OWA için rapid...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

OWA için rapidssl wildcard sertifika yüklemesi  

  RSS
Onur AYDIN
(@OnurAYDIN)
Üye

merhaba,

exchange 2010 sp1 kullanmaktayım. rapidssl den wildcard sertifika satınaldım. ben onlara tcsr kodumu yolladım, onlar bana maşiile başka bir kod yolladılar ancak bu kodları kullanarak owa için sertifikayı nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum. konu hakkında tercihen türkçe yada ingilizce kaynak bilen var  mı acaba?

Alıntı
Gönderildi : 18/04/2011 17:53
Bugra KESKIN
(@bugrakeskin)
Saygın Üye

Normalde siz CSR kodunu yollarsanız, karşı taraf sertifikayı yollar. Onların yolladığı kod veya uzantı nedir? 2 satırını yazar mısınız inceleyelim.

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/04/2011 17:59
Onur AYDIN
(@OnurAYDIN)
Üye

bana bi mail attılar mailin içerisinde aşağıdaki iki kod var.

Web Server CERTIFICATE
-----------------

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE3TCCA8WgAwIBAgIDAVh3MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMDwxCzAJBgNVBAYTAlVT
MRcwFQYDVQQKEw5HZW9UcnVzdCwgSW5jLjEUMBIGA1UEAxMLUmFwaWRTU0wgQ0Ew
HhcNMTEwNDExMTQzOTQxWhcNMTIwNDEzMTg0ODExWjCB5TEpMCcGA1UEBRMgTWxI
 

INTERMEDIATE CA:

 

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIID1TCCAr2gAwIBAgIDAjbRMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMEIxCzAJBgNVBAYTAlVT

MRYwFAYDVQQKEw1HZW9UcnVzdCBJbmMuMRswGQYDVQQDExJHZW9UcnVzdCBHbG9i

YWwgQ0EwHhcNMTAwMjE5MjI0NTA1WhcNMjAwMjE4MjI0NTA1WjA8MQswCQYDVQQG

EwJVUzEXMBUGA1UEChMOR2VvVHJ1c3QsIEluYy4xFDASBgNVBAMTC1JhcGlkU1NM

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/04/2011 18:13
Bugra KESKIN
(@bugrakeskin)
Saygın Üye

bu kodlar csr kodları. rapidssl sitesine bakın üye girişi yaptıktan sonra bu csr kodu girerek sertifika üretmek için bir tool olabilir. Eğer bulamazsanız rapidssl e mail atın veya telefonla arayıp bu csr kodunu nasıl sertifika haline getirmeniz gerektiğini sorun. mutlaka yardımcı olurlar.

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/04/2011 18:21
Paylaş: