Open Source

Ubuntu 20.04 Üzerinde ICINGA 2 Kurulumu

Merhabalar, bu makalemizde Ubuntu 20.04 üzerinde Open Source Monitoring uygulaması olan ICINGA 2 Sunucusu ve ICINGA 2 Web kurulumunu yapacağız. Ağa bağlı sunucularımızın, hizmetlerin durumunu, işlem yükünü, çalışma süresini, aygıtlarımızdaki boş disk alanlarını denetlemek için kullanılan esnek bir izleme sistemidir.

Bugün ICINGA 2’yi Ubuntu 20.04 üzerinde nasıl kurulacağını ve yapılandırılmasını anlatacağız. ICINGA 2 kurulumundan sonra ICINGA 2 Web Ara yüzünü yapılandıracağız. Ben Ubuntu Sistemimi Vmware Workstation üzerinde Minimum düzeyde kurulum yaptım. Sizler gerçek ortamda büyük yapılar için daha yüksek özelliklerde kurabilirsiniz.

Ubuntu 20.04 Kurulumu için Linki takip edebilirsiniz.

UBUNTU 20.04 Kurulum

ICINGA 2 için kuruluma başlamadan önce UBUNTU sistemimiz üzerindeki güncellemeleri kontrol edeceğiz.

  • Sistem Güncelleme

Aşağıda belirttiğim komutlarla sistemimize en son güncellemeleri yükleyeceğiz.

sudo apt-get update -y

sudo apt-get upgrade -y

Güncelleme işlemleri bittikten sonra, Güncellemelerimizin yapılanması için aşağıdaki komut ile sistemimizi yeniden başlatıyoruz.

sudo reboot

  • ICINGA 2’yi UBUNTU 20.04 Üzerinde DEPO’ya Ekleme

Öncelikle https ve Curl paketlerimizi çekiyoruz.

sudo apt-get install -y apt-transport-https curl

ICINGA 2 için genel imzalama paketimizi çalıştırıyoruz.

curl https://packages.icinga.com/icinga.key | apt-key add -

ICINGA2 Deposunu UBUNTU 20.04 üzerine ekliyoruz.

echo "deb http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-$(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/icinga2.list

echo "deb-src http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-$(lsb_release -sc) main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/icinga2.list

  • ICINGA KURULUMU

Ubuntu 20.04 üzerinde ICINGA 2 kurulumumuzu gerçekleştireceğiz. Öncesinde UBUNTU depomuzu sudo apt-get update komutu güncelliyorum.

Güncelleme işlemimiz bitti. sudo apt-get install -y icinga2 komutumla ICINGA2 kurulumunu gerçekleştiriyorum.

ICINGA2 kurulumunu gerçekleştirdik. Şimdi ICINGA2 servisini başlatacağız ve hizmetlerin ön yükleme modunda başlatacağız.

sudo systemctl start icinga2

sudo systemctl enable icinga2

  • ICINGA2 için MariaDB Kurulumu

ICINGA2 bilgilerini yapılandırmak için bir veritabanına ihtiyacımız var. Bunun için aşağıdaki komutla mariadb yüklemesi yapacağız.

sudo apt-get install -y mariadb-server mariadb-client

MySQL için IDO Modüllerimizi kuracağız.

sudo apt-get install -y icinga2-ido-mysql

Komutumuzu girdikten sonra MySQL yapılandırma adımları geliyor karşımıza. İlk adımda bize sorduğu ICINGA için MYSQL etkinleştirilsin mi sorusuna hayır diyoruz.

2.Adımıda No diyerek geçiyoruz. Biz DB’yi manuel olarak yapılandıracağız çünkü.

MySQL panelimize bağlanarak ICINGA2 veritabanı oluşturmaya başlayacağız.

mysql -u root -p

Panelimize bağlandık şimdi Veritabanı oluşturmak için komutlarımızı girmeye başlıyoruz.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE icinga2;

Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON icinga2.* to icinga2@localhost identified by "icinga123";

Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

MariaDB [(none)]> quit

Bye

ICINGA2 IDO Şemalarımızı aktarmaya başlıyoruz.

sudo mysql -u root -p icinga2 < /usr/share/icinga2-ido-mysql/schema/mysql.sql

  • IDO MySQL Modül Etkinleştirme

Veritabanımızı oluşturduk ve şimdi IDO MySQL Modülümüzü Etkinleştireceğiz.

icinga2 feature enable ido-mysql

icinga2 feature enable command

IDO Modüllerimizi etkinleştirdik. IDO üzerinde yapılandırma yapmamız gerekiyor. Bunun için yapılandırma dosyamızı nano üzerinde açıyoruz.

nano /etc/icinga2/features-enabled/ido-mysql.conf

Yapılandırma için aşağıdaki bilgileri giriyoruz.

user = “icinga2”,

password = “icinga123”,

host = “localhost”,

database = “icinga2”

ICINGA2 Servisimizi yeniden başlatmamız gerekiyor.

sudo systemctl restart icinga2

ICINGA2 Kurulum işlemimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ise ICINGA 2 Web Arayüzü Kurulumunu yapacağız.

  • ICINGA 2 WEB KURULUMU

APACHE ve ICINGA 2 kurulumlarımızı tamamladık, ICINGA2 yi depomuza ekledik ve sistemi güncelledik. Şimdiki komutlarımız ICINGA2 WEB ve PHP 7.0 yüklemesi yapmamıza olanak sağlayacak. Öncelikle kurulumlara başlamadan önce sistemimizi güncelliyoruz.

sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade

HTTPS üzerinden CURL Paketlerimizi çekmemiz gerekiyor.

sudo apt-get install -y apt-transport-https curl

Icinga 2 için gerekli doğrulama keylerini alıyoruz.

curl https://packages.icinga.com/icinga.key | apt-key add -

ICINGA 2 WEB için depolarımıza ekliyoruz.

echo "deb http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-$(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/icinga2.list

echo "deb-src http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-$(lsb_release -sc) main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/icinga2.list

Depolarımıza ekleme işlemi bittikten sonra PHP Kurulumuna geçiyoruz. PHP kurulumunda önemli bir nokta ICINGA 2 PHP son sürümü ile kararlı çalışmıyor. Kurulum yaparken PHP 7.0 olarak belirteceğiz sürümü.

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

sudo apt update

Bu işlemlerden sonra PHP7 ve eklentilerinin kurulumuna başlayabiliriz.

apt-get install -y php7.0

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

sudo apt-update

sudo apt-get install -y php7.0-gd php7.0-json php7.0-dba php7.0-intl php7.0-ldap php7.0-pdo-mysql php7.0-pgsql php7.0-imagick php7.0-dom php7.0-curl

Kurulumumuz tamamlandı. Şimdi APACHE Sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.

sudo systemctl restart apache2

  • ICINGA WEB 2 KURULUM

APACHE, PHP kurulumlarımızı tamamladık, ICINGA2 yi depomuza ekledik ve sistemi güncelledik. Şimdiki komutlarımız ICINGA2 WEB yüklemesi yapmamıza olanak sağlayacak.

sudo apt-get install -y icingaweb2

ICINGA2’de olduğu gibi ICINGA2 WEB Arayüzününde CLI Erişimi var. Yani Web Arayüzününde CLI üzerinden yapılandırmalara ve loğlara erişimi var. Bunu yapılandırmak için sistem grubumuza ICINGA2 WEB Eklemesi yapacağız.

sudo addgroup --system icingaweb2

sudo usermod -a -G icingaweb2 www-data

Php.ini dosyasında saat dilimi yapılandırması yapacağız. Bu yapılandırma için nano /etc/php/7.*/apache2/php.ini dosyası üzerinde değişiklik yapmamız gerekiyor.

Yapılandırma dosyamız nano üzerinden açıldığında

date.timezone = Europe/Istanbul olarak değişikliğimizi yapıp kaydediyoruz.

Apache Sunumuzu yeniden başlatıyoruz.

sudo systemctl restart apache2

ICINGA 2 Web Arayüzden başlatarak kurulum sihirbazını çalıştıracağız.

http://localhost/icingaweb2/setup yada http://ip/icingaweb2/setup adresinden kurulum sihirbazı adımına geçebilirsiniz.

Kurulum sihirbazı bağlantısı açıldıysa kurulumunuz sorunsuz ilerlemiş demektir. Servislerimizin hepsi sorunsuz çalışıyor demektir. Tekrardan terminal penceremize dönüyorum ve güvenlik için bir token oluşturuyorum.

sudo icingacli setup token create

Resimde paylaştığım şekilde benzer bir çıktı göreceksiniz sizde kurulum yaparken. Terminal üzerinde yazan token kodunu kopyalıyorum ve kurulum sihirbazında “Setup Token” sekmesine yapıştırıyorum ve Next komutu ile bir sonraki MODÜL adımına geçiyorum.

Bir sonraki yapılandırma ayarımızda Kullanacağımız Modülleri etkinleştireceğiz.

Doc: ICINGA2 Web üzerindeki belgeleri dışarı aktarmamıza olanak sağlayacak. Bunu Aktif duruma getiriyorum.

Migrate: Kullanıcılarımızı ve kullanıcı yapılandırmamızı kolay bir şekilde taşımamıza olanacak sağlayacak. Bu modülümüzüde aktif hale getiriyorum.

Monitoring: Grafiksel kullanım için bu modülümüzü kesinlik aktif etmek zorundayız.

Test: Geliştiricilere yönelik bir modüldür. Geliştirdiğiniz modüller için test yapmanıza olanak sağlayan bir modül. Bunu açmanıza gerek yok ama ben açık şekilde ilerleyeceğim.

Translation: Geliştiriciler ve çevirmenler için gerekli olan bir modüldür.

Ben Mevcutta görünen tüm modülleri aktif ederek ilerleyeceğim. Siz gerçek ortamda ihtiyacınız olanları aktif edebilir veya daha sonradan istediğiniz modülü kapatıp açabilirsiniz.

Next diyerek bir sonraki bölüme geçiyorum. Bir sonraki yapılandırma ekranımızda bize kurulum yaptığımız paketlerin versiyonlarını ve doğruluğunu gösteriyor. Eğer eksik bir kurulum varsa onu sarı uyarı işaretleri ile bildiriyor. Bir sonraki adıma geçmeden önce eksik kurulumları tamamlayıp ondan sonra ilerlememiz gerekiyor.

Bir sonraki adıma geçtiğimiz zaman Database, LDAP, External seçenekleri karşılıyor. Biz Database adımını seçerek Next adımı ile devam ediyoruz.

Açılan sayfada database yapılandırmamızı gerçekleştireceğiz. ICINGA 2 Web için ayrı bir database oluşturmamız gerekiyor. Bunun için terminal ekranımdan mysql -u root -p komutu ile SQL panelimize bağlanıyorum. Database bilgilerimizi oluşturmak için kullanacağımız komutlar şu şekilde.

> CREATE DATABASE icingawebdb;

> grant all privileges on icingawebdb.* to icingaweb@localhost identified by 'icinga123';

>quit

‘icinga123’ kısmındaki şifreyi siz kendinize göre belirleyebilirsiniz.

Terminal üzerinden oluşturduğumuz database bilgilerini ICINGA 2 Web Arayüzüne giriyoruz. APACHE Sunucumuzu Open SSL ile yapılandırma yaparsak eğer yapılandırma ekranındaki Use SSL panelini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Ben bu kurulumda SSL yüklemesi yapmadığım için o paneli açmıyorum ve Next diyerek işlemime devam ediyorum.

Bir sonraki adıma geçtiğimiz zaman Yönetici kullanıcımızı oluşturacağımız olan yapılandırma ekranına geliyoruz. Gerekli bilgileri girip kullanıcımızı oluşturduktan sonra Next diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz.

Bir sonraki ekranda bizi Log dosyalarımızın yapılandırma ayarları çıkıyor. İsteğe göre değişiklikleri yapılandırıp ilerliyorum.

Yapılandırma ekranımızın sonlarına doğru gelirken şimdi ekranımızdaki mevcut bilgilerimizi kontrol ediyoruz sadece ve ilerliyoruz.

Bir sonraki adımda ise IDO yapılandırması yapmamızı istiyor. Bu ekranı daha önce oluşturmuş olduğumuz DB bilgilerini girerek devam ediyorum.

Bir sonraki yapılandırmaya geçtiğimiz zaman “Transport Type” kısmında bizi 3 tane seçenek karşılıyor.

Local Command File

Icinga 2 API (Recommended)

Remote Command Line

Bu seçenenekler bizim komut aktarımı için kullanacağımız seçenekler. Ben bu kurulum için “Local Command File” seçeneği kullanacağım. Sonrasında terminal ekranımı açarak aşağıda belirteceğim komutları kullanacağım.

icinga2 api setup

Oluşturmuş API dosyamızı şu komutla kontrol edebilirsiniz.

cat /etc/icinga2/conf.d/api-users.conf

Yapılandırma dosyamızı görüntüledikten sonra ICINGA 2 arayüzüne geri dönüyorum ve bir sonraki adıma geçiyorum.

Bir sonraki ekrana geçtimiz zaman kurulumun bittiğini göreceksiniz. Finish diyerek yapılandırmayı bitiriyoruz ve Login sayfasına geçiş yapıyoruz.

Kurulumumuzu bitirdik Login sayfasına ulaştık ve oluşturmuş olduğumuz yönetici bilgileri ile giriş yapıyorum.

Arayüz açıldı ve ekranda mevcut gördüğü problemleri göstermeye başladı. Herhangi bir sistem ekli olmadığı için gösterdiği problemler mevcutta kullandığımız UBUNTU sistemimizin hataları.

Overview menüsünden HostGroup sekmesine geliyorum.

Bu menüde beni oluşturulmuş 2 adet grup karşılıyor. Diğer cihazlarımızı eklemediğimiz için sadece Linux server üzerindeki hatalarımızı ve up/down olaylarını gösteriyor. Linux Server sekmesine tıklıyorum ayrıntılarımızı görmeye başlıyorum.

Cihazımız çalışıyor olduğunu ama 4 tane servisimizi incelememiz gerektiğini söylüyor.

UBUNTU 20.04 üzerinde ICINGA 2 ve ICINGA 2 WEB kurulumunu ve başlangıç yapılandırmasını yaptık. Bir sonraki makalemde ICINGA 2 üzerinde eklenti kurulumundan ve cihazlarımızı eklemeyi ele alacağım.

Zaman ayırıp okuduğunuz için teşşekkür ederim.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu