Sql Server Trigger ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Sql Server Trigger oluşturma  

  RSS
 Anonim

Merhaba ,

 

Oracle da yapmış oldugun trigger 'ı Sql server için nasıl yapabilirim.

Oracle Trigger ;

CREATE OR REPLACE TRIGGER P000KUL_TEST

 BEFORE

  INSERT

 ON P000KUL

REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD

 FOR EACH ROW

BEGIN

SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'dd/mm/RRRR') INTO :NEW.SYSTEM_DATE FROM DUAL;

SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'hh:mi') INTO :NEW.SYSTEM_TIME FROM DUAL;

END; 

Alıntı
Gönderildi : 17/02/2011 16:28
Selahattin SADOGLU
(@SelahattinSADOGLU)
Üye

Merhaba,

Buna benzer bir şey olabilir.

CREATE TRIGGER tr_P000KUL_INSERT
ON P000KUL
    FOR INSERT
    AS
    update inserted
    set system_date = convert(varchar, getdate(), 103),
        system_time = convert(varchar, getdate(), 108);
go

Saygılar,

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/02/2011 15:54
Ugur INAL
(@ugurinal)
Üye

Merhaba,


 Alttaki MSDN linkini referans alarak adım adım SQL Server formatında oluşturuabilirsin.


  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa258254(SQL.80).aspx

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/02/2011 16:39
Paylaş: