Exchange Server

Exchange Server 2007 uzerinde Kullanıcı Taşıma ve Silme İşlemleri

 

Exchange Server 2007 Üzerinde Kullanıcı Taşıma ve Silme İşlemleri

 

Exchange Server üzerinde tanımlı olan kullanıcıların mailboxlarını değişik sebeplerden dolayı veritabanları, sunucular, domainler, Active Directory siteleri (site) ve ormanları (forest) arasında taşıma ihtiyacı duyabiliriz ya da taşıyabiliriz.

 

Ayrıca kullanıcılara ait olan mailboxları farklı iki Exchange server sürümü arasında da taşımak zorunda kalabiliriz.

 

Kullanıcılara ait olan mailboxları taşıma işlemlerini iki farklı şekilde yapabiliriz:

 

1)Exchange Server Management Console

 

2)Exchange Management Shell

 

Sonuçta ikisi de aynı işlevi yerine getirecektir ancak birisi görsel modda işini yaparken ki bu Exchange Server Management Console’dur. Komut satırından ise Exchange Management Shell yardımı ile bizim gireceğimiz komutlarla mailboxları taşıyabiliriz. Makalemizin sonunda Mangement Shell ile ilgili uygulamalarımız vardır.

 

Mailbox taşıma senaryolarına gelince;

 

1)Upgrade : Exchange Server 2003 ya da 2000’den Exchange Server 2007 servisine upgrade edildiği zaman Mailbox Role sahip olan sunucuya eski sunuculardaki mailboxlar taşınır.

 

2)Load Balancing : Sunucular arasındaki yük dengesini sağlamak için mailbox limitlerine bağlı kalarak taşıma işlemi yapılabilir.

 

3)Realignment : Exchange Server sunucusunda tekrardan bir düzenlemeye gerek duyduğumuzda mailboxları taşıyabiliriz. Mesela boyutu çok fazla olan bir mailboxı farklı bir veritabanına taşıyabiliriz.

 

4)Invetigating an Issue : Eğer herhangi bir mailbox ile ilgili bir araştırmaya ihtiyaç duyarsak bu mailboxı farklı bir veritabanına taşıyabiliriz. Mesela sorunlu olan mailboxları tek bir veritabanında tutabiliriz ve sorunları giderme işlemlerimizi bu veritabanı üzerinde uygulayabiliriz.

 

5)Physical Location Change : Organizasyonda çalışan bir kişi farklı bir lokasyona giderse mecburen mailboxını da o lokasyona taşımamız gerekecektir. Eğer farklı bir Active Directory Site giderse yine mailbox taşıması yapılır.

 

6)Database Move : Veritabanının bulunduğu yeri değiştirebiliriz. Bu tür bir işlem sadece Single Forest yapısında kullanılabilir.

 

7)Merge Mailbox : Bir mailbox içeriğini farklı bir mailboxa alabiliriz.

 

Evet yukarıda da saydığımız bazı nedenlerden dolayı biz mailboxlarımızı taşıma ihtiyacı içine girebiliriz. Bu işlemi yapabilmemiz için makalemizin başında da dediğimiz gibi Exchange Management Console ya da Exchange Management Shell kullanabiliriz.

 

Taşıma işlemine başlamadan önce taşıma ile ilgili ön hazırlıklarımızı bir gözden geçirelim.

 

clip_image001


 

Şekilde görüldüğü gibi yapımızda oluşturulmuş olan kullanıcılar mevcuttur. Bu kullanıcılardan bir kısmını farklı bir veritabanına taşıyacağız.

 

clip_image002

 

Yukarıdaki şekle baktığımızda Mailbox sunucumuzu ve altında tanımlanmış olan veritabanlarını görmekteyiz. Biz kendimize yeni bir veritabanı oluşturup kullanıcılarımızı o veritabanına taşıyacağız. Eğer istersek var olan veritabanlarına da taşıma işlemi yapabiliriz.

 

Yeni bir veritabanı oluşturma adımlarımız ;

 

Bu yapının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgiler Exchange Server 2007 ve Veritabanı Yönetimi isimli makalemizde mevcuttur.

 

1)Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi sunucumuzun üzerine sağ tıklıyoruz ve New Sotorage Group seçiyoruz.

 

clip_image003

 

2)Şekilde yeni Storage Group yapısının nerede oluşturulacağını belirliyoruz.

 

clip_image004

 

3)Yeni Storage Grubumuz oluştu.

 

clip_image005

 

4)Bursa isimli Storage Group şekildeki gibi yerini aldı.

 

clip_image006

 

Şimdi de Bursa Storage Group altında bir mailbox veritabanı oluşturalım. Bunun izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir.

 

1)Şekildeki gibi Bursa’ya sağ tıklıyoruz ve New Mailbox Database seçiyoruz…

 

clip_image007

 

2)Veritabanımıza bir isim veriyoruz ve nereye konuşlandırılacağını tanımlıyoruz…

 

clip_image008

 

3)Yeni veritabanımız oluşturuldu ve mount edildi. Kullanıma hazırdır…

 

clip_image009

 

Şimdi sıra geldi kullanıcılarımızı yeni yaratmış olduğumuz veritabanına taşımaya. Bu işlemi yapabilmemiz için Exchange Server Management Console açıyoruz ve Recipient Configuration altındaki Mailbox kısmına gidiyoruz.

 

clip_image010

 

Şekilde de görüldüğü gibi taşımak istediğim kullanıcıya sağ tıklıyoruz ve Move Mailbox seçiyoruz.

 

clip_image011

 

Karşımıza çıkan yapıda mailboxı nereye taşımak istiyorsak Storage Group altından seçiyoruz.

 

Bir sonraki adımda karşımıza veritabanı seçimi gelmektedir.

 

clip_image012

 

Yukarıda da görüldüğü gibi az önce oluşturmuş olduğumuz “Bursa users” veritabanını seçiyoruz ve devam ediyoruz.

 

clip_image013

 

Bu sefer karşımıza iki seçenek gelmektedir. Bunlardan birincisi eğer zarar görmüş mesajlar var ise bunları atlamamızı ve ikincisi ise zarar görmüş mesajlardan maximum kaç tanesini atlayacağını tanımlıyoruz ve devam ediyoruz.

 

Bir sonraki adımda karşımıza bu taşıma işleminin ne zaman yapılacağı ile ilgili kısım gelir.

 

clip_image014

 

Gördüğümüz gibi taşıma işlemini ne zaman yapmak istediğimizi bize soruyor. Ya şimdi ya da bir zaman belirleyip taşıma işleminin o zamanda gerçekleşmesini sağlayabiliriz.

 

clip_image015

 

Taşınacak olan mailbox hakkında bize kısa bir özet sunduktan sonra Move tıklıyoruz ve taşıma işlemini başlatıyoruz.

 

clip_image016

 

Taşıma işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır mesajını alıyoruz ve Finish ile kapatıyoruz.

 

Şimdi sıra geldi Exchange Management Shell vasıtası ile mailbox taşıma işlemine.

 

clip_image017

 

Şekilde görüldüğü gibi komutumuzu giriyoruz ve enter ile işletiyoruz.

 

Move-mailbox mcavus –targetdatabase “Bursabursa users” –baditemlimit 3

 

Yukarıdaki komutu kısaca incelemek gerekirse ;

 

Move-mailbox : bizim taşıma komutumuz

 

Mcavus : kullanıcı mailbox ismi

 

-targetdatabase “Bursabursa users” : mailboxın taşınacağı veritabanı tanımlaması

 

baditemlimit : bu da daha önce görsel kısımda hatırlarsanız taşıma esnasında zarar görmüş mesajların sayısını tanımlamıştık bu kısımda tanımlayabiliyoruz. Mesela ben 3 demişim.

 

Komutu yürüttükten sonra mailboxın başarılı bir şekilde taşındığını en altta göreceksiniz. Bizlere “This mailbox has been moved to the target database” mesajını verecektir.

 

Aynı komutu bir başka kullanıcı için de giriyoruz.

 

clip_image018

 

Şekilde de görüldüğü gibi komutumuzu yazıp Enter tuşuna bastığımızda bizlere bir mesaj veriyor ve bu mailboxı taşımak istediğinizden emin misiniz? Gibi bir soru ile karşılaşıyoruz. Alt tarafta seçenekler mevcut. Bize uygun olanı seçip Enter ile devam ediyoruz.

 

clip_image019

 

Yes deyip devam ettiğimizde karşımıza yukarıdaki gibi bir yapı gelmektedir ve başarılı bir şekilde taşındığı ile ilgili mesaj karşımıza çıkacaktır.

 

Evet taşıma işlemlerimizi hem görsel yapıda hem de komut satırından gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi oluşturduğumuz mailboxları silme işlemine. Bu işlemi de hem yönetim konsolundan hem de komut satırından gerçekleştireceğiz. İlk olarak yönetim konsolundan yapalım.

 

clip_image020

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi silmek istediğimiz kullanıcıya sağ tıklıyoruz ve Remove seçeneğini kullanarak kaldırma işlemini başlatıyoruz.

 

clip_image021

 

Karşımıza çıkan uyarı mesajında Yes cevabını veriyoruz ve silme işlemi tamamlanmış oluyor.

 

Şimdi de komut satırındaki yapıya bir bakalım.

 

clip_image022

 

Yukarıdaki şekilde iki farklı komut işlenmiştir.

 

1)Disable etme işlemi : bir kullanıcının mailboxını devre dışı bırakıyoruz. Komutumuz :

 

Disable-mailbox kullanıcıadı@domain.com Enter

 

2)Bir kullanıcıya ait olan mailboxı siliyoruz. Komutumuz :

 

Remove-mailbox –identity muminsemih.acar Enter

 

Exchange yönetim konsolundan son yapıya bir göz atalım.

 

clip_image023

 

Kaldırmış olduğumuz kullanıcılar listede yoktur. Silinmiş olan kullanıcıları 30 gün içerisinde geri getirebiliriz.

 

Silinmiş olan ya da devre dışı bırakılmış bir mailboxı tekrardan nasıl işler hale getiririz?

 

Öncelikle Active Directory’de bir hesap açıyorum.

 

clip_image024

 

Şekilde görüldüğü gibi “kurtarma mail” diye bir hesap açtım.

 

clip_image025

 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Exchange Server yönetim konsolundaki Recipient Configuration altındaki Disconnected Mailbox altına gittiğimizde ufuk sahin adına devre dışı bırakılmış olan mailboxı görmekteyiz.

 

clip_image026

 

Devre dışı bırakılmış mailboxa sağ tıklıyoruz ve Connect diyoruz.

 

clip_image027

 

Karşımıza çıkan kısımdan var olan bir kullanıcıya bağlamak istediğimizi belirtiyorum ve Browse ettiğim zaman karşıma çıkan kısımdan “kurtarma mail” seçiyorum ve OK diyorum. İstersek kendi kullanıcı adını seçerek de yapabiliriz. Bu sefer Matching user seçimini kullanırdık. Farklılık olsun diye ben ayrı bir hesaba bağlıyorum.

 

clip_image028

 

Son yapımız yukarıdaki gibi oluyor ve NEXT ile devam ediyoruz.

 

clip_image029

 

Karşımıza özet bilgi çıkıyor ve bu kısımda Connect seçip devre dışı bırakılmış bir mailboxı başka bir kullanıcıya bağlamış oluyoruz.

 

clip_image030

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi mailboxımız bağlandı ve kullanıma hazırdır. Sadece isim değişikliği meydana gelmiştir. Dikkat ederseniz Ufuk Sahin kullanıcısı ve daha önce devre dışı bıraktığımız ya da sildiğimiz kullanıcılar listede yoktur.

 

Kullanıcı taşıma, silme ve bağlama işlemlerimizi de tamamladık.

 

Kaynaklar:

 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124797.aspx

 

MOC

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.