Forum

KVKK hangi sektörle...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

[Çözüldü] KVKK hangi sektörler için ?

4 Yazılar
3 Üyeler
4 Likes
768 Görüntüleme
(@halitkara)
Gönderiler: 86
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba, nette araştırmalarıma ve sizin en son yayınladığınız web seminerine göre her sektörü kapsadığını duydum fakat şirketin avukatı " Gümrük Müşavirleri" sektörü kapsam dışında olduğunu söyledi. kafa karıştırdı 🙂 ne yapmamız lazım. 

 
Gönderildi : 13/08/2019 17:01

(@sertels)
Gönderiler: 2
Active Member
 

Merhaba Halit Bey,

Kanununda istisnalar aşağıda yer alıyor  burada gümrük müşavirleri açısından bir istisna mevcut değildir. Kanundan istisnalar 28. Maddede oldukça dar tutulmuştur. 

Fakat VERBİS kayıt istisnası mevcuttur.  Bahsedilen ve yanlış anlaşılan gümrük müşavirleri için istisna Veri Sorumluları Siciline Kayıt istisnası kararı şöyle: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5269/2018-68

Diğer VERBİS istisnalarına ait tablo sa şöyledir:  https://kvkk.gov.tr/Icerik/5273/Istisna

VERBİS istisnası çok da önemli değildir çünkü bütün diğer veri sorumluluları gibi Kanuni yükümlülükler devam etmektedir. Örneğin bir gümrük müşaviri de hizmet süreci içerisinde elinden üçüncü şahısların kişisel verileri geçmektedir. Veya gümrük müşavirliklerinde de çalışanlar vardır ve özlükleri ile ilgili kişisel veri işletmektedir. Bu örnekler artırılabilir. Bütün VERBİS istisnasında olanlar da kişisel veri işlemektedir. VERBİS istisnası Kanundan muafiyet olarak algılanması gerçekten çok büyük problemlere sebebiyet verecektir. Hatta VERBİS kaydı gerekmese de bir iç envanter oluşturmak yerinde olacaktır çünkü diğer yükümlülükler bu envanter merkeze alınarak yerine getirilmektedir.

özetle; VERBİS istisnası Kanundan muafiyet değildir.

İstisnalar
MADDE 28- (1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin
yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
(2) Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 
Gönderildi : 14/08/2019 09:27
Samet İleli, Recep YÜKSEL, Samet İleli and 1 people reacted

Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Gönderiler: 32136
Illustrious Member Yönetici
 

Sertel hocam bilgi için çok teşekkürler.

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 15/08/2019 00:54

(@halitkara)
Gönderiler: 86
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

@sertels

ilginizden dolayı çok teşekkür ederim hocam. verbis e kayıt zorunluluğu yok fakat iç envanter oluşturarak 6698 kanunundan sorumluyuz. iso 27001 -9001 belgelerimiz mevcut güncel işleyen , takip ettiğimiz bir alt yapımız mevcut zaten

 
Gönderildi : 16/08/2019 00:45

Paylaş: