Forum

trigger yazımı
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

trigger yazımı

 Anonim

tur diye bir tablomuz var. burada detay isminde bir kolon var.içerikleri

1. konu

2. konu

3. konu

diye devam ediyor. bu içerikleri 

01. konu

02. konu

03. konu

diye değiştirmek istiyoruz. nasıl yapabiliriz acaba

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 14/12/2012 22:34
 Anonim

USE [kurallar]
GO
/*** Object:  Trigger [dbo].[koduyaz]    Script Date: 12/14/2012 2214 ***/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER TRIGGER [dbo].[koduyaz]
   ON  [dbo].[tur]
   AFTER INSERT
AS
BEGIN
declare @bul varchar(50),@enbuyuk int,@otonox int
set @enbuyuk=(select MAX(id) from tur)
set @[email protected]
set @bul=(select SUBSTRING(detay,1,CHARINDEX('.',detay)-1) from tur where [email protected])
if (LEN(@bul)=1)
begin
set @bul='00'[email protected]
end
else if (LEN(@bul)=2)
begin
set @bul='0'[email protected]
end
update tur set [email protected] where [email protected]
END

insert işlemi oldu. update işlemi için ne yapmalıyız acaba

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 15/12/2012 00:13
Paylaş: