Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 Preview “Unattended” Mailbox Server Client Access Server Role Kurulumu

Bu makalemizde Microsoft’un yeni mail platformu olan Microsoft Exchange Server 2013 Preview “Unattended” Mailbox Server & Client Access Server Role kurulumunu sizler ile paylaşacağım. Hemen sistem gereksinimlerine göz atalım.

Exchange 2013 System Requirements

 

 

 

image001

 

 

Network and directory server requirements for Exchange 2013 Preview

 

 

 

image002

 

 

Hardware requirements for Exchange 2013 Preview

 

 

 

image003

 

 

image004

 

 

Supported operating systems for Exchange 2013 Preview

 

 

 

image005

 

 

Ben sistemimi Windows Server 2008r2 Enterprise with SP1 üzerine kuracağım.

Exchange 2013 Preview supports the following minimum versions of Microsoft Office Outlook and Microsoft Entourage for Mac:

 

 

  • Outlook 2013 Preview
  • Outlook 2010 SP1 with April 2012 Cumulative Update
  • Outlook 2007 SP3 with July 2012 Cumulative Update
  • Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition
  • Outlook for Mac 2011

 

Download ve daha fazla bilgi için aşağıda ki link’e göz atabilirsiniz.

https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizard.aspx?wizid=19cf12b6-0025-49e4-90f9-a02a424128be&lcid=1033&ci=393

Öncelikle prerequestlerin kurulumu için aşağıda ki komutları sırasıyla uygulayalım.

1-      Import-Module ServerManager

2-      Add-WindowsFeature RSAT-ADDS (Eğer WS2008R2 kullanıyorsanız)

 

3-      Install-WindowsFeature RSAT-ADDS (Eğer WS2012kullanıyorsanuz )

 

Ben Windows 2008r2 Ent. Kullandığımdan ilk iki komut ile adımları uyguluyorum.

image006

 

 

Windows Server 2012 için:

 

1-      Import-Module ServerManager

2-      Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

 

 

Windows Server 2008 R2 için:

 

1-      Import-Module ServerManager

2-      Add-WindowsFeature Desktop-Experience, NET-Framework, NET-HTTP-Activation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Web-Server, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI

 

image007

 

 

Sunucumuzu restart ediyoruz. Sunucumuz açıldıktan sonra aşağıda ki kompanentleri kuruyoruz.

 

·         FilterPack64bit

·         filterpack2010sp1-kb2460041-x64-fullfile-en-us

Servislerden, NetTcpPortSharing Servisini otomatiğe çekiyoruz.

Sistemimize uygun diğer kompenentleri aşağıda ki linklerden download edip, yüklüyoruz.

Windows Server 2008 R2

 

Microsoft .NET Framework 4.5

Windows Management Framework 3.0

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0n Core Runtime 64bit

Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit (Mailbox Server Role)

Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit (Mailbox Server Role)

Microsoft KB974405 (Windows Identity Foundation)

Microsoft KB2619234

Microsoft KB2533623

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29939

 

 

Windows Server 2012

 

Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit (Mailbox Server Role)

Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit (Mailbox Server Role)

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0n Core Runtime 64bit        
       

 

Yukarıda ki adımları uyguladıktan sonra Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64) – 11.0.50531 Uninstall etmemiz gerekiyor.

 

 

·         Open Control Panel > Programs and Features.

·         Select Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64) – 11.0.50531 and then click Uninstall.

·         In Microsoft Visual C++ 11 Beta setup, click Uninstall.

·         When Microsoft Visual C++ 11 Beta is uninstalled, click Close.

 

Ben komut satırı üzerinden kurulumu başlatıyorum. Bu işleme Unattended kurulum denmektedir.

Cmd ile command ekranına düşüyoruz.

Exchange 2013’ün klasörüne girip aşağıda ki komutu uyguluyoruz.

Mailbox Server role için:

 

setup.exe /mode:install /OrganizationName ufuktatlidil /role:m /IacceptExchangeServerLicenseTerms

 

 

 

image008

 

 

Mailbox Server Rolümüzü kurduk. Sistemi Reboot ediyoruz.

Client Access Server role için:

 

/setup.exe /mode:install /role:c /IacceptExchangeServerLicenseTerms

 

 

 

image009

 

 

Mailbox Server & Client Access Server role için:

 

 

Dilersek sadece aşağıda ki komut ile Mailbox Server ve Client Access Server rollerini kurabiliriz.

/setup.exe /mode:install /role:m,c /IacceptExchangeServerLicenseTerms

 

Ben ayrı ayrı komutlar ile kurulumu yaptım. Yukarıda ki komut yinede test edelim ve bize ne cevap verecek görelim.

image010

 

 

Mailbox Server ve Client Access Server rollerinin kurulu olduğunun bilgisi dönüyor. Ancak ilk 2 komutu kullanmasaydık, tek komut üzerinden işlem yapsaydık aşağıda ki gibi bir ekran ile karşılaşacaktık J

 

 

 

image011

 

 

Kurulum loglarını ve hata loglarını C:\ExchangeSetupLogs klasörü altında bulabilirsiniz.

image012

 

 

Microsoft Exchange Server 2013 kurulumunda setup.exe ve /IacceptExchangeServerLicenseTerms komutları ile kurulum önerilmektedir.

Servislerimize göz atalım.

image013

 

 

Exchange Management Shell ve Exchange Toolbox’ı Start > Programs altında görebiliyoruz.

image014

 

 

image015

 

 

Exchange Management console 2007 ve 2010’da kinin aksine web based bir yapı üzerinden çalışıyor.

https://servername/ECP ile Exchange 2013 Management Console’a erişebilirsiniz.

 

image016

 

 

Microsoft Exchange 2013 Yeni Cmdlets listesini aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

Add-GlobalMonitoringOverride
Add-ResubmitRequest
Add-ServerMonitoringOverride
Clear-MobileDevice
Complete-MigrationBatch
Disable-App
Disable-MailboxQuarantine
Disable-UMCallAnsweringRule
Dump-ProvisioningCache
Enable-App
Enable-MailboxQuarantine
Enable-UMCallAnsweringRule
Export-DlpPolicyCollection
Export-MigrationReport
Get-ActiveSyncDeviceAutoblockThreshold
Get-App
Get-AuthConfig
Get-AuthServer
Get-CalendarDiagnosticAnalysis
Get-ClassificationRuleCollection
Get-DataClassification
Get-DlpPolicy
Get-DlpPolicyTemplate
Get-ExchangeServerAccessLicense
Get-ExchangeServerAccessLicenseUser
Get-FrontendTransportServer
Get-FrontendTransportService
Get-GlobalMonitoringOverride
Get-HealthReport
Get-InterceptorRule
Get-MailboxSearch
Get-MailboxTransportService
Get-MalwareFilteringServer
Get-MalwareFilterPolicy
Get-MalwareFilterRecoveryItem
Get-MigrationBatch
Get-MigrationConfig
Get-MigrationEndpoint
Get-MigrationStatistics
Get-MigrationUser
Get-MigrationUserStatistics
Get-MobileDevice
Get-MobileDeviceMailboxPolicy
Get-MobileDeviceStatistics
Get-MonitoringItemHelp
Get-MonitoringItemIdentity
Get-Notification
Get-PartnerApplication
Get-PendingFederatedDomain
Get-PolicyTipConfig
Get-PublicFolderMailboxDiagnostics
Get-PublicFolderMigrationRequest
Get-PublicFolderMigrationRequestStatistics
Get-PublicFolderMoveRequest
Get-PublicFolderMoveRequestStatistics
Get-QueueDigest
Get-ResourcePolicy
Get-ResubmitRequest
Get-ServerComponentState
Get-ServerHealth
Get-ServerMonitoringOverride
Get-SiteMailbox
Get-SiteMailboxDiagnostics
Get-SiteMailboxProvisioningPolicy
Get-TeamMailbox
Get-TeamMailboxDiagnostics
Get-TeamMailboxProvisioningPolicy
Get-TransportService
Get-UMCallAnsweringRule
Get-UMCallRouterSettings
Get-UMMailboxConfiguration
Get-UMPhoneSession
Get-UserPhoto
Get-WorkloadManagementPolicy
Get-WorkloadPolicy
Import-DlpPolicyCollection
Import-DlpPolicyTemplate
Invoke-MonitoringProbe
New-App
New-AuthServer
New-ClassificationRuleCollection
New-DlpPolicy
New-InterceptorRule
New-MailboxSearch
New-MalwareFilterPolicy
New-MigrationBatch
New-MigrationEndpoint
New-MobileDeviceMailboxPolicy
New-PartnerApplication
New-PolicyTipConfig
New-PowerShellVirtualDirectory
New-PublicFolderMigrationRequest
New-PublicFolderMoveRequest
New-ResourcePolicy
New-SiteMailbox
New-SiteMailboxProvisioningPolicy
New-TeamMailbox
New-TeamMailboxProvisioningPolicy
New-UMCallAnsweringRule
New-WorkloadManagementPolicy
New-WorkloadPolicy Redirect-Message
Remove-App
Remove-AuthServer
Remove-ClassificationRuleCollection
Remove-DlpPolicy
Remove-DlpPolicyTemplate
Remove-GlobalMonitoringOverride
Remove-HybridConfiguration
Remove-InterceptorRule
Remove-MailboxSearch
Remove-MalwareFilterPolicy
Remove-MalwareFilterRecoveryItem
Remove-MigrationBatch
Remove-MigrationEndpoint
Remove-MigrationUser
Remove-MobileDevice
Remove-MobileDeviceMailboxPolicy
Remove-PartnerApplication
Remove-PolicyTipConfig
Remove-PowerShellVirtualDirectory
Remove-PublicFolderMigrationRequest
Remove-PublicFolderMoveRequest
Remove-ResourcePolicy
Remove-ResubmitRequest
Remove-ServerMonitoringOverride
Remove-SiteMailboxProvisioningPolicy
Remove-TeamMailboxProvisioningPolicy
Remove-UMCallAnsweringRule
Remove-UserPhoto
Remove-WorkloadManagementPolicy
Remove-WorkloadPolicy
Reset-ProvisioningCache
Resume-MalwareFilterRecoveryItem
Resume-PublicFolderMigrationRequest
Resume-PublicFolderMoveRequest
Send-MapiSubmitSystemProbe
Set-ActiveSyncDeviceAutoblockThreshold
Set-App
Set-AuthConfig
Set-AuthServer
Set-ClassificationRuleCollection
Set-DlpPolicy
Set-FrontendTransportServer
Set-FrontendTransportService
Set-InterceptorRule
Set-MailboxSearch
Set-MailboxTransportService
Set-MalwareFilteringServer
Set-MalwareFilterPolicy
Set-MigrationBatch
Set-MigrationConfig
Set-MigrationEndpoint
Set-MobileDeviceMailboxPolicy
Set-Notification
Set-PartnerApplication
Set-PendingFederatedDomain
Set-PolicyTipConfig
Set-PublicFolderMigrationRequest
Set-PublicFolderMoveRequest
Set-ResourcePolicy
Set-ResubmitRequest
Set-ServerComponentState
Set-ServerMonitor
Set-SiteMailbox
Set-SiteMailboxProvisioningPolicy
Set-TeamMailbox
Set-TeamMailboxProvisioningPolicy
Set-TransportService
Set-UMCallAnsweringRule
Set-UMCallRouterSettings
Set-UMMailboxConfiguration
Set-UserPhoto
Set-WorkloadPolicy
Start-MigrationBatch
Start-UMPhoneSession
Stop-MigrationBatch
Stop-UMPhoneSession
Suspend-PublicFolderMigrationRequest
Suspend-PublicFolderMoveRequest
Test-MigrationServerAvailability
Test-OAuthConnectivity
Test-SiteMailbox
Test-TeamMailbox
Update-PublicFolderMailbox
Update-SiteMailbox
Update-T

Hepimize hayırlı olsun J

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu