Blog

Dijital Dönüşüm Rehberi

Dijital Dönüşüm Rehberi adlı bu kılavuzda, en temel kavramlardan gelişmiş stratejilere ve taktiklere kadar yukarıdan aşağıya dijital dönüşümü keşfedeceğiz.

Okuyucular, dijital dönüşüm hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenecekler, örneğin:

 • Dijital dönüşümün tanımı
 • Dijital dönüşüm neden iş dünyasının her alanına girdi?
 • Dijital dönüşümün faydaları (ve gerekliliği)
 • Stratejiler, teknikler ve en iyi uygulamalar

ve diğer birçok konu daha..Dijital dönüşümün ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklayan temel kavramlarla başlayacağız.

Dijital Dönüşüm Tanımı: Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşümün minimalist bir tanımı kısaca şöyle olabilir:

“İş süreçlerini iyileştirmek, müşterilere daha iyi değer sunmak, yenilik yapmak ve kurumsal sonuçları iyileştirmek için dijital teknolojilerin uygulanması ve benimsenmesi.”

Bunun gibi kısa bir tanımın anlaşılması kolaydır, ancak bu birçok tanımdan sadece biridir. Dilerseniz genel kanıya da bir göz atalım.

“Dijital dönüşüm (Digital transformation), bir kuruluşu, iş modelini, stratejisini, müşteri deneyimini ve işin diğer alanlarını dönüştürmek için dijital teknolojinin kullanılmasını ifade eder. Teknolojiyi başarılı bir şekilde benimseyemeyenler mevcut ekonomiye ayak uyduramadığından, birçok şirket dijital dönüşümün modern çağda bir zorunluluk olduğunun farkına varmıştır.”

Cenker Çetin 🔗


“Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin stratejik olarak benimsenmesidir. Süreçleri ve üretkenliği iyileştirmek, daha iyi müşteri ve çalışan deneyimleri sunmak, iş riskini yönetmek ve maliyetleri kontrol etmek için kullanılır. Dijital dönüşüm, sayısız aracı, çözümü ve süreci temsil eder. Etkili bir strateji, her bir benzersiz kuruluş için özelleştirilmiş bir stratejidir. “

Citrix 🔗


“Dijital dönüşüm, dijital teknolojiyi işin tüm yönlerine entegre etme sürecidir ve teknoloji, kültür, operasyonlar ve değer sağlamada temel değişiklikler gerektirir.”

Hewlett Packard 🔗


“Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimlerini oluşturmak veya değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. Dijital çağdaki bu yeniden tasavvur, dijital dönüşümdür. “

SalesForce 🔗


“Dijital iş dönüşümü, dijital teknolojileri kullanma ve sağlam bir yeni dijital iş modeli oluşturmak için yetenekleri destekleme sürecidir.”

Gartner 🔗

Sözcükler farklı olabilir, ancak dijital dönüşümün çoğu tanımı aynı temalar etrafında dönme eğilimindedir.

Yani dijital dönüşüm, bir işi (dahili süreç verimliliğinden son kullanıcı deneyimine kadar) uçtan uca geliştirmek için dijital teknolojiden yararlanmayı içerir.

Dijital Dönüşüm Sık Sorulan Sorular

Dijital dönüşüm için yapılmış iyi bir tanım, insanların dijital dönüşümü tartışırken ne demek istediğini anlamamıza yardımcı olur.

Ancak iyi bir tanım bile, hala birçok soruyu cevapsız bırakabilir.

Örneğin:

DİJİTAL DÖNÜŞÜM NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Dijital dönüşüm, günümüzün dijital devrimini yönlendiren ve bazılarının Endüstri 4.0 ile sonuçlanacağını söyleyen süreçtir.

Sanayi devrimi gibi, dijital devrim de ekonomimizin her yönünü temelden değiştiriyor:

 • İş modelleri ve operasyonlar
 • İnsanların işbirliği yapma, iletişim kurma ve çalışma şekli
 • İşletmeler müşterilere nasıl değer sunduğu?
 • İş ekosisteminin doğası

Böylesine köklü, devrim niteliğindeki değişikliklere ayak uydurmak için, kuruluşlar gelişmek ve dönüştürmek için dijital teknolojiyi kullanmalıdır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, SAYISALLAŞTIRMA (DIGITIZATION) VE DİJİTALLEŞME (DIGITALIZATION) İLE AYNI ŞEYLER Mİ?

Dijital dönüşüm, günümüzün dünyasında gördüğümüz gibi, bir işletmenin birçok boyutunda köklü değişiklikler içerir.

Sayısallaştırma, teknik olarak, analogdan dijitale geçişi ifade eder. Çoğu işletme bu adımı çoktan attı (daktiloları bilgisayarlarla, kağıt kayıtları dijital kayıtlarla vb.)

Bu, bir sonraki adım olan dijitalleşme için gerekli bir ilk adımdır.

Dijitalleşme ise, iş süreçlerinin teknoloji aracılığıyla otomasyonunu ifade eder. Örneğin, günümüzün modern ofis yazılımı, defter tutma ve envanter yönetimi gibi süreçleri otomatikleştirir.

Bununla birlikte, dijital dönüşüm, işletmelerin faaliyet gösterme ve değer sunmak için teknolojiden yararlanma biçiminde temel bir değişikliği ifade eder.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM (TRANSFORMATION) VS. DİJİTAL BENİMSEME (ADOPTION) – FARK NEDİR?

Dijital benimseme, herhangi bir dijital dönüşüm sürecindeki en önemli adımlardan biridir.

Gerçekten etkili dijital benimseme şunlara odaklanır:

 • Yeni dijital araçları uygulamak ve bunları tam anlamıyla kullanmak
 • Bunları işyerine sorunsuz bir şekilde entegre etmek
 • Yazılım kullanımını, üretkenliği ve tüm değerleri en üst düzeye çıkarmak

Kısacası, sadece yeni teknolojiyi “kurmak” yeterli değildir.

Yazılımların değerini en üst düzeye çıkarmak için kuruluşlar, çalışanlarının bağlı, yetkin ve üretken olmasını sağlamalıdır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?

Dijital dönüşüm, aşağıdakiler gibi birçok avantaj sunar:

 • Çalışanlar ve müşteriler için daha iyi deneyimler
 • Daha verimli, etkili iş operasyonları
 • Son kullanıcılara ve müşterilere daha fazla değer sunabilen yenilikçi çözümler
 • Dijital ekonomide hayatta kalma ve rekabet etme becerisini geliştirmek

Dijital dönüşüm yaklaşımının faydaları, dönüşümün doğasına, işletmeye, paydaş bağlılığına ve diğer birçok faktöre bağlı olarak doğal olarak değişecektir.

Bununla birlikte, sonuç şudur: Dijital olarak dönüşen bir iş ekosisteminde rekabet etmek için işletmelerin kendilerinin de gelişmesi gerekir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ZORLUKLAR NELERDİR?

Diğer organizasyon değişiklikleri gibi dijital dönüşüm de hiç kolay değildir.

Altimeter tarafından hazırlanan bir rapora göre, başlıca zorluklar şunları içerir:

 • Organizasyonel satın alma
 • Dijital dönüşüm’ün bir maliyet merkezi olarak algılanması
 • ROI (Yatırım getirisi)’yi kanıtlama
 • Örgütsel kültür ve değişime direnç

Yukarıda bahsettiğimiz gibi değişime karşı direnç, dijital dönüşümler de dahil olmak üzere herhangi bir kurumsal değişim girişiminin önünde büyük bir engeldir.

Bu nedenle, bu tür engelleri etkili bir şekilde yönetmek (değişim yönetimi yoluyla), değişim girişimlerinin başarısı ve başarısızlığı arasında büyük bir fark yaratabilir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SON (NİHAİ) HEDEFİ NEDİR?

CIO.com‘daki bir makaleye göre, “dönüşüm hedef, dijital araçtır”.

Yazının sonucuna göre yazarın işaret ettiği nokta, “dijitalleşme sadece bir yol olacak. Dönüşüm ise asıl hedeftir ve asla ortadan kalkmayacaktır. “

Bu bakış açısı, günümüzün sürekli değişen pazarında kesinlikle mantıklı. Sonuçta, ekonomi sürekli olarak dönüşüyorsa, işletmeler de dönüşmeye devam etmelidir.

ABeam Consulting’den Masato Miyamaru‘ya göre, “zorunlu olarak daha kısa yaşam döngüleriyle yeni rekabet avantajlarının üretilmesini gerektiren o zaman artık geldi.”

Bu kavram, önümüzdeki dijital çağın belirleyici bir özelliği haline gelebilir. Dijital dönüşüm, sürekli adaptasyon, gereklilik gereği inovasyon ve hızlı teslimat gerektiren bir ekonomi ile sonuçlanabilir.

Daha basit bir ifadeyle, dijital dönüşüm şunlara odaklanmalıdır:

 • Teknolojiyi iş yerlerine sorunsuz bir şekilde entegre edin
 • Sürekli ve hızlı bir şekilde inovasyon yapmak için bu teknolojiyi (yeni zihniyetleri ve fikirleri) kullanın
 • Çevik ve uyarlanabilir olun

Dijital devrim, sanayi devriminden çok farklı görünecek. Dijital dönüşüm, bu sektörde başarıya giden yoldur ve nihai hedef de olabilir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM’DEN GELECEK NEYİ BEKLİYOR?

Dijital dönüşüm önemli bir ivme kazanıyor ve yatırımlar önümüzdeki yıllarda daha da artacak.

Bunun için aslında birçok neden vardır:

 • Diğerlerinin yanı sıra AI, AR, RPA, IoT gibi yeni teknolojiler ortaya çıkmaya devam ediyor
 • Yenilikçiler ve erken benimseyenler, rakipleri uyum sağlamaya zorlayarak tüm sektörleri yıkmaya devam ediyor
 • Çoğu kuruluş, dijital teknoloji söz konusu olduğunda buzdağının yalnızca görünen ucundan yararlandı ve bu süreç devam edecek.

Sektör veya işletme ne olursa olsun, dijital teknoloji önümüzdeki birkaç on yıl boyunca etkili olmaya devam edecek.

Başarılı Dijital Dönüşümün Temel Nitelikleri

Profesyonellerin dijital dönüşüme bakış açılarındaki küçük farklılıklara rağmen, önemli oranda birbiri ile örtüşmektedir.

Çoğu, başarılı dijital dönüşüm çabalarını karakterize eden birkaç önemli unsur olduğu konusunda hemfikir.

Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İş sonuçlarını iyileştirmek için modern teknolojiden yararlanma. Dijital teknoloji, herhangi bir dijital dönüşüm çabasının bel kemiğini oluşturur. Bulmacanın yalnızca bir parçası olmasına rağmen kritik bir parçadır. Doğru teknoloji (doğru benimseme ve uygulama yaklaşımı ile birlikte) başarı ile başarısızlık arasındaki fark anlamına gelebilir.
 • Müşteri deneyimine ve çalışan deneyimine odaklanmak. Aşağıda göreceğimiz gibi, her iki deneyim de önemlidir. Birbirlerine bağlıdırlar. Başarılı çalışan deneyimleri, müşteri etkileşimlerini çeşitli şekillerde iyileştirir: Çalışanlar, kendi aralarında daha fazla etkileşim halindedir, daha iyi hizmet sağlar ve müşteri perspektiflerine ilişkin içgörü sunmaya daha istekli olurlar.
 • Çevik ve uyumlu olmak. Hızlı ve tempolu yıkıcılık, endüstriler arasında dönüşümü yönlendiriyor. Ve kuruluşlar hızlı bir şekilde değişmedikçe, aynı hızla geride kalabilirler. En kötü senaryolarda, rakiplerine veya pazarın kendisine ayak uyduramazlar.
 • Yenilik. Elimizdeki çok çeşitli yeni teknolojilerle yenilik, liderleri takipçilerden ayırır. Etkili dijital dönüşüm, inovasyonu ön plana çıkarmalı. Liderlik etmek ve bir adım önde olmak için işletmeler inovasyonu dijital dönüşüm çabalarının temel ilkelerinden biri haline getirmelidir.
 • Hız. Günümüzün başarılı şirketinin bir başka özelliği de hızdır. Yani, organizasyonel değişimin hızı, iş süreci değişiklikleri, ürün sürümleri, inovasyon ve daha fazlası. Bir kuruluş ne kadar hızlı yenilik yapabilir ve uyum sağlayabilirse, rekabet gücü o kadar artar.

Nihayetinde, başarılı dijital dönüşümü yönlendiren şey, iş ortamını değerlendirmek ve daha sonra bu ortamda başarıyı artırmak için özellikleri benimsemektir.

Etkili Dönüşüm için Adım Adım Yol Haritaları

Başarılı bir şekilde değişmek için kuruluşların sistematik, adım adım bir yaklaşım izlemesi gerekir.

Dönüşüm çabalarının en iyi şekilde nasıl yürütüleceği konusunda aslında farklı görüşler bulunmaktadır.

İşte bunlardan birkaç örnek:

DELOITTE’İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAKIŞ AÇISI

Deloitte’in dijital dönüşüm çerçevesi(framework) şunları tavsiye eder:

 • Uzun vadeli dönüşümler sırasında organizasyona rehberlik edecek bir “kuzey yıldızı” olan bir strateji ve vizyon geliştirmek
 • Yeni iş modellerini değiştirme veya oluşturma
 • Organizasyon yeteneklerini geliştirmek
 • İşletim modellerini dönüştürmek
 • İnsanları, süreçleri ve teknolojiyi değiştirmek

Bu sürecin her aşamasının kendi gündemi, hedefleri ve stratejik zorunlulukları vardır. Data detaylı bilgileri web sitelerinde bulabilirsiniz.

MCKINSEY’İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN YOL HARİTASI

McKinsey, üç ana aşamaya ve on alt hedefe ayrılmış bir yol haritası önerir:

 • Değer tanımlama. Bu aşamada, değişim savunucuları iş liderlerinin bağlılığını güvence altına alır, net hedefler belirler ve yatırımı güvence altına alır.
 • Başlangıç ve hızlanma. Süreç, “lighthouse” projelerinden başlayarak ve bir başlangıç ekibi atayarak, yeni, çevik çalışma yöntemlerini teşvik eder ve dijital bir kültürü geliştirerek başlar.
 • Ölçeklendirme. Son olarak, kuruluşlar hızlı geri dönüşler için girişimleri sıralamalı, yetenekler oluşturmalı ve yeni bir işletim modeli benimsemelidir.

Son olarak McKinsey, “dijital dönüşüm” teriminin teknolojik değişimi vurguladığını belirtiyor.

Bununla birlikte, dijital dönüşüm teknolojinin benimsenmesinden çok, “kurumsal modelin temelde yeniden düşünülmesi” ile ilgilidir.

SALESFORCES’IN DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN ADIMLARI

Salesforce, beş önemli adım etrafında oluşturulmuş bir dönüşüm çerçevesi önerir:

 • Büyük başlayın. Yani önce en önemli ve etkili süreçlere odaklanın. Bunlar iyileştirilip optimize edildikten sonra, bir kuruluş listede öncelik sırasına göre çalışabilir.
 • Doğru iş gücünü oluşturun. Doğru iş gücü esastır. Çalışanlar ileriyi düşünmek ve etkili bir şekilde dönüştürmek için SMAC’den (Sosyal, Mobil, Analitik, Bulut) en iyi şekilde yararlanabilmelidir.
 • Her şeyi müşterilere odaklayın. Müşteriler, her iş sürecinin merkezinde yer almalıdır. Dönüşümler, müşteri deneyimini olabildiğince geliştirmeye odaklanmalıdır – sorunlu noktaları ortadan kaldırır, müşteri odaklı çözümler oluşturur ve tüm iş gücünün müşteri verilerine erişmesini sağlar.
 • Dijital noktaları birleştirin. Dijital teknoloji her şeyi birbirine bağlar. İşletmeler, bir kuruluşun süreçlerini, çalışanlarını ve noktalarını birbirine bağlamasını sağlayarak sorunları sorun haline gelmeden çözebilir.
 • Çalışanları verilerle güçlendirin. Çalışanlar uygun verilere eriştiklerinde, işlerini daha iyi yapabilir ve işletmelerin verimli ve üretken bir şekilde çalışmasını sağlayabilirler.

Salesforce, bugünün dünyasının bir geçiş durumunda olduğunu söylüyor.

Müşterilerin değişen beklentilerine ve yeni teknolojilere ayak uydurmak için işletmeler bu değişiklikleri benimsemelidir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PLANI

Teknoloji, dijital dönüşüm için katalizör olabilir, ancak insanlar değişimi yönlendirir.

Bu nedenle değişim yönetimi, dijital dönüşüm çalışmalarını yürütmek, yönetmek ve yönlendirmek için ideal bir yaklaşım sunar. Değişim yönetimi, bireysel seviyeden örgütsel değişimi yönlendirmeye adanmış bir iş disiplinidir. Sonuçta, çalışanlar organizasyonları yönetir ve destekleri olmadan organizasyonel değişiklikler kolayca başarısız olabilir.

Bir değişiklik yönetimi çerçevesi aşağıdaki gibi adımları izleyecektir:

 • Mevcut iş ihtiyaçlarını ve çözümlerini değerlendirmek. Başarılı bir dönüşüm için değerlendirme ve analiz çok önemlidir. Öncelikle ve en önemlisi, bir kuruluş dijital olgunluk, değişime hazır olma, değişim yönetimi yetenekleri, çalışma kültürü ve dijital dönüşümü etkileyebilecek diğer tüm alanlarda nerede durduğunu bilmelidir.
 • Değişim ihtiyacı konusunda farkındalık oluşturmak. Herhangi bir değişim projesi sırasında iletişim çok önemlidir. Yöneticiler önce değişiklik ihtiyacını ayrıntılı olarak açıklayarak farkındalık oluşturmalıdır – değişimin ne olduğu, neden meydana geldiği, dahil olan herkese nasıl fayda sağlayacağı ve değişmemenin sonuçları.
 • Çalışanları motive etmek. Çalışanlar motive olmazlarsa, daha az meşgul olurlar ve daha az üretken olurlar. Bu da daha çabuk yorulacakları, değişim projesini daha az destekleyecekleri ve hatta tükenebilecekleri anlamına gelir.
 • Değişimin önündeki bilinen yaygın engelleri aşmak. Bir kuruluş ile nihai amacı arasında duran bir dizi engel vardır. Çalışan direnci, yönetici desteği eksikliği, bütçe kısıtlamaları, teknoloji kısıtlamaları … değişim yöneticileri, mümkün olduğunda bu engelleri en aza indirmeyi ve bunlardan kaçınmayı sağlamalıdır.
 • Çalışanlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri sağlamak. Çalışanlar doğru becerilere ve bilgiye sahip olmadıkça, değişim programlarını uygulayamazlar. Örneğin, bir kuruluş dönüşüm çabalarının bir parçası olarak dijital yazılımı benimsiyorsa, çalışanlar bu yazılımı verimli bir şekilde kullanabilmek için yetkin hale gelmelidir.
 • Değişimi pekiştirmek. Çoğu değişim yönetimi planının son aşaması, değişimi güçlendirmektir. Çalışanların eski alışkanlıklarına, davranışlarına veya iş akışlarına geri dönmesi çok kolaydır. Değişiklikleri güçlendirmek, bir değişikliğin kalıcı olmasını ve kalıcı kalmasını sağlar.

Tüm süreç boyunca, değişim ekipleri ilerlemeyi izler, verileri gerçek zamanlı olarak takip eder ve gerektiğinde yanıt verir.

Örneğin çevik değişim yönetimi, değişim yönetimine çevik düşünceyi uygular.

Yöneticiler, katı planlara ve programlara odaklanmak yerine sık sık işbirliği yapar, hızlı yanıt verir ve gerektiğinde yönetim yaklaşımlarını değiştirir.

Başarılı Dijital Dönüşüm için En İyi Uygulamalar

Dijital dönüşüm – diğer organizasyonel dönüşümler gibi – zor, maliyetli ve zaman alıcıdır. Gerçek dijital dönüşüm programlarının tamamlanması genellikle yıllar alır ve başarı garanti edilmez. Sonuçları en üst düzeye çıkarmak ve başarı şansını artırmak için işletmelerin birkaç en iyi uygulama ve stratejiye odaklanmaları gerekir.

İşte her dijital dönüşüm projesinin başarılı olması için gereken bazı bileşenler:

DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Deloitte’in de belirttiği gibi, başarılı bir dönüşüm için dijital dönüşüm stratejisi çok önemlidir.

Başarılı bir dönüşüm için işletmelerin tünelin sonunda bir ışığa ihtiyacı var. Veya Deloitte’in dediği gibi, dönüşüm çabalarına rehberlik edecek bir “kuzey yıldızı”. Bu vizyonu ve stratejiyi geliştirmek zaman ve çaba gerektirecektir. Genellikle iş liderleri, departman başkanları, dış satıcılar, çalışanlar ve hatta müşteriler arasındaki işbirliğini içerir.

Ancak doğru stratejiyle, bir şirket, herhangi bir organizasyonel değişiklikle birlikte gelen kaçınılmaz zorluklarda kendilerine yol gösteren bir yolculuk haritası geliştirebilir.

BUGÜNE DEĞİL GELECEĞE HAZIRLIK

Günümüze uyum sağlayan bir işletme, şimdiki zamana iyi hazırlanmış olabilir. Ancak dijital devrim henüz sona ermedi.

Dijital dönüşümler, uzun vadeli organizasyonel dönüşümlerdir. Ve bu nedenle, ileriye bakmalı ve ileriye dönük plan yapmalıdır.

Bir dijital dönüşümün vizyonu ve stratejisi, diğer bir deyişle, rekabetçi pazara hazırlanmalıdır, yani:

 • Tamamen dijital
 • Modern, çevik iş süreçlerinde çalışmak
 • Yapay zeka, Nesnelerin İnterneti ve karma gerçeklik gibi günümüzün gelişen teknolojileriyle inovasyon yapılmalıdır

Etkili hazırlık, bugünün iş ortamını değil, yarının dijital ekonomisini temel alan dönüşümleri içerecektir.

SÜREKLİ DEĞİŞİM

Dijital ekonominin bir özelliği sürekli değişimdir.

Sürekli değişim, aşağıdakiler dahil olmak üzere ekonominin hemen hemen her alanını etkiler:

 • İşgücü. Yetenekli ve üretken kalabilmek için çalışanlar sürekli olarak yeni araçlar, süreçler ve iş akışları öğrenmelidir.
 • İş süreçleri. Dijital dönüşüm aynı zamanda çevik ve yalın gibi yeni, yenilikçi iş süreçlerini besler.
 • İş yeri. İşyerinin kendisi de değişiyor – çevrimiçi işbirliğinden uzaktan çalışmaya, yeni çalışma yöntemleri işletmelere yeni değer katabilir, verimliliği ve organizasyonel sonuçları artırabilir.
 • Teknolojinin kendisi. Elbette teknolojinin kendisi sürekli değişiyor. Bu, işletmelerin alakalı, rekabetçi ve modern kalabilmek için bu teknoloji değişikliklerine ayak uydurması gerektiği anlamına gelir.
 • Ürün ve hizmet döngüleri. Sürekli değişim ve hızlı yenilik, geçici ve sürekli değişen bir ekonomi yaratıyor. Dijital dönüşüm projeleri, böylesine hızlı tempolu bir pazarda büyüyüp rekabet edebilecek iş operasyonları tasarlamalıdır.

Bugün, dijital devrimin bir sonunu görmek zordur, tabi eğer bir son varsa. Daha önce de belirtildiği gibi, belki de sürekli değişim Endüstri 4.0’ın kalıcı bir özelliği olacaktır. Bu, işletmelerin iş yapma ve dijital ekosistem içinde etkileşim kurma biçimlerini temelde yeniden keşfetmelerini gerektirecek.

SORUNSUZ, DAYANIKLI BİR DİJİTAL İŞ YERİ

Dijital dönüşüm çabalarını engelleyebilecek birçok faktör var.

Örnek olarak hatalar:

 • Araçlarında yeterlilik ve beceriden yoksun çalışanlar
 • Kültürel olarak dijital çağa hazırlıklı olmayan bir işgücü
 • Verimsiz dijital benimsemeden kaynaklanan üretkenlik gecikmeleri
 • Kötü kullanıcı deneyimleri

Modernize edilmiş bir dijital çalışma yeri daha verimli, üretken ve karlı olacaktir. Açıkçası, dijital dönüşüm çabalarının temel amaçlarından biri, verimli ve modern bir çalışma ortamı geliştirmek olmalıdır.

Bunları yaparak düzelebilir:

 • Yeterliliği, üretkenliği ve katılımı artırarak kullanıcıları ve araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre etme
 • Çalışan deneyiminin yanı sıra dijital teknoloji merkezli bir iş yeri kültürü geliştirmek
 • Etkili çalışan işe alışı ve eğitimi
 • Kuruluş kültürüne uyan bir iş gücü

Başka bir deyişle, çalışanlar, araçları ve iş akışları arasındaki uyum, başarılı dijital şirketler için çok önemlidir.

İŞ BİRİMLERİ ARASINDA DAHA SIKI ENTEGRASYON

Bir diğer önemli husus, işletme fonksiyonlarının ve iş birimlerinin hizalanması ve entegrasyonudur.

Bir kuruluş genelinde çevikliği ve uyarlanabilirliği sağlamak için, başka bir deyişle:

 • İş birimleri işbirliği yapmalı, bilgi paylaşmalı ve hedeflerini uyumlu hale getirmelidir
 • Ayrıca çabalarını ve hedeflerini kuruluşun stratejisiyle uyumlu hale getirmelidir
 • Çalışanların çabaları, departmanlarının hedefleriyle uyumlu kalmalıdır

Bunların haricinde büyük işletmelerin inovasyon yapması ve çevik kalması için, organizasyonel işlevlerin sıkı bir şekilde uyumlu olması gerekir.

Ne kadar entegre olurlarsa, gerektiğinde o kadar hızlı hareket edebilir ve dönüşebilirler.

MÜŞTERİ DENEYİMİNE (CUSTOMER SUCCESS) ODAKLANMA

Belirtildiği gibi müşteri deneyimi, iş başarısının temel belirleyicisidir.

Müşteri başarısını sağlamak için kuruluşlar şunları yapmalıdır:

 • Müşterilerini olabildiğince derinden anlayın. Derin araştırma (deep learning), işletmelerin hedef kitlelerini bölümlere ayırmasına ve ayrıntılı müşteri profilleri ve kişilikleri geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu bilgiler, şirketlerin son kullanıcı için daha alakalı ve daha değerli ürün ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olabilir.
 • Tutarlı, kanallar arası deneyimler tasarlamak için analitiği, verileri ve diğer bilgileri kullanın. Bugünün kullanıcı yolculuğu doğrusal değildir. Bu nedenle, kullanıcı yolculuk haritaları da doğrusal olmamalıdır. Birden çok kanalı ve cihazı kesen birkaç potansiyel yoldan oluşmalıdır – ancak aynı zamanda deneyimi de tutarlı kalmalıdır.
 • Kişisel ve gerçek zamanlı olarak sunulan deneyimler yaratın. Bugünün müşterileri anı yaşıyor. Bu nedenle deneyimler bağlamsallaştırılmalı, kişiselleştirilmeli ve an ile alakalı olmalıdır.

Müşteri başarısı, daha iyi kar marjları, daha fazla gelir ve işletmenin kendisi için daha iyi beklentiler anlamına gelir.

Doğru müşteri deneyimi yaklaşımı, nihai karlarda gerçek bir fark yaratabilecek birkaç faktörden biridir. Ve bunun sonucunda bir kuruluşun genel başarısı veya başarısızlığı ortaya çıkacaktır.

ÇALIŞAN DENEYİMİ

Başarılı dijital kuruluşları yönlendiren bir başka unsur da iyi çalışan deneyimleridir.

Müşteri deneyimi gibi, çalışan deneyimi de iş gücünde büyük bir rol oynar:

 • Motivasyon ve bağlılık. Motive olmuş ve bağlı çalışanlar değişime daha açık, yeni şeyler öğrenmeye daha istekli ve dijital dönüşüm çabalarını daha fazla destekleyecektir.
 • Yeterlilik ve verimlilik. Dijital araçlar ve dijital benimseme söz konusu olduğunda, yeterlilik, üretkenliği doğrudan etkiler. Ve sonuç olarak, dijital dönüşüm ve benimseme çabalarının genel performansını etkiler.
 • Sadakat ve elde tutma. Sadık, destekleyici çalışanlar, dijital dönüşüm çabalarının sonuçlarında büyük fark yaratabilir. Örneğin uygun olmayan kültürel uyum veya yetersiz eğitimin neden olduğu yüksek çalışan değişimi(turnover), dijital dönüşüm çabalarını ciddi şekilde engelleyebilir.

Günümüzde işgücü verimliliği, dijital organizasyonun başarısında çok önemli bir rol oynamaktadır. Çalışan deneyimini iyileştirmek kesinlikle çaba gerektirir, ancak iyi deneyimler uzun vadede kendini amorti eder.

Çalışanları modern dijital kuruluşta çalışmaya hazırlamaya yardımcı olmanın birkaç yolu vardır:

 • Etkili ilk katılım ve eğitim. İyi bir başlangıç ​​ve eğitim, dijital benimseme, dijital dönüşüm ve diğer organizasyonel değişiklikler sırasında meydana gelen kaçınılmaz geçişleri kolaylaştırır. Bu deneyimin modernize edilmesi, yetkinlik süresinin yanı sıra çalışan katılımını önemli ölçüde hızlandırabilir.
 • Doğru kültürü aşılamak. Bir kuruluşun kültürü, kuruluşun misyonuna, değerlerine ve amacına uygun olmalıdır. İş yeri kültürünü kuruluşun amacına uygun hale getirmek önemlidir. Çünkü sonuçta, bir kültür kuruluşun amacına ne kadar uyumlu olursa, organizasyon dönüşüm ve değişimde o kadar verimli olacaktır.
 • Doğru yeteneği işe almak. Doğru yetenek sadece doğru becerilere sahip kişileri işe almak anlamına gelmez. Aynı zamanda, organizasyon kültürüne uyan, şirketin misyonuyla aynı fikirde olan ve günümüzün dijital olarak dönüşen iş yerinde başarılı olmak için gereken özelliklere sahip kişileri işe almak anlamına gelir.

Tüm bunlara ek olarak yukarıda da belirtildiği gibi, doğru kültür ve doğru iş yeri iklimi, çalışanların dijital dönüşüm çabalarına katkısında büyük bir fark yaratabilir.

DİJİTAL BENİMSEME ÇÖZÜMÜ

Dijital bir benimseme çözümü – yani bir Dijital Benimseme Platformu (DAP) – dijital dönüşüm çabalarını üstlenen herhangi bir kuruluş için kritik bir araçtır.

Dijital benimseme çözümleri, işletmelerin benimseme sürecini çeşitli şekillerde kolaylaştırmasına yardımcı olur:

 • Uygulama içi rehberlik, kullanıcıları iş akışları ve süreçler konusunda otomatik olarak eğitir. Uygulama içi eğitimler, talimatlar ve etkileşimli rehberlik, kullanıcılara talep üzerine bilgi sağlar. Tam olarak doğru bilgiyi tam olarak doğru zamanda öğrenerek bilgi saklama ve üretkenliği geliştirirler.
 • Çalışan eğitim süresini ve yetkinlik süresini hızlandırırlar. Otomatikleştirilmiş, uygulama içi eğitim, teknik destek çağrıları veya bireysel araştırma ihtiyacını azaltır. Doğru bilgiler parmaklarının ucunda olduğunda, kullanıcılar doğru bilgileri doğru zamanda uygulayabilirler. Bu, eğitim verimliliğini ve üretkenlik süresini büyük ölçüde artırır.
 • İlk katılım ve eğitim daha basit, modern ve daha etkili hale geldi. Kolaylaştırılmış işe alma ve eğitim, kullanıcı hayal kırıklığını azaltır, katılımı artırır ve sonuçta çalışan üretkenliğini artırır.
 • Kuruluşlar, yazılım platformlarını tam anlamıyla kullanır. Herhangi bir yazılım platformunun değerini en üst düzeye çıkarmak için kuruluşlar bu platformları tam anlamıyla kullanmalıdır. Dijital Benimseme Platformları, özellik kullanımını otomatik olarak teşvik ederek, kullanıcıları becerilerini artırmaya ve bir aracı tam olarak kullanmaya teşvik eder.
 • Dijital Benimseme Platformları, işyeri verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Kullanıcılar araçları konusunda ne kadar yetkin ve üretken olursa, o kadar verimli ve verimli çalışabilirler. İşyerine katkıları daha büyük olacak, daha ilgili olacaklar ve yazılımın kendisi daha büyük bir yatırım getirisi sağlayacak.

Nihayetinde, doğru dijital benimseme çözümü, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmaya, kullanıcı yeterliliğini artırmaya ve herhangi bir yazılım yatırımından daha yüksek getiri elde etmeye yardımcı olabilir.

Başarılı dijital dönüşüm, etkili yazılım kullanımına bağlı olduğu için aynı zamanda başarılı, gerçek dijital benimsemeye de bağlıdır.

Sonraki Durak: Dijital Dönüşüme Başlarken

Bu kılavuzda, dijital dönüşümle ilgili pek çok konuyu ele aldık.

Şimdiye kadar bunları gözden geçirdik:

 • Dijital dönüşüm nedir
 • Neden bu kadar önemli
 • Dijital dönüşüm hakkında sık sorulan sorular
 • Dijital dönüşüm çerçeveleri ve modelleri
 • Dijital dönüşüm için en iyi uygulamalar ve diğer konular.

Ancak size katılıyorum bu kesinlikle çok fazla bilgi. Peki dijital dönüşüme yeni başlayanlar nereden başlamalıdır?

Kuruluşunuz dijital dönüşümün sularına yeni adım atıyorsa, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç ilk adım aşağıda verilmiştir:

 • Dijital dönüşümü iyice araştırın. Her şeyden önce, dijital dönüşümü olabildiğince derinlemesine anlamak önemlidir. Bu kılavuz, ilk ve önemli bir adım olarak hareket edebilir. Ayrıca, Cenker Çetin, Deloitte ve Accenture gibi konuyla ilgili diğer uzmanları araştırmak ve danışmanlık alabilirsiniz.
 • Dijital dönüşümün değerini ve gerekliliğini anlayın. Daha sonra, dijital dönüşümün temel iş değerini anlamak çok önemlidir. Kuruluşunuza nasıl fayda sağlayabilir? Ve dijital çağda başarı için neden bir zorunluluktur?
 • Doğru ortakları seçin. Doğru iş ortakları dünyadaki tüm farkı yaratabilir. İyi ortaklar – ister danışman ister yazılım sağlayıcı olsunlar – bir dönüşüm projesinin ne kadar başarılı olduğu konusunda büyük bir rol oynarlar.
 • Burada ele alınan konuların önemini öğrenin. Burada ele alınan konuların çoğu – müşteri deneyimi, çeviklik ve dijital benimseme gibi – başarılı dönüşüm için çok önemlidir. Bu kavramların nasıl ve neden dijital dönüşümle ilgili olduğunu anlayın.
 • Organizasyonunuz için topu yuvarlamaya başlayın. Son olarak – veya daha doğrusu, ilk olarak – organizasyonunuz içinde dijital dönüşüm hakkında bir diyalog başlatmak önemlidir. Bu diyalog, dijital dönüşümün her yönünü açıkça tartışmalıdır. Bu tartışma faydaları, maliyetleri, engelleri ve burada ele alınan diğer birçok fikri içermelidir.

Dijital dönüşüm, açıklandığı gibi, çok çeşitli teknoloji tabanlı değişiklikleri kapsayabilir. Birçok profesyonel ve kuruluş için moda bir sözcük haline gelmesine rağmen – aynı zamanda çok gerçek bir fenomendir. Hızlı, devrimci değişim gerektiren bir örgütsel dönüşüm türüdür. Bu değişiklikler, kültürden araçlara ve müşterilerin kendilerine kadar bir organizasyonun her alanını etkileyebilir.

Küresel dijital değişimin tanımladığı bir çağda, dijital dönüşüm bir moda sözcük olarak görülmemeli. Başarılı büyüme, evrim ve başarı için bir katalizör haline gelmelidir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Makale gerçekten güzel işlenmiş. Elinize sağlık. En ufak işletmelerin bile artık diitalleşmeyi benimsemeleri gerekiyor. Belki de artık sadece dijital dünya olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu