Forum

Windows için 200 ad...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

[Çözüldü] Windows için 200 adet klavye kısayolu

Kerem Göktay
(@keremgoktay)
Üye Forum Yöneticisi

Genel klavye kısayol tuşları:

F1 = Yardımı görüntüle
F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır
F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar
F4 = Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir
F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler
F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar
F10 = Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir
ALT + F4 = Önde çalışan programı kapatır
ALT + ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır
ALT + Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.
ALT + Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir
ALT + Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.
ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner
ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner
ALT + Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar
ALT + Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner
ALT + TAB = Açık uygulamaları listeler
CTRL + F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır
CTRL + A = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer
CTRL + C ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar
CTRL + D ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir
CTRL + R = Seçili sayfayı yeniler
CTRL + V ya da Shift + Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır
CTRL + X = Seçili öğeyi keser
CTRL + Z = Bir işlemi geri alır
CTRL + Y = Geri alınan işlemi yeniden yapar
CTRL + artı işareti (+) ya da CTRL + eksi işareti (-) = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır
CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar
CTRL + Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır
CTRL + Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır
CTRL + Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır
CTRL + Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır
CTRL + ALT + TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar
CTRL + Ok tuşları + Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer
CTRL + Shift + Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer
CTRL + ESC = Başlat ekranını açar
CTRL + Shift + ESC = Görev Yöneticisi’ni açar
CTRL + Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)
Shift + F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir
Shift + Delete = Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu'na yollamaz)

Windows tuşu ile kısayollar:

Windows tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar
Windows tuşu + F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir
Windows tuşu + B = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir
Windows tuşu + C = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)
Windows tuşu + D = Masaüstünü gösterir ya da gizler
Windows tuşu + E = Dosya Gezgini’ni açar
Windows tuşu + F = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)
Windows tuşu + H = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)
Windows tuşu + I = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
Windows tuşu + K = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
Windows tuşu + L = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar
Windows tuşu + M = Tüm pencereleri küçültür
Windows tuşu + P = Yansıtma seçeneklerini sıralar
Windows tuşu + R = Çalıştır’ı açar
Windows tuşu + S = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar
Windows tuşu + T = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar
Windows tuşu + U = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar
Windows tuşu + V = Kopyalama geçmişini açar
Windows tuşu + W = Kalem’i açar
Windows tuşu + X = Hızlı Bağlantı menüsünü açar
Windows tuşu + Z = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir
Windows tuşu + virgül işareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir
Windows tuşu + Pause = Sistem özelliklerini gösterir
Windows tuşu + CTRL + F = Bilgisayar Bul’u açar
Windows tuşu + Shift + M = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler
Windows tuşu + Numara tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar
Windows tuşu + Shift + Sayı tuşları =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar
Windows tuşu + CTRL + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar
Windows tuşu + ALT + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar
Windows tuşu + CTRL + Shift + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır
Windows tuşu + B = Son kullanılan uygulamaları listeler
Windows tuşu + CTRL + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir
Windows tuşu + Shift + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir
Windows tuşu + CTRL + B = Bildirim gönderen uygulamaya geçer
Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür
Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür
Windows tuşu + Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür
Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür
Windows tuşu + Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür
Windows tuşu + Shift + Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır
Windows tuşu + Shift + Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür
Windows tuşu + Shift + Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır
Windows tuşu + Shift + Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır
Windows tuşu + Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)
Windows tuşu + CTRL + Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer
Windows tuşu + Enter = Ekran Okuyucusu’nu açar
Windows tuşu + bölme işareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır
Windows tuşu + CTRL + V = Omuza dokunmaları açar
Windows tuşu + CTRL + Shift + B = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır
Windows tuşu + artı işareti (+) = Büyüteç’i açar
Windows tuşu + artı işareti (+) ya da Windows tuşu + eksi işareti (-) = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar
Windows tuşu + ESC = Büyüteç’i kapatır

İletişim kutusu için kısayollar:

F1 = Yardım’ı açar
F4 = Aktif listedeki öğeleri gösterir
CTRL + TAB = Sekmeler arasında ileri gider
CTRL + Shift + TAB = Sekmeler arasında geri gider
CTRL + Numara tuşları = Basılan numaralı sekmeye gider
TAB = Seçenekler arasında ileri gider
Shift + TAB = Seçenekler arasında geri gider
ALT + Altı çizili tuş = Önde çalışan iletişim kutusunda harf kısayollarını gösterir
Space = Aktif olan kutucuğu seçer ya da seçimini kaldırır
Backspace = “Farklı Kaydet” veya “Aç” iletişim kutusunda seçili olan klasörü bir üst düzeyde açar
Ok tuşları = Etkin seçenek bir seçenek grubuysa düğmeleri seçer

Dosya Gezgini kısayolları:

ALT + D = Adres çubuğunu seçer
CTRL + E = Arama kutusunu seçer
CTRL + F = Arama kutusunu seçer
CTRL + N = Yeni bir pencere açar
CTRL + W = Etkin pencereyi kapatır
CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir
CTRL + Shift + E = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler
CTRL + Shift + N = Yeni klasör oluşturur
Num Lock + yıldız işareti (*) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler
Num Lock + artı işareti (+) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler
Num Lock + eksi işareti (-) = Seçili klasörü daraltır
ALT + P = Önizleme panelini görüntüler
ALT + Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar
ALT + Sağ ok = Sonraki klasörü görüntüler
ALT+ Yukarı ok = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler
ALT + Sol ok = Önceki klasörü görüntüler
Backspace = Önceki klasörü görüntüler
Sağ ok = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer
Sol ok = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir
End = Etkin pencerenin en altını görüntüler
Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler
F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin pencereyi simge durumuna küçültür

Görev çubuğu kısayolları:

Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar
CTRL + Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı yönetici olarak açar
Shift + Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Uygulama için pencere menüsünü gösterir
Shift + Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Grup için pencere menüsünü gösterir
CTRL + Gruplaşmış görev çubuğu düğmesi = Grup pencereleri arasında gezinir

Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları:

Sağ Shift tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutma = Filtre Tuşları’nı açar ya da kapatır
Sol ALT + Sol Shift + Print Screen = Yüksek Karşıtlık’ı açar ya da kapatır
Sol ALT + Sol Shift + Num Lock = Fare Tuşları’nı açar ya da kapatır
Shift’e 5 defa basma = Yapışkan Tuşlar’ı açar ya da kapatır
Num Lock’a 5 defa basma = Geçiş Tuşları’nı açar ya da kapatır
Windows tuşu + U = Erişim Kolayllığı Merkezi’ni açar

Büyüteç kısayolları:

Windows tuşu + artı işareti (+) = Yakınlaştır
Windows tuşu + eksi işareti (-) = Uzaklaştır
CTRL + ALT + Space = Masaüstünü tam ekran modunda görüntüler
CTRL + ALT + I = Renkleri ters çevirir
CTRL + ALT + L = Mercek görünümüne geçer
CTRL + ALT + D = Yerleşik görünüme geçirir
CTRL + ALT + M = Görünümlerde gezinir
CTRL + ALT + R = Merceği fareyle yeniden boyutlandırır
Shift + ALT + Ok tuşları = Merceği klavye ile yeniden boyutlandırır
CTRL + ALT + Boşluk çubuğu = Tam ekran modunda iken hızlı bir şekilde masaüstüne

Ekran Okuyucusu kısayolları:

Space + Enter = Seçili öğeyi aktive eder
TAB + Ok tuşları = Ekranda gezinir
CTRL = Okumayı durdurur
Caps Lock + D = Öğeyi okur
Caps Lock + M = Okumayı başlatır
Caps Lock + H = Belgeyi okur
Caps Lock + V = Cümleyi tekrarlar
Caps Lock + W = Pencereyi okur
Caps Lock + Page Up + Page Down = Sesin şiddetini artırır ya da azaltır
Caps Lock + artı işareti (+) ya da eksi işareti (-) = Sesin hızını artırır ya da azaltır
Caps Lock + Space = Varsayılan işlemi gerçekleştirir
Caps Lock + Sol veya sağ ok tuşu = Bir önceki ya da sıradaki öğeye ilerler
Caps Lock + F2 = Seçili öğe için komutları sıralar
Caps Lock + ESC = Ekran Okuyucusu’nu kapatır

Uzak Masaüstü Bağlantısı kısayolları:

ALT + Page Up = Uygulamalar arasında soldan sağa gezinir
ALT + Page Down = Uygulamalar arasında sağdan sola gezinir
ALT + Insert = Uygulamalar arasında başlangıç sıralarına göre gezinir
ALT + Home = Başlat ekranını görüntüler
CTRL + ALT + Brake = Pencere ve tam ekran görünümleri arasında gezinir
CTRL + ALT + End = Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüler
CTRL + ALT + Home = Tam ekran görünümünde bağlantı çubuğunu aktive eder
ALT + Delete = Sistem menüsünü görüntüler
CTRL + ALT + eksi işareti (-) = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde önde çalışan uygulamanın ekran görüntüsü alır
CTRL + ALT + artı işareti (+) = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde tüm ekranın ekran görüntüsünü alır

Yardım ve Destek kısayolları:

F3 = İmleci arama kutucuğuna taşır
F10 = Seçenekler menüsünü görüntüer
Home = Konunun başına döner
End = Konunun sonuna iner
ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki konuyu görüntüler
ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki konuyu görüntüler
ALT + Home = Yardım ve Destek’in ana sayfasını görüntüler
ALT + A = Müşteri destek sayfasını görüntüler
ALT + C = İçerikler Tablosu’nu görüntüler
ALT + N = Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüler
CTRL + F = Mevcut konuda arama yapar
CTRL + P = Mevcut konunun çıktısını alır
Metro Arayüzü’nde uygulama yönetimi kısayolları:
Windows tuşu + nokta işareti (.) = Uygulama yönetim modunu açar
Windows tuşu + Sol ok tuşu = Uygulama bölücüsünü sola götürür
Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Uygulama bölücüsünü sağa götürür
Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Uygulamaları tam ekran yapar
Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Uygulamayı kapatır
Windows tuşu + ESC = Uygulama yönetimi modunu kapatır

ÇözümPark

Alıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 23/04/2021 20:44
Mehmet UYGUR beğendi
Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Kıdemli Üye Yönetici

Teşekkürler.

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Gönderildi : 24/04/2021 11:27
Paylaş: