Cloud Computing

Office 365 Gruplarını PowerShell ile Yönetin

Office 365 Grupları, kuruluşunuzun içerisinde bulunan kullanıcıların bir ekip olarak toplu konuşmaları, belgeleri ve takvim etkinliklerini paylaşabilecekleri bir alan oluşturmak için kullanılmaktadır.

Office 365 Grupları hem yöneticiler hem de son kullanıcılar tarafından yönetilmesi amaçlamıştır. Eğer genel yöneticiyseniz, Office 365 Grupları üzerinde toplu işlemleri PowerShell kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Office 365 Gruplarına ait PowerShell komutları aşağıdaki listede yer almaktadır. Bu makalemizde de bu komutların nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.

·        Get-UnifiedGroup

·        Set-UnifiedGroup

·        New-UnifiedGroup

·        Remove-UnifiedGroup

·        Get-UnifiedGroupLinks

·        Add-UnifiedGroupLinks

·        Remove-UnifiedGroupLinks

·        Get-UserPhoto

·        Set-UserPhoto

·        Remove-UserPhoto

 

Get-UnifiedGroup

Mevcut Office 365 Gruplarını listelemek ve Gruplara ait özellikleri görüntülemek için kullanılır. Parametre olarak “AccountPartition, Anr, Database, DomainController, ExecutingUser, Filter, Identity, IgnoreDefaultScope, IncludeAllProperties, IncludeInactiveMailbox, Organization, OrganizationalUnit, ReadFromDomainController, ResultSize, Server, SortBy” parametleri kullanılabilir. Belirtmiş olduğum bu parametrelerin hepsi opsiyonel parametredir.

AccountPartition: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Anr: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Database: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

DomainController: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

ExecutingUser: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Filter: Filtre parametresi belirtilen özelliklere ait değerleri bulmak için kullanılır. Bu parametre içerisinde and, or, eq, ne, like gibi koşul parametreleri de kullanılabilmektedir.

Identity: Identity parametresi görüntülemek istediğiniz Office 365 Grubunu belirtir. Bu parametrede kullanacağınız isim benzersiz bir isim olmalıdır. Örneğin (Name, Display name, Alias, Distinguished name (DN), Canonical DN, Email address, GUID gibi)

IgnoreDefaultScope: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

IncludeAllProperties: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

IncludeInactiveMailbox: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Organization: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

OrganizationalUnit: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

ReadFromDomainController: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

ResultSize: ResultSize parametresi en fazla gösterilecek sonuç sayısını belirtir. Varsayılan değeri 1000’dir. Eğer 1000’den fazla Office 365 Grupları varsa hepsini görüntülemek için bu parametrenin yanına Unlimited değeri yazılmalıdır.

Server: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

SortBy: SortBy parametresi sonuçları sıralamak için kullanılır.

Örnek kullanımları:

Varsayılan olarak 1000 adete kadar olan Office 365 Gruplarının listesini verir.

Get-UnifiedGroup

 

İsmi “Teknik” olan Office 365 Grubunun özelliklerini verir.

Get-UnifiedGroup -Identity “Teknik” | Format-List

 

Ne kadar Office 365 Grubunuz var ise tüm Grupların listesini verir.

Get-UnifiedGroup -ResultSize Unlimited

 

Set-UnifiedGroup

Belirli bir Office 365 Grubunun özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Parametre olarak ( Identity, AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers, AccessType, Alias, AlwaysSubscribeMembersToCalendarEvents , AutoSubscribeNewMembers, CalendarMemberReadOnly, Classification, Confirm, ConnectorsEnabled, CustomAttribute1, CustomAttribute10, CustomAttribute11, CustomAttribute12, CustomAttribute13, CustomAttribute14, CustomAttribute15, CustomAttribute2, CustomAttribute3, CustomAttribute4, CustomAttribute5, CustomAttribute6, CustomAttribute7, CustomAttribute8, CustomAttribute9, DisplayName, EmailAddresses, ExtensionCustomAttribute1, ExtensionCustomAttribute2, ExtensionCustomAttribute3, ExtensionCustomAttribute4, ExtensionCustomAttribute5, ForceUpgrade, HiddenFromAddressListsEnabled, HiddenGroupMembershipEnabled, Language, MailTip, MailTipTranslations, Notes, PrimarySmtpAddress, RejectMessagesFromSendersOrMembers, RequireSenderAuthenticationEnabled, WhatIf) parametrelerini alır. Bunlardan sadece Identity paratmesinin girilmesi zorunludur.

Identity: Identity parametresi görüntülemek istediğiniz Office 365 Grubunu belirtir. Bu parametrede kullanacağınız isim benzersiz bir isim olmalıdır. Örneğin (Name, Display name, Alias, Distinguished name (DN), Canonical DN, Email address, GUID gibi)

AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers: AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers parametresi bu Office 365 Grubuna kimlerin mesaj gönderebileceğini belirlemek için kullanılır. Varsayılan değeri null’dur. Yani herkes tarafından mail alabilir. Bu parametreyi kullanarak AcceptMessagesOnlyFrom ve AcceptMessagesOnlyFromDLMembers değerleri ile  belirli kişilerin veya grupların mail gönderebilmesini sağlayabilirsiniz.

AccessType: AccessType parametresi Office 365 grubuna ait gizlilik değerini belirtir. Bu parametre ile Public veya Private değerleri kullanılabilir. Public değeri kullanıldığında Grup içeriği ve konuşmaları herkes tarafından kullanılabilir ve Grup sahibinden onay almadan Gruba katılabilirsiniz. Private değeri kullanıldığında ise grup içeriği ve konuşmalar sadece Grup üyeleri tarafından kullanılabilir. Gruba katılmak için Grup yöneticisinin onayı gerekir.

Alias: Alias parametresi Grup üzerinde mail özelliği aktif edilmiş ise kullanılması gerekir ve buraya yazılacak olan isim benzersiz olmalıdır.

AlwaysSubscribeMembersToCalendarEvents: AlwaysSubscribeMembersToCalendarEvents parametresi ile sadece Grup içerisinde ki takvim özelliğini kullanmanızı sağlar. True veya false değerini alır.

AutoSubscribeNewMembers: AutoSubscribeNewMembers parametresi otomatik olarak konuşmaları ve takvim etkinliklerini yeni üyelere eklemek için kullanılır. True veya false değerlerini alır.

CalendarMemberReadOnly: CalendarMemberReadOnly parametresi Gruba ait takvim izinlerini ayarlamanızı sağlar. True veya false değerlerini alır.

Classification: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Confirm: Confirm parametresi ile yazmış olduğunuz powershell komutu eğer onay istiyor ise bu onayı otomatik olarak komut içerisinde vermenizi sağlar. True veya false değerlerini alır.

ConnectorsEnabled: ConnectorsEnabled parametresi Office 365 Grublarına yeni gelen konnektör özelliğini kullanmanızı sağlar. True veya false değerlerini alır.

CustomAttribute1 – CustomAttribute15: CustomAttribute1 – CustomAttribute15 parametreleri ile Grub içerisinde özel nitelikler belirlemenizi sağlar.

DisplayName: DisplayName parametresi Office 365 Grubunun görünen ismini değiştirmenizi sağlar.

EmailAddresses: EmailAddresses parametresi Office 365 Grubuna birincil SMTP adresi atamanızı sağlar.

ExtensionCustomAttribute1 – ExtensionCustomAttribute5: ExtensionCustomAttribute1 – ExtensionCustomAttribute5 parametreleri ek bilgi depolayan özel nitelikleri belirlemek için kullanılır.

ForceUpgrade: ForceUpgrade parametsi bir önceki Exchange sürümünde oluşturulmuş görünen onay mesajını bastırmak için kullanılır.

HiddenFromAddressListsEnabled: HiddenFromAddressListsEnabled parametresi Gruba ait mail adresinin Global Address desterinde gözüküp, gözükmeyeceğini belirtir. True veya false değerlerini alır.

HiddenGroupMembershipEnabled: HiddenGroupMembershipEnabled parametresi Grub üyesi olmayan kullanıcılardan grup üyelerini gizlemek için kullanılır. True veya false değerlerini alır.

Language: Language parametresi Office 365 Grubunun dil tercihini ayarlamanızı sağlar. Örneğin: Türkçe için TR, İngilizce için EN şeklinde.

MailTip: MailTip parametresi gruba mail gönderim yapan kişilerde ipucu metni belirmesini sağlar.

MailTipTranslations: MailTipTranslations parametresi MailTİp ile ipucu olarak yapmış olduğunuz açıklamaları farklı dillerde de gösterilmesini sağlar.

Notes: Notes parametresi Grup hakkında ek bilgi belirlemenizi sağlar.

PrimarySMTPAddress: PrimarySMTPAddress parametresi birincil e-posta adresini belirlemenizi sağlar. Bu parametre kullanılmaz ise EmailAddresses parametresine girilen değer kullanılır.

RejectMessagesFromSendersOrMembers: RejectMessagesFromSendersOrMembers parametresi Gruba kimlerin mesaj gönderebileceğini belirlememizi sağlar.

RequireSenderAuthenticationEnabled: RequireSenderAuthenticationEnabled parametresi sadece organizasyona var olan kullanıcıların mesaj iletmesini sağlar. True veya false değerini alır.

WhatIf: WhatIf parametresi yazmış olduğunuz komutun sistem üzerinde nasıl bir değişikliğe sebep olacağını gösterir. Değişikliği gerçekleştirmez.

Örnek kullanımları:

Bu komut ile “Teknik” grubunun birincil e-posta adresini [email protected] olarak değiştirmenizi ve sadece organizasyon içerisinde bulunan kullanıcıların bu adrese mail göndermesine izin verir.

Set-UnifiedGroup -Identity “Teknik” -PrimarySmtpAddress [email protected] -RequireSenderAuthenticationEnabled $false

 

Bu komut ile “Teknik” Grubunun içeriği ve konuşmaları sadece Grup üyeleri tarafından kullanılabileceğini belirtirsiniz.

Set-UnifiedGroup -Identity “Teknik” -AccessType Private

 

New-UnifiedGroup

Yeni bir Office 365 Grubu oluşturmanızı ve Gruba ait özellikleri belirlemenizi sağlar. Parametre olarak ( DlIdentity,  AccessType, Alias, AlwaysSubscribeMembersToCalendarEvents, AutoSubscribeNewMembers, Classification, Confirm, ConvertClosedDlToPrivateGroup, DeleteDlAfterMigration, DisplayName, EmailAddresses, ExecutingUser, HiddenGroupMembershipEnabled, Language, ManagedBy, Members, Name, Notes, PrimarySmtpAddress ,RequireSenderAuthenticationEnabled, SubscriptionEnabled, SuppressWarmupMessage, WhatIf ) parametrelerini alır. Bunlarda sadece DlIdentity parametresine değer girilmesi zorunludur.

DlIdentity: DlIdentity parametresi oluşturacağınız gruba benzersiz bir isim vermeniz için kullanılır. (Name, Display name, Alias, Distinguished name (DN), Canonical DN, Email address, GUID gibi)

AccessType: AccessType parametresi Office 365 grubuna ait gizlilik değerini belirtir. Bu parametre ile Public veya Private değerleri kullanılabilir. Public değeri kullanıldığında Grup içeriği ve konuşmaları herkes tarafından kullanılabilir ve Grup sahibinden onay almadan Gruba katılabilirsiniz. Private değeri kullanıldığında ise grup içeriği ve konuşmalar sadece Grup üyeleri tarafından kullanılabilir. Gruba katılmak için Grup yöneticisinin onayı gerekir.

Alias: Alias parametresi Grup üzerinde mail özelliği aktif edilmiş ise kullanılması gerekir ve buraya yazılacak olan isim benzersiz olmalıdır.

AlwaysSubscribeMembersToCalendarEvents: AlwaysSubscribeMembersToCalendarEvents parametresi ile sadece Grup içerisinde ki takvim özelliğini kullanmanızı sağlar. True veya false değerini alır.

AutoSubscribeNewMembers: AutoSubscribeNewMembers parametresi otomatik olarak konuşmaları ve takvim etkinliklerini yeni üyelere eklemek için kullanılır. True veya false değerlerini alır.

Classification: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Confirm: Confirm parametresi ile yazmış olduğunuz powershell komutu eğer onay istiyor ise bu onayı otomatik olarak komut içerisinde vermenizi sağlar. True veya false değerlerini alır.

ConvertClosedDlToPrivateGroup: ConvertClosedDlToPrivateGroup parametresi ile grubun kapalı bir grub olduğunu belirtirsiniz. MemberDepartRestriction veya MemberJoinRestriction değerlerini alır.

DeleteDlAfterMigration: DeleteDlAfterMigration parametresi ile Office 365 Grubunu taşıdıktan sonra grubun silineceği belirlenir. Bu parametre sadece DLIndentity parametresi ile kullanılabilir.

DisplayName: DisplayName parametresi Office 365 Grubunun görünen ismini değiştirmenizi sağlar.

EmailAddresses: EmailAddresses parametresi Office 365 Grubuna birincil SMTP adresi atamanızı sağlar.

ExecutingUser: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

HiddenGroupMembershipEnabled: HiddenGroupMembershipEnabled parametresi Grub üyesi olmayan kullanıcılardan grup üyelerini gizlemek için kullanılır. True veya false değerlerini alır.

Language: Language parametresi Office 365 Grubunun dil tercihini ayarlamanızı sağlar. Örneğin: Türkçe için TR, İngilizce için EN şeklinde.

ManagedBy: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Members: Members parametresi Grubun üyelerini belirlemek için kullanılır.

Name: Name parametresi ile Office 365 Grubunun adı belirlenir.

Notes: Notes parametresi Grup hakkında ek bilgi belirlemenizi sağlar.

PrimarySMTPAddress: PrimarySMTPAddress parametresi birincil e-posta adresini belirlemenizi sağlar. Bu parametre kullanılmaz ise EmailAddresses parametresine girilen değer kullanılır.

RequireSenderAuthenticationEnabled: RequireSenderAuthenticationEnabled parametresi sadece organizasyona var olan kullanıcıların mesaj iletmesini sağlar. True veya false değerini alır.

SubscriptionEnabled: SubscriptionEnabled parametresi Office 365 Grubunda konuşmaları takvim aboneliklerinin etkin olup olmadığını belirtir.

SuppressWarmupMessage: SuppressWarmupMessage parametresi Office 365 grubu oluşturulduğunda gelen kutusuna sistem tarafından oluşturulan karşılama mailinin gönderilmesini engeller.

WhatIf: WhatIf parametresi yazmış olduğunuz komutun sistem üzerinde nasıl bir değişikliğe sebep olacağını gösterir. Değişikliği gerçekleştirmez.

 

Örnek kullanım:

Bu komut yeni bir Office 365 grubunun oluşmasını sağlar.

New-UnifiedGroup -DisplayName “Teknik” -Alias teknik

 

Remove-UnifiedGroup

 

Varolan Office 365 grubunu silmeniz için kullanılır. Parametre olarak ( Identity, Confirm, DomainController, Force, ForReconciliation, FromSyncClient, Permanent, RecipientIdType, WhatIf) parametrelerini alır. Sadece Identity parametresinin girilmesi zorunludur.

Identity: Identity parametresi silmek istediğiniz Office 365 Grubunu belirtir. Bu parametrede kullanacağınız isim benzersiz bir isim olmalıdır. Örneğin (Name, Display name, Alias, Distinguished name (DN), Canonical DN, Email address, GUID gibi)

Confirm: Confirm parametresi ile yazmış olduğunuz powershell komutu eğer onay istiyor ise bu onayı otomatik olarak komut içerisinde vermenizi sağlar. True veya false değerlerini alır.

DomainController: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Force: Yazılan silme komutunu zorunlu bir şekilde yapılacağını belirtir.

ForReconciliation: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

FromSyncClient: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Permanent: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

RecipientIdType:  Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

WhatIf: WhatIf parametresi yazmış olduğunuz komutun sistem üzerinde nasıl bir değişikliğe sebep olacağını gösterir. Değişikliği gerçekleştirmez.

Örnek kullanım:

Remove-UnifiedGroup -Identity “Teknik”

 

Get-UnifiedGroupLinks

 

Office 365 Gruplarının üyelik ve sahiplik bilgilerini listelemek için kullanılır. Parametre olarak (Identity

LinkType, DomainController ) parametrelerini alır. Identity ve LinkType parametrelerini kullanmak zorunludur.

Identity: Identity parametresi görüntülemek istediğiniz Office 365 Grubunu belirtir. Bu parametrede kullanacağınız isim benzersiz bir isim olmalıdır. Örneğin (Name, Display name, Alias, Distinguished name (DN), Canonical DN, Email address, GUID gibi)

LinkType: LinkType parametresi görüntülemek istediğiniz Office 365 Grubunun özelliklerini belirtir ve (Members , Owners, Subscribers) değerlerini alır.

DomainController: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

Örnek kullanımı:

Bu komut Teknik grubu içerisindeki üyelerin listesini getirir.

Get-UnifiedGroupLinks -Identity “Teknik” -LinkType Members

 

Add-UnifiedGroupLinks

 

Var olan Office 365 gruplarına sahiplik eklemenizi sağlar. Parametre olarak ( Identity, Links, LinkType, Confirm, DomainController, WhatIf) parametrelerini alır.

Identity: Identity parametresi sahiplik eklemek istediğiniz Office 365 Grubunu belirtir. Bu parametrede kullanacağınız isim benzersiz bir isim olmalıdır. Örneğin (Name, Display name, Alias, Distinguished name (DN), Canonical DN, Email address, GUID gibi)

Links: Links parametresi Office 365 Grubuna eklemek istediğiniz kullanıcıyı belirtir.

LinkType: LinkType parametresi değiştirmek istediğiniz Office 365 grubunun özelliğini belirtir. (Members , Owners, Subscribers)

Confirm: Confirm parametresi ile yazmış olduğunuz powershell komutu eğer onay istiyor ise bu onayı otomatik olarak komut içerisinde vermenizi sağlar. True veya false değerlerini alır.

DomainController: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

WhatIf: WhatIf parametresi yazmış olduğunuz komutun sistem üzerinde nasıl bir değişikliğe sebep olacağını gösterir. Değişikliği gerçekleştirmez.

Örnek kullanımı:

Bu komut Teknik grubu içerisine [email protected] ve [email protected] kullanıcılarını üye olarak ekler

Add-UnifiedGroupLinks -Identity “Teknik” -LinkType Members -Links [email protected],[email protected]

 

Remove-UnifiedGroupLinks

 

Var olan Office 365 Gruplarındaki sahipleri ve üyeleri grup içerisinden çıkarmak için kullanılır. Parametre olarak ( Identity, Links, LinkType, Confirm, DomainController, WhatIf) parametrelerini alır. Identity, Links ve LinkType parametrelerini kullanmak zorunludur.

Identity: Identity parametresi sahipliğini veya üyeliğini silmek istediğiniz Office 365 Grubunu belirtir. Bu parametrede kullanacağınız isim benzersiz bir isim olmalıdır. Örneğin (Name, Display name, Alias, Distinguished name (DN), Canonical DN, Email address, GUID gibi)

Links: Links parametresi Office 365 Grubundan silmek istediğiniz kullanıcıyı belirtir.

LinkType: LinkType parametresi silmek istediğiniz Office 365 grubunun özelliğini belirtir. (Members , Owners, Subscribers)

Confirm: Confirm parametresi ile yazmış olduğunuz powershell komutu eğer onay istiyor ise bu onayı otomatik olarak komut içerisinde vermenizi sağlar. True veya false değerlerini alır.

DomainController: Bu parametre Microsoft iç kullanımı için ayrılmıştır.

WhatIf: WhatIf parametresi yazmış olduğunuz komutun sistem üzerinde nasıl bir değişikliğe sebep olacağını gösterir. Değişikliği gerçekleştirmez.

Örnek kullanım:

Bu komut Teknik grubunun sahibi olan [email protected] kullanıcısının grup üzerindeki sahiplik yetkisini kaldırır.

Remove-UnifiedGroupLinks -Identity “Teknik” -LinkType Owners -Links [email protected]

 

Bu makalemizde Office 365 Gruplarını PowerShell ile yönetme komutlarını işlemiş olduk. Umarım faydalı bir makale olmuştur. Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu