Vbs de xcopy birden...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Vbs de xcopy birden fazla tanımlanınca mail atmıyor, mail atması nasıl sağlanır. Tek dosya mail bildirimi mümkün.  

  RSS
Maruf Arslan
(@marufarslan)
Üye
kaynak1 ="c:\Data"
kaynak2="\\sbs\Test"
hedefyer ="F:\test"
backupcmd1=" /d /s /v /y /z"
strSMTPFrom = "bt@bt.com"
strSMTPTo = "bt@bt.com"
strSMTPRelay = "192.168.1.2"
strSubject = "File copy completed"
kaynak1 = cleanPath(kaynak1)
hedefyer = cleanPath(hedefyer)
Set WshShell = CreateObject ("Wscript.shell")
Set objExec = WSHshell.Exec("xcopy " & chr(34) & kaynak1 & "\1\*.*" & chr(34) & " " & chr(34) & hedefyer & "\SBS\1\" & chr(34) & backupcmd1)
Set objExec = WSHshell.Exec("xcopy " & chr(34) & kaynak1 & "\2\*.*" & chr(34) & " " & chr(34) & hedefyer & "\SBS\2\" & chr(34) & backupcmd1)
' xcopy birden tanımlanınca mail atmıyor, mail atması nasıl sağlanır.
strResult = ""
Do While Not objExec.StdOut.AtEndOfStream
strTemp = objExec.StdOut.ReadLine()
strResult = strResult & vbCRLF & strTemp
Loop
'Email bildirimi
Set oMessage = CreateObject("CDO.Message")
oMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 
oMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = strSMTPRelay
oMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 
oMessage.Configuration.Fields.Update
oMessage.Subject = strSubject
oMessage.From = strSMTPFrom
oMessage.To = strSMTPTo
oMessage.TextBody = "Kopyalama başarı / başarısızlık için günlüğünü gözden geçirin, tamamladı." & vbCRLF & vbCRLF & strResult
oMessage.Send
Function cleanPath(strPath)
If Right(strPath, 3) = "*.*" Then
strPath = Left(strPath, Len(strPath) - 3)
End If
If Right(strPath, 1) = "\" Then
strPath = Left(strPath, Len(strPath) - 1)
End If
cleanPath = strPath
End Function

"Dalgasız denizde, herkes kaptandır."

Alıntı
Gönderildi : 17/05/2014 02:15
Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Kıdemli Üye Yönetici

Bulursanız bizimlede paylaşın 🙂

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/05/2014 17:57
Maruf Arslan
(@marufarslan)
Üye

Tek satırlı xcopy çalışıyor.  🙂 

"Dalgasız denizde, herkes kaptandır."

CevapAlıntı
Gönderildi : 19/05/2014 12:52
Paylaş: