Exchange Server 201...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Exchange Server 2013 with sp1 kurulum hatası  

  RSS
 Anonim

Öncelikle merhaba ;

Sistemde 2 adet sanal sunucu var (server2012stdr2) sunuculardan birisine AD kurulumu yaptım diğer sunucuyuda exchange kurulumu için kullanıcam. exchange yüklü sunucuyu domain'e dahil ettim. İlk defa exchange 2013 kurulumu yapıyorum bir iki makaleyi okuduktan sonra kurulumu gerçekleştirdim fakat şöyle bir hata alıyorum açıkçası işin içinden çıkamadım  yardımcı olursanız sevinirim.

 Error:

The following error was generated when "$error.Clear(); 

          $acceptedDomains = @{};

          Get-AcceptedDomain | foreach {

              $domainName = $_.DomainName.ToString();

              if ($acceptedDomains.Contains($domainName)) {

                  Write-ExchangeSetupLog -Warning "Duplicate AcceptedDomain found.  '$($acceptedDomains[$domainName])' and '$($_.Name)' both reference domain '$domainName'";

              } else {

                  $acceptedDomains.Add($domainName, $_.Name);

              };

          };

          function getSmtpTemplates ([string]$property)

          {

              $input |

                  Select-Object -ExpandProperty $property |

                  Where-Object {$_.PrefixString -eq "SMTP"} |

                  Foreach-Object {$_.AddressTemplateString -replace ".*@", ""};

          }

          function addDomains ([Microsoft.Exchange.Data.Directory.SystemConfiguration.AcceptedDomainType]$domainType)

          {

              $domain = $null;

              $input |

                  Where-Object {-not $acceptedDomains.ContainsKey($_) -and -not $acceptedDomains.ContainsKey("*.$_")} |

                  Where-Object {[Microsoft.Exchange.Data.SmtpDomainWithSubdomains]::TryParse($_, [ref] $domain)} |

                  Foreach-Object {

                      

                      $name = $domain.ToString();

                      # Test to see if email address policy matches a recipient policy 

                      # with a wildcard domain before adding it

                      $needToAddDomain = $true;

                      While ($name.Contains(".")) {

                          $index = $name.IndexOf(".") + 1;

                          $name = $name.Substring($index);

                          if ($acceptedDomains.ContainsKey("*.$name")) {

                              $needToAddDomain = $false;

                              Break;

                          };

                      };

                      if ($needToAddDomain) {

                          $name = $domain.ToString();

                          if ($name.Length -gt 64) { $name = $name.Substring(0, 64) };

                          if ($acceptedDomains.ContainsValue($name) ) {$name = [System.Guid]::NewGuid().ToString()};

                          New-AcceptedDomain -Name:$name -DomainName:$domain -DomainType:$domainType;

                          $acceptedDomains[$domain.ToString()] = $name;

                      };

                  };

          }

          $emailAddressPolicies = Get-EmailAddressPolicy;

          $emailAddressPolicies | getSmtpTemplates "NonAuthoritativeDomains" | addDomains "InternalRelay";

          $emailAddressPolicies | getSmtpTemplates "EnabledEmailAddressTemplates" | addDomains "Authoritative";

        " was run: "The accepted domain ozdemirler.local already exists.".

 

Alıntı
Gönderildi : 16/09/2014 20:58
Ufuk TATLIDIL
(@ufuktatlidil)
Saygın Üye

Buraya göz atabilirsiniz.

CevapAlıntı
Gönderildi : 16/09/2014 21:03
Paylaş: