COBIT ITIL ve ISO27001

Kurumsal Mimari’ ye Giriş TOGAF

Kurumsal mimarinin, Türkiye’ de yeni yeni kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Yurt dışında ise, özellikle Avrupa’ da, çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Bilgi Teknolojileri sertifikasyonları arasında kurumsal mimari çerçevesi de bulunmaktadır. Bu makale, kurumsal mimarinin en yaygın çerçevesi olan TOGAF üzerinde duracaktır.

TOGAF Hakkında

Bir Açık Grup standardı olan TOGAF, dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından iş verimliliğini artırmak için kullanılan kanıtlanmış bir kurumsal mimari metodolojisi ve çerçevesidir. Kurumsal mimari profesyonelleri arasında tutarlı standartlar, yöntemler ve iletişim sağlayan en önemli ve güvenilir kurumsal mimari standardıdır. TOGAF standartlarında çalışan kurumsal mimarlar, daha fazla sektör güvenilirliği, iş etkinliği ve kariyer fırsatlarından yararlanır. TOGAF, uygulayıcıların özel yöntemlere bağlı kalmaktan kaçınmalarına, kaynakları daha verimli ve etkili bir şekilde kullanmalarına ve daha büyük bir yatırım getirisi elde etmelerine yardımcı olur.

Open Grup Hakkında

Open Grup, IT standartları aracılığıyla iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayan küresel bir konsorsiyumdur. 375′ ten fazla üye kuruluşla The Open Group, BT topluluğunun tüm sektörlerini (müşteriler, sistem ve çözüm tedarikçileri, entegratörler ve danışmanların yanı sıra akademisyenler ve araştırmacılar) kapsayan çeşitli üyeliklere sahiptir:

 • Mevcut ve ortaya çıkan gereksinimleri yakalar, anlar ve ele alır, politikalar oluşturur ve en iyi uygulamaları paylaşır.
 • Birlikte çalışabilirliği kolaylaştırır, fikir birliği geliştirir ve spesifikasyonları ve açık kaynak teknolojilerini geliştirip entegre eder.
 • Konsorsiyumların operasyonel verimliliğini artırmak için kapsamlı bir hizmet seti sunar.

Open Grup hakkında daha fazla bilgi www.opengroup.org adresinde mevcuttur.

TOGAF’ a Giriş

Bu bölümün amacı, TOGAF sertifikasyonu ve neden sertifika alınması gerektiği hakkında bir okuyucuya anlayış sağlamaktır.

TOGAF Sertifikasyon Programı

TOGAF 9 sertifikasyonu için, sırasıyla TOGAF 9 Foundation ve TOGAF 9 Certified sertifikalarına götüren Seviye 1 ve Seviye 2 olarak adlandırılan iki seviye tanımlanmıştır. TOGAF 9 Foundation için eğitim almak TOGAF 9 Sertifikalı olma yolunda bir öğrenme hedefi olarak kullanılabilir, çünkü TOGAF 9 Foundation’ daki öğrenme çıktıları TOGAF 9 Certified’ da gerekli olacaktır.

TOGAF Sertifikasyonu Neden Önemli ve Neden Sertifika Alınmalı?

TOGAF için bir sertifikasyon programının varlığı, kuruluşların TOGAF ‘ı kurumsal mimari için açık bir yöntem olarak standartlaştırmaları ve böylece tescilli yöntemlere bağlı kalmaktan kaçınmaları için güçlü bir teşvik sağlar. Ayrıca sertifikasyon, kurumsal mimariyi iyi tanınan bir disiplin haline getirmekte ve kurumsal mimari için araçların ve hizmetlerin tedarikine titizlikle yaklaşmakta önemli bir adımdır.

Daha önce TOGAF 8 Certified olmuş bir kişi, direkt olarak TOGAF 9 Certified’ a geçebilir.

Sertifikalı olmak, işverenlere ve meslektaşlara bir disiplin olarak kurumsal mimariye olan bağlılığın açıkça göstergesidir. Özellikle, kurumsal mimari için açık, endüstri standardı bir çerçeve ve yöntem olarak TOGAF hakkında temel bilgilere sahip olunduğunu kanıtlar. Open Group, TOGAF Sertifikalı bireylerin eksiksiz listelerini ve sertifikalı hizmet ve ürün tekliflerini açık olarak yayınlar.

TOGAF Vizyonu ve Prensipler

TOGAF programının vizyonu, TOGAF 9′ u desteklemek için pazar odaklı bir eğitim ve sertifika programını tanımlamak ve teşvik etmektir. Bu program, aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır:

Openness (Açıklık)        : Program tüm ülkelerden başvuru sahiplerine açıktır.

Adalet                                 : Sertifika, yalnızca başka bir adayın girdiği sınavla eşdeğer bir sınavı geçerek elde edilir.

Pazar İlişkisi                      : Program, pazarın TOGAF 8′ den dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra önceden TOGAF sertifikası olmayan kişiler için ve iki seviyede sertifikasyon için yapılandırılmıştır. TOGAF’ ın güncellenmiş versiyonları gibi, programa ömrü boyunca ek seviyeler getirilebilir.

Öğrenim Desteği            : Eğitim kursları piyasanın ihtiyaçlarına göre üçüncü şahıslar tarafından verilmektedir.

Kalite                                   : Eğitim kursu sağlayıcıları, eğitimler için Open Grup akreditasyonu almayı seçebilirler. Akredite edilmiş kurslar Open Group web sitesinde listelenmiştir.

Best Practice                     : Program, eşdeğer sertifika programları için sektördeki en iyi uygulamaları takip etmek üzere tasarlanmıştır.

TOGAF Sertifikasyon Süreci

TOGAF 9 Foundation sınavı, 40 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. Sınavın kapsadığı 11 konu ve sınav alanı başına düşen soru sayısı şu şekildedir:

 1. Basic Concepts (3 soru)
 2. Core Concepts (3 soru)
 3. Introduction to ADM (3 soru)
 4. The Enterprise Continuum and Tools (4 soru)
 5. ADM Phases (9 soru)
 6. ADM Guidelines and Techniques (6 soru)
 7. Architecture Governance (4 soru)
 8. Architecture Views, Viewpoints, and Stakeholders (2 soru)
 9. Building Blocks (2 soru)
 10. ADM Deliverables (2 soru)
 11. TOGAF Reference Models (2 soru)

Sınavın Formatı

Sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Sınav süresince ekran tam ekran formatındadır, geri döndürülemez. Cevaplar okunmadan önce her soru dikkatlice okunmalıdır. Bazı soruların birden fazla doğru cevabı varmış gibi görünebileceği unutulmamalıdır, ancak en mantıklı ve en doğru olan seçilmelidir. TOGAF Seviye 1 için minimum başarı oranı %55, Seviye 2 için minimum başarı oranı %60’ tır. Sınav ile ilgili diğer merak edilenler:

Sınava girmek için aday yanında ne getirmeli?

Kimlik doğrulama için fotoğraflı bir kimlik kartı.

Sınava girerken materyallere başvurulabilir mi?

Hayır.

Başarısız olunursa, sınava ne zaman yeniden girilebilir?

Open Grup web sitesindeki mevcut politikaya bakılmalıdır. Politika, sınavda başarısız olan kişilerin ilk oturumdan bir (1) ay içinde sınava tekrar girmelerine izin verilmediğini belirtir.

Sınav Türkçe’ midir?

Hayır. İngilizce’ dir.

Sertifika sınavı ücretleri nedir?

Seviye 1 ve 2 sınavlarının her ikisinin de ücreti ayrı ayrı 360 USD’ dir.

2 seviye sınavı geçildiğinde, aday artık sertifikalı kurumsal mimardır.

Referanslar

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu