Forum

DDOS Analizi
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

DDOS Analizi

5 Yazılar
5 Üyeler
0 Likes
515 Görüntüleme
(@OsmanGOKHAN)
Gönderiler: 44
Trusted Member
Konu başlatıcı
 

DDoS Saldırı Analizi 

Çıktığı ilk günden itibaren popülaritesini hiç kaybetmemiş nadir tehditlerden biri DDoS saldırılarıdır.

Bunun temel sebebi yaygın kullanılan DoS/DDoS saldırılarının protokollerin doğasındaki tasarım
hatalarını kullanmasıdır. Günümüzde kullandığımız protokoller yenileriyle değiştirilmeden de bu saldırı
tipinden %100 korunmak mümkün olmayacaktır.
DDoS saldırılarında dikkate alınması gereken iki temel husus vardır. İlki saldırıyı engelleme ikincisi
saldırının kim tarafından ne şiddetde ve hangi yöntemler, araçlar kullanılarak yapıldığınının
belirlenmesidir.
Genellikle saldırı engelleme kısmı dikkate alınmaktadır ve plansız bir şekilde DDoS saldırıları anlık olarak
durdurulmaya çalışılmaktadır. Oysa yapılan araştırmalar göstermiştir ki bir kere DDoS saldırısına maruz
kalıp yenilen bir kurum/sistem aynı yıl içerisinde defalarca DDoS saldırısına maruz kalmıştır.
Yapılması gereken hem saldırının acilen “planlı” bir şekilde durdurulması, engellenmesi hem de saldırı
sonrası analiz için kullanılacak delillerin toplanmasıdır.
DDoS Analizi İçin Gerekli Yapının Kurulması
DDoS saldırısı esnasında çok basit işlemlerle toplanacak deliller saldırı sonrası analizlerde olduça yardımcı
olacaktır. Saldırının hangi şiddette, hangi protokoller kullanılarak (TCP, UDP, ICMP, HTTP , SMTP vs) ne tip
(packet flood, bandwithd aşırma ) ve kimler (gerçek ip adresleri, spoof edilmiş ip adresleri, botnet
kullanımı) tarafından gerçekleştirildiği vs.
DDoS Saldırılarında sağlıklı analiz yapabilmek için uygun yerlere TAP cihazları yerleştirilmelidir. Bu cihazlar
aracılığıyla saldırı anında aktif sistemleri etkilemeden log toplama imkanı olacaktır.

Saldırı Analizinde Cevabı Aranan Sorular
Herhangi bir konuda analize başlamadan yapılması gereken ilk iş konuyla ilgili sorulabilecek soruları
çıkarmak ve analizi bu sorulara göre planlamak olmalıdır. DDoS saldırı analizi yaparken aynı yöntemi
uygulayarak sağlıklı sonuçlar elde edilebilir. Bu yazıda cevabını aradığımız sorular:
Gerçekten bir DDoS saldırısı var mı?
Varsa nasıl anlaşılır?
DDoS saldırısının tipi nedir?
DDoS saldırısının şiddeti nedir?
Saldırı ne kadar sürmüş?
DDoS saldırısında gerçek IP adresleri mi spoofed IPadresleri mi kullanılmış?
DDoS saldırısı hangi ülke/ülkelerden geliyor?
Alet Çantasında Bulunması Gereken Araçlar
DDoS saldırı analizine başlamadan elimizin altında bulunması gereken çeşitli araçlar vardır. Bu yazıda
DDoS analizi için kullanılan tüm araçlar internet üzerinden ücretsiz edinilebilecek açık kaynak kodlu
yazılımlardır.
Tcpstat, tcpdstat, tcptrace tcpdump, ourmon, argus, urlsnarf, snort, aguri, cut, grep, awk, wc …

DDoS Saldırı Tespit Sistemleri
İhtiyacımız DDoS saldırılarını en kısa sürede belirlemek ve herhangi bir DDoS saldırısı esnasında saldırıya
ait tüm paketleri loglayacak bir sistemdir. Internet üzerinden ücretsiz edinilebilecek açık kod ADS sistemi
olan Ourmon, DDoS saldırılarını belirleme amaçlı kullanılabilir. Benzer şekilde tcpstat aracı da sistemdeki
paket anormalliklerini tespit etmek ve saldırı anında otomatik paket kadyına başlamak için kullanılabilir.
Resim-2’de Ourmon arabiriminden alınan çıktıda net bir şekilde DDoS saldırısı gözükmektedir. Ortalama
10.000 ler seviyesinde seyreden PPS(Packet Per Second) değeri aniden 90.000ler seviyesine çıkmıştır.

 

Resim-3 McAfee Intrushield IPS sisteminin paket anormalliğini gösteren bileşeninden alınmıştır. Bu
bileşen kullanılarak saldırılar rahatlıkla farkedilebilir.

 

DDoS Saldırılarında Delil Toplama
DDoS saldırılarında sonradan incelenmek üzere paketler kaydedilmelidir. Bunun için kaydedilen trafik
miktarına bağlı olarak ciddi sistemlere(CPU, RAM, Disk alanı bakımından) ihtiyaç olabilir.
Dikkat edilmesi gereken en önemli husus paket kaydetme işleminin kesinlikle aktif cihazlar tarafından
(IPS, DDoS engelleme Sistemi, Firewall) yapılmaması gerektiğidir. Bunun nedeni açıktır. DDoS esnasında
aktif sistemler zaten normalin üzerinde bir yoğunluğa sahiptir ve gelen-giden paketleri kaydetmek için ek
performansişlemci gücü bulamayabilir. Daha da kötüsü aktif sistemler paket kaydetmeye çalışırken asıl
işlevi olan engelleme işlemini gerçekleştiremeyebilir.
Eğer DDoS saldırı engelleme sistemi kısa sürede saldırının tipini anlayabildiyse ve eğer saldırı uygulama
seviyesi bir protocol kullanılarak gerçekleştirildiyse(HTTP GET Flood ) sadece paket başlık bilgilerini
kaydetmek yeterli olmayacaktır, tüm protocol bilgileri(+payload) kaydedilmesi gerekir.
Eğer saldırı SYN flood, ACK flood, UDP flood gibi sadece paket başlık bilgilerini kullanarak
gerçekleştirilmişse payload bilgisinin kaydedilmesi gerekmeyecektir.
Paket Kaydetme
Paket kaydetme için Linux/FreeBSD üzerinde tcpdump en uygun seçenektir. 10 Gb ortamlarda klasik
libpcap yerine alternative kütüphaneler tercih edilmelidir.
Tcpdump ile paket kaydetme

#tcpdump –n -w ddostest1.pcap

Eğer payload bilgisi de gerekliyse tcpdump’a –s0 parametresi de eklenmelidir. Kayıt esnasında tek bir
dosya değil de farklı farklı dosyalara kayıt yapılması istenirse –C parametresi incelenmelidir.

DDoS Saldırı Tipi Belirleme
DDoS saldırı tipini belirlemek için saldırı esnasında kaydedilen paket dosyalarını kullanılacaktır.
Saldırı tipi belirlemede ilk olarak hangi protokol ne kadar istek almış bilgisine ihtiyaç duyulur. Bu bilgi
sonrasında DDoS saldırısının tipi hakkındaki ilk bilgi ortaya çıkacaktır.
Tcpdstat kullanılarak pcap dosyalarında(saldırı esnasındaki kayıt dosyaları) hangi protocol ne oranda
kullanılmış bilgisi aşağıdaki gibi alınabilir.

tcpdstat -n ddos.pcap
DumpFile: ddos.pcap
FileSize: 45.58MB
Id: 201005181114
StartTime: Tue May 18 11:14:57 2010
EndTime: Tue May 18 11:16:19 2010
TotalTime: 81.59 seconds
TotalCapSize: 37.38MB CapLen: 96 bytes
# of packets: 537187 (170.55MB)
AvgRate: 17.55Mbps stddev:7.87M
### Packet Size Distribution (including MAC headers) ###
<<<<
[ 32- 63]: 337610
[ 64- 127]: 13257
[ 128- 255]: 5341
[ 256- 511]: 19289
[ 512- 1023]: 104016
[ 1024- 2047]: 57674
>>>>
### Protocol Breakdown ###
<<<<
protocol packets bytes bytes/pkt
------------------------------------------------------------------------
[0] total 537187 (100.00%) 178836761 (100.00%) 332.91
[1] ip 537082 ( 99.98%) 178830375 (100.00%) 332.97
[2] tcp 529590 ( 98.59%) 178126550 ( 99.60%) 336.35
[3] http(s) 169318 ( 31.52%) 123244600 ( 68.91%) 727.89
[3] http(c) 113553 ( 21.14%) 34132760 ( 19.09%) 300.59
[3] squid 9 ( 0.00%) 540 ( 0.00%) 60.00
[3] smtp 238109 ( 44.33%) 14288975 ( 7.99%) 60.01
[3] nntp 3 ( 0.00%) 180 ( 0.00%) 60.00

[3] ftp 24 ( 0.00%) 1510 ( 0.00%) 62.92
[3] pop3 6 ( 0.00%) 360 ( 0.00%) 60.00
[3] imap 1 ( 0.00%) 60 ( 0.00%) 60.00
[3] telnet 7 ( 0.00%) 448 ( 0.00%) 64.00
[3] ssh 4 ( 0.00%) 366 ( 0.00%) 91.50
[3] dns 4 ( 0.00%) 240 ( 0.00%) 60.00
[3] bgp 4 ( 0.00%) 240 ( 0.00%) 60.00
[3] napster 5 ( 0.00%) 300 ( 0.00%) 60.00
[3] realaud 3 ( 0.00%) 180 ( 0.00%) 60.00
[3] rtsp 7 ( 0.00%) 420 ( 0.00%) 60.00
[3] icecast 5 ( 0.00%) 300 ( 0.00%) 60.00
[3] hotline 3 ( 0.00%) 180 ( 0.00%) 60.00
[3] other 8525 ( 1.59%) 6454891 ( 3.61%) 757.17
[2] udp 7478 ( 1.39%) 702824 ( 0.39%) 93.99
[3] dns 268 ( 0.05%) 32774 ( 0.02%) 122.29
[3] other 7210 ( 1.34%) 670050 ( 0.37%) 92.93
[2] icmp 14 ( 0.00%) 1001 ( 0.00%) 71.50
[1] ip6 1 ( 0.00%) 146 ( 0.00%) 146.00
[2] udp6 1 ( 0.00%) 146 ( 0.00%) 146.00
[3] other 1 ( 0.00%) 146 ( 0.00%) 146.00
>>>>
Çıktıda dikkatimizi aşağıdaki satırlar çekmekte.
[2] tcp 529590 ( 98.59%) 178126550 ( 99.60%) 336.35
[3] smtp 238109 ( 44.33%) 14288975 ( 7.99%) 60.01
Bu satırlara bakarak şu yorum yapılabilir: Saldırı TCP kullanılarak gerçekleştirilmiş ve hedef port SMTP’dir.

Eğer çıktı aşağıdaki gibi olsaydı: (%99 oranında UDP) rahatlıkla saldırının TCP tabanlı değil UDP tabanlı
olduğu yorumu yapılabilirdi.
# tcpdstat -n ddos1.pcap
DumpFile: ddos1.pcap
FileSize: 0.36MB
Id: 201005181127
StartTime: Tue May 18 11:27:53 2010
EndTime: Tue May 18 11:28:20 2010
TotalTime: 27.78 seconds
TotalCapSize: 0.30MB CapLen: 96 bytes
# of packets: 3464 (320.10KB)
AvgRate: 91.67Kbps stddev:50.34K

Packet Size Distribution (including MAC headers) ###
<<<<
[ 64- 127]: 3362
[ 128- 255]: 89
[ 256- 511]: 13
>>>>
### Protocol Breakdown ###
<<<<
protocol packets bytes bytes/pkt
------------------------------------------------------------------------
[0] total 3464 (100.00%) 327782 (100.00%) 94.63
[1] ip 3462 ( 99.94%) 327490 ( 99.91%) 94.60
[2] udp 3462 ( 99.94%) 327490 ( 99.91%) 94.60
[3] dns 106 ( 3.06%) 12378 ( 3.78%) 116.77
[3] other 3356 ( 96.88%) 315112 ( 96.13%) 93.90
[1] ip6 2 ( 0.06%) 292 ( 0.09%) 146.00
[2] udp6 2 ( 0.06%) 292 ( 0.09%) 146.00
[3] other 2 ( 0.06%) 292 ( 0.09%) 146.00
Saldırının hangi protocol(TCP/UDP/ICMP) kullanılarak gerçekleştiği bilgisi elde edildikten sonraki aşama
gerçekte hangi saldırı yönteminin kullanıldığını bulmak olacaktır. Eğer UDP flood ise doğrudan kaynak IP
adresi inceleme gerçekleştirilebilir fakat TCP kullanıldıysa işin seyri biraz değişecektir.
TCP kullanılarak gerçekleştirilen DDoS saldırı çeşitlerinden en sık tercih edilen ikili SYN Flood ve HTTP
GET flood’dur.
TCP Bayrakları Kullanılarak Gerçekleştirilen DDoS Saldırıları
SYN Flood Saldırısı Analizi
Tcpdump aracının özellikleri kullanılarak trafik içerisinde sadece SYN bayrağı taşıyan paketler
ayıklanabilir.
Sadece SYN bayraklı paketleri yakalama
# tcpdump –r ddos.pcap -n ‘tcp[tcpflags] & tcp-syn == tcp-syn’
22:04:22.809998 IP 91.3.119.80.59204 > 11.22.33.44.53: Flags [S], seq 2861145144, win 65535, options
[mss 1460,sackOK,eol], length 0
22:04:22.863997 IP 91.3.119.80.59135 > 82.8.86.175.25: Flags [S], seq 539301671, win 65535, options

[mss 1460,sackOK,eol], length 0
22:04:22.864007 IP 91.3.119.80.59205 > 11.22.33.44.53: Flags [S], seq 4202405882, win 65535, options
[mss 1460,sackOK,eol], length 0
22:04:23.033997 IP 91.3.119.80.64170 > 11.22.33.44.53: Flags [S], seq 1040357906, win 65535, options
[mss 1460,sackOK,eol], length 0
22:04:23.146001 IP 91.3.119.80.59170 > 11.22.33.44.53: Flags [S], seq 3560482792, win 65535, options
[mss 1460,sackOK,eol], length 0
22:04:23.164997 IP 91.3.119.80.59171 > 20.17.222.88.25: Flags [S], seq 1663706635, win 65535, options
[mss 1460,sackOK,eol], length 0
22:04:23.384994 IP 91.3.119.80.59136 > 11.22.33.44.53: Flags [S], seq 192522881, win 65535, options
[mss 1460,sackOK,eol], length 0
22:04:23.432994 IP 91.3.119.80.59137 > 11.22.33.44.53: Flags [S], seq 914731000, win 65535, options
[mss 1460,sackOK,eol], length 0
ya da aynı işi yapan ‘tcp*13+ & 2 != 0′ parametresi kullanılabilir.
Eğer saldırı klasik syn flood değilse alternatif flagleri deneyerek benzer sonuçlar elde edilebilir .
ACK Flood Analizi
Tcpdump kullanarak ACK bayraklı paketleri ayıklama
# tcpdump -i bce1 -n ‘tcp*13+ & 16 != 0′
FIN Flood Analizi
Tcpdump kullanarak FIN bayraklı paketleri ayıklama
# tcpdump -i bce1 -n ‘tcp*13+ & 1 != 0′ and tcp port 80
tcp*13+ demek TCP başlığındaki 13. byte anlamına gelir. Bu da bayrakları temsil eden byte’dır. Her bayrak
için verilecek değer aşağıdaki resimden alınabilir.

HTTP GET Flood Saldırısı

TCP paketleri içerisindeki GET komutlarının tcpdump ile ayıklanabilmesi için kullanılması gereken
parametreler.
#tcpdump -n -r ddos3.pcap tcp port 80 and \( tcp[20:2] = 18225 \)
Saldırının Şiddetini Belirleme
DDoS saldırı analizine başlarken cevaplamaya çalıştığımız sorulardan biri de saldırının şiddetiydi.
Saldırının şiddetini iki şekilde tanımlayabiliriz
1. Gelen trafiğin ne kadar bant genişliği harcadığı
2. Gelen trafiğin PPS değeri
Tcpstat aracı kullanılarak trafik dosyaları üzerinde saldırının PPS değeri, ne kadar bantgenişliği harcandığı
bilgileri detaylı olarak belirlenebilir.
# tcpstat –r ddos_analizi.pcap -o "Byte/s:%B MinPacketSize:%m PPS:%p TCP:%T UDP:%U \n" 5
Byte/s:3401176.20 MinPacketSize:40 PPS:5929.20 TCP:29004 UDP:637
Byte/s:3145824.60 MinPacketSize:40 PPS:5247.60 TCP:25797 UDP:436
Byte/s:3140760.20 MinPacketSize:40 PPS:5252.40 TCP:25661 UDP:594
Byte/s:3850993.20 MinPacketSize:40 PPS:13602.80 TCP:66808 UDP:756
Byte/s:4360434.30 MinPacketSize:40 PPS:14904.80 TCP:73681 UDP:435
Byte/s:4460434.40 MinPacketSize:40 PPS:14874.80 TCP:73681 UDP:457
Byte/s:4960434.60 MinPacketSize:40 PPS:13904.80 TCP:73681 UDP:535
Byte/s:5460434.20 MinPacketSize:40 PPS:24904.80 TCP:73681 UDP:456
Saldırı Kaynağını Belirleme
DDoS saldırılarında en önemli sorunlardan biri saldırıyı gerçekleştiren asıl kaynağın bulunamamasıdır.
Bunun temel sebepleri saldırıyı gerçekleştirenlerin zombie sistemler kullanarak kendilerini saklamaları ve
bazı saldırı tiplerinde gerçek IP adresleri yerine spoof edilmiş IP adreslerinin kullanılmasıdır.
Saldırı analizinde saldırıda kullanılan IP adreslerinin gerçek IP’ler mi yoksa spoofed IPler mi olduğu
rahatlıkla anlaşılabilir.
Internet üzerinde sık kullanılan DDoS araçları incelendiğinde IP spoofing seçeneği aktif kullanılırsa
random üretilmiş sahte IP adreslerinden tek bir paket gönderildiği görülecektir. Yani saldırı sırasında
kaydedilen dosya incelendiğinde fazla sayıda tek bağlantı gözüküyorsa saldırının spoof edilmiş IP adresleri
kullanılarak gerçekleştirildiği hükmüne varılabilir.

Tek cümleyle özetleyecek olursak: Eğer aynı IPden birden fazla bağlantı yoksa spoofed IP kullanılmış
olma ihtimali yüksektir.
#tcpdump -n -r ddos.pcap |awk -F" " '{print $3}'|cut -f1,2,3,4 -d"."|sort -n|uniq -c
1 6.65.194.168
1 6.65.208.248
1 6.65.226.233
1 6.65.232.125
1 6.65.235.140
1 6.65.248.199
1 6.65.249.104
1 6.65.32.97
1 6.65.44.199
1 6.65.48.49
1 6.65.62.221
1 6.65.62.30
1 37.83.136.81
1 37.83.14.12
1 37.83.152.203
1 37.83.164.223
1 37.83.165.146
1 37.83.166.132
1 37.83.185.89
1 37.83.194.21
1 62.185.46.86
1 62.185.60.100
1 62.185.64.248
1 62.185.66.32
1 62.185.75.23
1 62.185.9.193
1 62.185.92.77
1 62.185.96.16
Yukarıdaki tcpdump komutu saldırı yapan IP adreslerini ve ilgili IP adresinden saldırı boyunca kaç adet
paket gönderildiğini bulmaya yarar. Çıktıdan da görüleceği üzere yoğun şekilde spoofed IP kullanılmıştır.

Saldırıda Kullanılan Top 10 IP Adresi
Saldırıda kullanılan ve en fazla paket gönderen 10 ip adresine ulaşılmak istenirse aşağıdaki komut satırı iş
görecektir.
# tcpdump -r TEST.pcap -n |cut -f3 -d" "|cut -f1-4 -d"."|sort -n|uniq -c|awk -F" " '{print $2 "\t" $1
}'|sort -rn -k 2|head -10
reading from file TEST.pcap, link-type EN10MB (Ethernet)
11.22.228.246 482196
11.22.243.10 62095
11.22.228.73 27515
11.22.241.138 24972
93.18.207.182 24761
11.22.28.78 13205
195.142.247.7 5041
18.89.192.37 4870
78.16.195.145 4268
78.86.3.178 4157
Çıktıda sol taraf IP adresi, sağ taraf ise ilgili IP adresinden saldırı boyunca kaç adet paket gönderildiğidir.
HTTP GET Flood Saldırısında Kullanılan IP Adresleri
HTTP GET flood saldırılarında IP spoofing yapmak mümkün değildir. Bir system HTTP isteği
gönderebilmesi için öncelikli olarak 3lü el sıkışmasını tamamlaması gerekmektedir. Günümüz işletim
sistemi/ağ/güvenlik cihazlarında 3’lü el sıkışma esnasında TCP protokolünü kandırarak IP spoofing
yapmak mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla HTTP GET flood saldırıları analizinde saldırı yapan IP
adresleri %99 gerçek IP adreslerdir.
# tcpdump -n -r ddos3.pcap tcp port 80 and \( tcp[20:2] = 18225 \)|sort -k3 -n|cut -f3 -d" "|cut -
f1,2,3,4 -d"."|sort -n |uniq -c
reading from file ddos3.pcap, link-type EN10MB (Ethernet)
1092 62.202.27.120
92 62.111.223.1
7 62.227.26.27
52000 62.227.33.111

63 62.72.23.102
1300 66.229.63.26
2 67.193.112.72
1 77.77.31.226
31020 77.160.72.77
93 77.161.12.233
71 77.161.227.192
90232 77.161.32.210
23 77.162.1.137
2 77.162.3.170
12900 77.162.76.177
21 77.163.6.127
3 77.163.132.37
79100 77.163.217.137
21 77.165.97.107
9 77.166.197.232
2700 77.166.60.175
35100 77.166.65.133
74200 77.167.126.119
22009 77.169.152.239
11891 77.171.175.77


Sağ taraf IP adresi, sol taraftaki sayı da ilgili IP adresinden kaç adet HTTP GET Flood isteği gönderildiğidir.
Saldırıda Kullanılan IP Adresleri Hangi Ülkeden?
Gerçekleştirilen saldırı bir botnet aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve IP adresleri spoof edilmemişse saldırıda
kullanılan IP adreslerinin hangi ülkelere ait olduğu bulunabilir.
Çıkan sonuç grafiğe döküldüğünde aşağıdakı çıktı alınacaktır.

Saldırı Paketlerini Pasif Snort Sisteminden Geçirme
Snort açık kaynak kodlu bir IPS sistemidir ve bünyesinde barndırdığı saldırı imzalarıyla çoğu klasik DDoS
aracını /tipini tanmaktadır. Saldırı esnasında kaydedilen paketler Snort’un pasif IPS motorundan
geçirilirse hangi saldırı tipleri/araçları kullanılmış bilgisi alınabilir.
#snort -r pids.pcap -c /usr/local/etc/snort/snort.conf -q –O
Jun 9 12:15:37 netdos1 snort: [1:2000545:6] ET SCAN NMAP -f -sS [Classification: Attempted
Information Leak] [Priority: 2]: {TCP} 0.0.0.0:45295 -> 0.0.0.0:80
Jun 9 12:15:37 netdos1 snort: [1:2000545:6] ET SCAN NMAP -f -sS [Classification: Attempted
Information Leak] [Priority: 2]: {TCP} 0.0.0.0:45296 -> 0.0.0.0:707
Jun 9 12:15:40 netdos1 snort: [1:408:5] ICMP Echo Request Flood [Classification: Misc activity] [Priority:
3]: {ICMP} 0.0.0.0 -> 0.0.0.0
Jun 1 10:15:23 netdos1 snort: [1:1000003:6] SYN Flood [Classification: DDoS] [Priority: 3]: {TCP}
0.0.0.0:1024 -> 0.0.0.0:80
Jun 9 12:15:37 netdos1 snort: [1:1000002:6] HTTP GET FlOOD [Classification: DDoS] [Priority: 2]: {TCP}
0.0.0.0:15295 -> 0.0.0.0:80

 

Arkadaşlar bu bilgiler benim dosya kaynaklarımda mevcuttu biraz yüzeysel bilgiler içeriyor sizinle paylaşayım dedim.

Teşekkürler...

 
Gönderildi : 21/08/2016 03:49

(@ZaferSEN)
Gönderiler: 214
Estimable Member
 

Elinize sağlık çok güzel bir makale olmuş.

 
Gönderildi : 22/08/2016 12:34

(@www-rizasahan-com)
Gönderiler: 18066
_
 

Merhaba,

Bunu makale olarak @cozumpark.com">makale@cozumpark.com adresine yollasanız çok hoş olurdu. 🙂

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 22/08/2016 13:09

(@turancoskun)
Gönderiler: 4111
Üye
 

faydalı bilgi ve tecrübe paylaşımı için teşekkürler.

****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 22/08/2016 14:01

(@CanBilir)
Gönderiler: 26
Eminent Member
 

çok güzel bir makale olmuş.

 
Gönderildi : 23/01/2017 04:30

Paylaş: