Oracle

Oracle Autonomous Health Framework (AHF) Nedir ?

Değerli Dostlar,

Bugün Oracle DBA olarak olmazsa olmazlarımızdan daha önce orachk ve exachk olarak kullandığımız araçları daha gelişmiş ve bütünleşik özelliklerle sunan ve yine Oracle tarafından sunulan AHF aracını inceleyeceğiz.

Oracle Autonnomous Health Framework kısaca AHF , Oracle veri tabanı exadata makinası , cluster , grid ve işletim sisteminde kapsamlı bir kontrol yaparak bize tavsiyeler veren performans arttırıcı ve hataları görmenizi sağlayan önemli bir araçtır. Bununla birlikte AHF bir veri tabanının yükseltme öncesinde yapılacak kontrollerindede kullanılabilir. Aracın çalışması sonucunda ortaya çıkan rapor olması gereken paremetrik değerleri yada yapılması gereken yamaları bizlere sunabilir.

Oracle AHF aracını Oracle Support hesabınız ile aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.

Autonomous Health Framework (AHF) – Including TFA and ORAchk/EXAChk

Oracle AHF’nin root yetkileri ile çalıştırılması tüm özelliklerinden yararlanmasını sağlayacaktır. Farklı bir kullanıcı ile çalıştırısanız muhtemel kontrolleri manuel olarak yapmanız gerekecek ve derinlemesine bir incelemeden mahsur kalmanız söz konusu olacaktır.

Bununla birlikte Oracle AHF’nin kurulumuna başlamadan önce bazı paketlerin yüklenmiş olması gerekir. Paketlerin eksikliği AHF aracının düzgün çalışmasına engel olacaktır.

# yum install -y perl-Digest-MD5 perl-Data-Dumper

Oracle Support hesabımız ile indirdip işletim sistemimize yüklediğimiz AHF arcımızın kurulumuna başlayabiliriz.

# cd /tmp/
# unzip -oq AHF-LINUX_v19.3.0.zip
#
# ./ahf_setup

AHF Installation Log : /tmp/ahf_install_9090_2020_01_21.log

Starting Autonomous Health Framework (AHF) Installation

AHF Version: 193000 Build Date: 20200121

Default AHF Location : /opt/oracle.ahf

Do you want to change AHF Location (/opt/oracle.ahf) ? Y|[N] :

AHF Location : /opt/oracle.ahf

AHF Data Directory stores diagnostic collections and metadata.
AHF Data Directory requires at least 5GB (Recommended 10GB) of free space.

Choose Data Directory from below options :

1. /opt/oracle.ahf [Free Space : 71390 MB]
2. Enter a different Location

Choose Option [1 - 2] : 1

AHF Data Directory : /opt/oracle.ahf/data

Do you want to add AHF Notification Email IDs ? [Y]|N :

Enter Email IDs separated by space : [email protected]

Extracting AHF to /opt/oracle.ahf

Configuring TFA Services

Discovering Nodes and Oracle Resources

Starting TFA Services
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/oracle-tfa.service to /etc/systemd/system/oracle-tfa.service.
Created symlink from /etc/systemd/system/graphical.target.wants/oracle-tfa.service to /etc/systemd/system/oracle-tfa.service.

.------------------------------------------------------------------------------.
| Host   | Status of TFA | PID | Port | Version  | Build ID       |
+-----------+---------------+------+-------+------------+----------------------+
| localhost | RUNNING    | 3138 | 34125 | 19.3.0.0.0 | 19300020200121131037 |
'-----------+---------------+------+-------+------------+----------------------'

Running TFA Inventory...

Adding default users to TFA Access list...

.-------------------------------------------------------.
|       Summary of AHF Configuration       |
+-----------------+-------------------------------------+
| Parameter    | Value                |
+-----------------+-------------------------------------+
| AHF Location  | /opt/oracle.ahf           |
| TFA Location  | /opt/oracle.ahf/tfa         |
| Orachk Location | /opt/oracle.ahf/orachk       |
| Data Directory | /opt/oracle.ahf/data        |
| Repository   | /opt/oracle.ahf/data/repository   |
| Diag Directory | /opt/oracle.ahf/data/localhost/diag |
'-----------------+-------------------------------------'

AHF binaries are available in /opt/oracle.ahf/bin

AHF is successfully installed

Moving /tmp/ahf_install_9090_2020_01_21.log to /opt/oracle.ahf/data/localhost/diag/ahf/

#

Kurulum başarı ile tamamlandı, durumu bir kontrol edelim.

# systemctl status oracle-tfa.service
● oracle-tfa.service - Oracle Trace File Analyzer
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/oracle-tfa.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Tue 2020-01-21 00:00:00 UTC; 2h 21min ago
 Main PID: 4270 (init.tfa)
  CGroup: /system.slice/oracle-tfa.service
      ├─ 4270 /bin/sh /etc/init.d/init.tfa run >/dev/null 2>&1 </dev/null
      ├─ 4376 /opt/oracle.ahf/jre/bin/java -server -Xms64m -Xmx128m -Djava.awt.headless=true -Ddisable.checkForUpdate=true oracle.rat.tfa.TFAMain /opt/oracle.ahf/tfa
      ├─ 9572 /opt/oracle.ahf/jre/bin/java -server -Xms64m -Xmx128m -Djava.awt.headless=true -Ddisable.checkForUpdate=true oracle.rat.tfa.TFAMain /opt/oracle.ahf/tfa
      └─26504 /bin/sleep 50
#

Aracımız düzgün olarak kurulduğuna göre artık çalıştırabiliriz.

# root ile dizine giriyoruz
cd /opt/oracle.ahf/bin

# root ile çalıştırıyoruz
./orachk

./orachk komutuz ile aracımızı çalıştırdık. Öncelikle işletim sisteminde daha sonra grid , database gibi uygulamalarda denetim sağlayacak ve bizden hangi SID üzerinde işlem yapacağımızı soracak. Seçim yapmamıza müteakip tam denetim ile bize çıktımızı verecek. Bizim test için kullandığımız veri tabanı ” KADAYIFDB “

# orachk
Started orachk discovery caching....

List of running databases

1. KADAYIFDB
2. None of above

Select databases from list for checking best practices. For multiple databases, select 1 for All or comma separated number like 1,2 etc [1-2][1].
. .
. .

Checking Status of Oracle Software Stack - Clusterware, ASM, RDBMS

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Oracle Stack Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Host Name    CRS Installed    ASM HOME RDBMS Installed  CRS UP  ASM UP RDBMS UP  DB Instance Name
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 localhost         No      No     Yes      No    No   Yes     KADAYIFDB
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copying plug-ins

. .
. . . . . . . .

Collections and audit checks log file is
opt/oracle.ahf/data/localhost/orachk/orachk_localhost_kadayifdb_012120_16493/log/orachk.log


Successfully completed orachk discovery caching.

Setting up orachk auto restart functionality


oracle-orachkscheduler start/running, process 22031

Starting orachk daemon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

orachk daemon started successfully


Daemon log file location is : opt/oracle.ahf/data/localhost/orachk/orachk_localhost_kadayifdb_012120_16493/log/orachk.log

#
============================================================
       Node name - localhost
============================================================ 
 Collecting - Database Parameters for kadayifdb database
 Collecting - Database Undocumented Parameters for kadayifdb database
 Collecting - RDBMS Feature Usage for kadayifdb database
 Collecting - CPU Information
 Collecting - Disk I/O Scheduler on Linux
 Collecting - DiskMount Information
 Collecting - Kernel parameters
 Collecting - Maximum number of semaphore sets on system
 Collecting - Maximum number of semaphores on system
 Collecting - Maximum number of semaphores per semaphore set
 Collecting - Memory Information
 Collecting - OS Packages
 Collecting - Operating system release information and kernel version
 Collecting - Patches for RDBMS Home
 Collecting - Table of file system defaults
 Collecting - number of semaphore operations per semop system call
 Collecting - Disk Information
 Collecting - ORAchk Daemon/Scheduler configuration
 Collecting - Root user limits
 Collecting - UHC_12c_Agent Status
 Collecting - UHC_Agent User Shell Limits
 Collecting - Verify no database server kernel out of memory errors
 INFO =>   Important Storage Minimum Requirements for Grid & Database Homes
 FAIL =>   Database parameter DB_LOST_WRITE_PROTECT is not set to recommended value on kadayifdbinstance
 INFO =>   umask for RDBMS owner is not set to 0022
 WARNING => Database parameter DB_BLOCK_CHECKING on PRIMARY is NOT set to the recommended value. for kadayifdb
 INFO =>   Operational Best Practices
 INFO =>   Database Consolidation Best Practices
 INFO =>   Computer failure prevention best practices
 INFO =>   Data corruption prevention best practices
 INFO =>   Logical corruption prevention best practices
 INFO =>   Database/Cluster/Site failure prevention best practices
 INFO =>   Client failover operational best practices
 WARNING => One or more components in database registry are not valid for kadayifdb 
 WARNING => Duplicate objects were found in the SYS and SYSTEM schemas for kadayifdb 
 WARNING => Oracle clusterware is not being used
 WARNING => RAC Application Cluster is not being used for database high availability on kadayifdb instance
 WARNING => DISK_ASYNCH_IO is NOT set to recommended value for kadayifdb 
 WARNING => Flashback on PRIMARY is not configured for kadayifdb 
 INFO =>   Database failure prevention best practices
 WARNING => Database Archivelog Mode should be set to ARCHIVELOG for kadayifdb
 FAIL =>   Active Data Guard is not configured for kadayifdb
 WARNING => Redo log write time is more than 500 milliseconds for kadayifdb

Tüm testlerimiz tamamlandı. AHF çıktımız ” opt/oracle.ahf/data/localhost/orachk/orachk_localhost_kadayifdb_012120_16493/log/orachk_localhost_kadayifdb_012120_16493.html ” içerisine yazıldı artık inceleyebiliriz.

Örnek bir çıktıya göz atarsak detayları görebilir ve ilgili noktalarda önlemler alabiliriz.

Diğer makalelerimizde görüşmek üzere

Buğra PARLAYAN

Çok sevdiği mesleği Oracle Veritabanı Yöneticiliğinde bulunmayan Türkçe kaynakları yazan hayırsever genco

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.