Blog

Finans için ChatGPT Kullanmanın 10 Yolu

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerinin ortaya çıkışı, finans da dahil olmak üzere birçok sektörde devrim yarattı. Çünkü bu modeller, içgörü sağlamak için insan benzeri metinler üretebilir ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Finans için ChatGPT Kullanımı 

Daha önce finansal tavsiye almak için ChatGPT’yi kullanmayı denediyseniz, bağlayıcı olmayan yanıtlar verdiğini fark etmişsinizdir. Bu yüzden ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerinin finans alanında kullanımını dikkate almanız gerekir. Bu modeller verimlilik ve analitik yetenekler açısından önemli avantajlar sağlayabilirken, finansal karar verme sürecinde insan muhakemesinin ve uzmanlığının yerini alamaz.

Bu modeller tarafından üretilen çıktılar, yalnızca üzerinde eğitildikleri veriler kadar iyidir ve bir finansal durumu etkileyen tüm faktörleri hesaba katmayabilir. Bu nedenle, bu modeller tarafından üretilen bilgiler her zaman finans uzmanları tarafından incelenmeli ve doğrulanmalıdır. Ayrıca, bu modeller kullanılırken veri gizliliği ve güvenliğine ilişkin yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygunluğun sağlanması da önemlidir.

Finans Alanında ChatGPT Kullanmanın 10 Yolu

Birçok sektörde olduğu gibi ChatGPT ve benzeri üretken yapay zeka araçları size zaman kazandırabilir, iş akışlarını daha verimli hale getirebilir ve mevcut rolünüzü tamamlayabilir. Fakat finans için ChatGPT istemleri oluştururken, gerekli bağlam ve bağlantıları sağlayarak talimatlarınızda açık, özlü ve spesifik olmanız gerekir. Ayrıca, yapay zeka modelinin istenen çıktıyı ürettiğinden emin olmak için yinelemeli testler yapmanız ve istemlerinizi iyileştirmeniz şarttır.

1. Rapor oluşturma

Finans alanında en çok zaman alan görevlerden biri de rapor oluşturmaktır. ChatGPT ile bu süreci bir dereceye kadar otomatikleştirebilirsiniz. Yapay zeka aracı, şirketinizin finansal performansı hakkında yapılandırılmış verileri alabilir ve önemli noktaları, eğilimleri ve gözlemleri detaylandıran yazılı bir özet üretebilir. Bu işlev, özellikle üç aylık kazanç özetleri gibi düzenli raporların üretilmesinde yararlıdır.

Örnek prompt: Ayrıntılı bir rapor oluşturmak için ekteki yapılandırılmış finansal verileri kullanmanı istiyorum. Bu rapor, temel performans göstergelerinin analizini, trendlerin tanımlanmasını ve şirketimizin son üç aylık dönemdeki finansal performansına ilişkin gözlemleri içersin.

2. Metin verilerini analiz etme

Finansal veriler sayılardan daha fazlasıdır. Yani haber makaleleri, analist raporları ve sosyal medya gönderileri gibi metinsel bilgiler de değerli içgörüler içerebilir.

ChatGPT bu metin verilerini analiz edebilir ve finansal karar alma süreçleri için faydalı içgörüler sağlayabilir. Örneğin, belirli bir şirket veya sektör hakkındaki piyasa duyarlılığını ölçebilir ve finansal ortamın daha bütünsel bir görünümünü sağlayabilir.

Örnek prompt: Elimde teknoloji sektörüyle ilgili bir dizi haber makalesi ve finansal rapor var. Bu metinleri analiz edebilir ve bu sektöre yönelik genel piyasa duyarlılığını gösteren içgörüler çıkarabilir misiniz?

3. Soru cevaplama

Finansal veriler için bir soru-cevap sistemi oluşturmak üzere ChatGPT’den yararlanabilirsiniz. “Geçen çeyrekte toplam gelir ne kadardı?” veya “İşletme giderlerindeki eğilim nedir?” gibi sorular sorabilirsiniz. Bu noktada ChatGPT, eğitildiği verilere dayalı yanıtlar üreterek hızlı ve kesin içgörüler sağlayabilir.

Örnek prompt: ABC şirketi için finansal verileri içeren bir veri kümem var. Bu verilere dayanarak aşağıdaki soruları yanıtlayabilir misiniz? Son çeyrekte toplam gelir ne kadardı? Geçtiğimiz yıl boyunca işletme giderlerinde gözlemlenebilir eğilimler var mı?

4. İnteraktif veri analizi

ChatGPT’nin potansiyeli, yalnızca soruları yanıtlamakla sınırlı değildir; aynı zamanda finansal verileri keşfetmek için etkileşimli bir sistem oluşturmanıza da yardımcı olabilir. Bu noktada ChatGPT’den belirli analizler yapmasını veya çeşitli metrikler hakkında sorgulamalarda bulunmasını isteyebilirsiniz. ChatGPT, erişimi olan verilere dayalı olarak bu isteklere yanıt verecektir.

Örnek prompt: Elimde XYZ ve ABC şirketine ait finansal veriler var. Bu iki şirketin son beş yıldaki gelir performansını karşılaştıran bir analiz gerçekleştirebilir misiniz? Ayrıca, bu karşılaştırmayı etkili bir şekilde gösterebilecek bazı görselleştirmeler önerir misin?

5. Yatırım özetleri oluşturma

ChatGPT, çeşitli yatırım seçenekleri hakkında çok sayıda veriyi özetleyebilir ve oldukça kısa insan tarafından okunabilir özetler oluşturabilir. Bu uygulama özellikle müşterilerine potansiyel yatırımlar hakkında kolayca özetlenebilir bilgiler sunmak isteyen finansal danışmanlar için kullanışlıdır.

Örnek prompt: Hisse senetleri, tahviller ve ETF’ler dahil olmak üzere çeşitli yatırım seçenekleri hakkında verilerim var. Bu yatırımların her biri için temel özellikleri ve performans ölçümlerini vurgulayan kısa, insan tarafından okunabilir bir özet oluşturabilir misiniz?

6. Finansal haber özetlerinin oluşturulması

ChatGPT; finansal haberlerini, hisse senedi hareketlerini, piyasa trendlerini ve ekonomik göstergeleri analiz ederek finans dünyası hakkında hızlı bilgiler sunan özetler oluşturabilir. Bu özellik, özellikle piyasa koşulları ve değişikliklerinden haberdar olması gereken yatırımcılar için değerlidir.

Örnek prompt: En son finans haberleri makalelerine, borsa verilerine ve ekonomik göstergelere dayanarak, finans dünyasının mevcut durumu hakkında fikir veren kısa bir özet oluşturabilir misiniz?

7. Otomatik müşteri etkileşimleri

ChatGPT’nin yetenekleri, müşterilerin finansal verileriyle ilgili sorgularını ele alabilen sofistike sohbet robotları oluşturmaya kadar uzanır. Bir bankacılık senaryosunda, müşteriler hesap bakiyeleri, son işlemleri veya kredi kartı ödülleri hakkında soru sorabilir ve anında, doğru yanıtlar alabilir.

Örnek prompt: Bir banka için çalışan bir chatbot olduğunuzu düşünün. Aşağıdaki soruları soran bir müşteriye nasıl yanıt verirdiniz? “Mevcut hesap bakiyem nedir?”, “Bana son işlemlerimi gösterebilir misiniz?” ve “Şu anda kredi kartımda kaç ödül puanım var?

8. Tahmin anlatıları

ChatGPT’nin kendisi tahmine dayalı analitik gerçekleştirmese de, tahmin edilen finansal veriler etrafında anlatılar oluşturmak için tahmine dayalı modellerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, bir tahmine dayalı model bir şirketin bir sonraki çeyrekteki satışlarını tahmin ediyorsa, ChatGPT tahmini halk dilinde açıklayan bir anlatım oluşturarak uzman olmayanların sonuçları anlamasına yardımcı olabilir.

Örnek prompt: ABC şirketinin satışlarının önümüzdeki çeyrekte %10 artacağını gösteren bir tahmin modelinden bir tahminim var. Bu tahmini halk dilinde açıklayan bir anlatım oluşturabilir misiniz?

9. Finansal jargonu tercüme etme

Finans dünyası, uzman olmayan kişiler için anlaşılması zor olabilen jargonla doludur. ChatGPT, karmaşık finansal terminolojiyi sade bir dile çevirerek finansal verileri uzman olmayan paydaşlar veya genel kamuoyu için daha erişilebilir hale getirebilir ve bilgi açığını kapatmaya yardımcı olabilir.

Örnek prompt: Aşağıdaki finansal terimleri sade, anlaşılması kolay bir dille açıklayabilir misiniz: yatırım getirisi, likidite, sermaye kazancı ve çeşitlendirme.

10. Eğitim ve simülasyon

ChatGPT’nin kullanım alanları eğitim senaryolarını da kapsar. Finansal verilere dayalı yanıtlar verebilir veya senaryolar oluşturabilir, bu da özellikle yeni analistlerin eğitiminde veya strateji geliştirme için farklı finansal durumların simülasyonunda yararlı olduğunu kanıtlar. Bu, 7/24 ulaşabileceğiniz sanal bir koça sahip olmak gibidir.

Örnek prompt: Borsada ani bir düşüşü içeren varsayımsal bir senaryo oluşturabilir misiniz? Ardından, bir finansal analistin bu durumu nasıl yönetebileceği konusunda rehberlik et.

İşletmenizde ChatGPT’yi Uygulamak: Veri Becerileri Geliştirmenin Önemi

İşletmenizde ChatGPT gibi yapay zeka çözümlerini uygulamak, yalnızca doğru yazılımı seçmekle ilgili değildir, aynı zamanda ekibinizi doğru becerilerle donatmakla da ilgilidir. Başarılı ve etkili bir uygulama sağlamak için ekibinizi veri işleme ve yapay zeka ilkelerine alıştırmanız önemlidir.

1. Güçlü bir temel oluşturun

Yapay zeka uygulamasına geçmeden önce, veri becerileri konusunda sağlam bir temele sahip olmak çok önemlidir. Bu, Python ve R gibi veri biliminde yaygın olarak kullanılan programlama dillerinin yanı sıra veri manipülasyonu ve analiz tekniklerinin anlaşılmasını da içerir.

Örneğin, veriye dayalı finansal kararlar almak için ihtiyacınız olan Python becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca SQL kullanarak veri tabanları ile nasıl çalışılacağını anlamak, veri görselleştirmeleri oluşturmak ve istatistiksel analiz uygulamak da ekibinizin verileri etkili bir şekilde işlemesine ve yorumlamasına yardımcı olabilecek temel becerilerdir.

2. Yapay zeka anlayışını derinleştirin

Ekibiniz veri becerileri konusunda güçlü bir temele sahip olduktan sonra daha özel bir alan olan yapay zeka konusuna girebilir. ChatGPT’ye güç veren yapay zekanın alt alanı olan makine öğrenimi, derin öğrenme ve doğal dil işleme üzerine kurslar veya eğitimler, ekibinizin yapay zeka çözümlerini etkili bir şekilde anlaması, uygulaması ve yönetmesi için gerekli bilgilerle donatılmasına yardımcı olabilir.

3. Yaparak öğrenin

Öğrenmenin en etkili yollarından biri yaparak öğrenmektir. Pasif öğrenme yerine, gerçek kod ve pratik problem çözme ile uygulamalı deneyim, ekibinizin yeni edindikleri becerileri gerçek dünya senaryolarında uygulamak için iyi bir donanıma sahip olmasını sağlayabilir. Bu, ChatGPT’nin işletmenizde uygulanmasını da içerir.

Örneğin, ChatGPT ve OpenAI’nin diğer modelleriyle etkileşim kurmanıza olanak tanıyan OpenAI API ile çalışmayı öğrenmek isteyebilirsiniz.

4. Güncel kalın

Veri bilimi ve yapay zeka dünyası, düzenli olarak ortaya çıkan yeni teknik ve araçlarla sürekli gelişmektedir. Bu noktada ekibinizin bir adım önde olmak için becerilerini ve bilgilerini güncellemeye devam etmesi çok önemlidir. Düzenli eğitim oturumları, web seminerleri ve kurslar bu konuda size yardımcı olabilir.

5. ChatGPT’nin uygulanması

Ekibiniz veri işleme ve yapay zeka ilkelerini sağlam bir şekilde anladıktan sonra ChatGPT uygulamasını planlamaya başlayabilirsiniz. İşinizde ChatGPT’nin verimliliği artırabileceği veya rapor oluşturmayı otomatikleştirmek veya bir müşteri hizmetleri sohbet robotu oluşturmak gibi hizmetleri iyileştirebileceği belirli alanları belirleyerek başlayabilirsiniz.

Bir kullanım durumu belirledikten sonra ChatGPT’yi ilgili veriler üzerinde eğitebilir ve performansını izleyebilirsiniz. Bu noktada başarılı bir yapay zeka uygulamasının anahtarının yalnızca teknolojiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda onu kullanan insanlarla da ilgili olduğunu unutmamanız önemlidir. 

Finans Sektöründe ChatGPT Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

İşletmenizde ChatGPT gibi yapay zeka çözümlerini uygulamak çok sayıda avantaj sağlayabilirken, olası zorlukları tanımak ve bunlara hazırlanmak da önemlidir.

Aşağıdaki listede karşılaşabileceğiniz bazı yaygın engelleri ve bunların üstesinden gelmek için sunulmuş stratejileri bulabilirsiniz:

1. Veri gizliliği ve güvenliği

Zorluk: Finansal veriler genellikle hassastır ve ChatGPT gibi bir yapay zeka modelini eğitmek için kullanılması gizlilik endişelerini artırabilir. Ayrıca, verilerinizin ve yapay zeka sistemlerinizin güvenliğini sağlamak, ihlalleri önlemek ve müşterilerinizin güvenini korumak için çok önemlidir.

Çözüm: Şifreleme, erişim kontrolleri ve düzenli güvenlik denetimleri dahil olmak üzere sağlam veri koruma önlemleri uygulayın. Yapay zeka kullanırken, eğitim sırasında bireysel veri noktalarını korumak için diferansiyel gizlilik gibi teknikleri kullanmayı düşünün. Veri kullanımınızın her zaman ilgili gizlilik düzenlemelerine uygun olduğundan emin olun.

2. Veri kalitesi ve miktarı

Zorluk: ChatGPT gibi yapay zeka modelleri, eğitim için büyük miktarda yüksek kaliteli veri gerektirir. Düşük kaliteli veriler veya yetersiz veriler yanlış veya taraflı sonuçlara yol açabilir.

Çözüm: Titiz veri toplama ve ön işleme uygulamaları oluşturun. Bu, verilerin temizlenmesini, eksik değerlerin ele alınmasını ve verilerin yapay zekanın uygulanacağı senaryoları temsil etmesini sağlamayı içerir. Daha büyük veri setlerine erişmek için ortaklıkları veya veri paylaşım anlaşmalarını araştırmak da faydalı olabilir.

3. Yapay zeka yanıtlarında önyargı

Zorluk: Yapay zeka modelleri bazen eğitim verilerinde bulunan önyargıları çoğaltabilir veya artırabilir, bu da adil olmayan veya yanlış sonuçlara yol açabilir.

Çözüm: Olası önyargıları kontrol etmek için yapay zekanızın çıktılarına düzenli denetimler uygulayın. Yapay zeka modelinizdeki önyargıları azaltmak için duyarlı makine öğrenimi gibi teknikleri de kullanabilirsiniz.

4. Teknik uzmanlık

Zorluk: Yapay zeka çözümlerini uygulamak, ekibinizin başlangıçta sahip olmayabileceği belirli bir düzeyde teknik uzmanlık gerektirir.

Çözüm: Ekibiniz için eğitim ve gelişime yatırım yapın. Bu noktada çevrimiçi kurslar, atölye çalışmaları ve sertifikalar, ekibinizin gerekli becerileri geliştirmesine yardımcı olabilir.

5. Beklentileri yönetmek

Zorluk: Yapay zeka güçlü bir araçtır, ancak tüm sorunları çözebilecek sihirli bir çözüm değildir. Gerçekçi olmayan beklentiler hayal kırıklığına ve yapay zeka projesinin başarısız olduğu algısına yol açabilir.

Çözüm: Açık iletişim çok önemlidir. Bu yüzden tüm paydaşların yapay zekanın neler yapabileceği ve yapamayacağı konusunda gerçekçi bir anlayışa sahip olduğundan emin olun. Bu noktada ulaşılabilir hedefler belirleyin, küçük kazanımları kutlayın ve yapay zeka uygulamasını bir varış noktasından ziyade bir yolculuk olarak görün.

Sonuç olarak ChatGPT, rapor üretiminden müşteri hizmetlerine kadar finans sektörünün birçok yönünü dönüştürebilecek çok yönlü bir araçtır. Verileri analiz etme, anlatılar oluşturma ve kullanıcılarla doğal, insan benzeri bir şekilde etkileşim kurma yeteneği, onu finans dünyasında güçlü bir varlık haline getirir.

ChatGPT’yi işletmenizde uygulamak, öğrenme ve beceri geliştirme ile başlayan bir yolculuktur. Sürekli öğrenme kültürünü teşvik ederek ve en son gelişmelerden haberdar olarak, ChatGPT gibi yapay zeka çözümlerinin işletmenizde başarılı ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

ChatGPT gibi yapay zekayı finansal süreçlerinize entegre ederek verimliliği artırabilir, müşteri deneyimlerini iyileştirebilir ve hızla gelişen finansal ortamda bir adım önde olabilirsiniz. 

Sibel Hoş

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirdikten sonra teknoloji içerikleri yazarak sektöre giriş yaptım. 8 senedir içerik pazarlama alanında farklı sektörlerle çalışıyorum. Fakat hala en sevdiğim şey, teknoloji ile ilgili yazmak ve bu konuda elimden geldiğince sizi bilgilendirmek.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu