Windows Server

Windows Server 2003 Kurulumu – Bolum 2

Windows Server 2003 Kurulum Çeşitleri 

Windows Server 2003 işletim sistemini çok çeşitli yöntemler kullanarak bilgisayarınıza kurabilirsiniz.Bu kurulum çeşitlerini  genel olarak 3 grup’da inceleyeceğiz:

 

  • Windows Server 2003 Bootable CD İle Kurulum
  • Network Üzerinden Kurulum

 

Bootable CD  ile Kurulum

 

Eğer elinizde  bootable yani CD-ROM’dan açılışı destekleyen  bir Windows Server 2003 CD’si varsa ve bilgisayarınızın BIOS’u  da CD-ROM açılışını destekliyorsa,  Windows Server 2003 server CD’sini  CD-ROM’a   yerleştirip  bilgisayarınızı  CD-ROM açılışı  ile  başlatıp  Windows Server 2003 Server’ın kurulumunu  gerçekleştirebilirsiniz.

 

Network  Üzerinden  Kurulum

 

Windows Server 2003 server kurulum  dosyaları  network üzerinde  bir bilgisayara kaydedilmiştir ve paylaşıma açılmıştır.Yeni kurulacak   bilgisayar üzerine MS-DOS Network Client  programı kurularak network’e bağlantısı yapılır ve setup dosyalarına bağlanması sağlanır.Eğer Windows Server 2003’e upgrade yapacak bir bilgisayar ise (örneğin Windows 98) network bağlantı ayarları yapılarak Windows Server 2003 Kurulum dosyalarının olduğu bilgisyara bağlanıp kurulum başlatılır.

 

 

NOT:MS-DOS bilgisayarında  setup’ın  başarılı bir şekilde  çalıştırılabilmesi  için 500KB’lık bos conventional memory alanının bulunması gerekir.Conventional Memory programların ilk çalıştırıldığı memory alanıdır ve standardı 640 KB’dır.

 

NOT:Windows Server 2003 server’ın kurulumuna başlamadan önce smartdrv.exe komutu eğer kurulum DOS ortamından başlatılıyorsa  çalıştırılması gerekir.Eğer  çalıştırmazsanız  kurulum 5 ile 12 saat arasında gerçekleşir.Smartdrv.exe  kullanmaktaki amaç, kurulumu hızlandırmaktır.

 

Kurulum Başlatma Komutları

(Winnt.exe & winnt32.exe)

 

Windows Server 2003 kurulumu için gerekli  bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra  artık Windows Server 2003  server kurulumuna  başlayabiliriz.Windows Server 2003  server kurulumunu yaparken  kullanılacak  iki temel  komut vardır:Winnt.exe ve Winnt32.exe 

 

Windows 3.x veya MS-DOS ortamından  yani 16 bitlik ortamlardan Windows Server 2003 server’ın yeni bir  kurulumunu(New Installation) yapmak  için winnt.exe komutu kullanılır.

 

Eski Windows sürümlerinde grafiksel ortamdan  yeni bir kurulum (New Installation) veya Windows Server 2003’e ya da Windows XP Professional’a upgrade başlatmak için Winnt32.exe komutu kullanılır.

                                                                          

image001

 

Windows NT Server 3.51  veya 4.0 ortamından  yeni bir kurulum veya Windows Server 2003 server’a upgrade  yapmak için de yine winnt32.exe kullanılır.

 

Ayrıca, kurulumu özelleştirmek için de kendinize göre ayarlar yapabilirsiniz.Bunun için Winnt.exe ve winnt32.exe komutlarından  sonra özel parametreler kullanmanız gerekir.

 

NOT: Ayrıca Windows 95, Windows 98 ve Windows NT grafiksel ortamlarından da setup.exe komutu ile veya CD-ROM’un AutoRun özelliği ile  yeni bir  kurulum(Clean Installation) veya  upgrade seçeneklerinden bir tanesi seçilerek de kurulum işlemleri gerçekleştirilebilir.

 

 

Winnt.exe Setup  Komutu

 

Genellikle MS-DOS veya 16 bitlik Windows işletim sistemi ortamından  başlatılan kurulumlarda kullanılan komuttur.Winnt.exe komutunun çalıştırılmasıyla  yapılan işlemler:

 

1-$win_nt$~.BT isimli geçici(Temporary) bir dizini sistem partition’da açar ve setup açılış dosyasılarını bunun içerisine kopyalar.

 

2-$win-nt$.LS geçici dizinini açar  ve Windows  2003 dosyalarını  kurulum esnasında kullanmak için buraya  kopyalar.

 

3-Kullanıcıyı sistemi yeniden başlatması  için uyarır ve  yeniden  başlatma işleminden  sonra  açılış menüsünü getirir, kuruluma devam edilir.

 

 

Winnt.exe Parametreleri

 

Winnt.exe  /s:kaynak adres    /t:geçicidizin   /u:answerfile   /udf:udffile  /r:klasöradı        /e:komutadı  /a

 

/s:kaynak adres:Windows Server 2003 kurulum dosyalarının konumunu belirtmeyi sağlar.Bu konum lokal disk üzerinde  bir yer  olabileceği gibi network üzerinde bir server  üzerindeki  paylaştırılmış  bir klasörü gösteren  UNC Path(yol) tanımlaması da olabilir.

 

/t:geçicidizin:Windows Server 2003 kurulumunda kullanılacak  dosyaların  geçici olarak  kopyalanacağı yeri göstermeyi sağlar.

 

/u:answer file:Bir answer file(unattend.txt ) dosyası kullanarak  otomatik Windows  2000 kurulumu yapmayı sağlar.Bu answer file içerisinde  kurulum esnasında  sorulan bütün soruların cevabı vardır.Bunu  ilerki konularda  daha detaylı  göreceğiz.Yalnız  bu parametre  kullanılıyor ise /s parametresi ile birlikte kullanılmak zorundadır.

 

/udf:udf  file:Answer file içerisindekitanımlanmış bir parametreye farklı bir değer tanımlayacaksınız  UDF(Uniquness Database File) kullanmanız gerekir.Örneğin, bilgisayar ismini tanımlamak için  /udf: comp1 gibi.

 

/r:klasöradı:Windows Server 2003’in winnt klasörü dışında başka bir klasörü kuracaksınız kullanılan parametredir.

 

/e:komutadı:Grafiksel  setup bölümünün  sonunda  (GUI) işletilecek bir komutu vermeyi sağlar.Örneğin  notepad’ın açılması  için   /e: notepad.exe gibi

 

/a:Accesibility options  yani erişebilirlik  seçeneklerin  aktifleşmesini sağlar. 

 

Winnt32.exe  Setup Komutu

 

Windows Server 2003  server kurulumunu  Windows95,Windows 98 veya Windows NT ortamlarından  başlatmayı sağlayan komuttur.

 

Ayrıca  Windows Server 2003’e ya da Windows XP Professional’a önceki sürümlerden upgrade  yapmak istediğiniz zaman da bu komut kullanılır.

 

Winnt32.exe Parametreleri

 

Winnt32.exe  /s:kaynak adres    /tempdrive:geçicidizin /unattend:answerfile   /udf:udffile  /syspart:sürücü harfi        /Cmd:komutadı /checkupgradeonly 

 

 

/s: kaynak adres : Windows Server 2003 kurulum dosyalarının konumunu belirtmeyi sağlar.Bu konum lokal disk üzerinde  bir yer  olabileceği gibi network üzerinde bir server  üzerindeki  paylaştırılmış  bir klasörü gösteren  UNC Path(yol) tanımlaması da olabilir.

 

/tempdrive:geçicidizin:Windows Server 2003 kurulumunda geçici olarak  oluşturulan klasörün konumunu  belirtmeyi sağlar.

/unattend:answerfile:Windows  2003’ün otomatik kurulumunda kullanılan  answer  file’ın bulunduğu  konumu belirtmeyi  sağlar.Ayrıca  /unattend10:answerfile formatında da  kullanılarak setup’ın kurulum dosyaları kopyaladıktan  10 saniye sonra bilgisayarınızın  yeniden başlatılmasını sağlar.

 

/Cmd:komutadı:Setup’ın  son aşamasında çalıştırılması istenen bir  komut tanımlamayı sağlar.

 

/udf:udffile:Bir UDF file kullanılarak answer file içerisinde  belirtilenden farklı bir ayar yapılabilir.Örneğin ; /udf: server1,domain.udb ile active directory  kurulumu  ile ilgili parametrelerin server1 için domain.udb dosyasından alması sağlanablir.

 

/syspart:sürücü_harfi:Sistemde kurulmuş  bir Windows Server 2003 bilgisayarınızdan  donanımsal  olarak  farklı bir  konfigürasyona sahip  yeni  gelmiş  bir bilgisayarın  hard diskine  setup başlangıç dosyalarının kopyalanması ve yeni bir  bilgisayarın diskinin active disk  yapılmasını sağlar.Eğer siz  diski  kendi makinesine  takarsanız  bilgisayarı açtığınızda,  otomatik olarak  setup’ın  başladığını  görürsünüz.

 

/syspart parametresi, NT3.51,NT4.0,Windows 2000 veya Windows 2003  yüklü bilgisayardan  çalıştırılabilir.Windows 9x işletim sistemine sahip  bilgisayarlarda çalıştırılamaz.

 

/checkupgradeonly : Windows  2003’e  upgrade etmeyi düşündüğünüz  bilgisayarınızın sahip olduğu donanımların  veya  üzerinde kurulu olan  yazılımların Windows  2003’e uyumlu olup olmadığını kontrol etmeyi sağlar.Windows 95 ve Windows 98’i,  Windows Server 2003’e  upgrade  ediyorsanız  bu parametrenin  sonuçları  Windows   kurulum klasöründe  “Upgrade.txt” isimli bir dosyaya yazılır.NT3.51 veya NT4.0’ın upgrade’inde kullanıyorsanız sonuçlar Windows  kurulum klasöründe Winnt32.log isimli bir dosyaya yazılır.Ayrıca Microsoft’un web sitesinden indirebileceğiniz chkupgrd.exe ile de aynı kontrolü yapabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu