(" ")

 

   if ($index -eq "-1") {

      # No second part

      $first = $key

      $second = " "

   }

   else {

      # Client version/agent has to main parts

      $first = $key.substring(0, $index)

      $second = $key.substring($index + 1)

   }

 

   $value = $clientHash.$key

 

   "{0, -20} {1, -20} {2, 5}" -f $first, $second, $value

}

 

write-host -foregroundcolor cyan "--------------------------------------------------"

 

write-host -foregroundcolor cyan "`r`n`r`nFrontend Server     Connections"

write-host -foregroundcolor cyan "-------------------------------"

 

foreach ($key in $serverHash.keys) {

   $value = $serverHash.$key

 

   "{0, -22} {1, 5}" -f $key, $value

}

 

write-host -foregroundcolor cyan "-------------------------------"

 

 

"{0, -22} {1, 5}" -f "Total connections...", $count

"`r`n"

 

write-host -foregroundcolor cyan "Total Unique Users/Clients"

write-host -foregroundcolor cyan "-------------------------------"

"{0, -22} {1, 5}" -f "Users...............", $userHash.count

"{0, -22} {1, 5}" -f "Client Versions.....", $clientHash.count

write-host -foregroundcolor cyan "-------------------------------"

"`r`n"

 

Write-Host -ForegroundColor Green "Query complete`r`n"

 
Gönderildi : 22/06/2015 17:41

Paylaş: