gridview listesini ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

gridview listesini word e gönderme  

  RSS
 Anonim

gridview içindeki listeyi word dökümanı olarak nasıl kaydedebilirim. 2010 framework 3.5 kullanıyorum

Alıntı
Gönderildi : 17/12/2011 23:34
 Anonim

httpexception was unhandled by user code hatası veriyor.

CevapAlıntı
Gönderildi : 17/12/2011 23:34
 Anonim

Response.Clear()

Response.Buffer =

True


Response.ContentType =

"application/pdf"


Response.AddHeader(

"content-disposition", "attachment;filename=Information.pdf")

Response.ContentEncoding = System.Text.

Encoding.GetEncoding("windows-1254")

Response.Charset =

"windows-1254"


Dim sw As New IO.StringWriter()


Dim htw As New HtmlTextWriter(sw)

GridView1.AllowPaging =

False


GridView1.DataBind()

GridView1.RenderControl(htw)

Response.Output.Write(sw.ToString())

Response.Flush()

Response.End()

yukarıdaki kodlar yardımı ile pdf formatına dönüşüyor. ancak acrobat açmıyor ne olabilir acaba

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/12/2011 20:45
Paylaş: