Exchange Server

Exchange Server Mailbox Repair İşlemi

MSExchange Server’da sistem sorunlarından, mailbox taşıma işlemlerinden veya yanlış öge sayımlarından kaynaklı posta kutuları zarar görebiliyor.

Zarar görmüş bir posta kutusunu, IsInteg aracının halefisi olan “NewMailboxRepairRequest” komut setini kullanarak düzeltebiliriz.

Yaşanılan sorunlar aşağıdaki maddelerdeki içerikler gibi olabilmektedir;

 • Public Folder veya posta ögelerinin sayımında oluşan yanlışlıklar
 • Eski posta klasörleri
 • E-posta gönderme/almada yaşanılan gecikmeler (MSExchange Server yanlış yapılandırılırsa performans sorunları yaşanmaktadır)
 • Erişilemeyen klasörler

New-MailboxRepairRequest İçin Gerekli İzinler

New-MailboxRepairRequest komutunu ortamımızda kullanabilmemiz için kullanıcımıza gerekli yetkilerin tanımlanmış olması gerekmektedir. New-MailboxRepairRequest için yetki erişimini aşağıda bulunan komut setiyle bulabilirsiniz.

$Perms = Get-ManagementRole -Cmdlet "New-MailboxRepairRequest"
$Perms | foreach {Get-ManagementRoleAssignment -Role $_.Name -Delegating $false | Format-Table -Auto Role,RoleAssigneeType,RoleAssigneeName}

Komutun çıktısı ve atanması gereken izinler aşağıdaki gibidir;

[PS] C:\Windows\system32>$Perms = Get-ManagementRole -Cmdlet "New-MailboxRepairRequest"
[PS] C:\Windows\system32>$Perms | foreach {Get-ManagementRoleAssignment -Role $_.Name -Delegating $false | Format-Table -Auto Role,RoleAssigneeType,RoleAssigneeName}

Role   RoleAssigneeType RoleAssigneeName
----   ---------------- ----------------
Databases    RoleGroup Organization Management
Databases    RoleGroup Server ManagementRole      RoleAssigneeType RoleAssigneeName
----      ---------------- ----------------
Mail Recipients    RoleGroup Organization Management
Mail Recipients    RoleGroup Recipient Management

New-MailboxRepairRequest Komut Setini Kullanma Adımları

 • NewMailboxRepairRequest ile başlamış olduğunuz onarma/düzeltme isteğini veritabanını dissmount etmeden durduramamaktasınız.(Bundan dolayı New-MailboxRepairRequest komut setini çalıştırmadan önce veritabanını veya mailbox adını kontrol etmeniz gerekmektedir.)
 • Veritabanı düzeyinde onarım yaparken sunucu üzerinde sadece bir istek etkin olarak çalışmaktadır veya işlemi posta kutusu düzeyinde başlatırsanız bir sunucu üzerinde sadece en fazla 100 istek etkin çalışmaktadır. (Bu sınırlandırmalar sunucu üzerinde performans sorunlarına engel olmak için getirilmiştir.)
 • New-MailboxRepairRequest komut seti çalışırken, onarılan posta kutusuna onarım boyunca erişim kesilmektedir. Veritabanı bağlantısı kesilmemektedir, sadece onarım işlemi yapılan kullanıcıda kesinti yaşanmaktadır.

New-MailboxRepairRequest komut setini kullanırken, onarım yapabileceğiniz parametreler aşağıdaki gibidir;

SearchFolder: Arama klasörlerinde bulunan hataları algılamak ve onarmak için kullanılmaktadır.

AggregateCounts: Posta ögesi sayımlarında bulunan düzeltmek için kullanılmaktadır.

ProvisionedFolder: Posta kutusu içinde bulunan klasör yapısındaki hataları onarmak için kullanılmaktadır.

FolderView: Doğru içeriği döndürmeyen klasörlerdeki hataları onarmak için kullanılmaktadır.

Bir posta kutusunda bulunan bozulmaları tespit etmek için aşağıdaki komut setini kullanmanız gerekmektedir;

[PS] C:\Windows\system32>New-MailboxRepairRequest -Mailbox [email protected] -CorruptionType ProvisionedFolder,SearchFolder -DetectOnly

Identity                                 Task               Detect Only
--------                                 ----               -----------
945fc20d-a565-4c4f-b4cc-44ad028a02f1\62b1ca8d-4b68-49f0-bd6e-6fb0eafb6b26 {ProvisionedFolder, SearchFolder} True

Bir posta kutusu üzerinde sorunları algılayıp ve onarma işlemi başlatmak için kullanılması gereken komut seti aşağıdaki gibidir;

[PS] C:\Windows\system32>New-MailboxRepairRequest -Mailbox "[email protected]" -CorruptionType SearchFolder, AggregateCounts, ProvisionedFolder, FolderView

Identity                                 Task                              Detect Only Job State Progress
--------                                 ----                              ----------- --------- --------
945fc20d-a565-4c4f-b4cc-44ad028a02f1\006655c5-e4ae-438f-9bb6-1629a2175d62 {SearchFolder, AggregateCounts, ProvisionedFolder, FolderView} False    Queued  0

Bir posta kutusu için, Arşivlerde dahil sorunları algılayıp ve onarma işlemi başlatmamıza olanak sağlayabiliriz;

New-MailboxRepairRequest -Mailbox "[email protected]" -CorruptionType SearchFolder, AggregateCounts, ProvisionedFolder, FolderView -Archive

Veritatabını içerisinde bulunan tüm posta kutularında sorunları algılamak için kullanılması gereken komut seti aşağıdaki gibidir;

New-MailboxRepairRequest –Database "CozumPark-DB01" –CorruptionType SearchFolder, AggregateCounts, ProvisionedFolder, FolderView -DetectOnly

Veritabanı içerisinde bulunan tüm posta kutularında sorunları algılamak ve onarma işlemi başlatmak için kullanılması gereken komut seti aşağıdaki gibidir;

New-MailboxRepairRequest –Database "CozumPark-DB01" –CorruptionType SearchFolder, AggregateCounts, ProvisionedFolder, FolderView

Veritabanı içerisindeki “AggregateCounts”‘u algılayıp onarma işlemi başlatabilmek için;

New-MailboxRepairRequest -Database "CozumPark-DB01" -CorruptionType AggregateCounts

Onarma işlemleri %100 sağlıklı duruma getiremeyebiliyor, bu tarz durumlarda mailbox restore işlemi yapmanız gerekmektedir.

Get-MailboxRepairRequest komut setini kullanarak kullanıcının GUID’sini öğrenebilir ve çalışan sorgu için detaylı ayrıntıları görebilirsiniz.

Get-MailboxRepairRequest –Mailbox "Kullanıcı Adı" | FL

Çıktıda bulunan Identity bölümündeki GUID kopyalayarak aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. Bu çıktı size ayrıntılı bilgi verecektir.

Get-MailboxRepairRequest –Identity "DEĞER"

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu