Exchange Server

Exchange Server 2010 SP1 ile Exporting ve Importing Mailboxes İşlemleri

Bu yazımda sizlerle Exchange 2010 Sp1 üzerinde mailbox Export – Import işlemlerini paylaşacağım. Neden mailbox’ları export – import etmeye ihtiyaç duyarız. Basit bir örnek vermek gerekirse , acil durumlarda backup , restore vb. işlemler için bu işlemden yararlanabiliriz.

·         Kullanıcı mailbox’ını başka bir sunucuya migrate etmek için’de bu yöntem kullanılabilir.

·         Mevcut posta kutularında oluşan sorunlarda kullanabiliriz.

·         Mailbox Database’de oluşan hatalar’da bu işlemden yararlanabiliriz.

·         Ve üstte’de belirttiğim gibi Manual Yedekleme olarak’da tercih edebiliriz.

Bu işlemleri yapabilmemiz için aşağıda belirttiğim Prerequisites’lerin hazır olması gerekmektedir.

·         Windows 2008 r2 (önerilir) x64 işletim sistemi

·         PowerShell 2.0

·         .NetFramework 3.5.1

·         Microsoft Outlook 2010 x64

·         Exchange 2010 Management Tools

·         Sunucu üzerinde Administrator yetkisinde bir user

Yukarıda belirttiğim hususlar hazır ise işlemlerimize başlıyoruz.

C: altında Exports adında bir klasör oluşturdum. Security sekmesinden  Exchange Trusted Subsystem read/write permission yetkisi verdim ve shareettim.

İlk önce aşağıda ki komut’u Exchange Management Shell üzerinde çalıştırmamız gerekmektedir.

Bu komut ise Export – Import yapılaması istenen mailbox’lara izin verir.

New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User ufuk.tatlidil

image001

Şimdi Export işlemine başlayalım.
Komutumuz;

New-MailboxExportRequest -Mailbox ufuk.tatlidil -FilePath \dcExportsufuk.tatlidil.pst

image002

C: altında ki Exports klasörümüze bakalım.  .pst dosyamış oluşmuş mu diye..

image003

Get-MailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics

image004

Başarılı bir şekilde pst’mizi export ettik.

Yukarıda belirttiğim komutları PowerShell ‘de çalıştırırsanız , Shell ortamında Export-Import işlemlerini yapabilirsiniz.

Aynı işlemleri ECM altında Recipient Configuration – Mailbox ‘da bulunan user’ın üzerinde’de yapabilirsiniz.

image005

image006

image007

Bir script yardımı ile bu işlemi’de gerçekleştirebilirsiniz.

# Exchange 2010 SP1 Mailbox Export Script

###############

# Settings    #

###############

# Pick ONE of the two below. If you choose both, it will use $Server.

$Server = “server”

$Database = “”

# Share to export mailboxes to. Needs R/W by Exchange Trusted Subsystem

# Must be a UNC path as this is run by the CAS MRS service.

$ExportShare = “\servershare”

# After each run a report of the exports can be dropped into the directory specified below. (The user that runs this script needs access to this share)

# Must be a UNC path or the full path of a local directory.

$ReportShare = “\servershare”

# Shall we remove the PST file, if it exists beforehand? (The user that runs this script needs access to the $ExportShare share)

# Valid values: $true or $false

$RemovePSTBeforeExport = $false

###############

# Code        #

###############

if ($Server)

{

if (!(Get-ExchangeServer $Server -ErrorAction SilentlyContinue))

{

throw “Exchange Server $Server not found”;

}

if (!(Get-MailboxDatabase -Server $Server -ErrorAction SilentlyContinue))

{

throw “Exchange Server $Server does not have mailbox databases”;

}

$Mailboxes = Get-Mailbox -Server $Server -ResultSize Unlimited

} elseif ($Database) {

if (!(Get-MailboxDatabase $Database -ErrorAction SilentlyContinue))

{

throw “Mailbox database $Database not found”

}

$Mailboxes = Get-Mailbox -Database $Database

}

if (!$Mailboxes)

{

throw “No mailboxes found on $Server”

}

if (!$Mailboxes.Count)

{

throw “This script does not support a single mailbox export.”

}

# Pre-checks done

# Make batch name

$date=Get-Date

$BatchName = “Export_$($date.Year)-$($date.Month)-$($date.Day)_$($date.Hour)-$($date.Minute)-$($date.Second)”

Write-Output “Queuing $($Mailboxes.Count) mailboxes as batch ‘$($BatchName)'”

# Queue all mailbox export requests

foreach ($Mailbox in $Mailboxes)

{

if ($RemovePSTBeforeExport -eq $true -and (Get-Item “$($ExportShare)$($Mailbox.Alias).PST” -ErrorAction SilentlyContinue))

{

Remove-Item “$($ExportShare)$($Mailbox.Alias).PST” -Confirm:$false

}

New-MailboxExportRequest -BatchName $BatchName -Mailbox $Mailbox.Alias -FilePath “$($ExportShare)$($Mailbox.Alias).PST”

}

Write-Output “Waiting for batch to complete”

# Wait for mailbox export requests to complete

while ((Get-MailboxExportRequest -BatchName $BatchName | Where {$_.Status -eq “Queued” -or $_.Status -eq “InProgress”}))

{

sleep 60

}

# Write reports if required

if ($ReportShare)

{

Write-Output “Writing reports to $($ReportShare)”

$Completed = Get-MailboxExportRequest -BatchName $BatchName | Where {$_.Status -eq “Completed”} | Get-MailboxExportRequestStatistics | Format-List

if ($Completed)

{

$Completed | Out-File -FilePath “$($ReportShare)$($BatchName)_Completed.txt”

}

$Incomplete = Get-MailboxExportRequest -BatchName $BatchName | Where {$_.Status -ne “Completed”} | Get-MailboxExportRequestStatistics | Format-List

if ($Incomplete)

{

$Incomplete | Out-File -FilePath “$($ReportShare)$($BatchName)_Incomplete_Report.txt”

}

}

# Remove Requests

Write-Output “Removing requests created as part of batch ‘$($BatchName)'”

Get-MailboxExportRequest -BatchName $BatchName | Remove-MailboxExportRequest -Confirm:$false

Bu işlemlerden sonra export ettiğiniz pst dosyasını başka bir Ms Outlook’a import edebilir veya backup olarak tutabilirsiniz.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.