oracle 11g listenee...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

oracle 11g listeneer ve db hatası  

  RSS
ahmet ceylan
(@ahmetceylan)
Üye

Merhaba;Linux Oracle 6.6 üzerinde Oracle 11g kurdum .bash_profile,hosts dosyası vs vs birçok ayar yapmama rağmen listener ve veritabanını çalıştıramadım.

veritabanını çalıştırmaya çalıstığımda oracle home dosyasının yolunu istiyor.ama ben .bash_profile dosyasına yazmıştım.
terminale "export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db " veritananı çalışıyor yazınca çalışıyor.
ama listenerde aldığım hata kodları değişiyor.yine çalışmıyor aşağıdaki linlerde hata loglarını ekledim..

Birde veritabanını kurarken benden sadece veritanına isim ve şifre eklememi istedi veritanına bir kullanıcı eklemedim Sqlplus ile giriş yaptıgımda veritabanı kullanıcı adi ve şifresini istiyor.bunu nasıl öğrenebilirim veya sıfırlayabilirim.

Hata mesajları,listener ve tnsnames.ora dosyası;

  

 

   

 

 

Alıntı
Gönderildi : 05/08/2015 14:01
H. Koray GUNDUZ
(@h-koraygunduz)
Üye Forum Yöneticisi

Selam;


Kurulumu aşağıdaki linkte olan adımlarla yaptığınıza emin olun.


http://www.koraykey.com/?p=1565


 Sonrasında bu problem için Linux üzerinde "netca" komutunu çalıştırıp Listener remove edip yeniden ekleyin ve deneyin.


Teşekkürler.

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/08/2015 14:38
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

ORACLE_SID bilgisini de export etmeniz gerekiyor olabilir mi ?

terminal ekranındaki set komutunuın çıktısını buraya paste edebilirmisiniz

oracle kullanıcısının shell'i bash oldugundan eminmiyiz ayrıca 

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/08/2015 14:39
ahmet ceylan
(@ahmetceylan)
Üye
hata msj'ı
[oracle@oracle Desktop]$ sqlplus
Error 6 initializing SQL*Plus
SP2-0667: Message file sp1<lang>.msb not found
SP2-0750: You may need to set ORACLE_HOME to your Oracle software directory
koray bey makalenizden yararlanarak yaptım zaten ama gözümden kaçan birşeymi oldu mu diye kontrol ettim ama yok.
ORACLE_SID yi de .bash_profile dosyasında export etmiştim.Başka bir yere de ORACLE_HOME yolunu göstermem gerekiyormu.
Teşekkürler.
CevapAlıntı
Gönderildi : 05/08/2015 15:09
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

terminal ekranına set yazıp enterladıgınızda gelenleri ve finger oracle komutunun cıktısını burada paylaşabilirmisiniz

 

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/08/2015 15:45
ahmet ceylan
(@ahmetceylan)
Üye
[oracle@oracle Desktop]$ set
BASH=/bin/bash
BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:expand_aliases:extquote:force_fignore:hostcomplete:interactive_comments:progcomp:promptvars:sourcepath
BASH_ALIASES=()
BASH_ARGC=()
BASH_ARGV=()
BASH_CMDS=()
BASH_LINENO=()
BASH_SOURCE=()
BASH_VERSINFO=([0]="4" [1]="1" [2]="2" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-redhat-linux-gnu")
BASH_VERSION='4.1.2(1)-release'
COLORS=/etc/DIR_COLORS
COLORTERM=gnome-terminal
COLUMNS=80
CVS_RSH=ssh
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-YEVBtqUt2B,guid=a6397d43934abb6e369214f400001bc3
DESKTOP_SESSION=gnome
DIRSTACK=()
DISPLAY=:0.0
EUID=54321
GDMSESSION=gnome
GDM_KEYBOARD_LAYOUT=tr
GDM_LANG=en_US.UTF-8
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
GNOME_KEYRING_PID=10035
GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-UpHWiw/socket
GPG_AGENT_INFO='/tmp/seahorse-OiCFNh/S.gpg-agent:10122:1;'
GROUPS=()
GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc:/home/oracle/.gtkrc-1.2-gnome2
G_BROKEN_FILENAMES=1
HISTCONTROL=ignoredups
HISTFILE=/home/oracle/.bash_history
HISTFILESIZE=1000
HISTSIZE=1000
HOME=/home/oracle
HOSTNAME=oracle.localdomain
HOSTTYPE=x86_64
ID=54321
IFS=$' \t\n'
IMSETTINGS_INTEGRATE_DESKTOP=yes
IMSETTINGS_MODULE=none
KDEDIRS=/usr
KDE_IS_PRELINKED=1
LANG=en_US.UTF-8
LESSOPEN='||/usr/bin/lesspipe.sh %s'
LINES=24
LOADEDMODULES=
LOGNAME=oracle
LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=01;05;37;41:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.bz=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=01;36:*.au=01;36:*.flac=01;36:*.mid=01;36:*.midi=01;36:*.mka=01;36:*.mp3=01;36:*.mpc=01;36:*.ogg=01;36:*.ra=01;36:*.wav=01;36:*.axa=01;36:*.oga=01;36:*.spx=01;36:*.xspf=01;36:'
MACHTYPE=x86_64-redhat-linux-gnu
MAIL=/var/spool/mail/oracle
MAILCHECK=60
MODULEPATH=/usr/share/Modules/modulefiles:/etc/modulefiles
MODULESHOME=/usr/share/Modules
OPTERR=1
OPTIND=1
ORBIT_SOCKETDIR=/tmp/orbit-oracle
OSTYPE=linux-gnu
PATH=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db/bin:/usr/sbin:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
PIPESTATUS=([0]="0")
PPID=11618
PROMPT_COMMAND='printf "\033]0;%s@%s:%s\007" "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/~}"'
PS1='[\u@\h \W]\$ '
PS2='> '
PS4='+ '
PWD=/home/oracle/Desktop
QTDIR=/usr/lib64/qt-3.3
QTINC=/usr/lib64/qt-3.3/include
QTLIB=/usr/lib64/qt-3.3/lib
QT_IM_MODULE=xim
SESSION_MANAGER=local/unix:@/tmp/.ICE-unix/10045,unix/unix:/tmp/.ICE-unix/10045
SHELL=/bin/bash
SHELLOPTS=braceexpand:emacs:hashall:histexpand:history:interactive-comments:monitor
SHLVL=2
SSH_ASKPASS=/usr/libexec/openssh/gnome-ssh-askpass
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-UpHWiw/socket.ssh
TERM=xterm
UID=54321
USER=oracle
USERNAME=oracle
WINDOWID=56623108
WINDOWPATH=1
XAUTHORITY=/var/run/gdm/auth-for-oracle-D4qWkp/database
XDG_SESSION_COOKIE=e893535a28278eeec08784cb0000003a-1438765221.528913-215756746
XMODIFIERS=@im=none
_=/etc/bashrc
colors=/etc/DIR_COLORS
shell=bash
__udisks () 
    local IFS='
';
    local cur="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}";
    if [ "${COMP_WORDS[$(($COMP_CWORD - 1))]}" = "--show-info" ]; then
        COMPREPLY=($(compgen -W "$(udisks --enumerate-device-files)" -- $cur));
    else
        if [ "${COMP_WORDS[$(($COMP_CWORD - 1))]}" = "--inhibit-polling" ]; then
            COMPREPLY=($(compgen -W "$(udisks --enumerate-device-files)" -- $cur));
        else
            if [ "${COMP_WORDS[$(($COMP_CWORD - 1))]}" = "--mount" ]; then
                COMPREPLY=($(compgen -W "$(udisks --enumerate-device-files)" -- $cur));
            else
                if [ "${COMP_WORDS[$(($COMP_CWORD - 1))]}" = "--unmount" ]; then
                    COMPREPLY=($(compgen -W "$(udisks --enumerate-device-files)" -- $cur));
                else
                    if [ "${COMP_WORDS[$(($COMP_CWORD - 1))]}" = "--detach" ]; then
                        COMPREPLY=($(compgen -W "$(udisks --enumerate-device-files)" -- $cur));
                    else
                        if [ "${COMP_WORDS[$(($COMP_CWORD - 1))]}" = "--ata-smart-refresh" ]; then
                            COMPREPLY=($(compgen -W "$(udisks --enumerate-device-files)" -- $cur));
                        else
                            if [ "${COMP_WORDS[$(($COMP_CWORD - 1))]}" = "--ata-smart-simulate" ]; then
                                _filedir || return 0;
                            else
                                if [ "${COMP_WORDS[$(($COMP_CWORD - 1))]}" = "--set-spindown" ]; then
                                    COMPREPLY=($(compgen -W "$(udisks --enumerate-device-files)" -- $cur));
                                else
                                    if [ "${COMP_WORDS[$(($COMP_CWORD - 1))]}" = "--poll-for-media" ]; then
                                        COMPREPLY=($(compgen -W "$(udisks --enumerate-device-files)" -- $cur));
                                    else
                                        COMPREPLY=($(IFS=: compgen -W "--dump:--inhibit-polling:--inhibit-all-polling:--enumerate:--enumerate-device-files:--monitor:--monitor-detail:--show-info:--help:--mount:--mount-fstype:--mount-options:--unmount:--unmount-options:--detach:--detach-options:--ata-smart-refresh:--ata-smart-wakeup:--ata-smart-simulate:--set-spindown:--set-spindown-all:--spindown-timeout:--poll-for-media" -- $cur));
                                    fi;
                                fi;
                            fi;
                        fi;
                    fi;
                fi;
            fi;
        fi;
    fi
}
_module () 
    local cur="$2" prev="$3" cmds opts;
    COMPREPLY=();
    cmds="add apropos avail clear display help      initadd initclear initlist initprepend initrm initswitch      keyword list load purge refresh rm show swap switch      unload unuse update use whatis";
    opts="-c -f -h -i -l -s -t -u -v -H -V      --create --force  --help  --human   --icase      --long   --silent --terse --userlvl --verbose --version";
    case "$prev" in 
        add | load)
            COMPREPLY=($(compgen -W "$(_module_not_yet_loaded)" -- "$cur"))
        ;;
        rm | remove | unload | switch | swap)
            COMPREPLY=($(IFS=: compgen -W "${LOADEDMODULES}" -- "$cur"))
        ;;
        unuse)
            COMPREPLY=($(IFS=: compgen -W "${MODULEPATH}" -- "$cur"))
        ;;
        use | *-a*)
        ;;
        -u | --userlvl)
            COMPREPLY=($(compgen -W "novice expert advanced" -- "$cur"))
        ;;
        display | help | show | whatis)
            COMPREPLY=($(compgen -W "$(_module_avail)" -- "$cur"))
        ;;
        *)
            if test $COMP_CWORD -gt 2; then
                _module_long_arg_list "$cur";
            else
                case "$cur" in 
                    ls)
                        COMPREPLY="list"
                    ;;
                    r*)
                        COMPREPLY="rm"
                    ;;
                    sw*)
                        COMPREPLY="switch"
                    ;;
                    -*)
                        COMPREPLY=($(compgen -W "$opts" -- "$cur"))
                    ;;
                    *)
                        COMPREPLY=($(compgen -W "$cmds" -- "$cur"))
                    ;;
                esac;
            fi
        ;;
    esac
}
_module_avail () 
    /usr/bin/modulecmd bash -t avail 2>&1 | sed '
/:$/d;
/:ERROR:/d;
s#^\(.*\)/\(.\+\)(default)#\1\n\1\/\2#;
s#/(default)##g;
s#/*$##g;'
}
_module_long_arg_list () 
    local cur="$1" i;
    if [[ ${COMP_WORDS[COMP_CWORD-2]} == sw* ]]; then
        COMPREPLY=($(compgen -W "$(_module_not_yet_loaded)" -- "$cur"));
        return;
    fi;
    for ((i = COMP_CWORD - 1; i > 0; i--))
    do
        case ${COMP_WORDS[$i]} in 
            add | load)
                COMPREPLY=($(compgen -W "$(_module_not_yet_loaded)" -- "$cur"));
                break
            ;;
            rm | remove | unload | switch | swap)
                COMPREPLY=($(IFS=: compgen -W "${LOADEDMODULES}" -- "$cur"));
                break
            ;;
        esac;
    done
}
_module_not_yet_loaded () 
    comm -23 <(_module_avail|sort) <(tr : '\n' <<<${LOADEDMODULES}|sort)
}
module () 
    eval `/usr/bin/modulecmd bash $*`
}
[oracle@oracle Desktop]$ 
CevapAlıntı
Gönderildi : 05/08/2015 15:56
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

ORCLE_HOME ve

ORACLE_SID degiskenleri gorunmuyor , yazım hatası yapıyor olabilirsiniz 

bash_profile yerine .bashrc dosyasına da eklemeyi deneyebilirsiniz 

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/08/2015 16:00
ahmet ceylan
(@ahmetceylan)
Üye

tamam home ve sid 'yi bash_profile dosyasına tekrar ekledim bu sefer listener'i çalıştırdım.
Birde söyle bir küçük bir sorunum var.Sqlplus yazıp veritabanına bağlanmaya çalıştıgım zaman kullanıcı adi ve şifre istiyor ben daha önce herhangi bir kullanıcı oluştırmadım veritabanı kurulumunda "sys,system,sysdba" gibi kullanıcılara tek bir şifre belirledim.ama şifreyi yazıp bağlanmaya çalıştıgım zaman;

" ORA-01034:oracle not available"
"ORA-27101: shared memory realm does not exit "
"Linux-x86_64 error :2 :No such file or directory
Process id:0
session id:0 serial number:0"

hatasını alıyorum veritabanını kurarken bir kullanıcı oluşturmam gerekiyormuydu.ve bu hatayi nasıl düzeltebilirm. 
teşekkür ederim..

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/08/2015 17:38
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

sqlplus /nolog

connect sys as sysdba 

 

komutları ile sunucu üzerine veritabanına bağlanabilirsin 

 

iyi çalışmalar

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/08/2015 19:29
Paylaş: