Exchange Server

Exchange 2003 Cluster -I

Cluster yapıları bizlere kesintisiz bir hizmet vermeyi amaçlamışlardır. Tabiiki donanımsal ve yazılımsal gereksinimleri farklılıklar gösterir. Güçlü SCSI HDD ler ve elbet ortak olarak kullanılabilecek storage lere ihtiyacımız olacak. Öncelik ile ürünümüzün Microsoftun uyumluluk için sunduğu HCL de bulunup bulunmadığının kontrolu yapılmalı. Elbet son olarak da kullancağımız işletim sisteminin cluster desteği var mı bilmeliyiz. Windows ailesinde Enterprise ve Data Center ürünleri Cluster yapıları destekler. Biz de denememizi Windows 2003 Enterprise Edition üzerinde yapacağız. Tabii her zaman ki gibi amacımız gerekli donanımsal yapıya sahip olmayan veya sahip olmaya karar vermiş fikir edinmek isteyen arkadaşlar için adım adım sanal bir ortamda bu teknolojilerin uygulanmasını göstermek. Bu cluster uygulaması için Virtual Server 2005 R2 kullanacağız. Yazımız iki bölümden oluşacak ilk bölümde cluster servisinin kurulumunu diğer bölümünde ise cluster üzerine Exchange 2003 kurulumunu anlatacağım. Ama dilerseniz öncelik ile cluster konusu hakkında bilinmesi gereken birkaç genel konuyu irdeleyelim. Bunlardan ilki 4 tip cluster modeli vardır. Bunlar ;

 

1- High Performance Computing (HPC)

 

 

2- Component Load Balancing (CLB)

 

 

3- Network Load Balancing (NLB)

 

 

4- Server Clustering

 

 

Biz burada 4. sıradaki Server Clustering sınıfına giren bir uygulama yapacağız.

 

 

Bir de bilinmesi gereken terimler vardır ki bunlardan birkaçını aşağıda sıraladım.

 

 

 • Failover & Failback

   

 • Heartbeat

   

 • Quorum vs. Majority Node Set

   

 • Shared Storage

   

 • Resources vs. Resource Groups

   

 • Cluster aware

   

 • Active/Passive vs. Active/Active

   

Failover ve Failback : Bir cluster node un da çalışan bir aplikasyon bir hatayla karşılaştığında cluster servisi öncelik ile aynı node üzerinde çalıştırmayı dener eğer problem ile karşılaşır ise diğer bir node a taşır. Bu işleme Failover denir. Failback ise problemli node un uygulama ve kaynaklarını geri alması işlemidir. Bu anlattıklarımızı policy ler ile düzenlenebilir.

 

 

Heartbeat :Cluster node larının private networkleri üzerlerinden yaşadıklarının kontrol edilmesi mesajlarıdır. Bu şekilde problemli node tespit edilir.

 

 

Quorum: Cluster hakkında bilgilerin deposudur. İki önemli işlevi vardır .Birinci görev hangi node active hangi node standby durumunda olduğunun bilgisini tutar. İkinci görev olarak node lara arasında iletişim sekteye uğrarsa uygulamanın owner node tarafından çalıştırılmasını sağlar. Majority Node Set de Microsoft un geliştirdiği bir q uorum cinsidir. Quorum bilgisinin lokal database de tutulması mantığına dayanır.

 

 

Shared Storage: Node dediğimiz Cluster sunucularının ortak kullanabildikleri paylaşılabilir depolama aygıtları. (Windows 2003 SP1 ile artık i-SCSI lerde kullanabiliyor)

 

 

Resource ve Resource Group: Node lar üzerinde gerek fiziksel kaynkaların gerek servislerin tanımlanmasıdır. Örnek olarak IP Adresi veya Netbios Name hatta paylaşımlı diskler gibi. Ve bu kaynakları birbirleri ile ilişkilendirip bağımlılıklar oluşturabiliriz. Bu sayede bir node dan diğerine beraber taşınırlar.

 

 

Cluster Aware : Kimi uygulamalar cluster servisi ile çalışmaya uyumludurlar . Örnek DHCP ve WINS . Ama bir DNS cluster away bir servis değildir.

 

 

Active/Passive Active/Active: Active Active Cluster mantığında node lardan birinde problem oluştuğunda diğer node problemli node un resource larını da alır .B u performansa etki edecektir. Microsoft bu tip cluster yapısını önermez. Exchange 2007 de bu tip cluster desteği olmayacak. Active Passive seçeneğinde ise Bir node pasif şekilde bekler bir problem durumunda resource u alarak sistemin devamını sağlar

 

 

https://www.microsoft.co.ke/technet/prodtechnol/windows2000serv/deploy/confeat/clustsrv.mspx#EOD

 

 

Öncelik ile Aşağıdaki bağlantıdan VS2005 R2 edinmeliyiz.

 

 

http://www.microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver/downloads/servicepack.mspx

 

 

Gayet kolay bir kurulumdan sonra Web ara yüzü vasıtası ile dilediğimiz konfigürasyonu yapabiliriz.(kurulumdan önce makinenize IIS kurmayı unutmayın .Internet Information Service) İlk olarak solda bulunan menüden Virtual Server kısmında Server Properties’i seçelim. Seçimden sonra sağdaki menüden de Search Paths ‘i seçelim .Burada sanal makinelerimiz ile alakalı dosyaların konuşlanacağı yeri belirteceğiz. Bu sayede Daha sonra lokasyonları belirtirken rahatlık elde edeceğiz.

 

 

clip_image002

 

 

Yine Virtual Server kısmında Server Properties kısmına geldiğimizde sağ taraftaki menuden Virtual Server Remote Control (VMRC) Server Properties ‘i seçip VMRC server seçeneğini işaretlemeliyiz.

 

 

clip_image004

 

 

Artık gerçekte yapmamız gereken cluster kurulumuna başlayabiliriz. Bunun için öncelik ile sanal makineleri kuracağımız Harddiskleri oluşturarak başlıyalım.

 

 

Bu sanal makine uygulamalarında gözden kaçırılmaması gereken özellik ile bu cluster konusunda oluşturacağımız HDD lerin fixed yani sabit boyutta olmasıdır.

 

 

clip_image006

 

 

Soldaki menuden Virtual Disks kısmından Create seçeneğini tıkladığımızda çıkan seçeneklerden Fixed Size Virtual Hard Disk i seçeceğiz.

 

 

clip_image008

 

 

Lokasyon kısmında daha evvel girdiğimiz Search Path i göreceksiniz. Virtual Disk ismi olarak “Node1” uygun gördüm. 3 GB lık disk alanı bize bu deneme yetecektir. Bu diske Windows 2003 kurulumu yapacağız.

 

 

clip_image010

 

 

Aynı işlemleri bir de Node2 isimli harddiski oluşturmak için yapacağız. Bu disk de cluster üyesi olacak ikinci makinenin işletim sistemini kuracağımız disk olacak.

 

 

clip_image012

 

 

Elbet geriye ortak kullanılacak diskleri oluşturmak kaldı. Yine Virtual Disks kısmında Create>Fixed Size Virtual Hard Disk seçerek S , R ve Quorum disk olarak kullanacağımız Q isimli harddiskleri de oluşturalım.

 

 

clip_image014

 

 

clip_image016

 

 

Disklerin oluşturulmasından sonra sıra makinelerin bağlı olacakları networkleri tanımlamaya geldi. Clusterı oluşturan bilgisayarların kendi aralarında bilgi transferi için kullanmalarına atanacak özel bir network ve cluster üzerindeki servisin networkun hizmetine sunabilmemiz için de bir external networke ihtiyacımız olacak. Virtual Networks kısmından internal ve external network ayarlarını görüp değiştirebiliriz. Hangi network hangi Ethernet kartı tarafından simüle edilecek burada belirtebiliriz.

 

 

clip_image018

 

 

clip_image020

 

 

Şimdi sıra Virtual Machines kısmından yararlanarak sanal bir makine oluşturmaya geldi. Create deyip sanal makinemızı oluşturabiliriz. İsim olarak ilk makineya Node1 ismini verelim. RAM olarak 512 MB RAM ayıralım . Disk olarak da Use an existing virtuak hard disk seçtikten sonra daha evvel oluşturduğumuz disklerden Node1.vhd yi göstereceğiz. Virtual Networks kısmından da Internal ve External isimli networkleri seçeceğiz.

 

 

clip_image022

 

 

Aynı işlemleri Node2 için tekrar edeceğiz.

 

 

clip_image024

 

 

clip_image026

 

 

clip_image028

 

 

Networkler eklendikten sonra shared device’ların ve kendi işletim sistemimizi kuracağımız diskin SCSI controller ‘larını ekleyelim.Bu amaç için Virtual Machines bölümünden ilerleyerek Configure dediğimizde daha evvel oluşturduğumuz Node1 makinesini görebileceğiz. Node1 ‘i seçtiğimizde SCSI Adapter Properties ‘e gelirsek istediğimiz SCSI controller ları ekleyebiliriz.

 

 

clip_image030

 

 

Bize bir adet OS diskimizin takılacağı bir SCSI controller ve üç adet de shared disk lerimiz için controllerı gerek olacak. Shared Disklerimiz için oluşturulacak controller Shared SCSI bus for clustering işaretli olmalıdır.

 

 

clip_image032

 

 

Yukarıdaki işlemleri Node2 isimli makine için de tekrarlamamız gerekecek. Aşağıda Node1 için Virtual Machines>Virtual Hard Disk kısmında yapılacak işlemleri görüyorsunuz. SCSI0 OS yüklenecek diskin takılacağı controller olacak, SCSI1 Q diskinin, SCSI2 R diskinin, SCSI3 ise S diskinin controller’ı olacak.Add disk diyerek disklerin diskimiz üzerindeki yerini yazacağız ve Attachment kısmından da doğru controller ı seçmeliyiz.

 

 

clip_image034

 

 

clip_image036

 

 

Node2 isimli Virtual Machine için de aynı işlemler yapılacak. Disk yapıları ve network yapıları Node1 ile aynı olacak.

 

 

clip_image038

 

 

Şimdi sıra geldi Windows 2003 Enterprise yükleme işlemine . Bu amaç için bir adet Windows 2003 kurulum cd si gerekecek . Bu cd ile sanal makinemıza Windows 2003 Enterprise Edition kuracağız. Master Status kısmından Node1 ‘i Turn On yapabiliriz. Önemli olan Node1 üzerinde yapacağımız ayarlar bitmeden kesinlikle Node2 ‘yi açmamanız.

 

 

clip_image040

 

 

Yukarıdaki resimde Node1 makinasının olması gereken ayarlarını gösteriyor. Yine aynı şekilde aşağıdaki resimde de Node2 isimli makinenın bu çalışmada olması gereken konfigürasyonu hakkında size bilgi verecektir.

 

 

clip_image042

 

 

Node1 açılıp CD den boot ederek Windows kurulum işlemini bitirdiğinde Computer Management konsolundan Disk Management ı seçerek disklerimizin initilaze ve formatlarını yapmalıyız. Drive letter olarak da 750 megabyte olan diskimizi Q ile adlandıralım.Diğerinin adı da R olsun. Geriye S diski kaldı . S diskini Exchange için kullanacağız.

 

 

clip_image044

 

 

Evet sıra cluster ı kurmaya geldi nihayetinde. Bu amaş için Start>Programs>Administrative Tools yolunu takip ederek Cluster Administrator ü çalıştıracağız. Gelen ekrandan da Action kısmında Create new cluster ı seçip OK diyelim.

 

 

clip_image046

 

 

clip_image048

 

 

Bu ekranda domain ismini ve cluster ismini gireceğiz.

 

 

clip_image050

 

 

Next dediğimizde gelen ekranda clustera eklemek istediğimiz makineyi seçip ilerleyeceğiz

 

 

clip_image052

 

 

Cluster servisinin ayarları bu şekilde başlatılmış oldu.

 

 

clip_image054

 

 

Clustera bir IP vermemiz isteniyor. Bu IP yi cluster a bağlanmak için kullanacağız.

 

 

clip_image056

 

 

Cluster servisinin çalıştıracak servis acccount bilgisini gireceğiz. Bu account iki node üzerinde de söz sahibi bir hesap olmalı

 

 

clip_image058

 

 

Nihayetinde Node1 ayarları bitmiş oldu. Ve artık sıra diğer makineyı yani Node2 yi devreye sokmaya geldi.

 

 

clip_image060

 

 

Bunun içinde yapmamız gereken File menüsünden New diyerek Node seçilmeli. Daha sonra Node2 makinesinin browse edilip seçilmesi gerekecek.

 

 

clip_image062

 

 

Next dediğimizde Node2 üzerinde de cluster servisi ile alakalı çalışmalar başlayacaktır.

 

 

clip_image064

 

 

Node1 ayarlanırken girdiğimiz servis account bilgilerini burada da girmemiz gerekiyor.

 

 

clip_image066

 

 

En nihayetinde artık Node2 de clusterın bir parçası oldu.

 

 

clip_image068

 

 

clip_image070

 

 

İki Node da şu an Up gözüküyor. Bu şu demek clustera üye iki makinede şu an problemsiz olarak çalışıyor. Bu aşamadan sonra bu cluster üzerine Exchange 2003 kuracağız. Tabii ki bunun için Active Directory kurulumuna ihtiyacımız olacak. Burada tavsiye edebileceğim yöntem üçüncü bir makinayı DC yapıp node ları ona member yapmaktır. Yada iki makineden oluşan bir çözüm düşünülüyorsa Node lardan birinin DC diğerinin de Additional DC olması mantıklı olacaktır.   Bu kurulumdan sonra birlikte  bir sonraki yazımda Exchange kurulumuna geçebileceğiz.

.Hoşçakalın

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.