Bildirimler
Hepsini Temizle

Lync & Owa entegrasyon sorunum  

Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

Arkadaşlar owa exchange ile lync 2010  entegrasyon dokumanına gore sırası ile işlemleri yapıyorum fakat owa ekranında kisi listesi alınamıyor diye hata alıyorum, neyi yanlış/eksik yaptığım gözden kaçırdığım yada farketmediğim konusunda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim 

bazı komut çıktıları aşağıdaki gibidir

 

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 05/05/2011 12:52
Bugra KESKIN
(@bugrakeskin)
Saygın Üye

Merhaba

Exchange 2010 'da service pack 1 var mı?

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/05/2011 13:55
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

evet var hocam dogrulamak için görebileceğimiz bir yer var ise kontrol edebilirim 

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 05/05/2011 14:05
Bugra KESKIN
(@bugrakeskin)
Saygın Üye

SP1 vardır muhtemelen yoksa -InstantMessagingServerName parametresine izin vermez. Peki aşağıda ki komutu koşturup kontrol eder misiniz instantmessagingservername parametresine karşılık lync pool ismi gözüküyor mu

get-owavirtualdirectory |fl

InstantMessagingCertificateThumbprint               : 219D83F0A51B8E469969819F52215AB0581BE1F7
InstantMessagingServerName                          : lyncpool.sunucuadi.local

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/05/2011 14:23
Halil Gulsen
(@HalilGulsen)
Üye

Selam,

Aşağıdaki article'dan faydalanabilirsiniz.

http://blog.schertz.name/2010/11/lync-and-exchange-im-integration/  

 

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/05/2011 14:49
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

RunspaceId : ca34da0f-3638-4c6c-87c8-01b81ff11199
DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled : True
DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled : True
WebReadyDocumentViewingOnPublicComputersEnabled : True
WebReadyDocumentViewingOnPrivateComputersEnabled : True
ForceWebReadyDocumentViewingFirstOnPublicComputers : False
ForceWebReadyDocumentViewingFirstOnPrivateComputers : False
RemoteDocumentsActionForUnknownServers : Block
ActionForUnknownFileAndMIMETypes : ForceSave
WebReadyFileTypes : {.xlsx, .pptx, .docx, .xls, .rtf, .ppt, .pps, .pdf, .dot, .doc}
WebReadyMimeTypes : {application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.pre
sentation, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordproc
essingml.document, application/vnd.openxmlformats-officedocument.
spreadsheetml.sheet, application/vnd.ms-powerpoint, application/x
-mspowerpoint, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, a
pplication/msword, application/pdf}
WebReadyDocumentViewingForAllSupportedTypes : True
WebReadyDocumentViewingSupportedMimeTypes : {application/msword, application/vnd.ms-excel, application/x-msex
cel, application/vnd.ms-powerpoint, application/x-mspowerpoint, a
pplication/pdf, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wor
dprocessingml.document, application/vnd.openxmlformats-officedocu
ment.spreadsheetml.sheet, application/vnd.openxmlformats-officedo
cument.presentationml.presentation}
WebReadyDocumentViewingSupportedFileTypes : {.doc, .dot, .rtf, .xls, .ppt, .pps, .pdf, .docx, .xlsx, .pptx}
AllowedFileTypes : {.rpmsg, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .tiff, .pptx, .pptm, .ppsx, .ppsm,
.docx, .docm, .zip, .xls, .wmv, .wma, .wav...}
AllowedMimeTypes : {image/jpeg, image/png, image/gif, image/bmp}
ForceSaveFileTypes : {.vsmacros, .ps2xml, .ps1xml, .mshxml, .gadget, .psc2, .psc1, .as
px, .wsh, .wsf, .wsc, .vsw, .vst, .vss, .vbs, .vbe...}
ForceSaveMimeTypes : {Application/x-shockwave-flash, Application/octet-stream, Applica
tion/futuresplash, Application/x-director}
BlockedFileTypes : {.vsmacros, .msh2xml, .msh1xml, .ps2xml, .ps1xml, .mshxml, .gadge
t, .mhtml, .psc2, .psc1, .msh2, .msh1, .aspx, .xml, .wsh, .wsf...
}
BlockedMimeTypes : {application/x-javascript, application/javascript, application/ms
access, x-internet-signup, text/javascript, application/xml, appl
ication/prg, application/hta, text/scriplet, text/xml}
RemoteDocumentsAllowedServers : {}
RemoteDocumentsBlockedServers : {}
RemoteDocumentsInternalDomainSuffixList : {}
FolderPathname :
Url : {}
LogonFormat : PrincipalName
ClientAuthCleanupLevel : High
FilterWebBeaconsAndHtmlForms : UserFilterChoice
NotificationInterval : 120
DefaultTheme :
UserContextTimeout : 60
ExchwebProxyDestination :
VirtualDirectoryType :
OwaVersion : Exchange2010
ServerName : EXCH
InstantMessagingCertificateThumbprint : 525BEB1EF6C2FA3C47CA503E7AFEFE15D3E71A74
InstantMessagingServerName : lync.unipa.com.tr
RedirectToOptimalOWAServer : True
DefaultClientLanguage : 0
LogonAndErrorLanguage : 0
UseGB18030 : False
UseISO885915 : False
OutboundCharset : AutoDetect
GlobalAddressListEnabled : True
OrganizationEnabled : True
ExplicitLogonEnabled : True
OWALightEnabled : True
DelegateAccessEnabled : True
IRMEnabled : True
CalendarEnabled : True
ContactsEnabled : True
TasksEnabled : True
JournalEnabled : True
NotesEnabled : True
RemindersAndNotificationsEnabled : True
PremiumClientEnabled : True
SpellCheckerEnabled : True
SearchFoldersEnabled : True
SignaturesEnabled : True
ThemeSelectionEnabled : True
JunkEmailEnabled : True
UMIntegrationEnabled : True
WSSAccessOnPublicComputersEnabled : True
WSSAccessOnPrivateComputersEnabled : True
ChangePasswordEnabled : True
UNCAccessOnPublicComputersEnabled : True
UNCAccessOnPrivateComputersEnabled : True
ActiveSyncIntegrationEnabled : True
AllAddressListsEnabled : True
RulesEnabled : True
PublicFoldersEnabled : True
SMimeEnabled : True
RecoverDeletedItemsEnabled : True
InstantMessagingEnabled : True
TextMessagingEnabled : True
ForceSaveAttachmentFilteringEnabled : False
SilverlightEnabled : True
CalendarPublishingEnabled : True
InstantMessagingType : Ocs
Exchange2003Url :
FailbackUrl :
LegacyRedirectType : Silent
Name : owa (Default Web Site)
InternalAuthenticationMethods : {Basic, Fba}
MetabasePath : IIS://EXCH.unipa.com.tr/W3SVC/1/ROOT/owa
BasicAuthentication : True
WindowsAuthentication : False
DigestAuthentication : False
FormsAuthentication : True
LiveIdAuthentication : False
DefaultDomain :
GzipLevel : High
WebSite : Default Web Site
DisplayName : owa
Path : C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\owa
ExtendedProtectionTokenChecking : None
ExtendedProtectionFlags : {}
ExtendedProtectionSPNList : {}
Server : EXCH
InternalUrl : https://exch.unipa.com.tr/owa
ExternalUrl : https://exch.unipa.com.tr/owa
ExternalAuthenticationMethods : {Fba}
AdminDisplayName :
ExchangeVersion : 0.10 (14.0.100.0)
DistinguishedName : CN=owa (Default Web Site),CN=HTTP,CN=Protocols,CN=EXCH,CN=Servers
,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administra
tive Groups,CN=UNIPA,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configu
ration,DC=unipa,DC=com,DC=tr
Identity : EXCH\owa (Default Web Site)
Guid : 479d141e-67c3-45ec-b4e0-9b9f85d8515f
ObjectCategory : unipa.com.tr/Configuration/Schema/ms-Exch-OWA-Virtual-Directory
ObjectClass : {top, msExchVirtualDirectory, msExchOWAVirtualDirectory}
WhenChanged : 05.05.2011 09:26:23
WhenCreated : 11.04.2011 10:31:36
WhenChangedUTC : 05.05.2011 06:26:23
WhenCreatedUTC : 11.04.2011 07:31:36
OrganizationId :
OriginatingServer : core.unipa.com.tr
IsValid : True

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 05/05/2011 14:50
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

[quote user="Halil Gulsen"]

Selam,

Aşağıdaki article'dan faydalanabilirsiniz.

http://blog.schertz.name/2010/11/lync-and-exchange-im-integration/  

 

[/quote]

kurulumla ilgili bir sorun yok hocam dokumanda anlatıln sekilde yapıyorum 

ama kişi listesi alınamıyor seklinde bir mesaj çıkıyor owada 

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 05/05/2011 18:57
Halil Gulsen
(@HalilGulsen)
Üye

Tam olarak aldığın hata aşağıdaki gibi mi?

"Instant Messaging isn't available right now.The Contact List will appear when the servce becomes available."

CevapAlıntı
Gönderildi : 06/05/2011 03:00
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

[quote user="Halil Gulsen"]

Tam olarak aldığın hata aşağıdaki gibi mi?

"Instant Messaging isn't available right now.The Contact List will appear when the servce becomes available."

[/quote]

Evet bunun türkçesi sadece 

OWA'yi ilk kullanımda dili türkçe seçmiştim sanırım 

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 06/05/2011 11:58
Halil Gulsen
(@HalilGulsen)
Üye

Trusted Application pool name'ni nasıl tanımladın? Pool name'i exchange server'ın FQDN olması gerekir.

CevapAlıntı
Gönderildi : 07/05/2011 00:28
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

[quote user="Halil Gulsen"]Trusted Application pool name'ni nasıl tanımladın? Pool name'i exchange server'ın FQDN olması gerekir.[/quote]

New-CsTrustedApplication -ApplicationId ExchangeOWA -TrustedApplicationPoolFqdn exch.unipa.com.tr  -Port 5059 

Enable-CsTopology

şeklinde komut çalıştırdım 

exch.unipa.com.tr de exchange serverim 

 

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 08/05/2011 17:45
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

[quote user="Vasvi UYSAL"]

[quote user="Halil Gulsen"]Trusted Application pool name'ni nasıl tanımladın? Pool name'i exchange server'ın FQDN olması gerekir.[/quote]

New-CsTrustedApplication -ApplicationId ExchangeOWA -TrustedApplicationPoolFqdn exch.unipa.com.tr  -Port 5059 

Enable-CsTopology

şeklinde komut çalıştırdım 

exch.unipa.com.tr de exchange serverim 

 [/quote]

 

arkadaslar fikri olan ??? 

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 17/05/2011 00:15
Paylaş: