Merhaba, müşterimin şöyle bir yapısı var; Merkezde metronet ve Cisco 1841 model router mağazalarında da internetsiz ghdsl var.
Mağazalar uzak masaüstü kullanarak merkezdeki server a bağlanıp program kullanıyor. Mağazalar merkeze sorunsuz ulaşıyor, merkezdeki pclerin paylaşımlarına erişebiliyorlar
ama sorunum merkezdeki hiçbir pc hiçbir mağazadaki pcye erişemiyor. Ne yapabilirim? Teşekkürler. Cisco nun config i aşağıdadır.

Current configuration : 6053 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname xxx
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 51200 warnings
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
!
!
no ip dhcp use vrf connected
!
!
no ip domain lookup
ip domain name yourdomain.com
!
username cisco privilege 15 secret 5 $1$RZH9$23/o0nXJ3jd2n4k/XooAF1
!
bridge irb
!
!
interface FastEthernet0/0
description Merkez_Local
ip address 192.168.50.250 255.255.255.0
ip nat inside
speed auto
half-duplex
!
interface FastEthernet0/1
description metro
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1.1
description magaza
encapsulation dot1Q 103
no snmp trap link-status
bridge-group 1

interface Serial0/0/0
no ip address
encapsulation frame-relay IETF
shutdown
frame-relay lmi-type ansi
!
interface BVI1
ip address 200.200.200.17 255.255.255.252
!
ip classless
ip route 192.168.55.0 255.255.255.0 BVI1
!
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
!
access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.7
!
control-plane
!
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
!
line con 0
logging synchronous
login local
line aux 0
line vty 0 4
access-class 23 in
privilege level 15
login local
transport input telnet
line vty 5 15
access-class 23 in
privilege level 15
login local
transport input telnet
!
end