Oracle

Oracle Database 19C Real Application Clusters RAC Kurulumu Bölüm – 2 GRID

Daha önce ( Bölüm -1 ) Oracle Linux 8 üzerinde , Oracle Database 19C Real Application Clusters kurulumunun işletim sistemini hazırlamıştık. Bugünkü yazımızda Real Application Cluster & Grid Ortamının Hazırlayıp, kurulum adımlarını işleyeceğiz.

Bilgilerimizi kısaca tazelemek gerekirse, öncelikle işletim sistemini kurmuştuk ve arkasından network ayarlarımızı yaparak iki işletim sistemini public ve private ip adresleri üzerinden konuşturmuştuk. Şimdi Disk yapılandırmalarını yapacağız.

Ben test kurulumu yaptığım için dört disk ile çalışacağım. Bu disklerin iki tanesi +DATA için diğer iki tanesi +FRA için kullanılacak.

Disklerimi inceliyorum, Çalıştığım hypervisor ortamında disklerim SD ile başlamakta. Sizin ortamında SD* ile başlamayabilir. Duruma göre düzeltebilirsiniz.

SDB , SDC , SDD ve SDE paylaşımlı olarak eklediğim diskler. ASM burada çalışacak

[[email protected] ~]# ll /dev/sd*
brw-rw----. 1 root disk 8, 0 Sep 13 13:04 /dev/sda
brw-rw----. 1 root disk 8, 1 Sep 13 13:04 /dev/sda1
brw-rw----. 1 root disk 8, 2 Sep 13 13:04 /dev/sda2
brw-rw----. 1 root disk 8, 16 Sep 13 13:04 /dev/sdb
brw-rw----. 1 root disk 8, 32 Sep 13 13:04 /dev/sdc
brw-rw----. 1 root disk 8, 48 Sep 13 13:04 /dev/sdd
brw-rw----. 1 root disk 8, 64 Sep 13 13:04 /dev/sde

Diskleri hazırlayacağım. Sonrasına Oracle ASM ile devam edeceğiz.

Aşağıdaki işlemi NODE1 üzerinden yapıyorum. ( NODE2 üzerinde işlem yapılmaması gerekiyor )

[[email protected] ~]# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.32.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xf2177cca.

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-20971519, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default 20971519):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Bu işlemleri diğer disklerimiz ( sdc , sdd , sde ) için gerçekleştiriyoruz. İşlerimiz bittikten sonra aşağıdaki gibi bir çıktı olacak.

[[email protected] ~]# ll /dev/sd*
brw-rw----. 1 root disk 8, 0 Sep 13 13:04 /dev/sda
brw-rw----. 1 root disk 8, 1 Sep 13 13:04 /dev/sda1
brw-rw----. 1 root disk 8, 2 Sep 13 13:04 /dev/sda2
brw-rw----. 1 root disk 8, 16 Sep 13 13:07 /dev/sdb
brw-rw----. 1 root disk 8, 17 Sep 13 13:07 /dev/sdb1
brw-rw----. 1 root disk 8, 32 Sep 13 13:07 /dev/sdc
brw-rw----. 1 root disk 8, 33 Sep 13 13:07 /dev/sdc1
brw-rw----. 1 root disk 8, 48 Sep 13 13:07 /dev/sdd
brw-rw----. 1 root disk 8, 49 Sep 13 13:07 /dev/sdd1
brw-rw----. 1 root disk 8, 64 Sep 13 13:07 /dev/sde
brw-rw----. 1 root disk 8, 65 Sep 13 13:07 /dev/sde1

NODE1 ve NODE2 sunucularını yeniden başlatıyoruz. Bundan sonraki adımda disklermizi ASM için hazırlayacağız.

Aşağıdaki işlemleri NODE1 ve NODE2 için uyguluyoruz.

[[email protected] ~]# oracleasm update-driver
Kernel:     5.4.17-2011.5.3.el8uek.x86_64 x86_64
Driver name:  oracleasm-5.4.17-2011.5.3.el8uek.x86_64
Driver for kernel 5.4.17-2011.5.3.el8uek.x86_64 does not exist
[[email protected] ~]# oracleasm update-driver
Kernel:     5.4.17-2011.5.3.el8uek.x86_64 x86_64
Driver name:  oracleasm-5.4.17-2011.5.3.el8uek.x86_64
Driver for kernel 5.4.17-2011.5.3.el8uek.x86_64 does not exist
[[email protected] ~]# oracleasm configure -I
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have. The current values
will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: grid
Default group to own the driver interface []: asmadmin
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

The next two configuration options take substrings to match device names.
The substring "sd" (without the quotes), for example, matches "sda", "sdb",
etc. You may enter more than one substring pattern, separated by spaces.
The special string "none" (again, without the quotes) will clear the value.

Device order to scan for ASM disks []:
Devices to exclude from scanning []:
Directories to scan []:
Use device logical block size for ASM (y/n) [n]: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
[[email protected] ~]# oracleasm configure -I
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have. The current values
will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: grid
Default group to own the driver interface []: asmadmin
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

The next two configuration options take substrings to match device names.
The substring "sd" (without the quotes), for example, matches "sda", "sdb",
etc. You may enter more than one substring pattern, separated by spaces.
The special string "none" (again, without the quotes) will clear the value.

Device order to scan for ASM disks []:
Devices to exclude from scanning []:
Directories to scan []:
Use device logical block size for ASM (y/n) [n]: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: done

Disklerimiz hemen hemen hazırlandı. oracleasm init ile kerneli aktif hale getirip mühürleme işlemini yapacağız.

NODE1 ve NODE2 sunucularında kerneli aktif hale getiriyoruz.

[[email protected] ~]# oracleasm init
Creating /dev/oracleasm mount point: /dev/oracleasm
Loading module "oracleasm": oracleasm
Configuring "oracleasm" to use device logical block size
Mounting ASMlib driver filesystem: /dev/oracleasm
[[email protected] ~]# oracleasm init
Creating /dev/oracleasm mount point: /dev/oracleasm
Loading module "oracleasm": oracleasm
Configuring "oracleasm" to use device logical block size
Mounting ASMlib driver filesystem: /dev/oracleasm

Diskleri damgalama işlemini yapacağız. Bu işlemi sadece NODE1 üzerinde yapıyoruz.

[[email protected] ~]# oracleasm createdisk data1 /dev/sdb1
Writing disk header: done
Instantiating disk: done
[[email protected] ~]# oracleasm createdisk data2 /dev/sdc11
Writing disk header: done
Instantiating disk: done
[[email protected] ~]# oracleasm createdisk fra1 /dev/sdd1
Writing disk header: done
Instantiating disk: done
[[email protected] ~]# oracleasm createdisk fra2 /dev/sde1
Writing disk header: done
Instantiating disk: done

Disklerimizi kontrol ediyoruz.

[[email protected] ~]# ll /dev/oracleasm/disks/
total 0
brw-rw---- 1 oracle dba 259, 5 Sep 13 02:38 DATA1
brw-rw---- 1 oracle dba 259, 7 Sep 13 02:38 DATA2
brw-rw---- 1 oracle dba 259, 11 Sep 13 02:39 FRA1
brw-rw---- 1 oracle dba 259, 9 Sep 13 02:38 FRA2

Yaptığımız işlemin NODE2 üzerinde görünmesi için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

[[email protected] ~]# oracleasm scandisks
Reloading disk partitions: done
Cleaning any stale ASM disks...
Scanning system for ASM disks...
Instantiating disk "DATA1"
Instantiating disk "DATA2"
Instantiating disk "FRA1"
Instantiating disk "FRA2"

Disklerimiz şuan hazır. Artık kuruluma başlayabiliriz. Öncelikle Grid kurulumu yapacağız.

# cp V982068-01.zip /u01/app/grid/19.3.0/gridhome_1
# cd /u01/app/grid/19.3.0/gridhome_1
# chown grid:oinstall V982068-01.zip
# su – grid
# cd /u01/app/grid/19.3.0/gridhome_1
$ unzip V982068-01.zip

Dosyalarımız kopyalandı. Şimdi kurulum başlıyor.

Önemli not : Eğer OEL 8.2 üzerinde kurulum yapıyorsanız, Oracle Database 19C şuan bu sürüme resmi destek vermiyor. Aşağıdaki parametreyi set etmeniz gerekecektir.

# su - grid
$ export CV_ASSUME_DISTID=OEL8.1
$ cd /$GRID_HOME/
$ ./grid_Setup.sh

Yeni bir Cluster oluşturacağımız için ” Configure an Oracle Standalone Cluster ” diyoruz.

Cluster Name ve Scan Name bilgilerimizi giriyoruz.

İkinci sunucumuzu ekliyoruz.

Ekleme işleminden sonra iki sunucunun birbiri ile konuşması gerekiyor.Bunun için SSH kullanacağız.

Sistem bu aşamada birbiri ile ” GRID ” kullanıcısı ile konuşacak. Grid kullanıcımızın şifresini giriyoruz.

Network bilgilerini girmemiz gerekiyor. Aşağıdaki gibi ayarlıyoruz.

Kurulum eklediğimiz 4 adet ASM disk üzerine olacak. ” Use Oracle Flex ASM for storage ” diyoruz.

Şimdi disklerimizi ekleyeceğiz. Test kurulumu yaptığım için ” EXTERNAL ” seçeceğim.

+DATA alanı için hazırladığım DATA1 ve DATA2 disklerimi ekliyorum.

Grid üzerinde kullanılacak SYS ve ASMSNMP kullanıcıları ile şifre belirliyorum.

Oracle klasik olarak kurulumun son adımında root kullanıcısı ile script çalıştırır. Bu işlemi otomatik yapmasını istiyorsak bu alanı doldurabilir. Bu sayede kurulum esnasında root kullanıcısı bir script çalıştıracaksa bu otomatik yapılacak.

Bu adımda cvuqdisk paketi eksik olarak görülürse ,aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir.

# cd $GRID_HOME/cv/rpm
# CVUQDISK_GRP=oinstall; export CVUQDISK_GRP
# rpm -iv cvuqdisk-1.0.10-1.rpm

Sistem durumu kontrol ediliyor. Bende bazı eksikler buldu. Örneğin RAM yetmiyor çünkü minumum 12GB ram tavsiye edilmiş. Ben ” IGNORE ALL ” diyerek geçeceğim.

Oracle Database RAC için GRID kurulumu tamamlandı. Aslına bakarsanız en uzun ve zorlayıcı GRID kurulumu. Çok hassas noktaları mevcut. Örneğin NTP yanlış olursa problem çıkıyor. Cluster gereği her iki sunucunun saatinin eşit olması gerek. Bu sebepten temiz bir GRID kurulumu şart.

Sıradaki kurulum RAC üzerinde Database için olacak. Sonrasında testlerimizi yapacağız.

Tekrar görüşmek dileğiyle.

Buğra PARLAYAN

Çok sevdiği mesleği Oracle Veritabanı Yöneticiliğinde bulunmayan Türkçe kaynakları yazan hayırsever genco

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Very Very Thank you Please share rest part it is going towards amazing journey, hope we shall get complete article.

  Regards

 2. Hello Sir We are extremly waiting for your labor, health part 3, please upload rest part

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu