Anasayfa » Forum

ASP Arama ve Sayfal...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

ASP Arama ve Sayfalama Sorun  

  RSS
Gökhan Burucu
(@GokhanBurucu)
Üye

Bu kodda ben arama yaptırıp sonuçları sıralamaya calısıyorum fakat arama yapıyor sonuçları 1. sayfada cıkarıyor ama 2. sayfada da veritabanındaki diğer verileri listelemeye devam ediyor. işin içinden çıkamadım. yardımlarınızı bekliyorum...

<table>

<%
Dim adoCon
set adocon = Server.CreateObject("adodb.Connection")
adocon.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("veritabani.mdb")
Set rs=Server.createobject("ADODB.Recordset")
sql = ""
sql = sql & "SELECT id,baslik,aciklama,tarih,tip,kat_id From haber  WHERE baslik like '%" & Request.Form("aranan") & "%' order by tarih desc;" 
sql = sql & " Union All "
sql = sql & "SELECT katid,baslik,aciklama,tarih,tip,kat_id From veriler WHERE baslik like '%" & Request.Form("aranan") & "%' order by tarih desc;" 
rs.open sql, adocon, 1, 3
Toplam = rs.RecordCount
rs.Pagesize=3
sayfa=Request.QueryString("sayfa")
if sayfa="" then sayfa=1
rs.AbsolutePage=sayfa
j=0
do while not rs.eof and j<rs.Pagesize
%>
<tr>
<td><a href="<%=rs("baslik")%>"></a></td>
<td><%=rs("baslik")%></td>
</tr>
<%
j=j+1
rs.movenext
loop
%>
<tr><td colspan="4">
<%
for i=1 to rs.Pagecount
if i=cInt(sayfa) then
Response.write "["&i&"] |"
else
Response.Write "<a href=?sayfa="&i&">"&i&"</a> |"
end if
next
%>
</td>
</tr>
</table>
<%
rs.close
adoCon.close

%>

Alıntı
Gönderildi : 10/10/2011 02:30
Gökhan Burucu
(@GokhanBurucu)
Üye

sorun;

<table><%

aranan = Request.QueryString("aranan")
Dim adoCon
set adocon = Server.CreateObject("adodb.Connection")
adocon.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("veritabani.mdb")
Set rs=Server.createobject("ADODB.Recordset")
sql = ""
sql = sql & "SELECT id,baslik,aciklama,tarih,tip,kat_id From haber WHERE baslik like '%" & aranan & "%' order by tarih desc;" 
sql = sql & " Union All "
sql = sql & "SELECT katid,baslik,aciklama,tarih,tip,kat_id From veriler WHERE baslik like '%" & aranan & "%' order by tarih desc;" 
rs.open sql, adocon, 1, 3
Toplam = rs.RecordCount
rs.Pagesize=3
sayfa=Request.QueryString("sayfa")
if sayfa="" then sayfa=1
rs.AbsolutePage=sayfa
j=0
do while not rs.eof and j<rs.Pagesize
%>
<tr>
<td><a href="<%=rs("baslik")%>"></a></td>
<td><%=rs("baslik")%></td>
</tr>
<%
j=j+1
rs.movenext
loop


%>
<tr><td colspan="4">
<%
for i=1 to rs.Pagecount
if i=cInt(sayfa) then
Response.write "["& i &"] |"
else
Response.Write "<a href=""?sayfa="& i &"&amp;aranan="& aranan &""">"& i &"</a> |"
end if
next


%>
</td>
</tr>
</table>
<%
rs.close
adoCon.close 

%>

şeklinde çözüldü. arama metodu olarakda post - get olarak değiştirildi. 

CevapAlıntı
Gönderildi : 10/10/2011 04:07
Paylaş: