Forum

Alter any procedure
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Alter any procedure

6 Yazılar
2 Üyeler
0 Likes
911 Görüntüleme
(@rafiqq)
Gönderiler: 51
Trusted Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba benim bir sorunum var bende database oracle10.2.0.3 versiyonudu ben diyelimki bir kullaniciya bashka bir schemanin altindaki bir procedurda alter etme yetkisi vermek istiyorum ama olmuyor. Oracle sadece alter any procedure ile bunu yapmak oluyor buda bana lazim diyil istemiyorum her procedureyi deyishtire bilsin acaba triggerle falan nasil yapa bilirim?

 
Gönderildi : 01/02/2009 14:15

(@ugurinal)
Gönderiler: 145
Estimable Member
 

Merhaba,


ALTER ANY PROCEDURE hakkını vererek başka şemalarda prosedür düzenleme hakkını vermek yeterlidir. Ancak, bu prosedür içerisinde yeralan objeler içinde gerekli izinlerin(hakların) bu kullanıcıya verilmesi lazımdır (CREATE ANY TABLE, ALTER ANY TABLE, EXECUTE, DELETE ANY TABLE, INSERT ANY TABLE, UPDATE ANY TABLE, ALTER ANY INDEX v.b). Bu prosedür içinde yer alan DML veya DDL işlemlerinde kullanılan objelere göre eksik izinlerden kaynaklanan bir hata olduğunu düşünüyorum.


Farklı kullanıcılara prosedür içindeki kullanılan objeler için gerekecek DML ve DDL işlem haklarını alttaki gibi bir procedur oluşturup otomatikman atayabilirsiniz.Örneği farklı güvenlik izinlerine göre genişletebilirsiniz.

declare
begin
for u1 in (select username from all_users
where username is ('UGUR')) loop
for p1 in (select username from all_users
where username in (HAKAN,FATIH,SERHAT)) loop
/* UGUR kullanıcısına HAKAN, FATIH ve SERHAT kullanıcısının tabloları için SELECT, INSERT,UPDATE,DELETE izni veriliyor */
execute immediate 'grant '||p1.username||'_siud to '||u1.username;
end loop;
end loop;
end;

 
Gönderildi : 02/02/2009 11:52

(@rafiqq)
Gönderiler: 51
Trusted Member
Konu başlatıcı
 

Ugur abi siz beni her halde anlamadiniz? Zaten tablelerde ayrica olarak alter delete insert yetkisi vermek oluyor ama procedure de olmuyor.. benim istediyim mesela bir a useri olsun a useri b userinin altindaki tum procedurlari alter yapa bilsin ama bir bashka user c userininkini yapamasin onu nasil hall edecem?

 
Gönderildi : 02/02/2009 17:22

(@ugurinal)
Gönderiler: 145
Estimable Member
 

Merhaba,


 ALTER ANY PROCEDURE sistem hakkıdır ve genel olarak verildiğinde tüm diğer şema kullanıcılarının prosedürlerinde alter hakkı verilir. Bu noktada, b kullanıcısında edit etsin, c kullanıcısında edit etmesin diyemeyiz. Ama c kullanıcısının prosedürlerinde yer alan objelere DML işlemleri için hak vermezseniz, zaten c kullanıcısının prosedürleri alter edilemeyecektir.

 
Gönderildi : 02/02/2009 18:40

(@rafiqq)
Gönderiler: 51
Trusted Member
Konu başlatıcı
 

yok abi triggerle yapmak oluyor ben yapmishtim bir usere vere biliyordum sadece diyelimki a userine alter any procedure yetkisi verdiyimiz halde o sadece b userinin shemasindaki procedureleri alter ede biliyordu bashka bir c userinin procedurelerini alter edemiyordu var boyle bir shey sadece ben bunun daha gelishmishini istiyordum

 
Gönderildi : 02/02/2009 19:44

(@ugurinal)
Gönderiler: 145
Estimable Member
 

Merhaba,


 Alttaki örnek belki soruna çözüm olabilir[:)] Internette kısa bir search sonrası buldum, kendimde çalıştırdım,sonuç verdi...

ops$tkyte%ORA11GR1> create user util identified by util quota unlimited on
users;

User created.

ops$tkyte%ORA11GR1> grant create session, create procedure, create table, alter
any procedure to util;

Grant succeeded.

ops$tkyte%ORA11GR1> grant select on dba_objects to util;

Grant succeeded.

ops$tkyte%ORA11GR1>
ops$tkyte%ORA11GR1> connect util/util;
Connected.

util%ORA11GR1>
util%ORA11GR1> create table user_mapping
2 ( from_schema varchar2(30),
3 to_schema varchar2(30),
4 primary key(from_schema,to_schema)
5 ) organization index
6 /

Table created.

util%ORA11GR1>
util%ORA11GR1>
util%ORA11GR1> create or replace procedure alter_procedure
2 ( p_schema in varchar2,
3 p_name in varchar2,
4 p_debug in boolean default FALSE,
5 p_comp_params in varchar2 default NULL,
6 p_reuse_settings in boolean default FALSE
7 )
8 as
9 l_n number;
10 l_sql long;
11 begin
12
13 -- check to see if we were 'granted' access to this schema...
14 begin
15 select 1 into l_n
16 from user_mapping
17 where from_schema = sys_context('userenv','session_user')
18 and to_schema = p_schema;
19 exception
20 when no_data_found
21 then raise_application_error
22 ( -20001, '"' ||
sys_context('userenv','session_user') ||
23 '" does not have access to the schema "' ||
p_schema || '"' );
24 end;
25
26 -- validate the schema and procedure name
27 begin
28 select 1 into l_n
29 from dba_objects
30 where owner = p_schema
31 and object_name = p_name
32 and object_type = 'PROCEDURE';
33 exception
34 when no_data_found
35 then raise_application_error
36 ( -20002, 'Cannot find "' || p_schema ||
37 '"."' || p_name || '"' );
38 end;
39
40 l_sql := 'alter procedure "' || p_schema || '"."' || p_name || '"
compile ';
41 if (p_debug)
42 then
43 l_sql := l_sql || ' debug ';
44 end if;
45
46 -- this part is RISKY. compiler arguments are free form:
47 -- name = value
48 -- you might not include this bit, or you might include
49 -- validation code. Currently, with the alter procedure
50 -- command as of 11.1.0.7 - this is 'safe', the command
51 -- cannot be SQL injected using this (modified to do
52 -- something it was not intended to do)
53 if (p_comp_params is not null)
54 then
55 l_sql := l_sql || p_comp_params;
56 end if;
57
58 if (p_reuse_settings)
59 then
60 l_sql := l_sql || ' resuse settings ';
61 end if;
62 execute immediate l_sql;
63 end;
64 /

Procedure created.

util%ORA11GR1> create or replace procedure add_mapping( p_from_schema in
varchar2, p_to_schema in varchar2 )
2 as
3 begin
4 insert into user_mapping(from_schema,to_schema) values (
p_from_schema, p_to_schema );
5 end;
6 /

Procedure created.

util%ORA11GR1>
util%ORA11GR1> grant execute on add_mapping to ops$tkyte;

Grant succeeded.

util%ORA11GR1> grant execute on alter_procedure to scott;

Grant succeeded.

util%ORA11GR1>
util%ORA11GR1> connect /
Connected.
ops$tkyte%ORA11GR1> alter user util account lock;

User altered.

ops$tkyte%ORA11GR1>
ops$tkyte%ORA11GR1> connect scott/tiger
Connected.
scott%ORA11GR1> exec util.alter_procedure( 'OPS$TKYTE', 'P' );
BEGIN util.alter_procedure( 'OPS$TKYTE', 'P' ); END;

*
ERROR at line 1:
ORA-20001: "SCOTT" does not have access to the schema "OPS$TKYTE"
ORA-06512: at "UTIL.ALTER_PROCEDURE", line 21
ORA-06512: at line 1

scott%ORA11GR1> connect /
Connected.
ops$tkyte%ORA11GR1> exec util.add_mapping( 'SCOTT', 'OPS$TKYTE' );

PL/SQL procedure successfully completed.

ops$tkyte%ORA11GR1> connect scott/tiger
Connected.
scott%ORA11GR1> exec util.alter_procedure( 'OPS$TKYTE', 'P' );

PL/SQL procedure successfully completed.

 
Gönderildi : 03/02/2009 11:30

Paylaş: