Exchange Server

Exchange Server 2013 CU2 ThrottlingPolicy

Exchange Server kullanıcılara bir’den fazla bağlantı protokolü sunar. Bu protokoller arasında MAPI, Activesync, OWA, POP3 vb. gibi Client Access Sunucular tarafından sağlanan servisler bulunmaktadır.  Sunucu kaynaklarının yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yetersiz hale gelmesini engellemek amaçlı olarak Exchange 2013 sunucularda Throttling kullanılır.

Throttling kullanıcıların ne kadar Exchange sunucu kaynağı kullanacağını kısıtlar bu sayede kullanıcılar servislere zarar veremez veya DoS (Denial of Service) saldırıları engellenmiş olur. Kullanıcılara bağlantıları için limit uygulanacağından, Throttling Policy mailboxlara uygulanır. Mailboxlarda varsayılan durumda herhangi bir Throttling Policy olmadığından “default throttling policy” etkindir.

Get-ThrottlingPolicy | Format-List komutu ile bütün Throttling Policylere göz atabiliriz.

clip_image002

Komutun tam içeriği:

[PS] C:\>Get-ThrottlingPolicy | Format-List

RunspaceId                                : 5ccb768e-d0e8-4193-8722-1fad99dcc3d1

ThrottlingPolicyScope                     : Global

IsServiceAccount                          : False

AnonymousMaxConcurrency                   : 1

AnonymousMaxBurst                         : 120000

AnonymousRechargeRate                     : 420000

AnonymousCutoffBalance                    : 720000

EasMaxConcurrency                         : 10

EasMaxBurst                               : 240000

EasRechargeRate                           : 360000

EasCutoffBalance                          : 600000

EasMaxDevices                             : 100

EasMaxDeviceDeletesPerMonth               : Unlimited

EasMaxInactivityForDeviceCleanup          : Unlimited

EwsMaxConcurrency                         : 27

EwsMaxBurst                               : 300000

EwsRechargeRate                           : 900000

EwsCutoffBalance                          : 3000000

EwsMaxSubscriptions                       : 5000

ImapMaxConcurrency                        : Unlimited

ImapMaxBurst                              : 60000

ImapRechargeRate                          : 240000

ImapCutoffBalance                         : Unlimited

OwaMaxConcurrency                         : 20

OwaMaxBurst                               : 480000

OwaRechargeRate                           : 1800000

OwaCutoffBalance                          : Unlimited

OwaVoiceMaxConcurrency                    : 3

OwaVoiceMaxBurst                          : 75000

OwaVoiceRechargeRate                      : 375000

OwaVoiceCutoffBalance                     : 525000

PopMaxConcurrency                         : 20

PopMaxBurst                               : 60000

PopRechargeRate                           : 240000

PopCutoffBalance                          : Unlimited

PowerShellMaxConcurrency                  : 18

PowerShellMaxBurst                        : Unlimited

PowerShellRechargeRate                    : Unlimited

PowerShellCutoffBalance                   : Unlimited

PowerShellMaxTenantConcurrency            : Unlimited

PowerShellMaxOperations                   : Unlimited

PowerShellMaxCmdletsTimePeriod            : Unlimited

ExchangeMaxCmdlets                        : Unlimited

PowerShellMaxCmdletQueueDepth             : Unlimited

PowerShellMaxDestructiveCmdlets           : Unlimited

PowerShellMaxDestructiveCmdletsTimePeriod : Unlimited

PowerShellMaxCmdlets                      : Unlimited

PowerShellMaxRunspaces                    : Unlimited

PowerShellMaxTenantRunspaces              : Unlimited

PowerShellMaxRunspacesTimePeriod          : Unlimited

PswsMaxConcurrency                        : 18

PswsMaxRequest                            : Unlimited

PswsMaxRequestTimePeriod                  : Unlimited

RcaMaxConcurrency                         : 40

RcaMaxBurst                               : 150000

RcaRechargeRate                           : 900000

RcaCutoffBalance                          : Unlimited

CpaMaxConcurrency                         : 20

CpaMaxBurst                               : Unlimited

CpaRechargeRate                           : Unlimited

CpaCutoffBalance                          : Unlimited

MessageRateLimit                          : Unlimited

RecipientRateLimit                        : Unlimited

ForwardeeLimit                            : Unlimited

DiscoveryMaxConcurrency                   : 2

DiscoveryMaxMailboxes                     : 5000

DiscoveryMaxKeywords                      : 500

DiscoveryMaxPreviewSearchMailboxes        : 5000

DiscoveryMaxStatsSearchMailboxes          : 100

DiscoveryPreviewSearchResultsPageSize     : 200

DiscoveryMaxKeywordsPerPage               : 25

DiscoveryMaxRefinerResults                : 10

DiscoveryMaxSearchQueueDepth              : 32

DiscoverySearchTimeoutPeriod              : 10

PushNotificationMaxConcurrency            : 20

PushNotificationMaxBurst                  : Unlimited

PushNotificationRechargeRate              : Unlimited

PushNotificationCutoffBalance             : Unlimited

PushNotificationMaxBurstPerDevice         : 10

PushNotificationRechargeRatePerDevice     : 6

PushNotificationSamplingPeriodPerDevice   : 600000

IsLegacyDefault                           : False

Diagnostics                               :

AdminDisplayName                          :

ExchangeVersion                           : 0.20 (15.0.0.0)

Name                                      : GlobalThrottlingPolicy_6285167f-d727-4bff-99ac-9102343b7a20

DistinguishedName                         : CN=GlobalThrottlingPolicy_6285167f-d727-4bff-99ac-9102343b7a20,CN=Global

                                            Settings,CN=UFUKTATLIDIL,CN=Microsoft

                                            Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=msexchangetr,DC=local

Identity                                  : GlobalThrottlingPolicy_6285167f-d727-4bff-99ac-9102343b7a20

Guid                                      : 5fb1159d-54db-44c7-ae1f-fe1ad55c007c

ObjectCategory                            : msexchangetr.local/Configuration/Schema/ms-Exch-Throttling-Policy

ObjectClass                               : {top, msExchGenericPolicy, msExchThrottlingPolicy}

WhenChanged                               : 9/18/2013 1:31:42 PM

WhenCreated                               : 9/18/2013 1:31:42 PM

WhenChangedUTC                            : 9/18/2013 10:31:42 AM

WhenCreatedUTC                            : 9/18/2013 10:31:42 AM

OrganizationId                            :

OriginatingServer                         : Ex13.msexchangetr.local

IsValid                                   : True

ObjectState                               : Changed

Birde Adsiedit.msc üzerinden policy’ nin yerine bakalım.

clip_image004

clip_image006

Get-ThrottlingPolicy | Format-List  Bu komut sayesinde bütün policiylerimizi görebiliriz.

Bazı Bağlantı türlerine ve açıklamalarına göz atalım.

 • Anonymous: Kullanıcının takvimine yapılacak olan yetkisiz bağlantılar. (SP1 ile geldi)
 • EAS (Exchange Active Sync): Exchange sunucumuza yapılacak ActiveSync bağlantılar.
 • EWS (Exchange Web Services): Exchange web servislerine yapılacak bağlantılar.
 • IMAP (IMAP4): Exchange sunucumuza yapılacak IMAP4 bağlantıları
 • OWA (Outlook Web App): Exchange sunucumuza yapılacak OWA bağlantıları.
 • POP (POP3): Exchange sunucumuza yapılacak POP3 bağlantıları.
 • RCA (RPC Client Access): Exchange sunucumuza yapılacak RPC Client Access bağlantıları.
 • CPA (Cross Premise Access): Exchange sunucumuza yapılacak Cross premise bağlantıları (SP1 Beta ile geldi) Bu bağlantıların herbiri için 4 adet ayar var.
 • MaxConcurrency: Aynı anda yapılabilecek bağlantı sayısı.
 • PercentTimeinAD: Dakikanın yüzde kaçının Active Directory sorgusu için harcanabileceği.
 • PercentTimeinCAS: Dakikanın yüzde kaçının Client Access Server isteği için harcanabileceği.
 • PercentTimeinMailboxRPC: Dakinanın yüzde kaçının RPC isteği için harcanabileceği.

Bu 4 ayar dışında şu ayarlar bulunmaktadır.

 • ForwardeeLimit: Forward edilebilecek maksimum kullanıcı sayısı limiti.
 • RecipientRateLimit: Kullanıcının gönderebileceği alıcı sayısı limiti.
 • MessageRateLimit: Kullanıcının gönderebileceği mesaj sayısı limiti.
 • EASMaxDevices: Kaç tane cihaz ile Active Sync ortaklığı kurabileceğinin limiti.
 • EASMaxDeviceDeletesPerMonth: Kaç tane cihaz ile Active Sync ortaklığını silebileceğinin limiti.
 • EWAMaxSubscriptions: Client Access sunucu başına kaç tane Push veya Pull kaydı yapılabileceğinin limiti.
 • EWSFastSearchTimeoutInSeconds: EWS arama sorgularında zaman aşımı süresi.
 • EWSFindCountLimit: EWS arama sorgularında gelecek olan maksimum cevap sayısı.

Get-Mailbox “ufuk.tatlidil” | fl ThrottlingPolicy

ufuk.tatlidil kullanıcısına Default Throttling Policy uygulandığı anlamına gelmektedir.

Default uygulanan policy görmek için aşağıda belirtilen cmd’leti kullanabilirsiniz.

clip_image008

New-ThrottlingPolicy -Name AllUsersBESPolicy -EwsMaxConcurrency 4 -ThrottlingPolicyScope Organization

clip_image010

Get-ThrottlingPolicy | select Name komutu ile policylere göz atabiliriz.

clip_image012

Set-Mailbox ufuk.tatlidil -ThrottlingPolicy AllUsersBESPolicy

clip_image014

Get-ThrottlingPolicyAssociation komutu ile policy’ nin kimlere atandığını görebiliriz.

clip_image016

Daha birçok policy yazıp, sistem üzerinde mailbox’lara dağıtabilirsiniz.

Umarım faydalı olmuştur.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd351178%28v=exchg.150%29.aspx

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.