Forum

sql 2000 ile ç...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

sql 2000 ile çalışan C# projesindeki yavaşlama

2 Yazılar
2 Üyeler
0 Likes
507 Görüntüleme
(@aloneowl)
Gönderiler: 1
New Member
Konu başlatıcı
 

İyi günler kolay gelsin. Çalıştığım yerde kullanmak amacıyla C# ile basit bir uygulama yazdım, uygulama kendi bilgisayarımda(database in olduğu pc) hızlı çalışıyor fakat programı başka bir pc ye kurduğumda açılışı ve ekranların gelişi çok ağır acaba neden kaynaklanıyor olabilir. Update ve servis packları tam olarak yükledim acaba kod tarafında mı bir problem var? Başka bir connection mu denemeliyim ?


App.config  dosyayı


 


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>


<configuration>


<appSettings>


 


<add key="BaglantiYolu" value="server=10.34.0.70;database=istakibi;uid=selectUser;password=select;Connect Timeout=100;" /></appSettings>


 


</configuration>


 


Database bağlantı satırları


public class DataTanimlama


{


public int sayi, sira;


string bagYolu;


//string satir;


public DataTanimlama(string gercekBagYolu)


{


this.bagYolu = gercekBagYolu;


}


 


public DataTable DataGetir()


{


SqlConnection Baglan = new SqlConnection(bagYolu);


SqlCommand Cmd = new SqlCommand();


SqlDataAdapter Da;


DataSet Ds = new DataSet();


SqlDataAdapter Da1;


DataSet Ds1 = new DataSet();


DataRow satir;


 


try


{


Baglan.Open();


Cmd.Connection = Baglan;


Cmd.CommandType = CommandType.Text;


Cmd.CommandText = "SELECT Sirano,Kategori,Tarih,Birim,İsTanimi,YapacakKisi,Durum,BitirmeTar,Aciklama FROM veriler(NOLOCK)ORDER BY SiraNo asc";


Da = new SqlDataAdapter(Cmd);


Da.Fill(Ds);


Cmd.CommandText = "SELECT MAX(SiraNo) FROM veriler";


Da1 = new SqlDataAdapter(Cmd);


Da1.Fill(Ds1);


satir = Ds1.Tables[0].Rows[0];


sira = Convert.ToInt32(satir[0].ToString());


 


Baglan.Close();


if (Ds != null &&


Ds.Tables[0] != null)


{


return Ds.Tables[0];


 


}


}


catch (Exception ex)


{


throw ex;


}


finally


{


if (Baglan.State == ConnectionState.Open)


Baglan.Close();


}


return null;


 


}


 

 
Gönderildi : 29/01/2009 18:01

(@GokhanDOGAN)
Gönderiler: 781
Prominent Member
 

Merhaba;

Makinada firewall virus programı vb.. aktif mi ? Bende bazen yaşıyorum butip problemleri sql kurulu olan makinadan kaynaklanan sorullar oluyor. Connection stringdeki timeout süresini düsürüp hataya bakabilirsiniz, Ek olarak kodu ve conn.String i biraz daha duzenlenli yapmak icin ornek veriyorum stored procedure calıştırıyo siz kendinize gore düzenleyip denersiniz.

<add key="ConStr" value="Data Source=test;Initial Catalog=AXDB;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123456;Connection Timeout=2"/>

         string conStr = ConfigurationManager.AppSettings["ConStr"];
            SqlConnection objSqlCon = new SqlConnection(conStr);
            SqlCommand objSqlCmd = objSqlCon.CreateCommand();
            objSqlCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            objSqlCmd.CommandText = "Gunlukstored";
            string strParameter = TextBox1.Text;
            objSqlCmd.Parameters.AddWithValue("@gunluk", strParameter);
            SqlDataReader objReader;
            DataTable objTable = new DataTable();

            try
            {
                objSqlCon.Open();
                objReader = objSqlCmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);

                Chart1.Series[0].Points.DataBindXY(objReader, "isim", objReader, "toplam");
                objSqlCon.Close();

                objReader.Close();
            }
            catch (SqlException objSqlExc)
            {
Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "Hata","alert('" + objSqlExc.Message + "');", true);
            }

 

 
Gönderildi : 02/02/2009 03:46

Paylaş: