Cloud Computing

PowerShell ile Office 365 Raporlama – Bölüm 2

Bir önceki makalemizde Get-LicenseVsUsageSummaryReport, Get-O365ClientBrowserDetailReport ve Get-O365ClientBrowserReport komutlarının kullanımını göstermiştik. Bu makalemizde de PowerShell komutlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz.

clip_image002

Office 365 Reporting

·        Get-O365ClientOSReport

·        Get-O365ClientOSDetailReport

 

Message Trace Reporting

·        Get-MessageTrace

 

Office 365 Reporting

Get-O365ClientOSReport: Get-O365ClientOSReport komutu, istemci işletim sistemi kullanımının özet raporunu almak için kullanılır. Parametre olarak EndDate, OS, ResultSize ve StartDate parametrelerini alır.

EndDate: EndDate parametresi, alınacak olan raporda bitiş tarihini belirlemek için kullanılır.

OS: OS parametresi, raporu işletim sistemine göre filtrelemektedir. Bu parametre kullanmazsa, tüm işletim sistemleri rapora dahil edilir. Bu parametrenin kabul edilen değerleri Windows, Android, iOS ve “Mac OS” değerleridir.

ResultSize: ResultSize parametresi, döndürülecek maksimum sonuç sayısını belirtir. Sorguyla eşleşen tüm istekleri geri getirmek isterseniz, bu parametrenin değeri için “Unlimited” kullanılması gerekmektedir. Varsayılan değeri 1000’dir.

StartDate: StartDate parametresi, alınacak olan raporda başlangıç tarihini belirlemek için kullanılır.

Örnek kullanım:

Bu komut, 366 günlük veri saklama süresi içinde ki istemcisi Windows olanların kullanımının özet raporunu alır.

Get-O365ClientOSReport -OS Windows

 

Get-O365ClientOSDetailReport: Get-O365ClientOSDetailReport komutu, istemci işletim sistemi kullanımıyla ilgili ayrıntılı bir rapor almak için kullanılır. Parametre olarak, EndDate, OperatingSystem, OperatingSystemVersion, ResultSize, StartDate ve WindowsLiveID parametrelerini alır.

EndDate: EndDate parametresi, alınacak olan raporda bitiş tarihini belirlemek için kullanılır.

OperatingSystem: OperatingSystem parametresi, raporu işletim sistemine göre filtrelemektedir. Bu parametre kullanmazsa, tüm işletim sistemleri rapora dahil edilir. Bu parametrenin kabul edilen değerleri Windows, Android, iOS ve “Mac OS” değerleridir.

OperatingSystemVersion: OperatingSystemVersion parametresi, raporu işletim sistemi sürümüne göre filtrelemektedir. Bu parametre kullanılmazsa, tüm işletim sistemi sürümleri eklenecektir. Parametre, ilk alt sürümüne kadar sürüm numaralarını kabul eder. Örneğin 6.1.9600 değil 6 veya 6.1 kullanılması gerekmektedir.

ResultSize: ResultSize parametresi, döndürülecek maksimum sonuç sayısını belirtir. Sorguyla eşleşen tüm istekleri geri getirmek isterseniz, bu parametrenin değeri için “Unlimited” kullanılması gerekmektedir. Varsayılan değeri 1000’dir.

StartDate: StartDate parametresi, alınacak olan raporda başlangıç tarihini belirlemek için kullanılır.

WindowsLiveID: WindowsLiveID parametresi raporu kullanıcı kimliğine göre süzer.

Örnek kullanım:

Bu komut, 5 günlük saklama süresi içinde ki Android işletim sistemi ayrıntılarını alır.

Get-O365ClientOSDetailReport -OperatingSystem Android

 

Message Trace Reporting

Get-MessageTrace: Get-MessageTrace komutu, iletilerin Exchange Online üzerinden teslim edilip edilmediğini görmek için kullanılır. Parametre olarak EndDate, Expression, FromIP, MessageId, MessageTraceId, Page, PageSize, ProbeTag, RecipientAddress, SenderAddress, StartDate, Status ve ToIP parametrelerini alır.

EndDate: EndDate parametresi, alınacak olan raporda bitiş tarihini belirlemek için kullanılır.

Expression: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

FromIP: FromIP parametresi, sonuçların kaynak IP adresine göre filtrelenmesini sağlar. Gelen mesajlar için, Gönderen IP değeri, mesajı gönderen SMTP e-posta sunucusunun genel IP adresidir. Exchange Online’dan gelen giden iletiler için değer boştur.

MessageId: MessageId parametresi, iletinin Message-ID üstbilgisi alanına göre sonuçları süzer. Bu değer, Müşteri Kimliği olarak da bilinir. İleti kimliğinin biçimi, iletiyi gönderen ileti sunucusuna bağlıdır. Değer, her ileti için benzersiz olmalıdır. Ancak, tüm ileti sunucuları Message-ID için aynı şekilde değerler oluşturmaz. İleti kimliği dizesinin tamamının eklendiğinden emin olunmalıdır.

MessageTraceId: MessageTraceId parametresi, ileti izini benzersiz şekilde tanımlamak ve daha fazla ayrıntı elde etmek için alıcı adresi ile birlikte kullanılabilir. Sistem tarafından işlenen her ileti için bir ileti izleme kimliği oluşturulur.

Page: Page parametresi, görüntülemek istediğiniz sonuçların sayfa numarasını belirtir. Bu parametre için geçerli değer, 1 ile 1000 arasında bir tamsayıdır. Varsayılan değer 1’dir.

PageSize: PageSize parametresi, sayfa başına maksimum giriş sayısını belirtir. Bu parametre için geçerli değer, 1 ile 5000 arasında bir tamsayıdır. Varsayılan değer 1000’dir.

ProbeTag: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

RecipientAddress: RecipientAddress parametresi, sonuçların alıcının e-posta adresine göre filtrelenmesini sağlar. Virgüllerle ayrılmış birden fazla değer belirtilebilir.

*@bulutnet.net, user @ * veya * @ * biçiminde kullanabilirsiniz.

 SenderAddress: SenderAddress parametresi, sonuçların gönderenin e-posta adresine göre filtrelenmesini sağlar. Virgüllerle ayrılmış birden fazla değer belirtilebilir.

*@bulutnet.net, user @ * veya * @ * biçiminde kullanabilirsiniz.

StartDate: StartDate parametresi, alınacak olan raporda başlangıç tarihini belirlemek için kullanılır.

Status: Status parametresi, iletinin iletim durumuna göre sonuçlara filtre uygular. Bu parametrenin geçerli değerleri:

·        None: Reddedildiğinden veya farklı bir alıcıya yönlendirildiği için iletinin teslim durumu yok.

·        Failed: İleti dağıtımına teşebbüs edildi ve başarısız oldu veya ileti spam veya kötü amaçlı yazılım olarak veya ulaşım kurallarıyla süzüldü.

·        Pending: İleti dağıtımı devam ediyor veya ertelendi ve yeniden deneniyor.

·        Delivered: Mesaj hedefine ulaştı.

·        Expanded: İleti bir dağıtım grubuna gönderildiğinden ve dağıtımın üyeliği genişletildiğinden ileti teslimatı yoktu.

ToIP: ToIP parametresi, sonuçları hedef IP adresine göre süzer. Giden iletiler için TOIP değeri, hedef etki alanı için çözümlenmiş MX kaydındaki genel IP adresidir. Exchange Online’a gelen iletiler için değer boştur.

Örnek kullanım:

Bu komut, [email protected] tarafından 1 Mart 2017 ile 10 Mart 2017 tarihleri arasında gönderilen iletilerin ileti izleme bilgilerini alır.

Get-MessageTrace -SenderAddress [email protected] -StartDate 03/01/2017 -EndDate 03/10/2017

 

Aşağıdaki script içerisinde “$Path” değişkenini, StartDate ve EndDate paremetrelerinde yer alan tarih değerlerinde değişlik yaparak günlük, iki günlük, bir haftalık mail gönderim raporlarının tamamını alabilmekteyiz.

Import-Module MSOnline

$O365Cred = Get-Credential

$O365Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $O365Cred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $O365Session

Connect-MsolService –Credential $O365Cred

$Path = “C:\MessageTrace.csv”

$CurrMessages = $null

$Page = 1

do

{

Write-Host “Message Trace Process – Page $Page…”

$CurrMessages = Get-MessageTrace -StartDate “03/01/2017 00:00:00” -EndDate “03/10/2017 23:59:00” -PageSize 5000 -Page $Page | Select MessageID,Received,*Address,*IP,Subject,Status,Size

$CurrMessages | Export-Csv -Path $Path -NoTypeInformation -Encoding UTF8 -Delimiter “;” -Append

Write-Host ($CurrMessages).GetType()

$Page++

}

Until ($CurrMessages -eq $null)

 

 

Bu makalemizde Office 365 Reporting işlemlerine ait Get-O365ClientOSReport, Get-O365ClientOSDetailReport ve Get-MessageTrace komutlarının nasıl kullanılacağını göstermiş olduk. Umarım faydalı bir makale olmuştur. Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.