Microsoft System Center Yönetim Ailesi

SCCM ile Application Deployment – Bölüm5

Merhaba ,

Bu makalemizde System Center Configuration Manager ürününde Firefox uygulamasını 5.method olarak “Paket Modelini Kullanarak”  Client’larımıza dağıtım ve kaldırma işlemlerini adım adım nasıl yapılacağından bahsedeceğiz.

  1. Ilk öncelik olarak https://www.frontmotion.com/news/firefox/releases/firefox-64-0-2 sitesine gidip yükleyiciyi indirmemiz gerekmektedir.

2. İndirme sağladıktan sonra “C:\Applications\Frontmotionfirefox” adında altına ilgili .msi uzantılı dosyayı yükleriz. programın path’ini kopyalarız.

3.  Path kopyalama işlemini yaptıktan sonra , 2 komuta ihtiyacımız mevcut.

 Bunları listelemek istersek ;

Install Command  : msiexec.exe /i “Firefox-64.0.2-en-US.msi” /q

Uninstall Command : msiexec.exe /x “Firefox-64.0.2-en-US.msi” /q

4. Sccm Console ekranından “Software Library” bölümünü seçerek “Application Management” klasörüne giriş yaparak ; “Packages” seçeneğine sağ tıklayarak “Create Package” seçeneğini seçeriz.

5.  “Name , Manufacturer ,Language (Dil) ve “Software Version (Yazılım versiyonu) kutucuklarını doldurarak “This package contains source files” seçeneğini seçerek Firefox programını kaydettiğimiz konumu gösteririz.

6. Dosya yolunu kopyalarız.

7. “Source folder location” bölümünde “Network path (UNC name)” seçeneğini seçeriz. İlgili path’i “Source Folder” kutucuğuna kopyalayarak “OK” seçeneğini seçeriz.

8. “Next” seçeneğini seçeriz.

9. Program tipini “Standard Program” olarak seçeriz.

10. “Name” kutucuğuna program oluşturacağımız paket ismini yazarız. “Command line” kutucuğuna önceki oluşturmuş olduğumuz kurulum komutunu kopyalarız. “Program can run” bölümünde ise “Whether or not a user is logged on” seçeneği seçilir. Bunu seçmemizin sebebi Kullanıcı logon olsun yada olmasın yinede yükle anlamına gelmektedir. Ardından “Next” seçeneğini seçerek devam ederiz.

11. ilgili ekranda standart program gereksinimlerini seçmemiz gerekir. Bunun için ilgili ekranda “Estimated disk space” En az 200 MB boş alana ve “Maximum allowed run time (minutes)” maksimum çalışma süresine 30 dakikadan fazla olarak gereksinimleri konfigure ederiz. (Bunları konfigure etmeden devam edebilirsiniz) Bu programın ihtiyaç duyduğu tüm platformları seçmek için “This program can run on any platform” seçeneğini işaretleyerek “Next” seçeneğini seçeriz.

12. “Next” seçeneğini seçeriz.

13. “Close” seçeneğini seçeriz.

14. Sonrasında açılan ekranda oluşturmuş olduğumuz pakete sağ tıklayarak “Create Program” seçeneğini seçeriz.

15. Program tipini “Standard Program” olarak seçeriz.

16. “Name” kutucuğuna program oluşturacağımız paket ismini yazarız. “Command line” kutucuğuna önceki oluşturmuş olduğumuz kaldırma komutunu kopyalarız. “Run” bölümünde ise “Hidden” seçeneği seçilir. Bunu seçmemizin sebebi Kaldırma işlemlerinin kullanıcıdan gizlenmesi için seçeriz. “Program can run” bölümünde ise “Whether or not a user is logged on” seçeneği seçilir. Bunu seçmemizin sebebi Kullanıcı logon olsun yada olmasın yinede yükle anlamına gelmektedir. Kaldırma komutunu kullanmamızın sebebi yaptığımız kurulum işlemlerinde problem çıktığında geri alma işlemi için gereksinim duyarız. Ardından “Next” seçeneğini seçerek devam ederiz.

17. ilgili ekranda standart program gereksinimlerini seçmemiz gerekir. Bunun için ilgili ekranda “Estimated disk space” bölümünde “Unkown” seçeneğini seçeriz. “Maximum allowed run time (minutes)” maksimum çalışma süresine 120 dakikadan fazla olarak gereksinimleri konfigure ederiz. (Bunları konfigure etmeden devam edebilirsiniz) Bu programın ihtiyaç duyduğu tüm platformları seçmek için “This program can run on any platform” seçeneğini işaretleyerek “Next” seçeneğini seçeriz.

18. “Next” seçeneğini seçeriz.

19. “Close” seçeneğini seçeriz.

20. Paket oluşturma işlemleri başarıyla tamamlanmıştır. “Frontmotion Firefox” paketinin içeriğinde “Install_Firefox ve Uninstall_Firefox” programlarının oluştuğunu görmüş oluruz.

21. Frontmotion_Firefox paketine sağ tıklayarak dağıtmak amaçlı ”Distribute Content” seçeneğini seçeriz.

22. “Next” seçeneğini seçeriz.

23. “Add” seçeneğini seçerek “Distribution Point” seçeneğini seçerek, Distribution Point kurulu sunucumuz seçilir.

24. “Next” seçeneğini seçeriz.

25. “Close” seçeneğine tıklayarak işlemi bitiririz.

26. Frontmotion Firefox seçeneğine sağ tıklayarak “Refresh” seçeneğini seçeriz. Ardından Distribution Point’e dağıtım işleminin gerçekleştiğini görürürüz.

27. Dağıtım işlemi bittiğinde Frontmotion Firefox paketine sağ tıklayarak; “Deploy” seçeneğini seçeriz.

28. Gelen ekranda “Software” bölümündeki “Browse” seçeneğini seçerek Install Firefox programını seçeriz. Ardından “Collection” bölümündeki “Browse” seçeneğini seçerek, oluşturmuş olduğumuz “Win10_Device_Collection” adındaki koleksiyonu seçerek “Next” seçeneğini seçeriz.

29. “Next” seçeneğini seçeriz.

30. “Purpose” seçeneğini seçerek “Required” seçeneğini seçerek “Next” seçeneğini seçeriz.

31. Herhangi bir zaman belirlemek isterseniz. Schedule ekranında 1. Bölgede belirtilen seçenek ; Politikanın cihaza yönlendireceği uygunluk ve indirme süresini belirleme işlemidir. 2.Bölgede ise programın geçerlilik süresi yani program ne zaman en son kurulumları gerçekleştirip , geçersiz olacak anlamında belirleme işlemi sağlayabiliriz. Bu süreyi istediğiniz zamana genişletebilirsiniz.

32. “New” seçeneğini seçerek indirme ve yükleme işlemini “Assign immediately after this event” seçeneğini işaretleyerek “As soon as possible” seçeneğini seçeriz. Ardından “OK” seçeneğini seçeriz.

33. “Rerun behavior” bölümünde ise “Rerun if failed previous attempt” seçeneğini seçeriz. Bunu seçmemizin sebebi eğer kurulum başarısız olursa bir sonraki yazılım kurulumuna geçmesi için seçebiliriz. “Next” seçeneğini seçerek devam ederiz.

34. “User Experience” bölümünde “Software installation” seçeneğini seçeriz. Ardından “Next” seçeneğini seçerek devam ederiz.

35. “Distribution Points” ekranında “Deployment options” bölümünde Local olarak indirmek veya sonra kurmak isteyip istemeyeciğimizi sormaktadır. Sccm ürününde özellik olarak indirmeden Distribution Point’ten uygulamayı çalıştırabilme imkanımızda mevcuttur. Biz “Download content from distribution point and run locally” seçeneğini seçeriz. En hızlı seçenek olarak bilinmektedir. “Run program from distribution point” seçeneği ise , Göndereceğiniz ortamda Client’lar yavaş ve güvenilmez bir ağ üzerindeyse pek tavsiye edilmemektedir. “Deployment Options” bölümünden “Do not run program” seçeneğini seçeriz. Ardından “Next” seçeneğini seçerek devam ederiz.

36. “Next” seçeneğini seçeriz.

37. “Close” seçeneğini seçeriz.

38. Paketi göndermiş olduğumuz Client Bilgisayarımıza kontrol ve tetikleme işlemleri için “Control Panel” ekranından “Configuration Manager” seçeneğini seçerek arayüze gideriz. Firefox dağıtmının hızlanması için “Actions” seçeneğini seçerek “Machine Policy Retrieval & Evaluation Cycle” sistem rolünü seçerek “Run now” seçeneğini seçeriz.

39. Control için Aşağıda belirtilen File Path (Dosya Yolu) giderek ; C:\Windows\CCM\Logs ilgili “excmgr” log dosyasına tıklarız. Sonrası log dosyası içerisinde ilgili logların kontrollerini yapabiliriz.

Mozilla Uygulamasının yüklendiğini görmüş oluruz.

Ve yükleme işlemleri tamamlanmıştır.

KALDIRMA İŞLEMİ

Kurmuş olduğumuz Firefox uygulamasını paket modelini kullanarak sistemimiz üzerinden kaldırma işlemi yapacağız. Bunun için ;

  1. Sccm Console ekranından “Software Library” bölümünü seçerek “Application Management” klasörüne giriş yaparak; “Packages” seçeneğini seçerek “Frontmotion Firefox” seçeneğini seçeriz. Aşağıdaki araç çubuğundan “Programs” seçeneğini seçeriz. Aşağıda bizim oluşturmuş olduğumuz Install ve Uninstall programlarını görürüz.

“Programs” bölümünde Uninstall_Firefox seçeneğine sağ tıklayarak “Deploy” seçeneğini seçeriz.

2. Gelen ekranda “Collection” bölümündeki “Browse” seçeneğini seçerek, oluşturmuş olduğumuz “Win10_Device_Collection” adındaki koleksiyonu seçerek “Next” seçeneğini seçeriz.

3. “Next” seçeneğini seçeriz.

4. Mozilla uygulamasının zorla kaldırılmasını istediğimiz için “Purpose” bölümünde “Required” seçeneğini seçerek “Next” seçeneği ile devam ederiz.

5. “New” seçeneğini seçerek kaldırma işlemini “Assign immediately after this event” seçeneğini işaretleyerek “As soon as possible” seçeneğini seçeriz. Ardından “OK” seçeneğini seçeriz.

6. “Rerun behavior” bölümünde ise “Rerun if failed previous attempt” seçeneğini seçeriz. Bunu seçmemizin sebebi eğer kaldırma işlemi başarısız olursa bir sonraki yazılım kurulumuna yada kaldırma işlemlerine geçmesi için seçebiliriz. “Next” seçeneğini seçerek devam ederiz.

7. “Next” seçeneğini seçeriz.

8. “Next” seçeneğini seçeriz.

9. “Next” seçeneğini seçeriz.

10. “Close” seçeneğini seçeriz.

11. “Deployments” ekranından programın durumunu takip edebiliriz.

12. Paketi göndermiş olduğumuz Client Bilgisayarımıza kontrol ve tetikleme işlemleri için “Control Panel” ekranından “Configuration Manager” seçeneğini seçerek arayüze gideriz. Firefox kaldırma işleminin hızlanması için “Actions” seçeneğini seçerek “Machine Policy Retrieval & Evaluation Cycle” sistem rolünü seçerek “Run now” seçeneğini seçeriz.

13. Control için Aşağıda belirtilen File Path (Dosya Yolu) giderek ; C:\Windows\CCM\Logs ilgili “excmgr” log dosyasına tıklarız. Sonrası log dosyası içerisinde ilgili logların kontrollerini yapabiliriz.

Kaldırma işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Makalemi zaman ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim. Diğer makalelerimde görüşmek üzere

Faydalı olması Dileğiyle.

Özdemir Mustafa

21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbulda Doğdum. Türkiye Finans Katılım Bankasında Sunucu ve Sanal Sistemler ekibinde görev alıyorum. Aynı zamanda Gazi Üniversitesinde Bilişim Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyorum. 2010 yılından beri bilişim sektöründe çalışıyorum. Bu sektöre ilk başladığımdan beri öğrendiğim ve yaşadığım teknik sorunları belgelemeye çalıştım ve dokümantasyon konusunda kendimi çok geliştirdim. Geliştirdiğim bu beceri ile insanlara faydalı içerikler üretmeye başladım. Makalelerimi okuyan deneyimli meslektaşlarım, yeni başlayanlar ve öğrenciler için Microsoft ürünleri ile ilgili çok fazla içerik üretmeye çalışıyorum ve üzerinde çalışmaya devam ediyorum. İçerik üretmekten gerçekten keyif alıyorum. Microsoft ürünleriyle ilgili çeşitli Portal ve Blog sitelerinde yazar olarak görev alıyorum. 2020 yılı itibari ile Türkiye'nin en büyük Çözümpark Bilişim Portalında yazar olarak görev almaya başladım. Bu başlangıçla birlikte birden fazla blog ve siteden teklif almaya başladım. İnsanlara daha fazla içerik üretebilmek adına Linkedin sayfası ve Microsoft Azure Bilgi Paylaşım Platformu adlı grup üzerinden binlerce kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bunun son derece motive edici olduğunu söyleyebilirim ve bu sayfada ve grupta haftalık bazen de günlük olarak ürettiğim içerikler var. İnsanlara faydalı olması ve geri dönüşleri beni daha çok yazmaya sevk ediyor. Gönüllülük kapsamında birden fazla kuruluşta Microsoft ürünleri ile ilgili etkinlikler, eğitimler, çalıştaylar düzenliyorum.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.