Forum

IIS7 asp ile url 40...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

IIS7 asp ile url 404.asp sayfası sorunu

 Anonim

Merhabalar Herkese

Yardımcı olursanız çok sevinirim yaklaşık olarak 4-5 gündür ilgili konuyla ilgili sorun yaşıyoruz sistemimiz çalışmamaktadır.
Daha önce almış olduğum hosting hizmetinde IIS 6 çalışmaktaydı şimdi firma suncularını IIS 7 olarak güncelleme yaptığından dolayı
404.asp hata sayfam çalışmamaktadır. Firmayla görüştüm IIS üzerinde bir çok çalışma yapıldı sorun giderilmedi en son olarka 404 sayfanın tekrar kodlamanız gerekmesine karar alındı. Kodları aşağıda veriyorum nasıl düzenlemem gerektiği konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. zor durumdayım şu an...

Sizce ne yapmalıyım

<!--#include file="includes/dbConn.asp"--><%
Session.CodePage=1254
Session.LCID = 1055
Session.Timeout = 20

Response.CodePage = 1254
Response.CharSet = "iso-8859-9"
Response.Buffer = True
Response.Expires = -1
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2
Response.AddHeader "pragma","no-cache"
Response.AddHeader "cache-control","private"
Response.CacheControl = "No-Store"

SiteAdres = "404; http://www.siteadi.com.tr:80 /"

TumAdres = Replace(Request.QueryString,SiteAdres,"")
TumAdres = Replace(TumAdres,"404; http://88.**.**.**:80 /","")
TumAdres = Replace(TumAdres,"404; http://siteadi.com.tr:80 /","")

Function BasitTemizle(Degercik)
BasitTemizle = Replace(Replace(Replace(Replace(Degercik,"<","<"),">",">"),"""","""),"'","`")
End Function

Adres = Split(TumAdres,"/")

AdresSayi = UBound(Adres)
Sayfa = Adres(AdresSayi)
If Not Len(Sayfa) > 0 Then AdresSayi = AdresSayi - 1

Sub Say
Response.Write AdresSayi
Response.End
End Sub

If Not Right(Sayfa,5) = ".html" Then

If AdresSayi > 0 Then
If Adres(AdresSayi-1) = "sayfa" Then

If IsNumeric(Adres(AdresSayi)) Then
SEOSayfa = True
SEOSayfaSayi = Int(Adres(AdresSayi))
AdresSayi = AdresSayi-2
Kategori404 =
BasitTemizle(Replace(Replace(TumAdres&"#","sayfa/"&SEOSayfaSayi&"/#",""),"sayfa/"&SEOSayfaSayi&"#",""))

else
Response.End
End If
Else
Kategori404 = BasitTemizle(TumAdres)
End If
Else
Kategori404 = BasitTemizle(TumAdres)
End If

If Kategori404 = "mektuplar/" Then
Server.Execute("mektuplar.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "hakkimda/" Then
Server.Execute("hakkimda.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "iletisim/" Then
Server.Execute("iletisim.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "ozlu-sozler/" Then
Server.Execute("ozlu-sozler.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "tv/" Then
Server.Execute("tv.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "galeri/" Then

SEO404 = True

If SEOSayfa = True Then FotografID = SEOSayfaSayi

%><!--#include file="galeri_detay.asp"--><%
Response.End

ElseIf Kategori404 = "kunye/" Then
Server.Execute("kunye.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "bize-ulasin/" Then
Server.Execute("bizeulasin.asp")
Response.End
Else
Set rsKategori404 = dbConn.Execute("Select Top 1 KategoriID from tblKategoriler Where SEOURL = '"&Kategori404&"'")
If rsKategori404.Eof Then Response.Redirect("/default.asp")
SEO404 = True
KategoriID = rsKategori404("KategoriID")

Set SonYazi = dbconn.execute("select top 1 * from tblyazilar where
KategoriID="&KategoriID&" And Durum=1 order by Tarih desc")
if not sonyazi.eof then
response.redirect("/"&Kategori404&AdresDuzenle(SonYazi("baslik"),SonYazi("YaziID")))
end if
sonyazi.close

Response.End
End If

Else

SayfaBol = Split(Sayfa,"-")
SayfaBolSayi = Ubound(SayfaBol)

If SayfaBolSayi < 1 Then Response.Redirect("/default.asp")
If Not Right(SayfaBol(SayfaBolSayi),5) = ".html" Then Response.Redirect("/default.asp")
If Not Len(Replace(SayfaBol(SayfaBolSayi),".html","")) > 0 Then Response.Redirect("/default.asp")

VeriID = Replace(SayfaBol(SayfaBolSayi),".html","")
VeriID = Replace(VeriID,"a","1")
VeriID = Replace(VeriID,"b","2")
VeriID = Replace(VeriID,"c","3")
VeriID = Replace(VeriID,"d","4")
VeriID = Replace(VeriID,"e","5")
VeriID = Replace(VeriID,"f","6")
VeriID = Replace(VeriID,"g","7")
VeriID = Replace(VeriID,"h","8")
VeriID = Replace(VeriID,"i","9")
VeriID = Replace(VeriID,"j","0")

If Not IsNumeric(VeriID) Or Not Len(VeriID) > 0 Then Response.Redirect("/default.asp")
VeriID = Int(VeriID)

TumAdres = Replace(TumAdres&"#",Sayfa&"#","")

SEO404 = True

Kategori404 = BasitTemizle(TumAdres)
If Kategori404 = "kitaplar/" Then
YaziID= VeriID
%><!--#include file="kitap.asp"--><%
Response.End
Else
Set rsKategori404 = dbConn.Execute("Select Top 1 KategoriID from tblKategoriler Where SEOURL = '"&Kategori404&"'")
If Not rsKategori404.Eof Then
SEO404 = True
YaziID = VeriID
%><!--#include file="post.asp"--><%
Response.End
End If
End If

Response.End
End If

%>

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 06/04/2014 04:32
Kenan İLGÜN
(@kenanilgun)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

Merhaba,

Büyük bir ihtimalle IIS ayarlarınızdan kaynaklanan bir sorun yaşamaktasınız. Bununla ilgili kod olarak değil kodun vermiş olduğu hata ve davranışa göre gidilip IIS ayarlarının tekrardan göz gezdirilmesi gerekmektedir. Hata sayfalarının çalışmadığını nasıl tespit ettiniz bunları paylaşır mısınız?

CevapAlıntı
Gönderildi : 08/04/2014 01:13
Mustafa PAT
(@MustafaPAT)
Üye

Bence test etmek için önce bir merhaba dünya yazdıran basit bir sayfa yapıp onu çağırmalısın eğer hata vermez ize kodları mercek altına almak gerekir eğer yine hata alırsan Kaan arkadaşımın dediği gibi IIS tarafına yüklenmeslisin eğer hosting paketi aldıysan hosting firmasıyla görüşmelerine devam etmelisin.

CevapAlıntı
Gönderildi : 16/04/2014 21:56
Paylaş: