Windows Server

Windows Server 2012 R2 Active Directory Domain Tree KurulumuWindows Server 2012 R2 R2 sunucu işletim sistemi çıkış süresi üzerinden yaklaşık bir yılı aşkın bir süre geçti.  Windows Server 2012 R2 R2 bulut-tabanlı işletim sistemi geliştirme süreci Windows Server 2012 R2 R2 R2 ile beraber bir adım daha ileri taşınarak buluta entegre kabiliyetler artırılmış ve yönetilebilirlik alanında da bulut-tabanlı yönetim servisleri, geliştirme platformları bu sürüme ilave olarak gelmiştir. Özellikle sunucu sistemlerinde sadece sanallaştırma katmanı değil bu katmanı yöneten ilave yönetim ve orkestrasyon araçları ile sanal sistemlerin bulut-mimarisinde kurulumu, yönetimi, izlenmesi gibi yetenekler R2 sürümü ile yerleşik olarak işletim sistemi üzerinde sunulmaktadır. Benzer şekilde istemci tarafında da yine Windows 8.1 sürümü ile gerek mobilite, gerekse de bulut-tabanlı uygulamalara, servislere erişim, mobil cihaz arayüzlerinden bu uygulamaların kullanımına yönelik çok daha yeni ve zengin yetenekler de beraberinde geliyor. Şu anda Windows Server 2012 R2 R2 R2 Preview sürümü tüm dünya genelinde public olarak  indirilebilir olarak yayınlandı ve Ekim 2013 gibi de tüm dünyada resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz.  Aşağıdaki adreslerden Windows 8.1 Client ve Windows Server 2012 R2 R2 Preview sürümlerini indirebilirsiniz:

 

Windows 8.1 Preview (Client) için:


http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/preview-download?ref=msdn

 

Windows Server 2012 R2 R2 R2 için:


http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/dn205286.aspx

 

Bu makalemizde de sizlerle temel konulardan biri olan Windows Server 2012 R2 İle Active Directory Domain Tree Kurulumunu detaylarıyla adım adım inceliyor olacağız.

 

Domain Tree Kavramı ve Farklı Domain Tree Kullanımı


Bundan önceki makalelerimizde Dizin Servisi(Directory Service) kavramını ele almış ve domain içerisindeki  fiziksel ve mantıksal nesnelerle ilgili bilgileri tutan,  bu bilgileri organize eden , bu bilgilerin merkezi yönetimini sağlayan ve bu bilgilere ulaşmak istediğimizde bize ulaşmak istediğimiz nesneye ilişkin bilgilerin adresini veren  servis olduğunu, Microsoft’un dizin servisine de “Active Directory Domain Service ” adı verildiğini anlatmıştık.

 

Active Directory Domain Servisi ilk sunucuya kurulduktan sonra oluşan yapıya forest (orman) adını veriyoruz. Forest, bir veya daha fazla sayıdaki domain ağacının(domain tree) oluşturduğu yapıya verilen isimdir. Bu forest içerisindeki kurulan ilk Active Directory domainine de forest root domain adı verilmektedir.

Domain Tree (Domain Ağacı) ise , aynı isim altında toplanmış bir veya daha fazla sayıda active directory domaininin  hiyerarşik olarak oluşturduğu yapıya  verilen isimdir. Diğer bir deyişle, aynı isim altında toplanan domainler topluluğuna “domain tree” adı verilebilir. Tree, mevcut bir parent domain’e child domainlerin eklenmesi ile genişletilebilir. Tree içerisindeki domainler hiyerarşik bir isim yapısını paylaşmaktadırlar. Tree içerisinde bulunan child domainler, isim yapılarında parent domaininin ismini kendi domain isimlerinin sonuna ekleyerek kullanırlar. Aynı tree içerisindeki domainler, ortak bir isimlendirme yapısına (domain namespace) sahiptirler. Forest root domainin kurulması ile aslında o domain yapısına ait domain ağacı (Domain Tree) yapısı da oluşmuş oluyor. Buna ilaveten farklı isim ağacı yapısında birden fazla domain tree yapısını da ihtiyaca göre aynı forest içerisinde oluşturabilirsiniz.

clip_image001

Özetle, Active Directory Domain Servisleri kullanılarak bir organizasyon içerisinde ihtiyaçlara göre farklı domain çeşitleri kurulabilir. Bu domain çeşitlerini sıralayacak olursak:

·         Forest Root Domain

·         Child Domain

·         Tree Root Domain

Active Directory domain yapılarında mantıksal olarak en çekirdek birime domain adı verildiğini önceki makalelerimizde de detaylı olarak ele almıştık. Forest ortamında ilk kurulan domain adının forest root domain olduğunu ve bunun kurulum adımlarını da yine şu ana kadarki makalelerimizde ele aldık. Yine benzer şekilde child domain yapılarını ve kurulumlarını da yine detaylarıyla ele almıştık. Bu makalemizde de active directory içerisindeki mantıksal birimlerden bir diğeri olan Domain Tree kavramını ve Tree Root Domain kurulumu detaylarıyla ele alacağız.

Domain Tree Kurulumu

Öncelikle domain tree kuracağımız active directory yapısını kısaca tanıtmak istiyorum. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi COZUMPARK.local isimli bir forest root domain ve altında da egitim.COZUMPARK.local isminda kurulmuş child domaininin olduğu bir active directory forest yapısına sahibiz. Aslında bu yapıda zaten hali hazırda bir domain tree yapımız mevcut.

clip_image002

Biz bu domain tree yapısına ilaveten farklı bir isim ağacında mesutaladag.com isimli aynı forest içerisinde ikinci bir domain tree kurulumunu bu makalemizde adım adım gerçekleştiriyor olacağız.  

Gerek forest root domain kurulumunda gerekse de child domain kurulumunda olduğu gibi farklı domain tree kurulumunda da yeni bir domain kurulumu ile yeni bir Domain Controller (DC) oluşturacağız.  Yine burda da öncelikle Active Directory domain servis rolünü akabinde de active directory domain tree kurulum yapılandırmasını gerçekleştireceğiz. Mevcut forest içerisine yeni bir domain tree olarak active directory domain servisinin kurulumuna başlamadan önce aşağıdaki ön gereksinimleri karşılamanız gerekmektedir:

• Active Directory domain servisinin kurulacağı bilgisayarın işletim sistemi Windows Server 2012 R2 Standart ya da Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition sürümlerinden bir tanesi olması gerekir.

• Disk üzerinde active directory veritabanı için 200 MB boş alan ve  log dosyaları için de 50 MB’lık boş alan olması gerekir.

• Bilgisayar üzerinde NTFS dosya sistemine sahip bir partition olmalıdır. Çünkü NTFS, SYSVOL dizini için zorunlu olan bir gereksinim ve active directory veritabanı için de güvenlik açısından önerilen bir dosya sistemidir.

• Protokol olarak TCP/IP’nin yüklü olması gerekmektedir. TCP/IP protokolü, Windows Server 2012 R2 işletim sistemi üzerine default olarak yüklenmektedir.

• Active Directory dizin servisinin kurulumunu gerçekleştirecek olan kullanıcının administrator kullanıcı hesabının yetkilerine sahip olması gerekir. Kurulumu yapacak kullanıcı Domain Admins ya da Enterprise Admins gruplarından birinin üyesi olmalı ya da kurulum için gerekli yetkilerin ayrı ayrı gruplar ya da haklar üzerinde delegasyon yöntemi ile verilmesi gerekir.

• Active Directory dizin servisinin kurulacağı bilgisayarın üzerinde Active Directory olmamalıdır. Eğer daha önceden yarım kalan bir kurulum varsa tamamen kaldırılmalıdır.

Windows Server 2012 R2 ile diğer domain çeşitlerinde olduğu gibi Active Directory domain tree yapılarının kurulumu da iki aşamalı hale geldi. Birinci aşamada Active Directory Domain Service Rolünü ve ilgili feature’larını kuracağız. Sonraki aşamada da yapının konfigürasyonunu gerçekleştirerek nihai kurulumu tamamlayacağız. Biz bu aşamaları adım adım birlikte gerçekleştireceğiz.

 

Bu gereksinimleri sağladıktan sonra sıra geldi kurulum öncesi son ayarlarımızı yapmaya. Bunun için kurulumu yapacağımız DCSRV06 isimli Windows Server 2012 R2 sunucumuza logon oluyoruz. Kurulumu yapacak kullanıcı hesabının lokal Administrators grubunun yetkilerine sahip olması gerektiği için biz de yerleşik Windows hesabı olan Administrator hesabını kullanarak logon sürecini gerçekleştiriyoruz.

 

clip_image004

Logon olduktan sonra karşımıza Windows Server 2012 R2 masaüstü gelecektir.

clip_image006

Sunucumuzun bilgilerini görüntülemek için Control Panel içerisinde System ikonuna tıklayınca açılan bilgisayarımızın sistem bilgileri aşağıda görüldüğü gibi karşımıza geliyor. Şekilde de görüldüğü gibi Workgroup ortamında çalışan ve 64-bit Windows Server 2012 R2 işletim sisteminde çalışan DCSRV06 isimli sunucumuz.

clip_image007

Active Directory kurulumu için TCP/IP protokolünün öngereksinimlerden olduğunu bahsetmiştik. Bir diğer önemli gereksinim de sunucunun IP ayarlarının statik olarak konfigüre edilmesidir. Dolayısıyla yine Control Panel içerisinden Network and Sharing Center ikonuna tıklanınca gelen ekranda sol menüden Change adapter settings bağlantısına tıklayarak aşağıda görülen Network Connections penceresine ulaşıyoruz. Bu pencerede sunucu üzerinde kurulu olan ağ kartlarına ait bağlantılar listelenecektir.

clip_image009

Gelen ethernet bağlantısı üzerinde sağ tuşa basınca gelen Properties’e tıklıyoruz. Karşımıza aşağıdaki şekilde de görülen Ethernet Properties gelecektir.

clip_image011

Bu ekranda Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) seçili iken Properties butonuna basıyoruz. Karşımıza yine aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) Properties gelecektir.

clip_image012

Sunucumuza 192.168.1.206/24 ip adresini ayarlıyoruz. Preferred  DNS Server olarak da şu anki DNS Server  adresi olan 192.168.1.200 olarak ayarlıyoruz.  Ve yaptığımız ayarları tüm pencereleri OK ile onaylayarak tamamlıyoruz.

Şu anki yapımızda COZUMPARK.local isimli active directory forest root domainimiz mevcut. Biz aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi COZUMPARK.local forest root domaini içerisinde mesutaladag.com isimli ayrı bir domain tree kurulumunu yapacağız.

clip_image002

Bu hazırlıklar sonrasında active directory domain service bileşenini kurmak için önceki Windows Server işletim sistemlerinde kullandığımız  dcpromo.exe komutunu çalıştırıyoruz. Windows Server 2012 R2 ile beraber dcpromo.exe komutu kalktığı için karşımıza çıkan Active Directory Domain Services Installer penceresinde kurulumu Server Manager ekranında yapılması ile ilgili  uyarıyı getirecektir.

 

clip_image014

Server Manager konsolunu açıp Manage menüsünden Add Roles and Features bağlantısına tıklayarak Role ve Feature ekleme sihirbazını çalıştırıyoruz. Yine isteğe bağlı olarak Server Manager konsolunda Dashboard ekranında 2 numaralı seçenek olan Add roles and features bağlantısına tıklıyarak da yine Role ve Feature ekleme sihirbazını çalıştırabilirsiniz.

clip_image016

Karşımıza gelen Add Roles and Feature Wizard penceresinde Before you begin aşamasında sihirbaz ile ilgili bilgiler verilir. Bu aşamayı Next ile geçiyororuz.

 

clip_image018

Karşımıza aşağıdaki şekilde görülen Select installation type ekranı gelecektir. Bu ekranda yeni bir rol ya da feature eklemek için Role-based or feature-based installation seçeneğini seçip Next ile sonraki aşamaya geçiyoruz.

clip_image020

Karşımıza gelen Select destination server ekranında rol ya da feature ekleyeceğimiz Windows Server 2012 R2 sunucumuzu havuz içerisinden seçiyoruz. Ve Next ile bir sonraki aşamaya geçiyoruz.

clip_image022

Karşımıza Select server roles ekranı gelecektir. Bu aşamada kurulum yapacağımız Active Directory Domain Services kutucuğunu işaretleyerek rol ekleme sürecini başlatıyoruz. Bu rol kutucuğuna tıklar tıklamaz bu rolle ilişkili feature’ların yükleneceği aşağıdaki şekilde de görülen Add features that require for Active Directory Domain Services penceresi gelecektir.

clip_image024

Active Directory Domain Services (AD DS) rolüne ilişkin olarak AD DS yönetim araçları (AD DS Tools), PowerShell Modüllerinin kurulacağı bilgisi gelecektir. Bu ekranda Add Features ile role ilişkin tüm feature’ların kurulmasını onayladıktan sonra tekrar Select Server Roles ekranına geri dönüyoruz.

clip_image026

Bir sonraki aşamaya geçmek için Next butonuna basıyoruz.  Karşımıza aşağıdaki şekilde görülen Select features ekranı gelecektir. Bu ekranda ilave bir feature eklemek istersek seçip o feauture’ın da kurulmasını sağlayabiliriz. Biz ilave herhangi bir feature eklemeden Next ile devam ediyoruz.

clip_image028

Karşımıza aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Active Directory Domain Services ekranı gelecek ve bize Active Directory Domain Services hakkında bilgiler verecek ekran gelecektir. Biz Next ile bu aşamayı da geçiyoruz.

clip_image030

Rol kurulumuna başlamadan son olarak karşımıza aşağıdaki şekilde de görülen Confirm installation selections ekranı gelecektir. Bu ekranda rol kurulumu sonrasında eğer gerekirse sunucunun otomatik olarak başlatılması için Restart the destination server automatically if required kutucuğunu işaretliyoruz.

clip_image032

Karşımıza gelen uyarı penceresinde de eğer gerek duyulursa bu kutucuğu işaretlememiz sonrasında sunucunun otomatik olarak yeniden başlatılacağı ve bu süreçte de herhangi bir uyarı verme ya da onay alma olmayacağı konusunda ikaz ediyor. Yes ile biz bu pencereyi de onaylıyoruz.

clip_image034

Bütün bu adımlardan sonra Active Directory Domain Services rolünün kurulumu için yukarıdaki şekilde görülen Install butonuna tıklıyoruz. Ve AD DS rol kurulum süreci başlıyor. Installation Progress ekranında kurulum aşamalarını takip ediyoruz.

clip_image036

Rol kurulumu devam ederken isterseniz bu ekranda beklemeden Close ile bu ekranı kapatıp daha sonra Server Manager konsolunda Tasks kısayolunu kullanabilirsiniz.

clip_image038

Yine Installation progress ekranında alt kısımda gelen Export configuration settings bağlantısına tıklayarak şu ana kadarki yaptığımız ayaları ve seçimleri XML-tabanlı bir konfigürasyon dosyasına çıkartabilirsiniz.

clip_image040

Yukardaki şekilde de görüldüğü gibi DeploymentConfigTemplate isimli XML dosyasını kaydedeceğimiz lokasyonu belirliyoruz. Bu XML dosyasını açarsak, aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere, sihirbaz ekranlarında yaptığımız seçimler ve ayarların bu XML dosyasına yazıldığını göreceksiniz.

clip_image042

Bu dosyayı kullanarak farklı sunucularda da aynı yapı kurulacaksa, sihirbaz ekranlarında tek tek aynı ayarları tekrar yapmadan XML dosyasından alması sağlanabilir.

Devam eden AD DS rolü ve feature’larının kurulumunun hangi aşamada olduğunu öğrenmek için aşağıdaki şekilde de görülen Server Manager konsolunda üst menüde bayrak simgesinin hemen yanındaki uyarıyı göreceksiniz. Bu bayrak simgesine tıklayarak kuyrukta çalıştırılan tüm görevler (task) listesine ulaşıyoruz.

 

clip_image044

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi kurulumun devam ettiğine dair ilerleme çubuğunu gördük.

clip_image046

Add Roles and Features bağlantısına tıklayarak aşağıdaki şekilde görülen Task Details and Notifications penceresine geliyoruz. Burdaki listede kuyrukta çalışan görevlere ait detaylı bilgileri görüyoruz. AD DS rol kurulumunun başarıyla tamamlandığını ve bir sonraki adımda alacağım aksiyon linkini görüyoruz. Action altında gelen Add Roles and Features bağlantısına tıklıyoruz.

clip_image048

Tekrar biraz önce kapattığımız Add Roles and Features Wizard ekranındaki Installation progress aşamasına geldik. Bu aşamada bizden ilave olarak bu sunucuyu domain controller olarak yapılandırmak için gerekli active directory seçeneklerini belirleyeceğimiz ekranlara geçmek için gerekli olan Promote this server to a domain controller bağlantısını getiriyor. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi bu bağlantıya tıklıyoruz.

clip_image050

Karşımıza Active Directory Domain Services Configuration Wizard penceresi gelecektir. İlk olarak Deployment Configuration aşamadında kurulum tipini seçiyoruz. Mevcut forest içerisinde yeni bir domain tree kuracaksak, Add a new domain to an existing forest seçeneğini seçiyoruz.

clip_image052

Select domain type listesinden domain tree kurulumu yapacağımız için Tree Domain seçeneğini seçiyoruz.  Bu seçeneği seçtikten sonra da yeni domain tree içerisindeki ilk kurulacak domaine ait domain dns adını New Domain Name metin kutusuna yazıyoruz. Biz mevcut COZUMPARK.local forest yapısına mesutaladag.com isimli yeni domain tree kurulumunu yapacağımız için buna göre ilgili domain ismini yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi girmiş olduk. Credentials bölümünde de kurulumu yaparken kullanılacak kullanıcı hesabını gösteriyoruz. Burada şu anda logon durumdaki administrator hesabını gösteriyoruz ve sonra Next ile sonraki aşamaya geçiyoruz.

Karşımıza Domain Controller Options ekranı gelecektir. Bu ekranda Domain Functional Level seviyesini belirtmemiz gerekiyor. Biz mevcut  bir Windows Server 2012 R2 forest içerisine domain tree olarak Windows Server 2012 R2 sunucumuzu kurduğumuz için ben doğrudan Windows Server 2012 R2 domain seviyesini seçtim.

clip_image054

Yine bu ekranda domain controller sunucumuzu aynı zamanda DNS Server olarak da yapılandırmak için Domain Name System (DNS) Server kutucuğunu da işaretliyoruz. Bildiğiniz gibi active directory domain yapıları tamamen DNS isimlendirme sistemi üzerine inşa edildiği için sistemin çalışması için de DNS Servisine ihtiyaç duyarlar. Bu ekranda bu domain controller sunucuyu kurulacak yeni domain tree içerisinde Global Catalog olarak konfigüre etmek için de Global Catalog kutucuğunu işaretliyoruz.  Read-Only domain controller (RODC) seçeneği bu aşamada pasif geliyor. Zira öncelikle writeable bir domain controller’ın yeni domain tree içerisinde kurulması gerekecektir. Sonrasında ihtiyaca göre şube ya da uzak lokasyonlara RODC kurabilirsiniz. RODC kurulumlarını ve çalışma mimarisini de ayrı bir makalede detaylı olarak ele alacağız.

Yine bu ekranda hemen alt kısıma Directory Service Restore Mode (DSRM) parolamızı giriyoruz. DSRM domain controller sunucularda active directory veritabanını geri yükleme modunda sistemi açmak için kullanılır.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi gerekli ayarlarımızı yaptıktan sonra Next ile bir sonraki aşamaya geçiyoruz.

Karşımıza DNS Options ekranı gelecektir. Bu ekranda mevcutta bir yeni kuracağımız domain adı alanına ait bir DNS isim alanı olmadığı için delegasyon ataması yapamıyoruz.

 

clip_image056

Kurulum sonrası DNS konsolundan delegasyon yetkisi verip, yeni kurulan domain controller üzerinde o domain isim alanına ait dns zone yöntetimi ve oluşumu için yetkilendirebiliriz. Next ile bu aşamayı şimdilik doğrudan geçiyoruz. Karşmıza gelen Additional Options ekranında Domain Netbios adını göreceksiniz. Özellikle netbios-tabanlı uygulamalar DNS domain ismi yerine netbios adını kullanırlar. Bu aşamada bizde domainimize ait netbios adını belirliyoruz. Netbios adı DNS domain adından uzantılar atılmış olarak geliyor. İsterseniz  gelen isimde ekleme-silme gibi değişiklikler de yapabilirsiniz. Biz aynen bırakarak Next ile sonraki aşamaya devam ediyoruz.

clip_image058

Karşımıza gelen Paths ekranında active directory veritabanı, log ve SYSVOL bilgilerinin kaydedileceği lokasyonu belirtmemizi isteyen ekran gelecektir. Burada gösterdiğimiz klasör yolunun bulunduğu diskin dosya sisteminin NTFS olması çok önemlidir. İlgili yol tanımlarını girdikten sonra Next ile bu aşamayı da geçiyoruz.

clip_image060

Son kısımda karşımıza Review Options ekranı geliyor. Bu ekranda bu aşamaya kadar yaptığımız ayarları ve yapılandırmaları gözden geçirmemizi sağlayan özet bilgiler geliyor.

clip_image062

İsterseniz bu yapılandırmaların dışarıya bir script dosyasını çıkarmak isterseniz View Script butonunu kullanabilirsiniz.

clip_image063

Seçenekleri gözden geçirdikten sonra tekrar Next butonuna basıyoruz. İşte bu aşamada Windows Server 2012 R2 ile beraber gelen yeni özelliklerden olan, Active Directory Prerequisities Check aşaması başlıyor. Bu aşamada yaptığımız seçimlere göre mevcut sunucunun ve ortamın active directory kurulumu için gerekli ön gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı ile ilgili bir takım kontroller gerçekleştiriliyor. Böylece active directory kurulumu için eksik bir adım ya da bileşen kaldı ise ya da uyumsuz bir durum varsa bunları da raporlayarak kuruluma geçmeden bizi uyarıyor. Eski Windows Server versiyonlarında bu tip bir kontrol olmadığı için bu tip eksikliklerle kurulum aşamasında karşılaşabiliyorduk.

clip_image065

Ön gereksinim kontrolü başarıyla geçildi ise aşağıdaki şekilde de görülen mesajlar ekrana gelecektir.

clip_image067

Bu işlemler sonrasında Install butonuna basarak kurulum sürecini başlatıyoruz.

clip_image069

Kurulum sürecinde öncelikle yüklenecek bileşenler ve servisler kontrol edilip, sonrasında da kuruluma geçiyor.

clip_image071

Kurulum tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak yeniden başlatılıyor. Ve domain ortamına logon olacak şekilde logon arayüzü karşımıza geliyor. cozumbank.local isimli domainimize Administrator hesabı ile logon sürecini başlatıyoruz.

Açılan domain controller sunucuda Active Directory Domain Service rol ve yapılandırma sonrasında bir takım değişiklikler meydana geliyor. Şimdi de bunları sırayla gözden geçirelim:

Server Manager Konsolunda Meydana Gelen Değişiklikler:

 

Server Manager konsolu içerisinde Dashboard ekranında sol menüye AD DS ve DNS rollerine ait kısayollar ekleniyor. Yine Dashboard ekranında Roles and Server Groups altına AD DS ve DNS rollerine ait sağlık durumları, olaylar, performans ve yönetimsel durumlarına ilişkin özet bilgileri içeren bölüm geliyor.

clip_image073

clip_image075

Yine sol menüden Local Server tıklanında sağ ekranda sunucumuzun bulunduğu ortamın Domain yapısına geçtiğini görüyoruz.

clip_image077

Server Manager konsolunda Tasks menüsüne Active Directory yönetim araçlarına ait kısayolların geldiğini görüyorsunuz.

clip_image079

Start Menüde Meydana Gelen Değişiklikler:


Windows Server 2012 R2 ile Metro-Arayüzüne taşınan Start menü içerisine active directory servisine ait kısayolların otomatik olarak oluşması da meydana gelen değişikliklerden bir diğeri.

 

clip_image081

Active Directory Users and Computers Konsolu:

 

Start menüden Active Directory Users and Computers konsolunu açınca gelen ekranda domain yapısına ait objeleri göreceksiniz.

clip_image083

Yine Domain Controllers OU’su içerisinde DCSRV06 isimli sunucumuzun Default-First-Site-Name isimli active directory site içerisinde domain controller ve global catalog olarak yapılandırıldığını göreceksiniz.

clip_image085

Active Directory Administrative Center Konsolu:

 

Windows Server 2012 R2 ile geliştirilen ve çok sayıda yeni özellikle yetenekleri zenginleştirilen konsol olan Active Directory Administrative Center konsolunu açtığımızda da yine child domain yapımızla ilgili bilgileri kontrol edebiliriz.

clip_image087

clip_image089

DNS Server Konsolu:

 

Sunucumuz üzerine sadece active directory bileşenleri değil aynı zamanda DNS sistemine ait bileşenler de kurulduğu için Start menüsünden DNS kısayoluna tıklayarak açılan DNS konsolunda da DNS ile ilgili zone yapısının ve kayıtların sağlıklı bir biçimde oluştuğunun kontrolünü yapabilirsiniz.

clip_image091

Active Directory Site and Services Konsolu:

 

Active Directory rol ve yapısının kurulması sonrasında active directory yapısına ait replikasyon mimarisinin yönetimi için kullanılan site yapısı da otomatik olarak oluşacaktır. Bu yapının oluştuğunun kontrolü için de yine Start menüden Active Directory Site and Services konsolunu kullanabilirsiniz.

clip_image093

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere Default-First-Site-Name isimli site altında DCSRV06 isimli domain controller sunucumuzun geldiğini göreceksiniz.

Active Directory Veritabanı ve SYSVOL Dosyaları:

 

Kurulan active directory domain ve forest yapısına ait bilgilerin saklandığı NTDS veritabanının sunucumuzun Windows\NTDS dizini altına geldiğini göreceksiniz.

clip_image095

Yine domain ortamındaki oluşturulan GPO nesnelerine ve scriptlere ait bilgilerin clientlara ve diğer DC’lere güncellenmesinde kullanılan SYSVOL dizininin de başarılı bir biçimde oluştuğunu kontrol ediyoruz.

clip_image097

Active Directory Domain Service kurulumu sonrasında meydana gelen bir diğer önemli değişiklik de servisler konsolunda meydana gelen eklemelerdir. Active Directory Domain Service ve Active Directory Web Service bu konsolda eklenen servislerin başında gelmektedir. Active Directory Domain Service NTDS veritabanına erişim için gerekli servistir. Yine active directory domain controller sunucular arasında replikasyon için kullanılan DFS Replication ve isim çözümlemesi için faaliyet gösterecek DNS Server servisi ilk anda belirginleşen servis eklentileridir.

Active Directory Kurulumu Sonrasında Gelen Servisler:

 

 

clip_image099

Bunlarında yanında aşağıdaki şekilde de görülen siteler arası mesajlaşmada kullanılan Intrasite Messaging servisi, domain ortamındaki kimlik doğrulama ve token yönetimini sağlayacak Kerberos protokolüne ait Kerberos Key Distribution Center servisi ve kullanıcıların domain ortamına logon olmasını sağlayacak NetLogon servislerinin de otomatik olarak eklendiğini ve çalışmaya başladıklarını göreceksiniz.

clip_image101

Computer Management Konsolunda Meydana Gelen Değişiklikler:

 

Domain Controller olarak kurulan sunucularda gözle görülür önemli değişliklerden biri de Computer Management konsolunda gerçekleşmektedir. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere bu konsolda Local Users and Groups eklentisinin otomatik olarak kalktığını göreceksiniz.

clip_image103

Çünkü artık bu sunucu üzerinde sadece active directory ortamına logon olma ve domain hesaplarına ait operasyonları gerçekleştirme sağlanacaktır.

Yine Computer Management konsolu içerisinde System Tools\Shared Folders\Shares altına gelince sağ ekranda  NETLOGON ve SYSVOL paylaşımlarının otomatik olarak oluştuğunu göreceksiniz.

clip_image105

PowerShell Komut Satırında Meydana Gelen Değişiklikler:

 

Active Directory Domain Service rolü kurulan sunucudaki bir diğer değişiklik de PowerShell komut kütüphanelerinde meydana gelmektedir. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi Active Directory ve Group Policy gibi powershell komut kütüphaneleri ve bunlara ait komut satırı araçlarının da kurulum sonrasında oluştuğunu görmekteyiz.

clip_image107

Kurulan domainimizle ilgili bilgi almak için aşağıdaki şekilde de görülen Get-ADDomain komutunu vermeniz yeterlidir. Domaine ait tüm detayları size detaylı olarak verecektir.

clip_image109

Yine kurulan active directory forest hakkında detayları öğrenmek ve bilgi almak için de aşağıdaki şekilde görülen Get-ADForest komutunu çalıştırmak yeterlidir.

clip_image111

Diğer Meydana Gelen Bazı Değişiklikler:

 

Registry içerisine Active Directory ile ilgili gerekli registry anahtarları oluşur.

Active Directory ile ilgili performans parametreleri, System Monitor’e eklenir. Dolayısıyla bu performans parametreleri kullanılarak, Active Directory performans analizi yapılabilir.

SMTP üzerinden mail bazlı sertifikasyonu sağlayacak ve sertifika isteklerini yerine getirecek olan X.509 DC sertifikası Active Directory’ye yazılır.

Active Directory kurulduktan sonra active directory yapısında üç çeşit dizin (directory) oluşmaktadır. Bunlar; Domain Partition, Schema  Partition, Configuration Partition. Bu partition yapılarına ADSIEDIT konsolundan erişebilirsiniz.

clip_image113

Domain Directory Partition: Kendi domaininiz içerisindeki  kullanıcılar,  gruplar,  bilgisayarlar,  ve diğer nesnelerin tutulduğu veritabanıdır.Bu partition aynı domain içerisindeki tüm domain controller bilgisayarlarına replikasyon yöntemi ile çoğaltılır.

Schema Directory Partition: Active Directory forest yapısı içerisindeki tüm nesnelere ait sınıflandırma ve özellik bilgilerini tutan şema (Schema) kataloğunu içermektedir.  Bu partition Active Directory forest yapısı  içerisindeki tüm domain controller bilgisayarlarına güncellenir. Schema tüm forest kapsamında tektir. Yani forest içerisindeki tüm domainler aynı şema yapısını kullanırlar.

Configuration Directory Partition: Forest içerisindeki konfigürasyon nesnelerini içerir. Bunlar ; siteler, serverlar, servisler ve directory (dizin) partitionlarıdır.  Bu partition, Active Directory forest yapısı içerisindeki tüm domain controller  bilgisayarlarına güncellenir.

Sonuç Olarak;

 

Windows Server 2012 R2 ile buluta giden yolda katma-değerli çok sayıda önemli yenilikler geliyor ve bizler de bu yenilikleri sizlerle en hızlı ve doğru kaynaklardan paylaşmaya devam ediyoruz . Bu makalemizde de Windows Server 2012 R2 İle Domain Tree Active Directory Kurulumunu detaylarıyla  adım adım inceledik. Windows Server 2012 R2 ile gelen diğer yenilikleri inceleyeceğimiz bir başka makalemizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.Mesut ALADAĞ
Microsoft MVP, MCT
 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.