Windows Server

Microsoft Failover Cluster

Cluster, hizmet ve uygulamaların kullanılabilirliğini artırmak için birlikte çalışan bağımsız bilgisayarların oluşturduğu bir gruptur. Kümelenmiş sunucular (Cluster Servers adı verilir) fiziksel kablolarla ve yazılımlarla bağlanır. Sunuculardan biri başarısız olursa, başka bir sunucu Failover adı verilen bir işlem sayesinde hizmet sunmaya başlar.

Failover Cluster yapılandırmalarını doğrulamak, kümeleri oluşturup yönetmek ve Windows Server® 2003 çalıştıran bir kümeden belirli ayarları Windows Server® 2008 işletim sistemini çalıştıran bir kümeye geçirmek için, bir Microsoft Management Console (MMC) ek bileşeni olanFailover Cluster’ını kullanabilirsiniz.      

Windows Server 2008 işletim sisteminde, Clusterlarda (daha önceleri sunucu kümeleri denilmekteydi) yapılan geliştirmelerde, kümeleri basitleştirmek, daha güvenli hale getirmek ve küme tutarlılığını artırmak amaçlanmıştır. Küme kurulumu ve yönetimi daha kolaydır. Yük devretme kümesinin depolama alanıyla iletişim kurma olanağı bulunduğundan, kümelerde güvenlik ve ağ özellikleri geliştirilmiştir.

Failover Cluster özelliği Windows Server 2008 Enterprise ve Windows Server 2008 Datacenter işletim sistemlerinde bulunur. Windows Server 2008 Standard veya Windows Web Server 2008 işletim sistemlerinde bulunmaz.

image001

 

Bir failover clusterın donanım, yazılım ve ağ altyapısıyla ilgili belirli gereksinimleri karşılaması gerekir ve uygun etki alanı izinlerine sahip bir yönetici hesabı kullanmayı gerektirir. Aşağıdaki bölümlerde bu gerekliliklerle ilgili bilgilere bakacağız. .

Failover Cluster için donanım gereksinimi:

Sunucular: Aynı veya benzer bileşenleri içeren birtakım eşleşen bilgisayarlar kullanmanız önerilir.

 Not  :Microsoft, bir yerine cluster çözümünü yalnızca donanım bileşenleri “Certified for Windows Server 2008” olarak işaretlenmişse destekler. Ayrıca, tüm yapılandırmanın (sunucular, ağ ve depolama birimleri) Yerine Failover Cluster ek bileşeninin içerdiği Yapılandırmayı Sına sihirbazındaki sınamaları geçmesi gerekir.

                Ağ bağdaştırıcıları ve kablo (ağ iletişimi için) :  Failover Cluster çözümündeki diğer bileşenler gibi ağ donanımının da “ Certified for Windows Server 2008” işaretini taşıması gerekir. iSCSI kullanıyorsanız, ağ bağdaştırıcılarınızın ağ iletişimine ya da iSCSI’ye ayrılmış olması (her ikisine birden ayrılmamış olması) gerekir.

Cluster serverlarınızı bağlayan ağ altyapısında, tek hata noktaları bulunmasını önleyin. Bunu gerçekleştirmenin birkaç yolu vardır. Cluster serverlarınızı çok sayıda, farklı ağla bağlayabilirsiniz. Alternatif olarak, cluster serverlarınızı; grup halinde ağ bağdaştırıcıları, yedek anahtarlar, yedek yönlendiriciler veya tek hata noktasını ortadan kaldıran benzer donanımlar içeren bir ağla bağlayabilirsiniz.

 Not : Cluster serverlarınızı tek bir ağla bağlarsanız, Yapılandırma Doğrulama Sihirbazı’nda fazlalık gereksinimini aktarır. Bununla birlikte, sihirbaz tarafından verilen rapor ağda tek hata noktaları bulunmaması gerektiğini bildiren bir uyarı içerir.

Failover Cluster için gereken ağ yapılandırması hakkında daha ayrıntılı bilgiyi daha sonra açıklamaya çalışacağım.

Depolama birimi için aygıt denetleyicileri veya uygun bağdaştırıcılar:

Seri Bağlantılı SCSI veya Fiber Kanal için: Seri Bağlantılı SCSI veya Fiber Kanal kullanıyorsanız, tüm cluster sunucularda, cluster depolama birimine ayrılan yığın depolama aygıtı denetleyicilerinin aynı olması gerekir. Ayrıca aynı ürün yazılımı sürümünü kullanmaları da gerekir.

Not  :  Windows Server 2008 ile, depolama aygıtını kümelenmiş sunuculara bağlamak için paralel SCSI kullanamazsınız.

 iSCSI için: iSCSI kullanıyorsanız, cluster yapılmış her sunucunun cluster depolama aygıtına ayrılmış bir veya daha fazla ağ bağdaştırıcısı veya ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcısı olması gerekir. iSCSI için kullandığınız ağ, ağ iletişimi için kullanılamaz. Tüm kümelenmiş sunucularda, iSCSI depolama aygıtı hedefine bağlanmak için kullandığınız ağ bağdaştırıcılarının aynı olması gerekir ve Gigabit Ethernet veya üzerinin kullanılması önerilir.

iSCSI tarafından desteklenmediğinden, iSCSI için grup halinde ağ bağdaştırıcıları kullanamazsınız.

Depolama Alanı: Windows Server 2008 ile uyumlu bir depolama alanı kullanmanız gerekir.

Çoğu durumda, depolama alanının donanım düzeyinde yapılandırılmış birden fazla, ayrı disk (LUN – Logical Unit Number) içermesi gerekir. Bazı kümeler için, bir disk tanık disk görevi görür. Diğer diskler cluster yapılmış hizmet veya uygulamalar için gerekli dosyaları içerir. Depolama alanı gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Failover clusterda bulunan yerel disk desteğini kullanmak için dinamik disk değil, basic diskler kullanın.

Disk bölümlerini NTFS ile biçimlendirmeniz önerilir (tanık disk için bölümün NTFS olması gerekir).

Disk bölümleme stili için, ana önyükleme kaydı (MBR) veya GUID bölümleme tablosunu (GPT) kullanabilirsiniz.

Tanık disk, cluster depolama biriminde bulunan ve cluster yapılandırması veritabanının bir kopyasını tutmak için ayrılmış olan bir disktir. Bir Failover Cluster  yalnızca, çekirdek yapılandırmasının parçası olarak belirtilmişse tanık disk vardır.

Failover Cluster bulunan depolama alanı ağları dağıtma

Failover Cluster depolama alanı ağı (SAN) dağıtırken aşağıdaki yönergeleri izleyin:

Depolama alanının uyumluluğunu doğrulama: Depolama alanıyla birlikte kullanılan sürücüler, ürün yazılımı ve yazılım dahil olmak üzere, depolama alanının Windows Server 2008 işletim sistemindeki yük devretme kümeleriyle uyumlu olduğunu üretici ve satıcılarla birlikte doğrulayın.

 Not :  Windows Server 2003’teki Failover Clusterlarla uyumlu olan depolama alanları Windows Server 2008 işletim sistemindeki Failover Clusterları ile uyumlu olmayabilir. Depolama alanınızın Windows Server 2008 işletim sistemindeki failover clusterları ile uyumluluğunu mutlaka araştırın.

 Failover Clusterlarının yeni depolama alanları için aşağıdaki gereksinimleri vardır:

Failover Clusterlarda yapılan geliştirmeler, depolama alanının belirli SCSI komutlarına doğru şekilde yanıt vermesini gerektirir. Depolama alanınızın uyumlu olduğunu doğrulamak için Yapılandırma Doğrulama Sihirbazı’nı çalıştırın.

Depolama alanı için kullanılan miniport sürücüsünün Microsoft Storport depolama sürücüsüyle çalışması gerekir.

Aygıt başına bir cluster olmak üzere depolama aygıtlarını yalıtın.  Farklı clusterlardaki sunucular aynı depolama aygıtlarına erişememelidir. Çoğu durumda, bir cluster sunucuları takımı için kullanılan bir LUN’nin LUN maskeleme veya bölgelere ayırma yöntemiyle diğer tüm sunuculardan yalıtılması gerekir.

Çok yollu I/O yazılımı kullanmayı düşünün. Yüksek kullanılabilirliğe sahip bir depolama biriminde, çok yollu I/O yazılımı kullanarak, birden fazla ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcısı bulunan failover cluster dağıtabilirsiniz. Bu, en üst düzeyde artıklık ve kullanılabilirlik sağlar. Windows Server 2008 için, çok yollu çözümünüzün Microsoft Çok Yollu I/O (MPIO) standardına dayalı olması gerekir. Windows Server 2008 işletim sisteminin parçası olarak bir veya daha fazla DSM içerse de, donanım satıcınız donanımınız için genellikle bir MPIO aygıta özgü modül (DSM) sağlar.

Not :  Ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcıları ve çok yollu I/O yazılımı için sürümler çok önemli olabilir. Clusterınız için çok yollu bir çözüm uyguluyorsanız, Windows Server 2008 için doğru bağdaştırıcıları, ürün yazılımlarını ve yazılımları seçmeniz gerekir.

Failover Cluster için yazılım gereksinimleri :

Bir Failover Clusterındaki tüm sunucuların Windows Server 2008 işletim sisteminin aynı sürümünü çalıştırması gerekir. Sunucular işletim sisteminin aşağıdaki sürümlerinden herhangi birini çalıştırabilir:

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Datacenter

Windows Server 2008 Enterprise Core

Windows Server 2008 Datacenter Core

Ayrıca, tüm sunucuların işletim sisteminin aynı donanım sürümünü (32 bit, x64 tabanlı veya Itanium mimarisi tabanlı) çalıştırması da gerekir. Örneğin, bir sunucu Windows Server 2008 Enterprise işletim sisteminin x64 tabanlı sürümünü çalıştırıyorsa, failover clusterdaki tüm sunucuların bu sürümü çalıştırması gerekir.

Tüm sunucuların aynı yazılım güncelleştirmelerine (Hotfix , Service Pack , Critical Updates) ve hizmet paketlerine de sahip olması gerekir.

Failover Cluster için ağ altyapısı ve etki alanı hesabı gereksinimleri

Bir failover cluster için aşağıdaki ağ altyapısına ve aşağıdaki izinlere sahip bir yönetici hesabına gereksinim duyarsınız:

Ağ ayarları ve IP adresleri: Bir ağ için özdeş ağ bağdaştırıcıları kullandığınızda, bu bağdaştırıcılarda aynı iletişim ayarlarını da (örneğin, Hız, Full Duplex, Flow Control ve Media Type) kullanın. Ayrıca, ağ bağdaştırıcısı ile bağlandığı anahtar arasındaki ayarları da karşılaştırın ve çakışan ayar olmamasına dikkat edin.

Ağ altyapınızın kalan kısmına yönlendirilmeyen özel ağlarınız varsa, bu özel ağların her birinin benzersiz bir subnet kullandığından emin olun. Her ağ bağdaştırıcısına benzersiz bir IP adresi verseniz de bu gereklidir. Örneğin, merkez ofiste bir fiziksel ağı kullanan iki cluster server ve şube ofisinde ayrı bir fiziksel ağı kullanan başka iki serverınız daha varsa, her bağdaştırıcıya benzersiz bir IP adresi verseniz bile her iki ağ için 10.0.0.0/24 belirtmeyin.

DNS: Clusterdaki sunucular isim çözümlemesi için Domain Name System (DNS) kullanmalıdır. DNS dinamik güncelleştirme protokolü kullanılabilir.

Domain rolü: Clusterdaki tüm sunucular aynı Active Directory domaininde olmalıdır. En iyi yöntem olarak, tüm clusterlanmış sunucuların aynı domain rolüne (üye sunucu ya da domain controller) sahip olması gerekir. Önerilen rol üye sunucu rolüdür.

Domain Controllerlar : Clusterlanmış sunucularınızın member server olması önerilir. Böyle olursa, diğer sunucular domaindeki failover clusterınızı içeren domain controllerları olur.

Clientler : Clientler için, bağlantı ve uyumlulukla ilgili kesin gereksinimlerden başka özel gereksinim yoktur. Clientler cluster yapılmış sunuculara bağlanabilmeleri gerekir ve kümelenmiş sunucular tarafından sağlanan hizmetlerle uyumlu yazılımları çalıştırmaları gerekir.

Clusterı yönetmek için kullanılan hesap: Bir clusterı ilk kez oluştururken veya sunucu ekleyeceğiniz zaman, domainde, söz konusu clusterdaki tüm sunucularda yönetim haklarına ve izinlerine sahip olan bir hesapla oturum açmanız gerekir. Hesabın bir Domain Admins hesabı olması gerekmez; clusterlanmış her sunucudaki Administrators grubunda bulunan bir Domain Users hesabı olabilir. Ayrıca, hesap bir Domain Admins hesabı değilse, hesaba (veya hesabın üye olduğu gruba) domain içerisinde Bilgisayar Nesneleri Oluşturma izni verilmiş olması da gerekir.

 

 Not :  Cluster hizmetinin Windows Server 2008 işletim sisteminde çalışmasında, Windows Server 2003’e göre bir değişiklik vardır. Windows Server 2008 işletim sisteminde Cluster hizmeti hesabı yoktur. Bunun yerine, Cluster hizmeti, kendisi için gerekli olan belirli izin ve ayrıcalıkları sağlayan (yerel sistem bağlamına benzeyen, ancak daha az ayrıcalıkları olan) özel bir bağlamda otomatik olarak çalışır.

Cluster nedir, donanım gereksinimleri nedir, yazılımda nelere ihtiyaç duyar… Bu gibi sorulara cevaplar vermeye çalıştık. Bir dahaki makalede görüşmek üzere…

Kaynak: Technet

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu