Anasayfa » SCCM DP Migration ile PullDP Yapmak

Share This Post

Microsoft System Center Yönetim Ailesi

SCCM DP Migration ile PullDP Yapmak

System Center 2012 Configuration Manager’ın aynı sürümden bir sürümüne geçirirken, paylaşılan bir Distribution Point’i (DP) kaynak hiyerarşisinden hedef hiyerarşideki bir siteye yeniden atayabiliriz. Bu işlem, Configuration Manager 2007 DP hedef hiyerarşisinde bir DP haline getirme konseptine benzer. DP’leri hem “Primary” sitelerden hem de “Secondary” sitelerden yeniden atayabiliriz. Bir DP’yi yeniden atama işlemi; dağıtım hiyerarşisinden DP’yi kaldırır ve hedef hiyerarşisinde sitenin bir server’i olan bilgisayarı DP yapar.

Bir DP’yi yeniden atadığınızda, kaynak site DP’de mevcut olan taşınmış içeriği yeniden dağıtmamız gerekmez. Ayrıca, bir Configuration Manager 2007 dağıtım noktasının yükseltmesinin aksine, bir dağıtım noktasının yeniden atanması, DP’de fazladan disk alanı gerektirmez. DP hiyerarşileri arasında yeniden atandığında DP’deki içeriğin dönüştürülmesine gerek yoktur.

 

System Center 2012 Configuration Manager DP yeniden atama yapılabilmesi için şu şartları sağlamalıdır:

Paylaşılan DP, Site Server dışındaki bir bilgisayara yüklenmelidir.

Paylaşılan DP, herhangi bir ek Site System rolüyle birlikte bulunamaz.

 

Source Hierarchy node’unda Configuration Manager Console’unda yeniden atamaya uygun olan DP’leri belirlemek için bir kaynak Site seçilir ve sonra “Shared Disribution Points” seçilir. Uygun DP’ler, yeniden atama (Reassignment) için Uygun (Eligible) sütununda YES olarak görünür.

DP Yeniden Atama Süreci

Aktif bir kaynak hiyerarşisinden paylaştığınız DP’leri yeniden atamak için Configuration Manager console’unu kullanırız. Paylaşılan bir DP’yi yeniden atadığımızda, DP kaynak sitesinden kaldırılır ve hedef hiyerarşisinde belirttiğimiz Primary veya Secondary Site’a bir DP olarak yüklenir.

DP’yi yeniden atamak için, hedef hiyerarşi, kaynak sitenin SMS Sağlayıcısından data toplamak üzere yapılandırılmış Source Site Access Account kullanır.


İçerik Taşıma Sırasında İçerik Sahipliği

 

Dağıtımlar için içeriği (content) taşıdığınızda, içerik hedefini hedef hiyerarşideki bir siteye atamamız gerekir. Bu site daha sonra bu içeriğin hedef hiyerarşisinde sahibi olur. Hedef hiyerarşimizin en üst düzey sitesi, içerik için meta data aslında taşıdığı site olmasına rağmen, aslında ağdaki içerik için orijinal kaynak dosyalarına erişen atanmış sitedir.

İçeriği taşıdığımızda kullanılan ağ bant genişliğini en aza indirgemek için, içerik sahipliğini, ağın yakınında bulunan hedef hiyerarşideki bir siteye, kaynak hiyerarşisinde içerik konumuna aktarmayı düşünebiliriz. Hedef hiyerarşideki içerikle ilgili bilgiler genel olarak paylaşıldığından, her sitede sunulacaktır.

İçerikle ilgili bilgiler, veri tabanı çoğaltması kullanarak tüm sitelere paylaşılsa da, Primary bir siteye atadığımız ve daha sonra başka Primary sitelerdeki dağıtım noktalarına dağıttığımız tüm içerik, dosya tabanlı çoğaltmayı kullanarak aktarır. Bu aktarım, merkezi yönetim sitesi ve daha sonra Primary site’a yönlendirilir. Bir siteyi içerik sahibi olarak atadığınızda, migrate önce veya geçiş sırasında birden çok primary siteye dağıtmayı planladığınız paketleri merkezileştirerek düşük bant genişliği ağlarında veri aktarımını azaltabiliriz.


 

Aşağıdaki şekilde adım adım örnek yapalım.

SCCM üzerinde Administration (1) à Migration (2) à Distribution Point Migration (3)

clip_image002

 

 

Distribution Point Migration’ da sağ klik yapıp à Reassign Distribution Point tıklanır.

clip_image004

Reassign Shared Distribution Point Wizard açılır. ‘Site Code’ kısmında Primary site seçilir, örneğimizde bir adet Site bulunmaktadır.

Browse’a basılarak shared edilmiş DP listesi açılır ve Migrate edilecek olan DP seçilir à Next’e basılır.

clip_image006

Distribution Point: Burada dikkat edilmesi gereken nokta sudur: Install and configuration IIS seçilmelidir. Ayrıca http sekmesinde de “Allow clients to connect anonymusly” işaretlenmelidir.

clip_image008

 

Drive Settings: DP (PullDP) için Server’da hangi drive’larin kullanılacağı seçilen kısımdır. C:\ disk/partition seçilmemesine özen gösterilmelidir. Örneğimizde D drive’ını seçtim. Tüm PullDP’lerimde D diskini SCCM için kullanıyorum.

clip_image010

Pull Disribution Point: PullDP’ler için DP tanımlarının yapıldığı sekme. Burada Add… butonuna basarak, açılan listeden DP’leri seçip OK’ e basalım.

clip_image012

Aşağıdaki ekranda da Migrate edilecek PullDP’nin hangi DP’lere hangi öncelikle bağlanması gerektiğinin seçildiği yer. Örnekte elimde bulunan üç DP’ye Migrate edilen PullDP’nin hangi öncelikle sorgulama yapma sırası gerektiğini belirttim. 1 ilk öncelikli olacak şekilde sıralama devam eder.

“Enable this distribution point to pull content from other distribution points” seçeneğini işaretleyerek, PullDP’lerin kendi aralarında da (DP’ye ihtiyaç duymadan) içerik (content) alabilmesine olanak tanırız. Böylece merkez DP’lere olan yükü hafifletmiş oluruz.

clip_image014

PXE Settings:

 En önemli kısımlardan birisi de PXE Settings’dir. PXE şifresinin güvenlik açısında verilmesi gereklidir. SCCM üzerinde vermiş olduğunuz PXE şifresini burada girmeniz gerekmektedir, aksi halde Server, PullDP için gerekli işlemleri başlatamaz.

clip_image016

Content Validation:
İçerik doğrulaması, bu DP’deki paketlerin bütünlüğünü doğrular. Burada paketlerin doğrulanmasını görmek, içerik durumlarını Monitoring’den kontrol etmek için Schedule tanımlanır. Ben burada ayrıca bir Schedule tanımlamadım, default geleni aynen uyguladım.

clip_image018

 

Boundary Group:

Bir PullDP’yi bir Boundary Group ile ilişkilendirmek her zaman faydalıdır. Eğer birden fazla Boundary Group varsa uygun olan Boundary Group seçilir. İçerik dağıtımı sırasında, Boundary Group içerisindeki bu site sistemi ile ilişkilendirilmiş Client’lar, içerik için kaynak lokasyonu olarak kullanırlar.

clip_image020

Content Conversion:

Bu DP’yi yeniden atadığınızda, bu DP’de bulunan aşağıdaki migrate edilen paketler SCCM “Content Library”’de aynı sürümün korunacaktır.

clip_image022

 

Completion:
Paylaşılan DP yeniden atama Sihirbazı başarıyla tamamlandı. Artık DP’miz PullDP olarak migrate edilmiştir. Klik Close…

clip_image024

PullDP için PXE ayarı:

PullDP olarak reassign edilen DP’nin PullDP olması ve uygulamaları alması için PXE ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Administration à Distribution Points à Buradan ilgili PullDP seçilerek sağ klik à Properties

clip_image026

 

PXE tab à Require a password when computers use PXE işaretlenir ve SCCM de belirlediğimiz PXE şifresi buraya girilir.

clip_image027

 

Close’a basılarak kapatılır. Bu işlemlerden sonra DP olarak kendini PullDP yapacaktır.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>