Forum

Client Pc lerin Des...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Client Pc lerin Description ınına gpo ile belirlemek

Semih ŞENTÜRK
(@SemihSENTURK)
Üye

merhaba 

windows server 2012  dc ye sahip yapımızıda kullanıcılar lokal user hakkına sahip.  program kurma,descriripton değiştirme  v.s. yetkileri yok, bilgisayar description kısımlarına gpo ile lokasyon adını yazdırmam lazım ,örneğin ankara ou sundaki pc lere bu policy ile otomatik nasıl description verebilirim

 teşekkürler 

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 18/04/2014 18:19
M. Oguzhan OZKURT
(@m-oguzhanozkurt)
Üye

Merhaba ;

Aşağıdaki scripti ihtiyacınız doğrultusunda düzenlerseniz  sorununuz çözülecektir.

On Error Resume Next

‘ GET COMPUTER/USER ACCOUNT INFO
Set objSysInfo = CreateObject(“ADSystemInfo”)
Set objNet = CreateObject(“WScript.Network”)

strCompDN = objSysInfo.ComputerName
Set objComp = GetObject(“LDAP://” & strCompDN)

strUserDN = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject(“LDAP://” & strUserDN)

‘ DEFINE THE STRING YOU WANT IN THE DESCRIPTION FIELD(S)
strDescription = “Last Logon: ” & objUser.displayName & ” (” &_
LCase(objUser.sAMAccountName) & “) – ” & Now

‘ SET AD OBJECT COMPUTER DESCRIPTION
objComp.Description = strDescription
objComp.SetInfo

‘ SET REGISTRY COMPUTER DESCRIPTION
‘ BELOW SETS THE COMPUTER DESCRIPTION UNDER THE “Computer Name” TAB
‘ IN WINDOWS
const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
strComputer = “.”
Set StdOut = WScript.StdOut
Set oReg=GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\” &_
strComputer & “\root\default:StdRegProv”)
strKeyPath = “SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters”
strValueName = “srvcomment”
strValue = strDescription
oReg.SetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,strValue

  

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/04/2014 22:32
Paylaş: