Forum

7-zip dosya yedek a...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

7-zip dosya yedek almak icin zipfilename ( YIL, Hafta ,Gün ..... zip )

Maruf Arslan
(@marufarslan)
Üye

 

@echo off
set vbsfile=newdate.vbs
echo Newdate = (Date())>%vbsfile%
echo DateYear = DatePart("YYYY", Newdate)>>%vbsfile%
echo DateMonth = DatePart("M" , Newdate)>>%vbsfile%
echo DateDay = DatePart("D" , Newdate)>>%vbsfile%
echo WeekOfYear = DatePart("WW" , Newdate)>>%vbsfile%
echo DayOfYear = DatePart("Y" , Newdate)>>%vbsfile%
echo WeekDayNumber = DatePart("W" , Newdate)>>%vbsfile%
echo TodayNameShort = WeekdayName(WeekDayNumber,True)>>%vbsfile%
echo TodayNameFull = WeekdayName(WeekDayNumber,False)>>%vbsfile%
echo TimeHour = Hour(Time)>>%vbsfile%
echo TimeMinute = Minute(Time)>>%vbsfile%
echo TimeSecond = Second(Time)>>%vbsfile%
echo If TimeHour^<12 Then>>%vbsfile%
echo AMorPM="AM">>%vbsfile%
echo Else>>%vbsfile%
echo AMorPM="PM">>%vbsfile%
echo End If>>%vbsfile%
echo Wscript.Echo DateYear^&" "^&DateMonth^&" "^&DateDay^&" "^&Week^
OfYear^&" "^&DayOfYear^&" "^&WeekDayNumber^&" "^&Today^
NameShort^&" "^&TodayNameFull^&" "^&TimeHour^&" "^&Time^
Minute^&" "^&TimeSecond^&" "^&AMorPM>>%vbsfile%

for /f "tokens=1-12 delims= " %%A in ('cscript //nologo %vbsfile%') do (
echo A Date Year : %%A
echo B Date Month : %%B
echo C Date Day : %%C
echo D Week Of Year : %%D
echo E Day Of Year : %%E
echo F Day Of Week [Number] : %%F
echo G Day Of Week [Short Name] : %%G
echo H Day Of Week [Full Name] : %%H
echo I Time Hour : %%I
echo J Time Minute : %%J
echo K Time Second : %%K
echo L Is AM or PM : %%L

set yil=%%A
set kHafta=%%D
set Gadk=%%G
set gun=%%C
set saat=%%I
set dak=%%J

)
set yedekad=MUHASEBE
set yedeksad=.zip
set zipfilename=%yil%-%kHafta%-%Gadk%-%yedekad%-%gun%-%saat%%dak%%yedeksad%

echo zipfilename=%zipfilename%

set source="D:\*.*"
set destination="e:\GUNLUK\"
set dest="%destination%Backups\%zipfilename%"

set AppExePath="%ProgramFiles(x86)%\7-Zip\7z.exe"
if not exist %AppExePath% set AppExePath="%ProgramFiles%\7-Zip\7z.exe"

if not exist %AppExePath% goto notInstalled
echo Backing up %source% to %dest%
%AppExePath% a -rtzip %dest% %source%
echo %source% backed up to %dest% is complete!
goto end

:notInstalled

echo Can not find 7-Zip, please install it from:
echo http://7-zip.org/

:end

 

*******

Yukarıda ki kod çalışması için;

7-zip kurulu olmalı.

uzantısı *.bat (Yedekle.bat) şeklinde kaydedilmeli

Kullanmak isteyenlere , iyi günler.

"Dalgasız denizde, herkes kaptandır."

Alıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 24/12/2015 12:45
Vasvi UYSAL
(@vasviuysal)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

Elinize sağlık ve paylaşım için teşekkürler

CevapAlıntı
Gönderildi : 24/12/2015 15:33
Maruf Arslan
(@marufarslan)
Üye

7zip ile sıkıştırma işi sorunsuz bittiğinde rapor gibi bilgi mail ata bilir mi ?

Bu şekilde uygulayan var mı ?

 

Teşekkür.

"Dalgasız denizde, herkes kaptandır."

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 15/01/2018 14:55
Resul SOYDAŞ
(@resulsoydas)
Üye

Dim objEmail
Dim fromEmail, toEmail, subject, body,strSMTP

' * Configuration *

fromEmail = "[email protected]"
toEmail = "[email protected]"
subject = "Mailin Konusu"
body = "Yedeklemesi Tamamlandi. Lütfen Log Dosyasini Kontrol Ediniz."
strSMTP = "Sunucu Adresi"

' ***********************

Set objEmail = CreateObject("CDO.Message")

with objEmail
 .From = fromEmail
 .To = toEmail
 .Subject = subject
 .Textbody = body
 .Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
 .Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = strSMTP
 .Configuration.Fields.Update

 .Send
end with

set objEmail = nothing

 

Üstteki kodları bir dosyaya yazıp, İlgili yerleri düzenleyip uzantısını VBS olarak verip kaydedin.

Bat dosyasından vbs 'yi çağırın. Mail atacaktır.

CevapAlıntı
Gönderildi : 15/01/2018 15:06
melihatasoylu
(@melihatasoylu)
Üye

Bayaa detaylı her zaman işime yarayabilecek bir ipucu oldu! Gerçekten elinize sağlık...

CevapAlıntı
Gönderildi : 16/01/2018 18:48
Paylaş: