Kurumumuz için...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Kurumumuz için yazılan yazılım hakkında  

mehmettopcuoglu
(@mehmettopcuoglu)
Üye

Merhabalar dışarıdan bir firmaya çalıştığım kurum için bir yazılım yaptırılıyor, firma yazılımı kurumun ihtiyaçlarına göre yazacak, sözleşmeler yazıldı çizildi, anlaşıldı şimdi bizim patronun kafasına takılan bir konu var lisanslama ve telif hakkı  

bu program için bir bedel ödenecek zaten programın bizim tarafımızdan herhangi bir şekilde lisanslanmasına gerek var mı

telif hakkı alınmasına gerek var mı ?

bu program kuruma özel yazılacak  yazan firmanın başka yerde kullanmasını istemiyorlar bunun için ne yapılması gerekiyor,

 sorularıma vereceğiniz cevaplar için şimdiden çok teşekkür ederim. 

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 11/11/2010 23:29
CozumPark
(@cozumpark)
Onursal Üye Yönetici

merhabalar

bu durumda programı yazan kişi veya kurumun elinde o programı yazdığı yazılım ile ilgili lisans olmak zorunda. o şekilde telif hakkı alabiliyor kurum ve bunu isterse size devredebiliyor. yıllar önce buna benzer bri durum ile karşılaşmıştık ve Visual Basic ile yazılan bir programın telif hakkı ve lisanslamasının nasıl yapılacağını araştırdığımızda kodlama yapılan dil ile ilgili lisanslarınız olacak ve ona göre devamında ticari bir marka haline getirip bu ürünü lisanslayabilir ve telif hakkını alabilirsiniz.

bir kişiye yaptırıyorsanız eğer şahıs firması ise yapabilir, free çalışıyorsa sizin firmanızın üzerinden gitmesi gerekir. hatta kodlamayı yapan kişinin sosyal güvenlik durumunu falan da kontrol ediyorlardı diye hatırlıyorum...

lisanslama ise ürün ticari ürün haline geldikten sonra yapılıyor diye biliyorum.

marka patent firmalarından durum ile ilgili bilgi alabilirsiniz onlar bu konularda yardımcı olabilirler belki.

kolay gelsin

CevapAlıntı
Gönderildi : 12/11/2010 08:49
mehmettopcuoglu
(@mehmettopcuoglu)
Üye

Merhaba mümin hocam şu durumda programın bizim adımıza telif hakkının ve lisanslanmasının yapılabilmesi için bizim yukarıda bahsettiğiniz işlemleri yapmamız mı gerekiyor ? bir de bana söylenen şu bu adam bu programı yazacak ama başka bir yerde kullanamasın bu fazlasıyla zor bana göre ama nasıl yapabiliriz, 

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 12/11/2010 12:41
Uğur BURMA
(@ugurburma)
Kıdemli Üye Forum Yöneticisi

Bu konuda marka tescil firmalarıyla görüşseniz daha kesin ve net bir bilgi alabilirsiniz. Aşağıda google da arattığımda gelen rastgele bir marka patent firmasının web sitesinde yazanları paylaşıyorum:


http://www.iparmarkapatent.com/markatescil/49/Yazilim-Tescil-ve-Veritabani-Tescili
 
Yazılım Tescil ve Veritabanı Tescili  Yazılım Tescil Veritabanı Tescili Yazılım Tescili Bilgisayar Yazılım Tescil Yazılım Tescili Nasıl Yapılır Yazılım Tescilinin Faydaları Telif Hakkı Telif Hakkı Nedir Telif Hakkı Çeşitleri Yazılım Patenti Yazılım Patenti Nedir Yazılım Tescil Nasıl Alınır Hizmetimiz.
Bilgisayar Programları ve Veritabanları 5856 numaralı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınabilmektedir. Kültür Bakanlığı tarafından yürütülen tescil işlemleri Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikle hükümlerine göre uygulanmaktadır.


Yoğun emek ve zaman harcayarak hazırladığınız ve kullanıma sunduğunuz bilgisayar programınızı ve veritabanınızı koruma altına almak için başvuru yapmakta gecikmeyiniz.
Bilgisayar Programınızı ve Veritabanınızı koruma altına almaya karar verdiyseniz Program Yazılım Tescil ve Veritabanı Tescili yapmakta gecikmeyin.En basit tanımıyla, herhangi bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmış bir grup kodun makine diline çevrilmiş son halidir. Yapılan oyunlar, grafik veya resim hazırlama ortamları, film veya müzik yürütücüleri , web tasarım yazılımları ve hatta programlama dilleri de, Kısacası en çok tanışık olduğumuz windows (95/98/2000/xp) bile bir programdır.


Her programlama dilinin kendine ait kuralları, kodları, parametreleri vardır.


Veri tabanı ise düzenli bilgiler topluluğudur. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir.


Günümüzde veri tabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır.


Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir. Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanının bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir. Veri tabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır işte bu aşamada bilgisayar programlarının ve veri tabanlarının tescili büyük önem kazanmaktadır.


Bilgisayar Programları için;
Aşağıda belirtilen bilgiler "text" formatında "unicode" karakterlerden oluşacak şekilde (DVD,CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir


A) Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun ilk yirmi beş ve son yirmi beş sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya,          


B) Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk ve son yirmi beş sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son on sayfası veya amaç kodunun ilk ve son yirmi beş sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on veya daha fazla ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek  tüm kaynak kodu,


C) Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu olduğunda düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2) numaralı alt bentte düzenlenen seçeneklerden biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu yirmi sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli sayfası.


Veritabanları için;
Aşağıdaki bilgilerin "XML" formatında dijital ortama kaydedilmiş (DVD,CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir.


A) Tek dosyalı veritabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) söz konusu olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son yirmi beş veri kaydı,


B) Birden çok dosyalı veritabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) söz konusu olduğunda hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun verilememesi durumunda elli sayfa veya tüm veri kaydı,


C) Yeniden düzenlenmiş veritabanları (tek veya birden çok dosyalı) söz konusu olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya elli sayfadan az ise düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veritabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması.


Telif hakkı Nedir Telif hakkı Anlamı, Telif hakkı Hakkında


Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir.


Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır.


Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde bir "C" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce "copyright" kelimesini ifade eder.


Koruma Süresi :


    FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 27.maddeye göre koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur.


Tescil Öncesi Gerekli Evraklar;


 Bilgisayar programları ve veritabanı tescili için başvurduğunuzda, işlemlerin hemen   başlaması için aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekir.


1) Noter onaylı Vekaletname :  İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce noter tarafından tasdik ettirilecektir.


2) Taahhütname : Eser sahibi tarafından imzalanacaktır. Noter onayına gerek yoktur.


3) Eserin kopyası:


FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU' na göre mali haklara tecavüz başlığı altında bilgisayar programları ve veri tabanları tescili alan firma veya şahıslara tanınan hukuki haklar aşağıdadır;


1. Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis veya onmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,


2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya beşmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,


3. Hak sahibinin izni olmaksızın;


a) Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen,


b) Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan,


c) Bir eseri herhangi bir şekilde yayan,


d) Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan,


e) Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden,


Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya kanun maddesi uyarınca ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
 

CevapAlıntı
Gönderildi : 12/11/2010 13:35
mehmettopcuoglu
(@mehmettopcuoglu)
Üye

Mümin hocam ve Uğur Hocam çok teşekkür ederim 

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 13/11/2010 22:18
Paylaş: