Autorun.inf vir...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Autorun.inf virüsü ve flash disk virüslerini temizleme (Test Edilmiştir %100)  

  RSS
Ugur Yerli
(@UgurYerli)
Üye

İki tane Biri temizle.bat  biri  kill.vbs adında dosya oluşturacağız.


Aşağıdaki Kodları bir temizle.bat diye bach file yapıyoruz.


copy kill.* C:\ /y
c:
cd \
echo Lütfen gelen mesajlarda TAMAM a basarak devam ediniz....
pause
kill
attrib -r -h -s autoru*.*
del autoru*.*
cd %temp%
del *.* /f /q
cd \windows\temp
del *.* /f /q
cd \windows\apppatch
del acllayer.dll /f
del AcXtrnel.bpl /f
del DesktopWin.dll /f
cd \windows
del update.dll /f
del p_981116.exe /f
cd \windows\system32
attrib -r -h -s ckv*.*
del ckv*.*
attrib -r -h -s kav*.*
del kav*.*
attrib -r -h -s amv*.*
del amv*.*
cd\
attrib -r -h -s 1*.*
del 1*.*
attrib -r -h -s 6*.*
del 6*.*
attrib -r -h -s 8*.*
del 8*.*


attrib -r -h -s d*.com
del d*.com
attrib -r -h -s d*.exe
del d*.exe
attrib -r -h -s d*.bat
del d*.bat
attrib -r -h -s d*.cmd
del d*.cmd


attrib -r -h -s e*.com
del e*.com
attrib -r -h -s e*.exe
del e*.exe
attrib -r -h -s e*.bat
del e*.bat
attrib -r -h -s e*.cmd
del e*.cmd


attrib -r -h -s f*.com
del f*.com
attrib -r -h -s f*.exe
del f*.exe
attrib -r -h -s f*.bat
del f*.bat
attrib -r -h -s f*.cmd
del f*.cmd


attrib -r -h -s g*.com
del g*.com
attrib -r -h -s i*.bat
del i*.bat
attrib -r -h -s i*.com
del i*.com
attrib -r -h -s i*.exe
del i*.exe
attrib -r -h -s i*.cmd
del i*.cmd


attrib -r -h -s k*.com
del k*.com
attrib -r -h -s k*.exe
del k*.exe
attrib -r -h -s k*.bat
del k*.bat
attrib -r -h -s k*.cmd
del k*.cmd


attrib -r -h -s nj*.com
del nj*.com
attrib -r -h -s s*.cmd
del s*.cmd


d:
cd\
attrib -r -h -s 1*.*
del 1*.*
attrib -r -h -s 6*.*
del 6*.*
attrib -r -h -s 8*.*
del 8*.*


attrib -r -h -s d*.com
del d*.com
attrib -r -h -s d*.exe
del d*.exe
attrib -r -h -s d*.bat
del d*.bat
attrib -r -h -s d*.cmd
del d*.cmd


attrib -r -h -s e*.com
del e*.com
attrib -r -h -s e*.exe
del e*.exe
attrib -r -h -s e*.bat
del e*.bat
attrib -r -h -s e*.cmd
del e*.cmd


attrib -r -h -s f*.com
del f*.com
attrib -r -h -s f*.exe
del f*.exe
attrib -r -h -s f*.bat
del f*.bat
attrib -r -h -s f*.cmd
del f*.cmd


attrib -r -h -s g*.com
del g*.com
attrib -r -h -s i*.bat
del i*.bat
attrib -r -h -s i*.com
del i*.com
attrib -r -h -s i*.exe
del i*.exe
attrib -r -h -s i*.cmd
del i*.cmd


attrib -r -h -s k*.com
del k*.com
attrib -r -h -s k*.exe
del k*.exe
attrib -r -h -s k*.bat
del k*.bat
attrib -r -h -s k*.cmd
del k*.cmd


attrib -r -h -s nj*.com
del nj*.com
attrib -r -h -s s*.cmd
del s*.cmde:
cd\
attrib -r -h -s 1*.*
del 1*.*
attrib -r -h -s 6*.*
del 6*.*
attrib -r -h -s 8*.*
del 8*.*


attrib -r -h -s d*.com
del d*.com
attrib -r -h -s d*.exe
del d*.exe
attrib -r -h -s d*.bat
del d*.bat
attrib -r -h -s d*.cmd
del d*.cmd


attrib -r -h -s e*.com
del e*.com
attrib -r -h -s e*.exe
del e*.exe
attrib -r -h -s e*.bat
del e*.bat
attrib -r -h -s e*.cmd
del e*.cmd


attrib -r -h -s f*.com
del f*.com
attrib -r -h -s f*.exe
del f*.exe
attrib -r -h -s f*.bat
del f*.bat
attrib -r -h -s f*.cmd
del f*.cmd


attrib -r -h -s g*.com
del g*.com
attrib -r -h -s i*.bat
del i*.bat
attrib -r -h -s i*.com
del i*.com
attrib -r -h -s i*.exe
del i*.exe
attrib -r -h -s i*.cmd
del i*.cmd


attrib -r -h -s k*.com
del k*.com
attrib -r -h -s k*.exe
del k*.exe
attrib -r -h -s k*.bat
del k*.bat
attrib -r -h -s k*.cmd
del k*.cmd


attrib -r -h -s nj*.com
del nj*.com
attrib -r -h -s s*.cmd
del s*.cmd


 echo Temizleme tamamlanmıştır lütfen bir tuşa basınız.....
PAUSE


 


 


Tekrar aşagıdaki kodları kill.vbs isimli script olarak kayıt ediyoruz.


 


on Error Resume Next


Dim objShell, objFileSystem, objTextStream, objRegex
Dim colRegexMatches1, colRegexMatches2
Dim nReturnCode
Dim strIpFileText
Dim element, i


Dim Lista
Lista=array("n1de?ect.com","nide?ect.com","nlde?ect.com","j*.bat","m*.com","d*.com","copy.exe","host.exe",_
     "a0*.com","ntdeiect.com","ntdelect.com", "u?de*.com","ntde1ect.com", "x*.com", "tio*.*",_
            "80*.com","semo*.exe")Set geekside=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set colDrives = objFSO.DrivesWscript.Echo "Bu yazılım amvo, avpo, n1detect ckvo kavo türündeki zararlı yazılımları temizlemek için yazılmıştır."
Wscript.Echo "Arama ve temizleme işlemi birkaç dakika sürecektir."i=0
For Each objDrive in colDrives
 If objDrive.IsReady = True Then
  nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)
  Set objTextStream = objFileSystem.OpenTextFile(objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",1)
  strIpFileText = objTextStream.ReadAll
  objTextStream.Close
 End If
NextSet objRegex = new RegExp


objRegex.Pattern = "=\w+(.com|.bat|.exe|.pif|.scr|.svd|.dat|.tmp)"
objRegex.Global = True
objRegex.IgnoreCase = True
Set colRegexMatches1 = objRegex.Execute(strIpFileText)


 


i=0
For Each element In colRegexMatches1
 element = Replace(element,"=","")
 WScript.Echo "Temizlenecek virüs dosyasının adı:" & element
 For Each objDrive in colDrives
  If objDrive.IsReady = True Then
   Wscript.Echo "Temizlenen sürücü: " & objDrive.DriveLetter


   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im amvo.exe",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im avpo.exe",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im ckvo0.exe",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im ckvo.exe",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im kavo.exe",0,TRUE)
 
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe.tmp",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im help.exe.tmp",0,TRUE)


   nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r " &objDrive.DriveLetter&":\" & element &"",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" & element & "/f /q /a",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)


  End If
 Next
 i = i + 1
Next
 


Set objRegex= Nothing
Set objTextStream = Nothing
Set objFileSystem = Nothing
Set objShell = Nothing


 nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
 nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
 nret17=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\ckv*.*",0,TRUE)
 nret18=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\kav*.*",0,TRUE)
 nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)
 


 nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)
 nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)        nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
 nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)


 nret25=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\ckv*.*",0,TRUE)
 nret26=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\kav*.*",0,TRUE)
 nret27=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)
 


 nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
 nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)WScript.Echo "Gizli dosyaları göstermek için registry ayarlanıyor."


 nret31=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v amva /f",0,TRUE)
 nret32=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpo /f",0,TRUE)


 nret68=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpa /f",0,TRUE) nret33=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret43=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret44=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE) nret45=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret46=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret47=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE) nret34=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)
 nret35=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE) nret36=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /f",0,TRUE)
 nret37=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret38=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE) nret39=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
 nret40=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)


 nret48=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\ /v Type /t REG_SZ /d Group /f",0,TRUE) nret49=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f",0,TRUE)
 nret50=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\ /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f",0,TRUE) nret61=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
 nret62=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
 nret63=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)nret78=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im explorer.exe",0,TRUE)
nret79=geekside.Run("cmd /C start explorer.exe",0,TRUE) nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
 nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
 nret17=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\ckv*.*",0,TRUE)
 nret18=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\kav*.*",0,TRUE)
 nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)


 


 nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
 nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)        nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
 nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
 
 nret25=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\ckv*.*",0,TRUE)
 nret26=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\kav*.*",0,TRUE)
 nret27=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE) nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
 nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)For Each objDrive in colDrives
 If objDrive.IsReady = True Then
  For X=0 to UBound(Lista)
   nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\"&Lista(X)&"",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" &Lista(X)& "/f /q /a",0,TRUE)
  Next
 End If
Next


WScript.Echo "Tebrikler! Bilgisayarınız amvo-ckvo-kavo virüs ve türevlerinden temizlendi."WScript. Quit(0)ve temizle.bat çalıştırıp uyarılara tamam diyelim okadar. flash diskimiz deki ve sistemdeki  autorun ve diger virüslere elveda.


ALINTI

Alıntı
Gönderildi : 22/04/2009 17:17
Ugur DEMIR
(@ugurdemir)
Onursal Üye

Bilgilendirme için teşekkürler.Gpo ile tüm pclere dağıtabiliriz güzel. 

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/04/2009 17:51
Rafet S. AYATA
(@rafets-ayata)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

İpucu için teşekkürler. Ancak ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Mevcut virüs artık kalıp değiştirdi ve silmeye çalışacağınız dosya isimleri random olduğundan ancak bir temizleme tool ile işinizi görebilirsiniz bunun için buradaki tool kullanabilirsiniz. Ayrıca Combofix'de işinizi görecektir. Autorun ile bulaşacak virüslerden korunmak için Autorun özelliğini devre dışı bırakmanızda yarar var.

CevapAlıntı
Gönderildi : 25/04/2009 00:10
ozkantsvn
(@ozkantsvn)
Üye

vallahi uzantılarını değişitirerek silebildim.yoksa parazit gibi heryerde kol geziyor

CevapAlıntı
Gönderildi : 06/05/2009 19:10
Ebubekir EMİR
(@EbubekirEMiR)
Üye

Merhaba konuyu biraz hortlatmış gibi olacak ama,

Bu virüs ile yaklaşık 3-4 aydır uğraşıyorum, lakin temizlemek namına ne yaptıysam sonuç vermedi.

Dediğiniz gibi kendini random olarak .exe .inf  dosyalarını oluşturarak kendini sürekli kopyalamaya devam ediyor.

Silmeye çalıştığım zaman ise, kendini genelde bir programa yapıştırmış oluyor ve yapıştığı programı kapatmak zorunda kalıyorum silebilmek için.

Tek umutla baktığım bir program vardı Combofix, o da win10 desteklemiyor.

CevapAlıntı
Gönderildi : 11/04/2018 15:14
Resul SOYDAŞ
(@resulsoydas)
Üye

CD'den boot eden Antivirus uygulamaları kullanın. Bir çok AV üreticisinin sitesinde bootable medyalar mevcut. Taramaya başlamadan önce güncelleme yapmayı ihmal etmeyin.

CevapAlıntı
Gönderildi : 12/04/2018 13:25
Paylaş: