Java Security ayarl...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Java Security ayarlarını bilgisayarlarda Medium'a çekme  

  RSS
Erdem TEKŞEN
(@ErdemTEKSEN)
Üye

GPO ile Java Security ayarlarını bilgisayarlarda Medium'a çekme şansımız var mı acaba?

Çok fazla bilgisayar var çünkü. 

 

 

Alıntı
Gönderildi : 09/12/2013 12:22
Evren Banger
(@evrenbanger)
Saygın Üye Forum Yöneticisi
Erdem TEKŞEN
(@ErdemTEKSEN)
Üye

Teşekkürler buraları epey okumuştum. Farklı java sürümleri mevcut sabit bir dosya basmak yerine sadece deployment.properties dosyasına MEDIUM ayarını ekleyecek birşey var mı acaba?

http://www.edugeek.net/blogs/duke5a/2125-vb-script-set-java-security-level-medium.html

Buradaki çalıştırdım ancak dosyada bir değişiklik olmadı. Deneme şansı olan var mı acaba? Veya nerede yanlış kod var.

 Bu kodu java.vbs olarak masaüstüne attım ve çalıştırdım ancak sonuç alamadım. 

CevapAlıntı
Gönderildi : 09/12/2013 12:55
Evren Banger
(@evrenbanger)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

Esasında ADMX en iyisi ama güncel birtane bulamadım bakıyorum sende o şekilde bakarsan daha yararlı olabilir.

CevapAlıntı
Gönderildi : 09/12/2013 13:15
Erdem TEKŞEN
(@ErdemTEKSEN)
Üye
Biraz kodlarla oynadım oldu. Aşağıdaki kodu java.vbs olarak kaydedin. Artık gpo yayınlayabilirsiniz.
 
Windows 7 vs için;
 
Call JavaSecurity
Sub JavaSecurity
Set wshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" )
strUserName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%USERNAME%" )
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Const ForReading = 1
Const ForWriting = 2
FoundIt = False
strUserFilePath = "c:\Users\" & strUserName & "\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\deployment.properties"
strSecurityMedium = "deployment.security.level=MEDIUM"
strMixcodeDisable= "deployment.security.mixcode=DISABLE"
'Check to see if Java is installed, if not, then exit sub
If objFSO.FileExists(strUserFilePath) Then
'Do Nothing
Else
Exit Sub
End If
'Check to see if Java security is set to medium, if so, then exit sub
FoundIt = (InStr(1,objFSO.OpenTextFile(strUserFilePath,1,true,-2).ReadAll,strSecurityMedium,1) <> 0)
If FoundIt = True Then
Exit Sub
Else
'Do Nothing
End If
'Open Java configuration files for reading
Set objUserFile = objFSO.OpenTextFile(strUserFilePath, ForReading)
'Copy file contents into string
strUserFile = objUserFile.ReadAll
'Add medium security line to config
strNewUserFile = strUserFile & Chr(13) & strSecurityMedium & Chr(13) & strMixcodeDisable
'Open Java configuration files for writing
Set objUserFile = objFSO.OpenTextFile(strUserFilePath, ForWriting)
'Write the files
objUserFile.WriteLine strNewUserFile
'Removes Java configuration file from memory
objUserFile.Close
'House cleaning
Set objFSO = Nothing
End Sub
 
 
 
Windows XP içinse;
 

Call JavaSecurity

        Sub JavaSecurity
        Set wshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" )
strUserName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%USERNAME%" )

        Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

        Const ForReading = 1
        Const ForWriting = 2

        FoundIt = False

        strUserFilePath = "C:\Documents and Settings\" & strUserName & "\Application Data\Sun\Java\Deployment\deployment.properties"
        strSecurityMedium = "deployment.security.level=MEDIUM"
        strMixcodeDisable= "deployment.security.mixcode=DISABLE"

        'Check to see if Java is installed, if not, then exit sub
        If objFSO.FileExists(strUserFilePath) Then
            'Do Nothing
        Else
            ExitSub
        EndIf

        'Check to see if Java security is set to medium, if so, then exit sub
        FoundIt = (InStr(1,objFSO.OpenTextFile(strUserFilePath,1,true,-2).ReadAll,strSecurityMedium,1) <> 0)
        If FoundIt = TrueThen
            ExitSub
        Else
            'Do Nothing
        EndIf

        'Open Java configuration files for reading
        Set objUserFile = objFSO.OpenTextFile(strUserFilePath, ForReading)

        'Copy file contents into string
        strUserFile = objUserFile.ReadAll

        'Add medium security line to config
        strNewUserFile = strUserFile & Chr(13) & strSecurityMedium & Chr(13) & strMixcodeDisable
        
        'Open Java configuration files for writing
        Set objUserFile = objFSO.OpenTextFile(strUserFilePath, ForWriting)

        'Write the files
        objUserFile.WriteLine strNewUserFile

        'Removes Java configuration file from memory
        objUserFile.Close

        'House cleaning
        Set objFSO = Nothing

EndSub

 
CevapAlıntı
Gönderildi : 09/12/2013 15:54
Paylaş: