Forum

c sharp yazdığım ko...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

c sharp yazdığım kod hata veriyor???

harun gündoğan
(@harungundogan)
Üye
using System.Data.SqlClient;
namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
        ("Data Source =Kapadokya\\SQLExpress; Initial Catalog=Telefon Otomasyonu;Integrated Security=True;Pooling=False");
        SqlCommand komut = new SqlCommand();
        SqlDataAdapter adaptor = new SqlDataAdapter();
 
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if ((baglanti.State == ConnectionState.Closed)) 
            baglanti.Open();
            komut = new SqlCommand("SELECT * FROM Model ", baglanti);
            SqlDataReader reader = komut.ExecuteReader();
            reader.Read();
            if (reader.HasRows)
            {
                textBox1.Text = reader["Model"].ToString();
                textBox2.Text = reader.GetString(1).ToString();
                reader.Close();
                adaptor.SelectCommand = new SqlCommand
                ("select Model, Telefon No from Telefon Otomasyonu ", baglanti);
                **adaptor.Fill(ds);
                **dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
                baglanti.Close();
            }
        }
amaç sql listeleme.bu örnek bir kitapta elime geçti ama "ds" (altta başında yıldız var) kısmı hata veriyor.yani ds'yi tanımıyor.internetten araştırdım ama yeterli bir bilgi bulamadım.
      
Alıntı
Topic starter Gönderildi : 07/02/2013 16:58
Ragıp ÜNAL
(@RagipUNAL)
Üye

Merhabalar;

Öncelikle Gritview a data bind etmek istiyorsunuz ama olmuyor demişsiniz.

Burada ds nin anlamı DataSet tir.

Siz DataSet ds = new DataSet();

diye örnekleme yapmamışsınız. Daha sonra Sql Cümlesinde Telefon Otomasyonu tablosuna bağlanmak için [Telefon Otomasyonu] şeklinde yazmanız lazım. Birde bu işlemi aslında ItemDataBound event ı altında kullanmanız daha iyi olur. Birde

**adaptor.Fill(ds);

                **dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
sonra bind data cümlesinide yazmnız lazım.
CevapAlıntı
Gönderildi : 08/02/2013 18:34
Paylaş: