trigger yazımı
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

trigger yazımı  

  RSS
 Anonim

tur diye bir tablomuz var. burada detay isminde bir kolon var.içerikleri

1. konu

2. konu

3. konu

diye devam ediyor. bu içerikleri 

01. konu

02. konu

03. konu

diye değiştirmek istiyoruz. nasıl yapabiliriz acaba

Alıntı
Gönderildi : 14/12/2012 22:34
 Anonim

USE [kurallar]
GO
/****** Object:  Trigger [dbo].[koduyaz]    Script Date: 12/14/2012 22:13:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER TRIGGER [dbo].[koduyaz]
   ON  [dbo].[tur]
   AFTER INSERT
AS
BEGIN
declare @bul varchar(50),@enbuyuk int,@otonox int
set @enbuyuk=(select MAX(id) from tur)
set @otonox=@enbuyuk
set @bul=(select SUBSTRING(detay,1,CHARINDEX('.',detay)-1) from tur where id=@enbuyuk)
if (LEN(@bul)=1)
begin
set @bul='00'+@bul
end
else if (LEN(@bul)=2)
begin
set @bul='0'+@bul
end
update tur set kodu=@bul where id=@otonox
END

insert işlemi oldu. update işlemi için ne yapmalıyız acaba

CevapAlıntı
Gönderildi : 15/12/2012 00:13
Paylaş: