Exchange Server

Exchange Management Shell EMS Uygulamalari – Bolum 3 – Exchange Server 2013

Bu makale serisinde sizlere Exchange Server 2013 için günlük şirket hayatımızda en çok kullandığımız veya ihtiyaç duyacağımız komut setlerini paylaşacağım.

Bölüm1

Bölüm2

Hızlı bir şekilde komut ve çıktılarını paylaşmak istiyorum;

Exchange Management Sheel Uygulamaları – Bölüm3

clip_image001Get-Mailbox -Filter {Office -eq ‘IT’}
Office bilgisi IT olanları listeler.

clip_image002

Set-Mailbox ugur.demir -EmailAddresses @{add=’[email protected]’}
ugur.demir kullanıcısına 
[email protected] şeklinde ikinci e-mail adresi ekler.

clip_image003

Set-Mailbox ugur.demir -EmailAddresses @{add=’[email protected]’,’[email protected]’}
ugur.demir kullanıcısına 
[email protected] ve [email protected] şeklinde 2 adres daha ekler.

clip_image004

Set-Mailbox ugur.demir –EmailAddresses @{remove=’[email protected]’,’[email protected]’,’[email protected]’}
ugur.demir kullanıcısından 
[email protected],[email protected],[email protected] adreslerini siler.

clip_image005

 

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | ?{!$_.DisconnectDate} | Select-Object DisplayName,TotalItemSize
Tüm mailboxları boyutlarıyla beraber listeler.

clip_image006

Get-MailboxDatabase -Status | select Name, server, storagegroup, mounted
Database durumlarını listeler

clip_image007

New-MoveRequest –Identity ugur.demir –TargetDatabase UGURDB
ugur.demir kullanıcısını UGURDB databaseine taşır.

clip_image008

Remove-MoveRequest ugur.demir
ugur.demir kullanıcısının taşıma isteğini siler. Mailbox taşındıktan sonra yapılmalıdır.

clip_image009

New-ManagementRoleAssignment -Role “Mailbox Import Export” -User administrator
administrator kullanıcısına mailbox import-export yetkisi verir.

clip_image010

Get-MailboxFolderStatistics -Identity ugur.demir -FolderScope All |select Name,ItemsInFolder,FolderSize
ugur.demir kullanıcısının tüm mailbox dosyalarını boyutuyla beraber listeler.

clip_image011

Set-DistributionGroup satis -ManagedBy ugur.demir
satis grubunun yöneticisini ugur.demir olarak atar.

clip_image012

Get-DistributionGroup -ResultSize Unlimited
Distribution grupları listeler.

clip_image013

Get-MailboxDatabase -Status | select-object Name,DatabaseSize
Databasein durumlarını gösterir.

clip_image014

Get-MailboxDatabase -Identity ugurdb -Status | fl Name,LastFullBackup
ugurdb databasei için alınan en son backup zamanını gösterir.

clip_image015

Set-CasMailbox -Identity ugur.demir -OWAEnabled $false -ActiveSyncEnabled $false -PopEnabled $false -ImapEnabled $false
ugur.demir kullanıcısı için owa,activesync,pop ve imap erişimini kapatır.

clip_image016

Set-CasMailbox -Identity ugur.demir -OWAEnabled $true -ActiveSyncEnabled $true -PopEnabled $true -ImapEnabled $true
ugur.demir kullanıcısı için owa,activesync,pop ve imap erişimini açar.

clip_image017

Set-OwaVirtualDirectory -Identity ‘EXC2013\owa (Default Web Site)’ -ExternalUrl https://exmail.mirsisupport.com/owa
External URL’i değiştirir.

clip_image018

Get-OwaVirtualDirectory -Server EXC2013 | fl ExternalUrl
External URL’i gösterir.

clip_image019
Get-OutlookAnywhere | fl ServerName,ExternalHostname,InternalHostname

Outlook anywhere için external ve internal nameleri gösterir.

clip_image020

Set-ClientAccessServer -Identity EXC2013 -AutodiscoverServiceInternalUri https://exmail.mirsisupport.com/autodiscover/autodiscover.xml

 

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity “EXC2013\EWS (Default Web Site)” -InternalUrl https://exmail.mirsisupport.com/ews/exchange.asmx

 

Set-OABVirtualDirectory -Identity “EXC2013\oab (Default Web Site)” -InternalUrl https://exmail.mirsisupport.com/oab

 

CAS,Web Services ve OAB internal isimlerini değiştirir.

clip_image021

 

Set-Mailbox -Identity ugur.demir -MaxSendSize 10mb -MaxReceiveSize 10mb -RecipientLimits 100
ugur.demir kullanıcısının gönderme mail gönderme limitini 10mb, mail alma limitini 10mb ve maksimum 100 kullanıcıya mail göndermesini sağlar.

 

clip_image022

Set-TransportConfig -MaxReceiveSize 10mb -MaxRecipientEnvelopeLimit 1000 -MaxSendSize 10mb
Organizasyon için maksimum mail alma limitini 10mb, maksimum gönderilen kişi sayısını 1000, maksimum mail gönderme limitini 10mb yapar.

clip_image023

Get-Queue -Server exc2013
Kuyruğu görüntülemek için kullanılır.

clip_image024

Add-MailboxPermission -Identity ugur.demir -User huseyin.demir -AccessRights FullAccess
Hüseyin kullanıcısına, Ugur kullanıcısının mailboxına full erişim ve açma izni sağlar.

clip_image025

Makalemin sonuna geldim, umarım faydalı bir makale serisi olmuştur. Bir sonraki makalemde görüşmek dileği ile.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu